Επιβίωση ασθενών με καρκίνο θυρεοειδούς

Η πρόγνωση του διαφοροποιημένου καρκίνου του θυρεοειδούς είναι εξαιρετική και για τον λόγο αυτό η μορφή αυτή του καρκίνου χαρακτηρίζεται σαν εξαιρετικά ιάσιμη. Χειρότερη είναι η πρόγνωση του μυελοειδούς καρκίνου θυρεοειδούς, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά 5ετούς επιβίωσης παρατηρούνται στον αναπλαστικό (αδιαφοροποίητο) καρκίνο θυρεοειδούς. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ανά ιστολογικό τύπο τα ποσοστά 5ετούς επιβίωσης, σε εντοπισμένη…