Γιγάντιος καταδυόμενος κακοήθης όζος (καρκίνος) θυρεοειδούς

Ασθενής 85 ετών με βράγχος φωνής και δύσπνοια Μεγάλου βαθμού παρεκτόπιση της τραχείας -στελεχιαίων βρόγχων προς τα δεξιά από λίαν ευμεγέθη (‘γιγάντιο’, giant) καταδυόμενο όζο αριστερού λοβού θυρεοειδούς. Ο όζος έχει διαστάσεις 11 x 9 x 7 cm και καταδύεται στο ανώτερο μεσοθωράκιο πίσω από την λαβή του στέρνου και την αριστερά κλείδα (το κάτω…

Όζοι θυρεοειδούς – πότε χρειάζεται το σπινθηρογράφημα;

Ο ρόλος του σπινθηρογραφήματος έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια στη διαγνωστική διερεύνηση των ασθενών με όζους θυρεοειδούς. Σήμερα η χρήση του προτείνεται κυρίως σε υπερθυρεοειδικούς ασθενείς (μειωμένα επίπεδα TSH) με όζο θυρεοειδούς. Το σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς με Ι-123 ή Tc-99m είναι χρήσιμο για την αναγνώριση ενός αυτόνομου υπερλειτουργικού όζου (‘τοξικό αδένωμα), που απεικονίζεται σαν ‘θερμός’ όζος…