Όζοι θυρεοειδούς και μακροαποτιτανώσεις εν είδει κελύφους αυγού (eggshell macrocalcifications)-ποια η σημασία τους στην πράξη

Όζοι θυρεοειδούς και μακροαποτιτανώσεις εν είδει κελύφους αυγού (eggshell macrocalcifications)-ποια η σημασία τους στην πράξη;

Εισαγωγή Όζοι θυρεοειδούς και μακροαποτιτανώσεις εν είδει κελύφους αυγού (eggshell macrocalcifications)-ποια η σημασία τους στην πράξη;- Οι όζοι θυρεοειδούς συχνά παρουσιάζουν αποτιτανώσεις στο υπερηχογράφημα. Οι αποτιτανώσεις αυτές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Μικροαποτιτανώσεις (διάμετρος ≤ 2 mm) και Μακροαποτιτανώσεις (διάμετρος > 2 mm) Όζοι θυρεοειδούς και μακροαποτιτανώσεις -Ταξινόμηση Οι μακροαποτιτανώσεις γενικά διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Παρεγχυματικές…

Καρκίνος θυρεοειδούς, λεμφαδενικές μεταστάσεις και λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου

Καρκίνος θυρεοειδούς, λεμφαδενικές μεταστάσεις και λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου

Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς, λεμφαδενικές μεταστάσεις και λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου.- Τι είναι ο λεμφαδενικός καθαρισμός του τραχήλου? Ο όρος «λεμφαδενικός καθαρισμός του τραχήλου» περιγράφει την αφαίρεση των λεμφαδένων από τις διάφορες ανατομικές περιοχές αυτού. Έχει θέση σε κακοήθεις παθήσεις της κεφαλής και του τραχήλου, συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου θυρεοειδούς. Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις Ο…

Θυρεοειδεκτομή – συνεχής παρακολούθηση φωνής (φωνητικής λειτουργίας) κατά τη διάρκεια της επέμβασης (συνεχής διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση)

Θυρεοειδεκτομή – συνεχής παρακολούθηση φωνητικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της επέμβασης (συνεχής διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση)

Ιστορική αναδρομή Θυρεοειδεκτομή – συνεχής παρακολούθηση φωνής κατά τη διάρκεια της επέμβασης (συνεχής διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση).-Η βλάβη των λαρυγγικών νεύρων (παλίνδρομου [κάτω] και άνω) είναι μία πιθανή επιπλοκή των επεμβάσεων θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών. Η βλάβη αυτή συνήθως είναι προσωρινή. Σε ένα όμως μικρό ποσοστό ασθενών (0.5 – 1%) η βλάβη μπορεί να είναι και μόνιμη. Η…

Καρκίνος θυρεοειδούς σε ασθενή μας - διάγνωση στην εγκυμοσύνη & αντιμετώπιση

Καρκίνος θυρεοειδούς σε ασθενή μας – διάγνωση στην εγκυμοσύνη & αντιμετώπιση

Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς σε ασθενή μας – διάγνωση στην εγκυμοσύνη & αντιμετώπιση.- Η ασθενής ετών 37 διαγνώσθηκε με καρκίνο θυρεοειδούς στην εγκυμοσύνη στον τέταρτο μήνα αυτής. Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε όζος μεγίστης διαμέτρου 7.4 mm με ύποπτους ηχομορφολογικούς χαρακτήρες (υποηχογένεια, αποτιτανώσεις, υψηλός δείκτης ελαστικότητας) στον κάτω πόλο του δεξιού λοβού. Η FNA του εν λόγω όζου…

Thyroid nodule:TI-RADS classification based on ultrasonography

Thyroid nodule : TI-RADS classification based on ultrasonography

Introduction Thyroid ultrasonography is currently the preferred imaging modality for the preoperative investigation of the patient with thyroid nodule. In order to improve consistency of reporting ultrasonographic findings, the TI-RADS system (Thyroid Imaging, Reporting and Data System) has been proposed by the American College of Radiology (ACR) in 2017.   The TI-RADS reporting system The…

Όζοι θυρεοειδούς, παρακέντηση και Covid-19 πανδημία

Όζοι θυρεοειδούς και παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) – επιλογές εν μέσω της COVID-19 πανδημίας

Όζος θυρεοειδούς – Παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) εν μέσω της COVID-19 πανδημίας Εισαγωγή Όζοι θυρεοειδούς, παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) και COVID-19 πανδημία..-Στη διάρκεια της COVID-19 πανδημίας έχει προταθεί να αναβληθούν οι προγραμματισμένες χειρουργικής επεμβάσεις για λόγους ασφάλειας. Εξ ορισμού, οι προγραμματισμένες επεμβάσεις δεν είναι επείγουσες και για τον λόγο αυτό προγραμματίζονται εκ των…

όζοι θυρεοειδούς και υπερηχογράφημα ταξινόμηση TI-RADS

Όζοι θυρεοειδούς και υπερηχογράφημα– τι είναι η ταξινόμηση TI-RADS? Ποια η χρησιμότητά της?

Εισαγωγή Στον ασθενή με όζο θυρεοειδούς, το υπερηχογράφημα αποτελεί σήμερα τη βασική απεικονιστική εξέταση. Το σύστημα TI-RADS (Thyroid Imaging, Reporting and Data System)προτάθηκε από την ACR (American College of Radiology) με στόχο την τυποποίηση των αποτελεσμάτων του υπερηχογραφήματος στους ασθενείς με όζο θυρεοειδούς.   Πως γίνεται ο υπολογισμός της κατηγορίας TI-RADS? Για τον υπολογισμό της…

Thyroid nodules and atypia

Thyroid nodules and atypia (Bethesda III cytology) – clinical significance and management options

Thyroid nodule and fine-needle aspiration cytology. Introduction Thyroid nodude and atypia.- In the patient with thyroid nodule, ultrasonography and fine-needle aspiration (FNA) cytology are the two most significant diagnostic methods. Based on findings from these two diagnostic modalities, the risk of underlying malignancy can be evaluated   Bethesda reporting system Cytology results are presented according…

Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις – προεγχειρητική διάγνωση και η μεγάλη πρακτική της σημασία

Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις – προεγχειρητική διάγνωση και η μεγάλη πρακτική της σημασία

Καρκίνος Θυρεοειδούς και Λεμφαδενικές Μεταστάσεις– Πρακτική σημασία προεγχειρητικής αναγνώρισης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις – προεγχειρητική διάγνωση και η μεγάλη πρακτική της σημασία.-Οι λεμφαδενικές μεταστάσεις είναι πολύ συχνές στον καρκίνο θυρεοειδούς. Εκτιμάται πως υπάρχουν τη στιγμή της διάγνωσης σε 20 – 50 % των ασθενών με διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς (που είναι η συνηθέστερη μορφή…

Thyroid cancer and lymph node metastases - Importance of preoperative diagnosis

Thyroid cancer and lymph node metastases – Importance of preoperative diagnosis

INTRODUCTION Thyroid cancer frequently metastasizes to cervical lymph nodes. It has been estimated that cervical lymph node metastases are present in 20 – 50 % of patients with differentiated thyroid cancer. This percentage is even higher in patients with medullary thyroid cancer. Lymphatic spread is possible even in small and totally intrathyroidal thyroid cancers. Of…