ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Σήμερα γνωρίζουμε πολλά για τον ρόλο της ακτινοβολίας στην αιτιοπαθογένεια των όζων και κυρίως του καρκίνου θυρεοειδούς. Η ακτινοβολία κεφαλής – τραχήλου είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου θυρεοειδούς. Αντίθετα, η συσχέτιση ακτινοβολίας με τον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό (ΡΗΡΤ, primary hyperparathyroidism) είναι λιγότερο γνωστή. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, η…

ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ – Πόσο συχνό είναι το πρόβλημα?

Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (PHPT, Primary Hyperparathyroidism) είναι μία συνηθισμένη πάθηση των ενδοκρινών αδένων. Πρόσφατα η διάγνωση του ΡΗΡΤ τίθεται όλο και πιο συχνά. Αυτό οφείλεται στο ότι είναι πλέον σύνηθες – στα πλαίσια ενός γενικού ιατρικού ελέγχου (‘check-up’) – να γίνεται έλεγχος και των επιπέδων ασβεστίου ορού. Τα αυξημένα επίπεδα ασβεστίου ορού αποτελούν το αρχικό…

Εξαιρετικά σπάνια μορφή εκτεταμένης τοπικής υποτροπής καρκίνου θυρεοειδούς: αντιμετώπιση και προκλήσεις

Η ασθενής ηλικίας 65 ετών προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση εκτεταμένης τοπικής υποτροπής θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς. Ιστορικό Η ασθενής αναφέρει ολική θυρεοειδεκτομή προ 6ετίας (2013) σε άλλο νοσοκομείο. Η προεγχειρητική διάγνωση τότε ήταν ‘πολυοζώδης βρογχοκήλη’. Στην ιστολογική εξέταση περιγράφεται ‘έλλειμμα συνέχειας ιστού’ αντίστοιχα προς τον δεξιό λοβό μεγίστης διαμέτρου 16 χιλ. Αναφέρεται επίσης ότι ‘συναπεστάλησαν πολλαπλά…

Καρκίνος θυρεοειδούς – Έχει θέση η εξωτερική ακτινοθεραπεία στην αντιμετώπισή του?

Συνήθως, στην αντιμετώπιση του διαφοροποιημένου καρκίνου θυρεοειδούς (θηλώδους / θυλακιώδους) χορηγείται μετά την χειρουργική αντιμετώπιση σαν επικουρική (adjuvant) θεραπεία ραδιενεργό ιώδιο (βάσει συγκεκριμένων ενδείξεων). Αν και ο διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς θεωρείται γενικά ακτινοάντοχος, υπάρχουν πρόσφατα δεδομένα στη βιβλιογραφία που υποδηλώνουν ότι η εξωτερική ακτινοθεραπεία (EBRT, External Beam Radiation Therapy) θα μπορούσε να είναι χρήσιμη επίσης…

Ασυνεχείς λεμφαδενικές μεταστάσεις (skip lymph node metastases) σε ασθενή με καρκίνο θυρεοειδούς – κλινική σημασία

Παρουσίαση Ο ασθενής, ηλικίας 63 ετών, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς. Στο προεγχειρητικό υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε υποηχογενής όζος διαστάσεων 13.5 χ 9.8 mm στον άνω πόλο του αριστερού λοβού με υψηλό δείκτη ελαστικότητας και πολλαπλές αποτιτανώσεις. Στον δεξιό λοβό αντίστοιχα προς τον ισθμό απεικονίσθηκε μικρός υποηχογενής όζος διαμέτρου 4.1 χιλ χωρίς αγγείωση. Στη λεπτομερή…

Εξαιρετικά ευμέγεθες (διάμετρος 55 mm!) αδένωμα παραθυρεοειδούς σε ηλικιωμένη ασθενή με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό

Παρουσίαση ασθενούς Η ασθενής, ετών 80, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (πολύ υψηλές τιμές ασβεστίου ορού [έως 13 mg/dl] με υπερπαραθορμοναιμία [ΡΤΗ έως 430 pg/ml]). Στην κλινική εξέταση είναι εμφανής επισκοπικά μόρφωμα που προβάλλει στη δεξιά πλάγια τραχηλική χώρα. Το μόρφωμα είναι σαφώς ψηλαφητό. Προεγχειρητικός εντοπιστικός έλεγχος Η ασθενής υποβλήθηκε σε προεγχειρητικό εντοπιστικό έλεγχο…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ – Λεμφαδενικές μεταστάσεις και κίνδυνος υποτροπής

Εισαγωγή Στους ασθενείς με διαφοροποιημένο (θηλώδη / θυλακιώδη) καρκίνο θυρεοειδούς μία πιθανή εξέλιξη στην φυσική πορεία της νόσου είναι η τοπικο-περιοχική λεμφαδενική διασπορά (μεταστάσεις στους λεμφαδένες του τραχήλου). Οι ασθενείς αυτοί ταξινομούνται στην ομάδα ενδιαμέσου κινδύνου (intermediate risk) όσον αφορά την πιθανότητα υποτροπής (‘επανεμφάνισης’) της νόσου. Εντούτοις, ο κίνδυνος ‘ανατομικής’ υποτροπής σε αυτή την ομάδα…

ΕΝΔΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟ ΘΗΛΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ – ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ

Το θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς (PTC, papillary thyroid cancer) είναι μία από τις πλέον ιάσιμες μορφές καρκίνου. Η πρόγνωση του PTC είναι εξαιρετική εφόσον αντιμετωπιστεί σωστά. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ο ασθενής να υποβληθεί στη σωστή χειρουργική επέμβαση (θυρεοειδεκτομή με ή χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου, ανάλογα με τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου). Με βάση…

OZOI ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ – Πώς αξιολογείται η πιθανότητα να υποκρύπτεται καρκίνος?

Εισαγωγή Οι όζοι θυρεοειδούς είναι ένα πολύ συνηθισμένο εύρημα στο γενικό πληθυσμό. Με την ψηλάφηση ανιχνεύονται σε ένα ποσοστό μόλις 8 %. Εντούτοις όμως με τη χρήση του υπερηχογραφήματος υψηλής ευκρίνειας όζοι θυρεοειδούς ανιχνεύονται σε ποσοστό έως και 70 % του γενικού πληθυσμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για καλοήθεις βλάβες και δεν επιβάλλεται κάποια θεραπευτική…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ: «ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΤΕΛΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ»-Ορισμός, αξιολόγηση, κλινική σημασία

Ορισμός Η βιοχημικά ατελής απάντηση στη θεραπεία στους ασθενείς με διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς (θηλώδη /θυλακιώδη) περιγράφεται με βάση τα σταθερά αυξημένα επίπεδα θυρεοσφαιρίνης (Tg) ορού. Ο ορισμός ισχύει όταν δεν μπορεί να ανιχνευθεί στον απεικονιστικό έλεγχο εντοπισμένη νόσος (επιμένουσα [υπολειμματική] νόσος ή υποτροπή). Σε προγενέστερες μελέτες για τον ορισμό της βιοχημικά ατελούς απάντησης στη θεραπεία…