Δύο διαφορετικές ‘αναγνώσεις’ του υπερηχογραφήματος σε ασθενή με καρκίνο θυρεοειδούς-σημασία στην πράξη

You are here:
Go to Top