Όζοι θυρεοειδούς και ατυπία στην FNA (παρακέντηση με λεπτή βελόνη) – Τι σημαίνει στην πράξη;

Το σύστημα Bethesda με το οποίο περιγράφονται τα αποτελέσματα της κυτταρολογικής εξέτασης του υλικού που λαμβάνεται με παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) από έναν όζο θυρεοειδούς, αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ και χρησιμοποιείται ευρέως σε παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας παράλληλα υιοθετηθεί και από την ΑΤΑ (American Thyroid Association). Στο σύστημα αυτό, τα κυτταρολογικά ευρήματα απροσδιόριστης σημασίας (παρουσία ατυπίας,…