κύστη παραθυρεοειδούς

Λίαν ευμεγέθης (‘γιγάντια’, d = 52 mm) κύστη παραθυρεοειδούς (παραθυρεοειδική κύστη) – με αφορμή ασθενή μας

Λίαν ευμεγέθης (‘γιγάντια’, d = 52 mm) κύστη παραθυρεοειδούς (παραθυρεοειδική κύστη) – με αφορμή ασθενή μας Παρουσίαση ασθενούς Αιτία εισόδου Η ασθενής, ετών 60, προσήλθε για χειρουργική αφαίρεση ευμεγέθους κυστικού μορφώματος τραχήλου. Αναφέρει αίσθημα βάρους και ήπιας πίεσης στον τράχηλο. Υπερηχογράφημα Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε ευμεγέθης, καταδυόμενος, κυστικής υφής σχηματισμός, διαστάσεων 52 x 42 x 35…

αδένωμα παραθυρεοειδούς

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – ασθενής με διπλό αδένωμα παραθυρεοειδούς

Εισαγωγή Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός οφείλεται συνηθέστατα σε μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς (85 %). Σπανιότερα μπορεί να υπερλειτουργούν περισσότεροι του ενός παραθυρεοειδείς αδένες. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για την λεγόμενη πολυαδενική νόσο (Multiglandular Disease, MGD). Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός στην πολυαδενική νόσο οφείλεται -στις περισσότερες περιπτώσεις – στη διάχυτη υπερπλασία των παραθυρεοειδών αδένων (~ 12 %). Το διπλό…

υπερπαραθυρεοειδισμός

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – διπλό αδένωμα παραθυρεοειδών (το ένα εξαιρετικά ευμέγεθες [γιγάντιο, d = 80 mm]) και καταδυόμενο: με αφορμή ηλικιωμένη ασθενή μας

Εισαγωγή Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – διπλό αδένωμα παραθυρεοειδούς (το ένα εξαιρετικά ευμέγεθες [γιγάντιο, d = 80 mm]) και καταδυόμενο: με αφορμή ηλικιωμένη ασθενή μας.- Η ασθενής ετών 72 προσήλθε με διάγνωση «πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – όζοι θυρεοειδούς» για χειρουργική αντιμετώπιση. Η διάγνωση τέθηκε με βάση την υπερπαραθορμοναιμία, την υπερασβεστιαιμία και την υπερασβεστιουρία. Συνυπάρχει οστεοπόρωση και νεφρολιθίαση. Προεγχειρητικός…

αδένωμα παραθυρεοειδούς

Αξονική Τομογραφία Εκπομπής Μονήρους Φωτονίου (SPECT, Single Photon Emission Computerized Tomography) και πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (αδένωμα παραθυρεοειδούς) – με αφορμή ασθενή μας

Εισαγωγή SPECT (Single Photon Emission Computerized Tomography, αξονική τομογραφία εκπομπής μονήρους φωτονίου) και πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (αδένωμα παραθυρεοειδούς) – με αφορμή ασθενή μας.- Η ασθενής ετών 72 προσήλθε με διάγνωση ‘πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός’ για χειρουργική αντιμετώπιση. Σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi Στο σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi (μονοεπίπεδη απεικόνιση) φάνηκε εστία αυξημένης πρόσληψης και κατακράτησης του ραδιοφαρμάκου αμέσως κάτωθεν…

Τετραδιάστατη αξονική τομογραφία

Τετραδιάστατη αξονική τομογραφία (4D-CT), πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός: αδένωμα παραθυρεοειδούς με δύσκολο προεγχειρητικό εντοπισμό – με αφορμή ασθενή μας

Εισαγωγή Τετραδιάστατη αξονική τομογραφία (4D-CT), πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (αδένωμα παραθυρεοειδούς) με δύσκολο προεγχειρητικό εντοπισμό: με αφορμή ασθενή μας.-Η ασθενής ετών 71 προσήλθε με διάγνωση «πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός- αδένωμα παραθυρεοειδούς» για χειρουργική αντιμετώπιση. Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – διάγνωση Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός διαγνώσθηκε από τον κλασικό συνδυασμό των βιοχημικών και ορμονικών επεμβάσεων: υπερασβεστιαιμία, υπερπαραθορμοναιμία, υπερασβεστιουρία. Στην ασθενή μας υπήρχαν και…

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός - αδένωμα παραθυρεοειδών και σπινθηρογράφημα

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – αδένωμα παραθυρεοειδών και σπινθηρογράφημα

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – αδένωμα παραθυρεοειδών και σπινθηρογράφημα Εισαγωγή Οι παραθυρεοειδείς αδένες είναι τέσσερις μικροί αδένες που ρυθμίζουν τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα μέσω της έκκρισης παραθορμόνης. Χαρακτηριστικό των παραθυρεοειδών αδένων είναι οι πολυάριθμες παραλλαγές όσον αφορά την ακριβή τους ανατομική θέση. Οι παραθυρεοειδείς αδένες μπορεί να βρεθούν οπουδήποτε στον τράχηλο, από το ύψος της κάτω…

Έκτοπο οπισθοτραχειακό αδένωμα παραθυρεοειδούς – πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός: με αφορμή ασθενή μας

Έκτοπο οπισθοτραχειακό αδένωμα παραθυρεοειδούς – πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός: με αφορμή ασθενή μας

Έκτοπο οπισθοτραχειακό αδένωμα παραθυρεοειδούς – πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός: με αφορμή ασθενή μας   Αιτία εισόδου Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός- η ασθενής ετών 61 προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού που οφείλεται σε μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς Προεγχειρητικός εντοπιστικός έλεγχος Ο προεγχειρητικός εντοπιστικός έλεγχος περιλάμβανε σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi και υπερηχογράφημα. Υπερηχογράφημα Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε κάτωθεν του κάτω πόλου του…

Οπισθοφαρυγγικό ευμέγεθες (37 mm) αδένωμα παραθυρεοειδούς-παραθυρεοειδεκτομή με ταυτόχρονη ολική θυρεοειδεκτομή

Οπισθοφαρυγγικό ευμέγεθες (37 mm) αδένωμα παραθυρεοειδούς-παραθυρεοειδεκτομή με ταυτόχρονη ολική θυρεοειδεκτομή: με αφορμή ασθενή μας-ιδιαιτερότητες και προβληματισμοί

Εισαγωγή Οπισθοφαρυγγικό  ευμέγεθες (37 mm) αδένωμα παραθυρεοειδούς-παραθυρεοειδεκτομή με ταυτόχρονη ολική θυρεοειδεκτομή: με αφορμή ασθενή μας-ιδιαιτερότητες και προβληματισμοί.-H ασθενής, 64 ετών, προσήλθε με διάγνωση «πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – αδένωμα παραθυρεοειδούς – όζοι θυρεοειδούς» για χειρουργική αντιμετώπιση. Προεγχειρητικός έλεγχος Υπερηχογράφημα Στο υπερηχογράφημα (25.8.2021), σε εξειδικευμένο εργαστήριο υπερήχων, περιγράφονται στη μεσότητα και στον κάτω πόλο του δεξιού λοβού του…

Θυρεοειδεκτομή – παραθυρεοειδεκτομή και φωνητική λειτουργία (φωνή): λαρυγγικά νεύρα – οπτική αναγνώριση

Θυρεοειδεκτομή – παραθυρεοειδεκτομή και φωνητική λειτουργία (φωνή): λαρυγγικά νεύρα – οπτική αναγνώριση

Εισαγωγή Θυρεοειδεκτομή – παραθυρεοειδεκτομή και φωνητική λειτουργία (φωνή): λαρυγγικά νεύρα – οπτική αναγνώριση. Η διαταραχή της φωνητικής λειτουργίας (φωνής) είναι μία από τις πλέον επίφοβες επιπλοκές μετά από θυρεοειδεκτομή – παραθυρεοειδεκτομή. Για την πρόληψη της επιπλοκής αυτής έχει μεγάλη σημασία να αναγνωριστούν τα λαρυγγικά νεύρα (κυρίως τα κάτω, παλίνδρομα). Τα νεύρα αυτά παρέχουν την κινητική…

Δύσκολη παραθυρεοειδεκτομή (με ταυτόχρονη ολική θυρεοειδεκτομή) σε ασθενή με εντοπισμένο αδένωμα παραθυρεοειδούς: ανατομική παραλλαγή-ιδιαιτερότητες-προβλήματα

Δύσκολη παραθυρεοειδεκτομή (με ταυτόχρονη ολική θυρεοειδεκτομή) σε ασθενή με εντοπισμένο αδένωμα παραθυρεοειδούς: ανατομική παραλλαγή-ιδιαιτερότητες-προβλήματα

Εισαγωγή Δύσκολη παραθυρεοειδεκτομή (με ταυτόχρονη ολική θυρεοειδεκτομή) σε ασθενή με εντοπισμένο αδένωμα παραθυρεοειδούς: ανατομική παραλλαγή-ιδιαιτερότητες-προβλήματα.- Οι ανατομικές παραλλαγές όσον αφορά την θέση των παραθυρεοειδών αδένων είναι πολυάριθμες. Για το λόγο αυτό, ο προεγχειρητικός εντοπισμός του υπερλειτουργούντος παραθυρεοειδικού ιστού είναι ιδιαίτερα χρήσιμος. Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα ακριβούς εντοπισμού με τις σύγχρονες μεθόδους απεικόνισης. Παρά ταύτα, ακόμη και…