Εξαιρετικά σπάνια μορφή εκτεταμένης τοπικής υποτροπής καρκίνου θυρεοειδούς: αντιμετώπιση και προκλήσεις

Η ασθενής ηλικίας 65 ετών προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση εκτεταμένης τοπικής υποτροπής θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς. Ιστορικό Η ασθενής αναφέρει ολική θυρεοειδεκτομή προ 6ετίας (2013) σε άλλο νοσοκομείο. Η προεγχειρητική διάγνωση τότε ήταν ‘πολυοζώδης βρογχοκήλη’. Στην ιστολογική εξέταση περιγράφεται ‘έλλειμμα συνέχειας ιστού’ αντίστοιχα προς τον δεξιό λοβό μεγίστης διαμέτρου 16 χιλ. Αναφέρεται επίσης ότι ‘συναπεστάλησαν πολλαπλά…

Καρκίνος θυρεοειδούς – Έχει θέση η εξωτερική ακτινοθεραπεία στην αντιμετώπισή του?

Συνήθως, στην αντιμετώπιση του διαφοροποιημένου καρκίνου θυρεοειδούς (θηλώδους / θυλακιώδους) χορηγείται μετά την χειρουργική αντιμετώπιση σαν επικουρική (adjuvant) θεραπεία ραδιενεργό ιώδιο (βάσει συγκεκριμένων ενδείξεων). Αν και ο διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς θεωρείται γενικά ακτινοάντοχος, υπάρχουν πρόσφατα δεδομένα στη βιβλιογραφία που υποδηλώνουν ότι η εξωτερική ακτινοθεραπεία (EBRT, External Beam Radiation Therapy) θα μπορούσε να είναι χρήσιμη επίσης…

Ασυνεχείς λεμφαδενικές μεταστάσεις (skip lymph node metastases) σε ασθενή με καρκίνο θυρεοειδούς – κλινική σημασία

Παρουσίαση Ο ασθενής, ηλικίας 63 ετών, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς. Στο προεγχειρητικό υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε υποηχογενής όζος διαστάσεων 13.5 χ 9.8 mm στον άνω πόλο του αριστερού λοβού με υψηλό δείκτη ελαστικότητας και πολλαπλές αποτιτανώσεις. Στον δεξιό λοβό αντίστοιχα προς τον ισθμό απεικονίσθηκε μικρός υποηχογενής όζος διαμέτρου 4.1 χιλ χωρίς αγγείωση. Στη λεπτομερή…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ – Λεμφαδενικές μεταστάσεις και κίνδυνος υποτροπής

Εισαγωγή Στους ασθενείς με διαφοροποιημένο (θηλώδη / θυλακιώδη) καρκίνο θυρεοειδούς μία πιθανή εξέλιξη στην φυσική πορεία της νόσου είναι η τοπικο-περιοχική λεμφαδενική διασπορά (μεταστάσεις στους λεμφαδένες του τραχήλου). Οι ασθενείς αυτοί ταξινομούνται στην ομάδα ενδιαμέσου κινδύνου (intermediate risk) όσον αφορά την πιθανότητα υποτροπής (‘επανεμφάνισης’) της νόσου. Εντούτοις, ο κίνδυνος ‘ανατομικής’ υποτροπής σε αυτή την ομάδα…

ΕΝΔΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟ ΘΗΛΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ – ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ

Το θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς (PTC, papillary thyroid cancer) είναι μία από τις πλέον ιάσιμες μορφές καρκίνου. Η πρόγνωση του PTC είναι εξαιρετική εφόσον αντιμετωπιστεί σωστά. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ο ασθενής να υποβληθεί στη σωστή χειρουργική επέμβαση (θυρεοειδεκτομή με ή χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου, ανάλογα με τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου). Με βάση…

OZOI ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ – Πώς αξιολογείται η πιθανότητα να υποκρύπτεται καρκίνος?

Εισαγωγή Οι όζοι θυρεοειδούς είναι ένα πολύ συνηθισμένο εύρημα στο γενικό πληθυσμό. Με την ψηλάφηση ανιχνεύονται σε ένα ποσοστό μόλις 8 %. Εντούτοις όμως με τη χρήση του υπερηχογραφήματος υψηλής ευκρίνειας όζοι θυρεοειδούς ανιχνεύονται σε ποσοστό έως και 70 % του γενικού πληθυσμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για καλοήθεις βλάβες και δεν επιβάλλεται κάποια θεραπευτική…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ: «ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΤΕΛΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ»-Ορισμός, αξιολόγηση, κλινική σημασία

Ορισμός Η βιοχημικά ατελής απάντηση στη θεραπεία στους ασθενείς με διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς (θηλώδη /θυλακιώδη) περιγράφεται με βάση τα σταθερά αυξημένα επίπεδα θυρεοσφαιρίνης (Tg) ορού. Ο ορισμός ισχύει όταν δεν μπορεί να ανιχνευθεί στον απεικονιστικό έλεγχο εντοπισμένη νόσος (επιμένουσα [υπολειμματική] νόσος ή υποτροπή). Σε προγενέστερες μελέτες για τον ορισμό της βιοχημικά ατελούς απάντησης στη θεραπεία…

ΟΖΟΙ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ – Πώς εκδηλώνονται κλινικά? Πώς τίθεται η διάγνωση?

Ασυμπτωματικοί όζοι Σήμερα, οι περισσότεροι όζοι θυρεοειδούς δεν συνοδεύονται από κλινικές εκδηλώσεις (ασυμπτωματικοί). Στις περιπτώσεις αυτές η διάγνωση τίθεται τυχαία στα πλαίσια απεικονιστικού ελέγχου που γίνεται για άλλο λόγο. Ένα συνηθισμένο παράδειγμα είναι η απεικόνιση όζου θυρεοειδούς σε ασθενή που υποβάλλεται σε υπερηχογραφικό έλεγχο καρωτίδων (π.χ. στα πλαίσια ελέγχου λιποθυμικού επεισοδίου). Ένα άλλο συνηθισμένο σενάριο…

Ενδιαφέρουσα παρουσίαση ασθενούς με όζο θυρεοειδούς

Τα τελευταία χρόνια, η διαρκής εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας και της απεικόνισης έχει σαν αποτέλεσμα την όλο και πιο συχνή ανακάλυψη βλαβών σε διάφορα όργανα, σαν τυχαίο εύρημα (‘incidentalomas’). Οι βλάβες αυτές είναι υποκλινικές, δηλαδή δεν συνοδεύονται από κλινικές εκδηλώσεις [κλινικά σημεία και συμπτώματα]. Στο παρελθόν οι βλάβες αυτές διέλαθαν της προσοχής. Ένα ενδιαφέρον κλινικό…

ΟΖΟΙ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ-Επιδημιολογικά Στοιχεία και Κλινική Σημασία

Ορισμός Ο όζος θυρεοειδούς είναι διακριτή χωροκατακτητική βλάβη του θυρεοειδικού ιστού. Η βλάβη αυτή αφορίζεται σαφώς από το υπόλοιπο θυρεοειδικό παρέγχυμα. Οι όζοι του θυρεοειδούς μπορεί να είναι μονήρεις ή πολλαπλοί, συμπαγείς ή κυστικοί ή μικτοί (με συμπαγές και κυστικό στοιχείο). Πόσο συχνό είναι το πρόβλημα? Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι ένα εξαιρετικά συχνό πρόβλημα.…