Όζος θυρεοειδούς και ατυπία - τι σημαίνει στην πράξη:

Όζοι θυρεοειδούς και ατυπία στην FNA (παρακέντηση με λεπτή βελόνη) – Τι σημαίνει στην πράξη;

Εισαγωγή Οι όζοι θυρεοειδούς είναι ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα. Αν για την ανίχνευσή τους χρησιμοποιηθεί το υπερηχογράφημα, εκτιμάται ότι θα ανακαλυφθούν όζοι σε ποσοστό 50 – 60 % των ασθενών. Οι περισσότεροι όζοι είναι καλοήθεις. Εντούτοις, σε ένα ποσοστό που κυμαίνεται περί το 8 -10 % μπορεί να υποκρύπτεται καρκίνος. Έχει μεγάλη σημασία να αναγνωριστεί…