Το υπερηχογράφημα στον ασθενή με όζο θυρεοειδούς είναι ατελές χωρίς λεπτομερή έλεγχο των λεμφαδένων στα ανατομικά διαμερίσματα του τραχήλου

Το υπερηχογράφημα (US) είναι σήμερα η μέθοδος εκλογής για τον απεικονιστικό έλεγχο του τραχήλου στον ασθενή με όζο θυρεοειδούς. Το US θα πρέπει να δίνει λεπτομερείς πληροφορίες όχι μόνον όσον αφορά τον θυρεοειδή, αλλά ταυτόχρονα και όσον αφορά τα ανατομικά διαμερίσματα του τραχήλου (κεντρικό [VI] και πλάγια [ΙΙ έως V]), σε μία προσπάθεια να αναγνωριστούν…