Αδένωμα παραθυρεοειδούς σε έκτοπη θέση (βαθιά οπισθοκαρωτιδικά, στον προσπονδυλικό χώρο) – με αφορμή ασθενή μας

Αδένωμα παραθυρεοειδούς σε έκτοπη θέση (βαθιά οπισθοκαρωτιδικά, στον προσπονδυλικό χώρο) – με αφορμή ασθενή μας

Αδένωμα παραθυρεοειδούς σε έκτοπη θέση (βαθιά οπισθοκαρωτιδικά, στον προσπονδυλικό χώρο) – με αφορμή ασθενή μας Παρουσίαση ασθενούς Αδένωμα παραθυρεοειδούς σε έκτοπη θέση (βαθιά οπισθοκαρωτιδικά, στον προσπονδυλικό χώρο) – Η ασθενής παραπέμφθηκε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (υπερασβεστιαιμία – υπερπαραθορμοναιμία). Στο υπερηχογράφημα περιγράφεται μόρφωμα με υπερηχογραφικούς χαρακτήρες συμβατούς με αδένωμα παραθυρεοειδούς παρά τον κάτω πόλο του…

Υπερπαραθυρεοειδισμός-αδένωμα παραθυρεοειδούς- παραθυρεοειδεκτομή

Υπερπαραθυρεοειδισμός-αδένωμα παραθυρεοειδούς- παραθυρεοειδεκτομή –η σημασία της παραμέτρου “Surgeon Volume” (εμπειρία χειρουργού)

Υπερπαραθυρεοειδισμός-αδένωμα παραθυρεοειδούς- παραθυρεοειδεκτομή –η σημασία της παραμέτρου “Surgeon Volume” (εμπειρία χειρουργού) Εισαγωγή Υπερπαραθυρεοειδισμός-αδένωμα παραθυρεοειδούς- παραθυρεοειδεκτομή και η σημασία της παραμέτρου “Surgeon Volume’.- Η παράμετρος «Surgeon Volume» χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά σαν ένα κριτήριο αξιολόγησης της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας στον ασθενή που υποβάλλεται σε μία χειρουργική επέμβαση. Ο όρος αυτός αναφέρεται στον…

Υπερπαραθυρεοειδισμός ή …????- Aυξημένη παραθορμόνη (υπερπαραθορμοναιμία) με φυσιολογικό ασβέστιο στο αίμα (νορμοασβεστιαιμία)

Υπερπαραθυρεοειδισμός ή …????- Aυξημένη παραθορμόνη (υπερπαραθορμοναιμία) με φυσιολογικό ασβέστιο στο αίμα (νορμοασβεστιαιμία)

Υπερπαραθυρεοειδισμός ή …????- Aυξημένη παραθορμόνη (υπερπαραθορμοναιμία) με φυσιολογικό ασβέστιο στο αίμα (νορμοασβεστιαιμία) Ο νορμοασβεστιαιμικός πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι μία οντότητα που χαρακτηρίζεται από φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου και αυξημένα επίπεδα παραθορμόνης στο αίμα (υπερπαραθορμοναιμία). Σήμερα ο νορμοασβεστιαιμικός υπερπαραθυρεοειδισμός αναγνωρίζεται όλο και πιο συχνά. Στη διερεύνηση ενός ασθενούς με υποψία νορμοασβεστιαιμικού πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού θα πρέπει να αποκλειστούν κάποιες…

Εν τω βάθει αδένωμα παραθυρεοειδούς – πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός σε υπερήλικα ασθενή μας με «δύσκολο» τράχηλο. Ασφαλής παραθυρεοειδεκτομή με νοσηλεία μιας ημέρας

Εν τω βάθει αδένωμα παραθυρεοειδούς – πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός σε υπερήλικα ασθενή μας με «δύσκολο» τράχηλο. Ασφαλής παραθυρεοειδεκτομή με νοσηλεία μιας ημέρας

Εν τω βάθει αδένωμα παραθυρεοειδούς – πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός σε υπερήλικα ασθενή μας με «δύσκολο» τράχηλο. Ασφαλής παραθυρεοειδεκτομή με νοσηλεία μιας ημέρας Αιτία εισόδου Ο ασθενής ετών 88 προσήλθε με διάγνωση «πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός- αδένωμα παραθυρεοειδούς» για χειρουργική αντιμετώπιση. Η διάγνωση τέθηκε με το εύρημα της συνδυασμένης υπερπαραθορμοναιμίας και υπερασβεστιαιμίας (τιμές ασβεστίου έως 11.94 mg/dl). Συνυπάρχει οστεοπόρωση.…

υπερηχογράφημα και σπινθηρογράφημα

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – αδένωμα παραθυρεοειδούς: υπερηχογράφημα και σπινθηρογράφημα

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – αδένωμα παραθυρεοειδούς: υπερηχογράφημα και σπινθηρογράφημα (πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, περιορισμοί) Το μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς είναι η συνηθέστερη αιτία πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (85 %). Σήμερα είναι δυνατός ο ακριβής προ εγχειρητικός του εντοπισμός, δηλαδή η αναγνώριση της ακριβούς του θέσης. Το γεγονός αυτό επιτρέπει να γίνει η λεγόμενη ‘ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή’, η οποία παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα…

επεμβάσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών

Η παράμετρος «Surgeon Volume» – τι σημαίνει για τις επεμβάσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών (θυρεοειδεκτομή – παραθυρεοειδεκτομή)?

Παράμετρος «Surgeon Volume» Τί είναι Ο όρος «Surgeon Volume» αναφέρεται στον ‘όγκο δουλειάς’ που διεκπεραιώνει ένας χειρουργός. Πρακτικά αυτό ο ‘όγκος δουλειάς’ μετριέται με τον αριθμό περιστατικών – σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο – που χειρουργεί ο χειρουργός σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (συνήθως γίνεται αναφορά στον ένα χρόνο). Ειδικά στις επεμβάσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών…

κύστη παραθυρεοειδούς

Λίαν ευμεγέθης (‘γιγάντια’, d = 52 mm) κύστη παραθυρεοειδούς (παραθυρεοειδική κύστη) – με αφορμή ασθενή μας

Λίαν ευμεγέθης (‘γιγάντια’, d = 52 mm) κύστη παραθυρεοειδούς (παραθυρεοειδική κύστη) – με αφορμή ασθενή μας Παρουσίαση ασθενούς Αιτία εισόδου Η ασθενής, ετών 60, προσήλθε για χειρουργική αφαίρεση ευμεγέθους κυστικού μορφώματος τραχήλου. Αναφέρει αίσθημα βάρους και ήπιας πίεσης στον τράχηλο. Υπερηχογράφημα Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε ευμεγέθης, καταδυόμενος, κυστικής υφής σχηματισμός, διαστάσεων 52 x 42 x 35…

αδένωμα παραθυρεοειδούς

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – ασθενής με διπλό αδένωμα παραθυρεοειδούς

Εισαγωγή Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός οφείλεται συνηθέστατα σε μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς (85 %). Σπανιότερα μπορεί να υπερλειτουργούν περισσότεροι του ενός παραθυρεοειδείς αδένες. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για την λεγόμενη πολυαδενική νόσο (Multiglandular Disease, MGD). Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός στην πολυαδενική νόσο οφείλεται -στις περισσότερες περιπτώσεις – στη διάχυτη υπερπλασία των παραθυρεοειδών αδένων (~ 12 %). Το διπλό…

υπερπαραθυρεοειδισμός

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – διπλό αδένωμα παραθυρεοειδών (το ένα εξαιρετικά ευμέγεθες [γιγάντιο, d = 80 mm]) και καταδυόμενο: με αφορμή ηλικιωμένη ασθενή μας

Εισαγωγή Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – διπλό αδένωμα παραθυρεοειδούς (το ένα εξαιρετικά ευμέγεθες [γιγάντιο, d = 80 mm]) και καταδυόμενο: με αφορμή ηλικιωμένη ασθενή μας.- Η ασθενής ετών 72 προσήλθε με διάγνωση «πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – όζοι θυρεοειδούς» για χειρουργική αντιμετώπιση. Η διάγνωση τέθηκε με βάση την υπερπαραθορμοναιμία, την υπερασβεστιαιμία και την υπερασβεστιουρία. Συνυπάρχει οστεοπόρωση και νεφρολιθίαση. Προεγχειρητικός…

αδένωμα παραθυρεοειδούς

Αξονική Τομογραφία Εκπομπής Μονήρους Φωτονίου (SPECT, Single Photon Emission Computerized Tomography) και πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (αδένωμα παραθυρεοειδούς) – με αφορμή ασθενή μας

Εισαγωγή SPECT (Single Photon Emission Computerized Tomography, αξονική τομογραφία εκπομπής μονήρους φωτονίου) και πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (αδένωμα παραθυρεοειδούς) – με αφορμή ασθενή μας.- Η ασθενής ετών 72 προσήλθε με διάγνωση ‘πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός’ για χειρουργική αντιμετώπιση. Σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi Στο σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi (μονοεπίπεδη απεικόνιση) φάνηκε εστία αυξημένης πρόσληψης και κατακράτησης του ραδιοφαρμάκου αμέσως κάτωθεν…