Όζος θυρεοειδούς και παρακέντηση (FNA) – η κυτταρολογική είναι μόνο μία από τις παραμέτρους που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: με αφορμή νεαρό ασθενή μας

You are here:
Go to Top