ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ – Στόχοι της χειρουργικής επέμβασης

Ποιοί είναι οι στόχοι της χειρουργικής επέμβασης στον καρκίνο θυρεοειδούς? Οι στόχοι της χειρουργικής επέμβασης στους ασθενείς με καρκίνο θυρεοειδούς είναι οι εξής: [1]. Η μεγιστοποίηση της επιβίωσης, τόσο της συνολικής* όσο και της ελεύθερης νόσου** [2]. Η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας υπολειμματικής νόσου*** ή υποτροπής της νόσου**** [3]. Η ακριβής σταδιοποίηση της νόσου, η οποία…