ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ – Δεν έχουν όλες την ίδια προγνωστική σημασία όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου τοπικής υποτροπής

Εισαγωγή Το θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς (PTC, Papillary Thyroid Cancer) είναι η συνηθέστερη μορφή καρκίνου του θυρεοειδούς. Παρά το ότι το PTC έχει γενικά καλοήθη βιολογική συμπεριφορά, λεμφαδενικές μεταστάσεις παρατηρούνται σε ένα ποσοστό 30 – 50 % των ασθενών όταν τίθεται η διάγνωση. H παρουσία μεταστάσεων στους τραχηλικούς λεμφαδένες είναι ένας παράγοντας που συνδέεται με αύξηση…