Θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς-πως επηρεάζει η ηλικία την πρόγνωση της νόσου?

Το θηλώδες καρκίνωμα του θυρεοειδούς έχει γενικά πολύ καλή πρόγνωση. H ηλικία αποτελεί μία σημαντική παράμετρο σε αρκετά προγνωστικά συστήματα που έχουν προταθεί για τον καρκίνο του θυρεοειδούς. Στην πρόσφατη αναθεωρημένη (8η) έκδοση του συστήματος ΤΝΜ της UICC (Union Internationale Contre Le Cancer) ορίζεται σαν όριο τα 55 έτη. Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη (7η έκδοση)…

Καρκίνος θυρεοειδούς – πώς διαφοροποιείται ο ιστολογικός τύπος στους ηλικιωμένους ασθενείς?

Ο ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (ΘΗΛΩΔΗΣ/ΘΥΛΑΚΙΩΔΗΣ) καρκίνος θυρεοειδούς παραμένει η συνηθέστερη μορφή καρκίνου και στους ηλικιωμένους ασθενείς. Η κλινική εικόνα είναι ανάλογη με αυτή σε νεότερους ασθενείς. Το ΘΗΛΩΔΕΣ καρκίνωμα είναι το πιο συνηθισμένο καρκίνωμα και σε αυτή την ομάδα των ασθενών (> 65 ετών). Η συχνότητά του θηλώδους καρκινώματος αυξάνεται ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 45 ετών.…

Καρκίνος θυρεοειδούς στην τοξική βρογχοκήλη (νόσο Graves’)- είναι πράγματι τόσο σπάνιος?

O καρκίνος θυρεοειδούς στη νόσο Graves’ (τοξική βρογχοκήλη) θεωρείται κλασικά σπάνιος. Συνηθίζεται μάλιστα να λέγεται ότι η διάγνωση της νόσου Graves’ ‘προστατεύει’ από τη διάγνωση του καρκίνου του θυρεοειδούς. Υπάρχουν εντούτοις κάποια πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα σύμφωνα με τα οποία ο καρκίνος θυρεοειδούς δεν είναι τόσο σπάνιος στη νόσο Graves’. H American Thyroid Association (ATA) επισημαίνει…

Διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση στις επεμβάσεις θυρεοειδούς-παραθυρεοειδών: πού βρίσκεται η αλήθεια;

Η διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση (Intraoperative Neuromonitoring, IONM) έχει προταθεί τα τελευταία χρόνια σαν ένας τρόπος για να επιτευχθεί μείωση της πιθανότητας πρόκλησης βλάβης των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων  (Recurrent Laryngeal Nerves, RLNs)(που ελέγχουν την κινητικότητα των φωνητικών χορδών, δηλαδή πρακτικά τη λειτουργία της παραγωγής της φωνής [φώνησης]). H IONM παρουσιάζεται σχεδόν σταθερά στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο,…

Λεμφαδενικές μεταστάσεις στο θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς-προγνωστική σημασία

Λεμφαδενικές μεταστάσεις παρατηρούνται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (έως 80 %) των ασθενών με θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς (PTC, Papillary Thyroid Cancer) όταν τίθεται η διάγνωση. Εντούτοις, δεν έχουν όλες οι λεμφαδενικές μεταστάσεις την ίδια πρακτική (κλινική) σημασία όσον αφορά την πιθανότητα υποτροπής (‘επανεμφάνισης’) του καρκίνου και τη θνητότητα από την νόσο. Οι μακρομεταστατική λεμφαδενική διασπορά…

Λεμφαδενικές μεταστάσεις στο θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς: ακρίβεια-κλινική σημασία του υπερηχογραφήματος

Το υπερηχογράφημα τραχήλου είναι η αρχική και πιο σημαντική μέθοδος απεικόνισης για τους ασθενείς που παρουσιάζονται με όζο θυρεοειδούς όπως επίσης και την μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση για καρκίνο θυρεοειδούς. Το υπερηχογράφημα υψηλής ευκρίνειας μπορεί να ανιχνεύσει την ύπαρξη μεταστάσεων στους λεμφαδένες του τραχήλου σε ένα πολύ υψηλό (15 –…

Μυελοειδές Καρκίνωμα Θυρεοειδούς-Οδοί λεμφαδενικής διασποράς και η κλινική τους σημασία

Το μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς (Medullary Thyroid Cancer. MTC) έχει περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά σε σύγκριση με το πιο συνηθισμένο διαφοροποιημένο (θηλώδες και θυλακιώδες) καρκίνωμα θυρεοειδούς. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ασθενών ( 75 %) υπάρχουν ήδη λεμφαδενικές μεταστάσεις όταν γίνεται η χειρουργική επέμβαση. Η χειρουργική αποτελεί την μόνη δυνητικά θεραπευτική μέθοδο στην αντιμετώπιση…

Πολυεστιακό Θηλώδες Μικροκαρκίνωμα Θυρεοειδούς-Τι σημαίνει στην πράξη;

Το θηλώδες μικροκαρκίνωμα θυρεοειδούς (PTMC, Papillary Thyroid Microcarcinoma) ορίζεται σαν θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς μεγίστης διαμέτρου ≤ 10 mm. Η διάγνωση του PTMC είναι πολύ συνηθισμένη σήμερα, κυρίως χάρη στην ευρεία χρήση του υπερηχογραφήματος υψηλής ευκρίνειας στον απεικονιστικό έλεγχο του τραχήλου, που μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους, συχνά άσχετους με τον θυρεοειδή (π.χ. έλεγχος για…

Παρακέντηση όζων θυρεοειδούς – από τη θεωρία στην πράξη

Οι οδηγίες των διαφόρων επιστημονικών εταιρειών με αντικείμενο τη μελέτη των παθήσεων του θυρεοειδούς ποικίλουν όσον αφορά τις ενδείξεις της παρακέντησης με λεπτή βελόνη (FNA, Fine-Needle Aspiration) ενός όζου θυρεοειδούς και της κυτταρολογικής εξέτασης του υλικού που λαμβάνεται κατ’ αυτήν (FNA Cytology, FNAC). Κάποιοι προτείνουν FNA σε όζους διαμέτρου που μπορεί να ποικίλλει από 10…

Πυραμοειδής λοβός θυρεοειδούς-Μόνο ακαδημαϊκό ή και πρακτικό ενδιαφέρον;

Ο πυραμοειδής λοβός (ΠΛ) αντιστοιχεί στο κατώτερο τμήμα του θυρεογλωσσικού πόρου και ανευρίσκεται σε ποσοστό από 15 έως 75 % του γενικού πληθυσμού. Σε σχέση με τη μέση γραμμή του τραχήλου βρίσκεται αριστερά, δεξιά ή στη μέση σε ποσοστό 50 %, 12 % και 28 %, αντίστοιχα, με μήκος που κυμαίνεται από μερικά χιλιοστά έως…