ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ – Επηρεάζει τη βιολογική συμπεριφορά τυχόν συνυπάρχοντος καρκίνου θυρεοειδούς?

Πόσο συχνά συνυπάρχει καρκίνος θυρεοειδούς σε ασθενείς με νόσο Graves’? Μέχρι σχετικά πρόσφατα, εθεωρείτο ότι ο υπερθυρεοειδισμός είχε μία προστατευτική δράση όσον αφορά την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου θυρεοειδούς. Εντούτοις, τις τελευταίες 3 δεκαετίες, υπάρχουν όλο και περισσότερες αναφορές στη βιβλιογραφία στις οποίες περιγράφεται μία υψηλότερη (σε σχέση με την παλιότερα αναμενόμενη) συχνότητα συνύπαρξης καρκίνου θυρεοειδούς…

ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ – Πόσο συχνή είναι? Πώς επηρεάζει την πορεία της νόσου?

Η αξιολόγηση της πιθανότητας υποτροπής στον διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς (θηλώδη/θυλακιώδη) γίνεται με βάση συγκεκριμένες παραμέτρους (έχουν αναλυθεί σε προηγούμενο άρθρο / ανάρτηση). Με βάση τις παραμέτρους αυτές, διακρίνονται τρεις ομάδες κινδύνου για την εμφάνιση υποτροπής: -ομάδα χαμηλού κινδύνου (25 %) -ομάδα ενδιαμέσου κινδύνου (50 %) -ομάδα υψηλού κινδύνου (25 %) Η πιθανότητα υποτροπής κυμαίνεται ευρέως,…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ – Πώς αξιολογείται η πιθανότητα υποτροπής (‘επανεμφάνισης’) της νόσου?

Εισαγωγή Το πρόβλημα της υποτροπής (επανεμφάνισης) του διαφοροποιημένου (θηλώδους/θυλακιώδους) καρκίνου θυρεοειδούς (DTC, Differentiated Thyroid Cancer) είναι υπαρκτό. Το πρόβλημα αυτό παραμένει, ακόμη και μετά από την βέλτιστη αρχική θεραπευτική του αντιμετώπιση, και παρά την γενικά καλοήθη ‘βιολογική’ συμπεριφορά αυτής της μορφής καρκίνου. Εντούτοις, δεν έχουν όλοι οι ασθενείς την ίδια πιθανότητα υποτροπής του καρκίνου.  …

ΜΥΕΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ – Τι είδους απεικόνιση χρειάζεται προεγχειρητικά?

Εισαγωγή Το μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς (MTC, Medullary Thyroid Cancer) αποτελεί μία σπανιότερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς σε σχέση με το διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς (θηλώδη/θυλακιώδη [DTC,Differentiated Thyroid Cancer]). Το MTC έχει περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά σε σύγκριση με το DTC. Αυτή εκδηλώνεται μεταξύ άλλων και με την αυξημένη συχνότητα λεμφαδενικών, αλλά και μακρινών μεταστάσεων. Το γεγονός αυτό…

ΤΥΧΑΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΟΖΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (thyroid incidentaloma) – Έχει σημασία η μέθοδος ανίχνευσής του όσον αφορά την πιθανότητα να υποκρύπτεται καρκίνος?

Εισαγωγή Η σύγχρονη απεικόνιση χρησιμοποιείται ευρύτατα σήμερα για την διερεύνηση διαφόρων παθήσεων, άσχετων με τον θυρεοειδή. Το υπερηχογράφημα (US), η αξονική και η μαγνητική τομογραφία (CT / MRI) και -σπανιότερα- η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) αποτελούν βασικές απεικονιστικές εξετάσεις, κατά σειρά συχνότητας στη χρήση τους. Οι εξετάσεις αυτές χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε πολλές περιπτώσεις, όπως έλεγχος…

Μετάσταση στο θυρεοειδή (μόνο) καρκίνου του μαστού

Εισαγωγή Οι μεταστάσεις μόνο στον θυρεοειδή από άλλες πρωτοπαθείς εστίες είναι εξαιρετικά σπάνιες. Καθώς πρόκειται για μακρινές μεταστάσεις, η πρόγνωση της βασικής (υποκείμενης) νόσου επιδεινώνεται με την εμφάνισή τους. Παρουσιάζεται ασθενής με ιστορικό καρκίνου μαστού και μετάσταση μόνο στο θυρεοειδή, 4 χρόνια μετά την αρχική αντιμετώπιση της βασικής νόσου.   Παρουσίαση ασθενούς Η ασθενής, ηλικίας…

ΥΠΟΤΡΟΠΗ (‘ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ’) ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ – Πώς ορίζεται? Πώς εκδηλώνεται?

Εισαγωγή Ο διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς (θηλώδης / θυλακιώδης)(DTC, differentiated thyroid cancer) αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς. O DTC χαρακτηρίζεται γενικά από αρκετά καλή πρόγνωση και ΄καλοήθη΄ βιολογική συμπεριφορά. Παρά ταύτα υποτροπή (‘επανεμφάνιση’) του καρκίνου θα παρατηρηθεί σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών (20 – 25 %). Πώς ορίζεται? Η υποτροπή μπορεί να είναι ανιχνεύσιμη κλινικά…

Ολική θυρεοειδεκτομή σε παιδί ηλικίας 10 ετών για όζο θυρεοειδούς – ιδιαιτερότητες και διαφορές σε σχέση με τους ενήλικες

Παρουσίαση Ο ασθενής, ηλικίας 10 ετών, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση ευμεγέθους όζου θυρεοειδούς. Κλινική εξέταση Ο όζος ήταν ορατός και ψηλαφητός (κινητός, υπόσκληρης υφής). Δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη παθολογικά διογκωμένων τραχηλικών λεμφαδένων με την επισκόπηση και την ψηλάφηση.   Απεικονιστικός έλεγχος Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε φυσιολογική ηχομορφολογία του θυρεοειδικού παρεγχύματος. Παρατηρήθηκε ασύμμετρη διόγκωση των λοβών του…

Παρακέντηση όζων θυρεοειδούς – πότε θα πρέπει να γίνεται?

Εισαγωγή Η υποψία ή η διάγνωση κακοήθειας (καρκίνου) σε έναν ασθενή με όζο θυρεοειδούς είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο μπορεί να χρειαστεί ο ασθενής αυτός να υποβληθεί σε θυρεοειδεκτομή. Σήμερα, είναι δυνατόν να διαγνωστεί πριν την επέμβαση ο καρκίνος θυρεοειδούς (ή να δημιουργηθεί υπόνοια για την ύπαρξή του) με τη βοήθεια δύο πολύ…

ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ – η αξία του σωστού προεγχειρητικού σχεδιασμού της επέμβασης

Πόσο συχνή είναι η συνύπαρξη αυτή? Σε ποσοστό 40 % των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε παραθυρεοειδεκτομή για πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό συνυπάρχει θυρεοειδοπάθεια. Η συνηθέστερη μορφή θυρεοειδοπάθειας είναι η παρουσία μονήρους ή πολλαπλών όζων.   Ο ρόλος του προεγχειρητικού υπερηχογραφήματος Το αδένωμα παραθυρεοειδούς αποτελεί τη συνηθέστερη (85 %) αιτία πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Το υπερηχογράφημα αποτελεί βασική…