Υπερπλασία των C-κυττάρων θυρεοειδούς σαν τυχαίο εύρημα μετά θυρεοειδεκτομή

Υπερπλασία C-κυττάρων σαν τυχαίο εύρημα μετά θυρεοειδεκτομή – κλινική σημασία

Εισαγωγή Η υπερπλασία των C-κυττάρων (CCH, c-cell hyperplasia) χαρακτηρίζεται από αύξηση του αριθμού των παραθυλακιωδών ( C) κυττάρων στο θυρεοειδικό παρέγχυμα. Καθώς τα περισσότερα παραθυλακιώδη κύτταρα εντοπίζονται στην περιοχή των άνω πόλων των δλύο λοβών, ανάλογη είναι και η συνηθέστερη εντόπιση της CCH.   Ταξινόμηση και κλινική σημασία Η CCH ταξινομείται σε φυσιολογική (αντιδραστική) και…

Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς, καλσιτονίνη και μεταστάσεις

Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς – Καλσιτονίνη και μεταστάσεις

Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς – καλσιτονίνη και μεταστάσεις: σύντομη εισαγωγή Ο μυελοειδής καρκίνος είναι μία σπανιότερη (σε σχέση με το θηλώδες/θυλακιώδες καρκίνωμα) μορφή καρκίνου θυρεοειδούς. Η βιολογική του συμπεριφορά είναι περισσότερο επιθετική. Χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη πιθανότητα λεμφαδενικών και μακρινών μεταστάσεων.   Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς και καλσιτονίνη Η καλσιτονίνη θεωρείται ειδικός νεοπλασματικός (καρκινικός) δείκτης για τη διάγνωση…

Καρκίνος θυρεοειδούς, λεμφαδενικές μεταστάσεις και θυρεοειδεκτομή

Καρκίνος Θυροειδούς – Αρκεί η Θυρεοειδεκτομη?

Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις – Γενικές γνώσεις Καρκίνος θυρεοειδούς, λεμφαδενικές μεταστάσεις και θυρεοειδεκτομή.-Ο διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς (DTC) συχνά μεθίσταται στους τραχηλικούς λεμφαδένες. Έχει αποδειχθεί ότι σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό ασθενών με DTC  (έως 50 ή και 60 %) υπάρχουν ήδη μικροσκοπικές λεμφαδενικές μεταστάσεις όταν τίθεται η διάγνωση. Ακόμη και στο μικροσκοπικό θηλώδες καρκίνωμα…

Όζος θυρεοειδους και παρακέντηση με λεπτή βελόνη

Όζος Θυροειδούς – Πότε θα πρέπει να γίνεται παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA);

Όζος θυρεοειδούς και παρακέντηση – Εισαγωγή Όζος θυρεοειδούς – Σε ασθενείς με όζο θυρεοειδούς, το υπερηχογράφημα σε συνδυασμό με την κυτταρολογική εξέταση του υλικού που λαμβάνεται με την παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) είναι σήμερα δύο βασικότατες διαγνωστικές εξετάσεις. Ο καρκίνος θυρεοειδούς που υποκρύπτει μέσα σε έναν όζο μπορεί να αναγνωριστεί με αυτό τον τρόπο.…

Καρκίνος θυρεοειδούς - Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξή του

Καρκίνος θυρεοειδούς – Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξή του

Καρκίνος θυρεοειδούς – γενικά Ο καρκίνος θυρεοειδούς αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή καρκίνου των ενδοκρινών αδένων. Έχουν περιγραφεί κάποιοι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την ανάπτυξη του καρκίνου θυρεοειδούς. Η γνώση των παραγόντων αυτών έχει σημασία καθώς – παρά την καλή πρόγνωσή του – ο καρκίνος θυρεοειδούς αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα υγείας. Θα είχε επομένως σημασία…