Υπερπαραθυρεοειδισμός και πιθανότητα υποτροπής - σημασία διεγχειρητικής μέτρησης παραθορμόνης

Υπερπαραθυρεοειδισμός (ΗΡΤ) και διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης-προγνωστική σημασία όσον αφορά την πιθανότητα εμφάνισης επιμένοντος / υποτροπιάζοντος ΗΡΤ

Εισαγωγή Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός οφείλεται συνηθέστατα σε μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς (85 %). Σπανιότερα οφείλεται σε υπερπλασία παραθυρεοειδών (8 – 12 %)και σε διπλό αδένωμα (2-3 %), σπανιότατα δε σε καρκινο παραθυρεοειδών (1 %). Η διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης είναι ένα χρήσιμο ‘εργαλείο’ για την διεγχειρητική αξιολόγηση της επιτυχίας της επέμβασης για την αντιμετώπιση του υπερπαραθυρεοειδισμού.   Προγνωστική…