Skip to main content
search

Συνεχής νευροπαρακολούθηση: Καρκίνος θυρεοειδούς – ολική θυρεοειδεκτομή και ταυτόχρονος λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου– μία άλλη ένδειξη (με αφορμή ασθενή μας)

Η διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση (intraoperative neuromonitoring) έχει προταθεί σαν μία συμπληρωματική τεχνική για την αναγνώριση και την διαφύλαξη των λαρυγγικών νεύρων στη διάρκεια της θυρεοειδεκτομής ή και της παραθυρεοειδεκτομής. Ο βασικός στόχος είναι η διατήρηση της φωνητικής λειτουργίας. Και αυτό γιατί τα λαρυγγικά νεύρα είναι τα κινητικά νεύρα των φωνητικών χορδών (στον λάρυγγα) όπου παράγεται η φωνή.

Παρουσιάζεται ασθενής μας όπου η συνεχής διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση – πέραν του παραπάνω στόχου – είχε και μία άλλη ακόμη πιο σημαντική ένδειξη: τη διατήρηση της βατότητας του αεραγωγού.

Παρουσίαση ασθενούς

Ο ασθενής ηλικίας 54 ετών παρουσιάσθηκε με διάγνωση «καρκίνος θυρεοειδούς με λεμφαδενικές μεταστάσεις». Στο ιστορικό του αναφέρεται βαρύ (εκτεταμένο) έμφραγμα με περιορισμό του κλάσματος εξώθησης (~ 28 %).

Υποβλήθηκε σε ολική θυρεοειδεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου για καρκίνο θυρεοειδούς. Στη διάρκεια της επέμβασης εφαρμόσθηκε η διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση (συνεχής δεξιά, διαλείπουσα αριστερά).

Ο ασθενής ανέχθηκε καλά την επέμβαση και ανένηψε ομαλά, με πλήρη διατήρηση της φωνητικής λειτουργίας και πλήρη βατότητα του αεραγωγού.

Σχόλιο

Σε περιπτώσεις βλάβης και των δύο λαρυγγικών νεύρων μπορεί να εμφανιστεί απόφραξη (ποικίλου βαθμού) του αεραγωγού καθώς οι φωνητικές χορδές παραλύουν σε μέση θέση. Το γεγονός αυτό προκαλεί στένωση του αυλού του αεραγωγού, με αποτέλεσμα την πιθανή εμφάνιση αναπνευστικής δυσχέρειας και υποξαιμίας. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί ακόμη και τραχειοστομία.

Αν και η κάποιου βαθμού υποξαιμία στις περιπτώσεις αυτές γίνεται συνήθως εύκολα ανεκτή από τους περισσότερους ασθενείς, το βαρύ καρδιολογικό ιστορικό του ασθενούς μας θα καθιστούσε δύσκολα διαχειρίσιμη την πιθανή αυτή επιπλοκή, που θεωρητικά θα μπορούσε να είχε σημαντικές επιπτώσεις στον ασθενή.

Για το λόγο αυτό επιδιώχθηκε η διατήρηση -με την μεγαλύτερη δυνατή σιγουριά- της ακεραιότητας (ανατομικής και λειτουργικής) των λαρυγγικών νεύρων. Αυτό επιτεύχθηκε με την διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση και μάλιστα της συνεχούς. Η συνεχής διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση προσφέρει τη δυνατότητα της συνεχούς, real-time παρακολούθησης της λειτουργίας των λαρυγγικών νεύρων, διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό και την λειτουργία των φωνητικών χορδών.

Η τακτική αυτή διασφάλισε όχι μόνο την πλήρη διατήρηση της φωνητικής λειτουργίας αλλά και της βατότητας της αεροφόρου οδού, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό στον ασθενή που παρουσιάσθηκε συνοπτικά παραπάνω, λόγω της ιδιαίτερα επιβαρυμένης καρδιακής του λειτουργίας.

ΛΕΖΑΝΤΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΙΚΟΝΑ 1

Σχηματική αναπαράσταση των ευρημάτων του προεγχειρητικού ελέγχου. Πάνω δεξιά η οθόνη συνεχούς καταγραφής της λειτουργικότητας των λαρυγγικών νεύρων (συνεχής νευροπαρακολούθηση)

ΕΙΚΟΝΑ 2

Ολοκλήρωση του πλάγιου λεμφαδενικού καθαρισμού. Απεικονίζεται ευμεγέθης παθολογικός λεμφαδένας. Ο αστερίσκος που βρίσκεται μεταξύ καρωτίδας (C.A.) και έσω σφαγίτιδας φλέβας (I.J.V.) αντιστοιχεί στη θέση του πνευμονογαστρικού νεύρου, επί του οποίου είχε τοποθετηθεί σε προγενέστερη φάση της επέμβασης το ειδικό ηλεκτρόδιο που χρησιμοποιείται στην συνεχή νευροπαρακολούθηση. Το ηλεκτρόδιο αυτό αφαιρέθηκε στη φάση του πλάγιου λεμφαδενικού καθαρισμού, καθώς σε αυτή τη φάση δεν διατρέχουν κίνδυνο τραυματισμού τα λαρυγγικά νεύρα (λόγω θέσης).

Συνεχής νευροπαρακολούθηση

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ– Παπαδιαμαντοπούλου 20 (Ιλίσια)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ– Άντερσεν 1 (Νέο Ψυχικό)

ΜΗΤΕΡΑ– Ερυθρού Σταυρού 5 (Μαρούσι)

Τηλ 6977068223 & 210-7487318

Email: georgesakorafas@yahoo.com

Συνεχής νευροπαρακολούθηση

 

ΚΟΣΤΟΣ

Θεωρούμε την άσκηση της χειρουργικής όχι μέσο πλουτισμού (κάτι που δεν είναι επιθυμητό για κανένα μέλος της ομάδας μας) αλλά τρόπο παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και ανταπόδοσης στην κοινωνία μας όλων των γνώσεων και της εμπειρίας που με πολύ κόπο αποκτήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, με τη συστηματική (κλινική και ακαδημαϊκή) ενασχόλησή μας με την χειρουργική των ενδοκρινών αδένων (θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών) αλλά και την γενική χειρουργική, μέσα από τη θητεία μας σε θέσεις ευθύνης σε μεγάλα νοσοκομεία και το Πανεπιστήμιο των Αθηνών.

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει ο τόπος μας είναι ένας παράγοντας που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

Η ομάδα μας – σεβόμενη τις οικονομικές δυσκολίες της κοινωνίας μας – διατηρεί τις τιμές των επεμβάσεων σε πολύ προσιτά επίπεδα, προσφέροντας τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να τύχουν αντιμετώπισης του προβλήματός τους από έναν πολύ εξειδικευμένο και ιδιαίτερα έμπειρο χειρουργό, χωρίς να αποκλείεται κανείς από την φροντίδα του για οικονομικούς λόγους. Είναι αδιανόητο για την ομάδα μας να υπάρξει οικονομική εκμετάλλευση του ασθενούς στην ανάγκη του.

 

Αριθμοί Επεμβάσεων έως 30/6/24

3497

Θυρεοειδεκτομές

746

Λεμφαδενικοί Καθαρισμοί

456

Παραθυρεοειδεκτομές
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ