Καρκίνος θυρεοειδούς και ασυνεχής λεμφαδενική μετάσταση

Καρκίνος θυρεοειδούς και ασυνεχής λεμφαδενική μετάσταση (skip lymph node metastasis)-Με αφορμή έναν ασθενή

Παρουσίαση ασθενούς Καρκίνος θυρεοειδούς και ασυνεχής λεμφαδενική μετάσταση.-Ο ασθενής, ηλικίας 51 ετών, προσήλθε για προεγχειρητική διάγνωση “θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς’ προς χειρουργική αντιμετώπιση. Προεγχειρητικό υπερηχογράφημα Στο προεγχειρητικό υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε προς τον άνω πόλο του δεξιού λοβού υποηχογενής όζος μεγίστης διαμέτρου 9 mm με υψηλό δείκτη ελαστικότητας και άτυπους απεικονιστικούς χαρακτήρες. Με βάση τους υπερηχογραφικούς αυτούς χαρακτήρες…

Υπερθυρεοειδισμός και συνυπάρχων καρκίνος θυρεοειδούς - επηρεάζεται η βιολογική συμπεριφορά του?

Υπερθυρεοειδισμός και συνυπάρχων καρκίνος θυρεοειδούς – επηρεάζεται η βιολογική συμπεριφορά του?

Υπερθυρεοειδισμός (νόσος Graves) – Πόσο συχνά συνυπάρχει καρκίνος θυρεοειδούς? Μέχρι σχετικά πρόσφατα, εθεωρείτο ότι ο υπερθυρεοειδισμός (νόσος Graves) είχε μία προστατευτική δράση όσον αφορά την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου θυρεοειδούς. Εντούτοις, τις τελευταίες 3 δεκαετίες, υπάρχουν όλο και περισσότερες αναφορές στη βιβλιογραφία στις οποίες περιγράφεται μία υψηλότερη (σε σχέση με την παλιότερα αναμενόμενη) συχνότητα συνύπαρξης καρκίνου…

Καρκίνος θυρεοειδούς και υποτροπή

Καρκίνος θυρεοειδούς και υποτροπή – Πόσο συχνή είναι? Πώς επηρεάζει την πορεία της νόσου?

Καρκίνος θυρεοειδούς και υποτροπή.- Ο καρκίνος θυρεοειδούς είναι πιθανόν να υποτροπιάσει. Η αξιολόγηση της πιθανότητας υποτροπής στον διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς (θηλώδη/θυλακιώδη) γίνεται με βάση συγκεκριμένες παραμέτρους (έχουν αναλυθεί σε προηγούμενο άρθρο / ανάρτηση).   Καρκίνος θυρεοειδούς – ταξινόμηση σε ομάδες κινδύνου Με βάση τις παραμέτρους αυτές, διακρίνονται τρεις ομάδες κινδύνου για την εμφάνιση υποτροπής: -ομάδα…

Καρκίνος θυρεοειδούς και υποτροπή-πώς αξιολογείται η πιθανότητα υποτροπής της νόσου?

Καρκίνος θυρεοειδούς και υποτροπή – Πώς αξιολογείται η πιθανότητα υποτροπής (‘επανεμφάνισης’) της νόσου?

Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς και υποτροπή.-Το πρόβλημα της υποτροπής (επανεμφάνισης) του διαφοροποιημένου (θηλώδους/θυλακιώδους) καρκίνου θυρεοειδούς (DTC, Differentiated Thyroid Cancer) είναι υπαρκτό. Η υποτροπή παραμένει σαν πρόβλημα , ακόμη και μετά από την βέλτιστη αρχική θεραπευτική του αντιμετώπιση, και παρά την γενικά καλοήθη ‘βιολογική’ συμπεριφορά αυτής της μορφής καρκίνου. Εντούτοις, δεν έχουν όλοι οι ασθενείς την ίδια…

Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς και απεικόνιση

Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς – Τι είδους απεικόνιση χρειάζεται προεγχειρητικά?

Εισαγωγή Ο μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς (MTC, Medullary Thyroid Cancer) αποτελεί μία σπανιότερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς σε σχέση με το διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς (θηλώδη/θυλακιώδη [DTC,Differentiated Thyroid Cancer]). Ο μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς έχει περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά σε σύγκριση με το DTC. Αυτή εκδηλώνεται μεταξύ άλλων και με την αυξημένη συχνότητα λεμφαδενικών, αλλά και μακρινών μεταστάσεων. Το…

Όζος θυρεοειδούς σαν τυχαίο εύρημα (thyroid incidentaloma)

‘Οζος θυρεοειδούς σαν τυχαίο εύρημα (thyroid incidentaloma) – Έχει σημασία η μέθοδος ανίχνευσής του όσον αφορά την πιθανότητα να υποκρύπτεται καρκίνος?

Εισαγωγή Όζος θυρεοειδούς σαν τυχαίο εύρημα στην απεικόνιση (thyroid incidentaloma).-Η σύγχρονη απεικόνιση χρησιμοποιείται ευρύτατα σήμερα για την διερεύνηση διαφόρων παθήσεων, άσχετων με τον θυρεοειδή. Το υπερηχογράφημα (US), η αξονική και η μαγνητική τομογραφία (CT / MRI) και -σπανιότερα- η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) αποτελούν βασικές απεικονιστικές εξετάσεις, κατά σειρά συχνότητας στη χρήση τους. Οι εξετάσεις…

Ελαστογραφία και όζος θυρεοειδούς - διάκριση καλοήθους από κακοήθη όζο

Ελαστογραφία: πόσο χρήσιμη είναι για τη διάκριση των καλοήθων από τους κακοήθεις όζους του θυρεοειδούς;

Εισαγωγή Οι όζοι θυρεοειδούς είναι ένα αρκετά συνηθισμένο εύρημα. Αν και οι περισσότεροι είναι καλοήθεις, σε ένα σημαντικό ποσοστό (8 – 10 %) μπορεί να υποκρύπτεται καρκίνος θυρεοειδούς. Το υπερηχογράφημα, σε συνδυασμό με την παρακέντηση με λεπτή βελόνη ( FNA) αποτελούν τις δύο βασικές διαγνωστικές εξετάσεις για τη προεγχειρητική διάγνωση του καρκίνου θυρεοειδούς.   Τι…

Έκτοπος ενδοθωρακικός θυρεοειδής

Έκτοπος Ενδοθωρακικός Θυρεοειδής

Έκτοπος ενδοθωρακικός θυρεοειδής – αφαίρεση μέσω δεξιάς πλαγίας θωρακοτομής – H ασθενής Γυναίκα ηλικίας 40 ετών – παρουσιάσθηκε με προεγχειρητική διάγνωση “πολυοζώδης βρογχοκήλη». Ο προεγχειρητικός έλεγχος έδειξε ότι συνυπήρχε και έκτοπος ενδοθωρακικός θυρεοειδής.   Προεγχειρητική διερεύνηση Περιελάμβανε: ακτινογραφία θώρακα υπερηχογράφημα θυρεοειδούς σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς με Ι-131 αξονική τομογραφία θώρακα (λόγω των ευρημάτων της απλής ακτινογραφίας θώρακα)…

Όζος θυρεοειδους και παρακέντηση με λεπτή βελόνη

Όζος Θυροειδούς – Πότε θα πρέπει να γίνεται παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA);

Όζος θυρεοειδούς και παρακέντηση – Εισαγωγή Όζος θυρεοειδούς – Σε ασθενείς με όζο θυρεοειδούς, το υπερηχογράφημα σε συνδυασμό με την κυτταρολογική εξέταση του υλικού που λαμβάνεται με την παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) είναι σήμερα δύο βασικότατες διαγνωστικές εξετάσεις. Ο καρκίνος θυρεοειδούς που υποκρύπτει μέσα σε έναν όζο μπορεί να αναγνωριστεί με αυτό τον τρόπο.…