Θυρεοειδεκτομή – συνεχής παρακολούθηση φωνής (φωνητικής λειτουργίας) κατά τη διάρκεια της επέμβασης (συνεχής διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση)

Θυρεοειδεκτομή – συνεχής παρακολούθηση φωνητικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της επέμβασης (συνεχής διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση)

Ιστορική αναδρομή Θυρεοειδεκτομή – συνεχής παρακολούθηση φωνής κατά τη διάρκεια της επέμβασης (συνεχής διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση).-Η βλάβη των λαρυγγικών νεύρων (παλίνδρομου [κάτω] και άνω) είναι μία πιθανή επιπλοκή των επεμβάσεων θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών. Η βλάβη αυτή συνήθως είναι προσωρινή. Σε ένα όμως μικρό ποσοστό ασθενών (0.5 – 1%) η βλάβη μπορεί να είναι και μόνιμη. Η…

Υπερπαραθυρεοειδισμός και ακτινοβολία

Υπερπαραθυρεοειδισμός και ακτινοβολία κεφαλής-τραχήλου

Εισαγωγή Υπερπαραθυρεοειδισμός και ακτινοβολία κεφαλής και τραχήλου.-Σήμερα γνωρίζουμε πολλά για τον ρόλο της ακτινοβολίας στην αιτιοπαθογένεια των όζων και κυρίως του καρκίνου θυρεοειδούς. Η ακτινοβολία κεφαλής – τραχήλου είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου θυρεοειδούς. Αντίθετα, η συσχέτιση ακτινοβολίας με τον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό είναι λιγότερο γνωστή. Ακτινοβολία κεφαλής -…

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός - παραλλαγές

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – Παραλλαγές, κλινική σημασία, διάγνωση και αντιμετώπιση

Η διάγνωση του ‘κλασικού’ πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (ΡΗΡΤ) είναι βιοχημική και βασίζεται στα αυξημένα επίπεδα ασβεστίου και παραθορμόνης (ΡΤΗ) ορού. Τα βιοχημικά αυτά διαγνωστικά κριτήρια είναι γνωστά εδώ και αρκετές δεκαετίες. Τα τελευταία εντούτοις χρόνια αρχίζουν να αναγνωρίζονται όλο και πιο συχνά δύο ξεχωριστές ‘παραλλαγές’ του ΡΗΡΤ, ο ‘νορμοορμονικός’ ΡΗΡΤ και ο νορμοασβεστιαιμικός ΡΗΡΤ. Τι κλινική…

Όζοι θυρεοειδούς - πότε μπορεί να υποκρύπτεται καρκίνος?

Όζοι Θυροειδούς – Πότε μπορεί να υποκρύπτεται καρκίνος?

Όζοι θυρεοειδούς – Γενικές γνώσεις Οι όζοι θυρεοειδούς, στην των περιπτώσεων (~  90 – 95 %) είναι καλοήθεις. Εντούτοις όμως η πιθανότητα να υποκρύπτεται καρκίνος (~ 5 – 10 %) θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη. Είναι προφανές ότι οι «κακοήθεις» όζοι του θυρεοειδούς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται επιθετικά δηλαδή με άμεση χειρουργική επέμβαση. Για…

Πρωτοπαθής υπερπαραθυροειδισμός και προεγχειρητικός εντοπισμός - πρακτική σημασία

Πρωτοπαθής υπερπαραθυροειδισμός και προεγχειρητικός εντοπισμός – πρακτική σημασία

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – εισαγωγικές γνώσεις Πρωτοπαθής υπερπαραθυροειδισμός και προεγχειρητικός εντοπισμός – πρακτική σημασία.- Στο παρελθόν, ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός αντιμετωπζόταν με την λεγόμενη αμφοτερόπλευρη «ερευνητική τραχήλου» (bilateral neck exploration). Κατά την επέμβαση αυτή αναγνωρίζονταν και οι τέσσερις παραθυρεοειδείς αδένες (και ο παθολογικός/-οί). Εντούτοις, οι εξελίξεις στην ιατρική απεικόνιση καθιστούν σήμερα εφικτό τον προεγχειρητικό εντοπισμό του υπερλειτουργούντος…

Καρκίνος θυρεοειδούς, λεμφαδενικές μεταστάσεις και θυρεοειδεκτομή

Καρκίνος Θυροειδούς – Αρκεί η Θυρεοειδεκτομη?

Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις – Γενικές γνώσεις Καρκίνος θυρεοειδούς, λεμφαδενικές μεταστάσεις και θυρεοειδεκτομή.-Ο διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς (DTC) συχνά μεθίσταται στους τραχηλικούς λεμφαδένες. Έχει αποδειχθεί ότι σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό ασθενών με DTC  (έως 50 ή και 60 %) υπάρχουν ήδη μικροσκοπικές λεμφαδενικές μεταστάσεις όταν τίθεται η διάγνωση. Ακόμη και στο μικροσκοπικό θηλώδες καρκίνωμα…

Όζος θυρεοειδους και παρακέντηση με λεπτή βελόνη

Όζος Θυροειδούς – Πότε θα πρέπει να γίνεται παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA);

Όζος θυρεοειδούς και παρακέντηση – Εισαγωγή Όζος θυρεοειδούς – Σε ασθενείς με όζο θυρεοειδούς, το υπερηχογράφημα σε συνδυασμό με την κυτταρολογική εξέταση του υλικού που λαμβάνεται με την παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) είναι σήμερα δύο βασικότατες διαγνωστικές εξετάσεις. Ο καρκίνος θυρεοειδούς που υποκρύπτει μέσα σε έναν όζο μπορεί να αναγνωριστεί με αυτό τον τρόπο.…

Καρκίνος θυρεοειδούς - Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξή του

Καρκίνος θυρεοειδούς – Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξή του

Καρκίνος θυρεοειδούς – γενικά Ο καρκίνος θυρεοειδούς αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή καρκίνου των ενδοκρινών αδένων. Έχουν περιγραφεί κάποιοι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την ανάπτυξη του καρκίνου θυρεοειδούς. Η γνώση των παραγόντων αυτών έχει σημασία καθώς – παρά την καλή πρόγνωσή του – ο καρκίνος θυρεοειδούς αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα υγείας. Θα είχε επομένως σημασία…

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και παραθυρεοειδεκτομή -πως αξιολογείται η επιτυχία της επέμβασης

Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός και παραθυρεοειδεκτομή – Πως κρίνεται διεγχειρητικά η επιτυχία της επέμβασης?

Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός και παραθυρεοειδεκτομή – Πως κρίνεται διεγχειρητικά η επιτυχία της επέμβασης?.- O πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός οφείλεται συνήθως σε αδένωμα παραθυρεοειδούς. Το αδένωμα είναι μονήρες [ στο 85 %] ή πολλαπλό [2 – 5 %]). Στο 8 – 10 % ευθύνεται η υπερπλασία παραθυρεοειδών , ενώ σπανιότατα μπορεί να οφείλεται σε καρκίνο παραθυρεοειδών. Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός…