Κυστικά μορφώματα τραχήλου και καρκίνος θυρεοειδούς

Καρκίνος θυρεοειδούς – μπορεί να εκδηλωθεί σαν κυστικό μόρφωμα τραχήλου’

Κυστικό μόρφωμα τραχήλου και καρκίνος θυρεοειδούς Ο όρος ‘κυστικό μόρφωμα τραχήλου’ γενικά παραπέμπει σε καλοήθη πάθηση. Εντούτοις, χρειάζεται προσοχή στα κυστικά μορφώματα τραχήλου για τον αποκλεισμό της πιθανότητας να υποκρύπτεται καρκίνος θυρεοειδούς. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το κυστικό μόρφωμα του τραχήλου αποτελεί εκδήλωση καρκίνου θυρεοειδούς. Η παρακέντηση με λεπτή βελόνη μπορεί να είναι χρήσιμη για την…

Υπερπλασία των C-κυττάρων θυρεοειδούς σαν τυχαίο εύρημα μετά θυρεοειδεκτομή

Υπερπλασία C-κυττάρων σαν τυχαίο εύρημα μετά θυρεοειδεκτομή – κλινική σημασία

Εισαγωγή Η υπερπλασία των C-κυττάρων (CCH, c-cell hyperplasia) χαρακτηρίζεται από αύξηση του αριθμού των παραθυλακιωδών ( C) κυττάρων στο θυρεοειδικό παρέγχυμα. Καθώς τα περισσότερα παραθυλακιώδη κύτταρα εντοπίζονται στην περιοχή των άνω πόλων των δλύο λοβών, ανάλογη είναι και η συνηθέστερη εντόπιση της CCH.   Ταξινόμηση και κλινική σημασία Η CCH ταξινομείται σε φυσιολογική (αντιδραστική) και…