Πρόκειται για σπάνια πάθηση που ευθύνεται για ποσοστό μικρότερο του 1 % των ασθενών με υπερπαραθυρεοειδισμό (ΗΡΤ). Στο 50 % των ασθενών με καρκίνο παραθυρεοειδών υπάρχει ψηλαφητή μάζα στον τράχηλο και τα επίπεδα ασβεστίου ορού είναι > 15 mg/dL.

H διάγνωση συνήθως τίθεται με βάση τα ιστολογικά ευρήματα (διήθηση αγγείων ή κάψας), λεμφαδενικές ή μακρινές μεταστάσεις ή εμφανής διήθηση παρακειμένων ανατομικών στοιχείων.

Η θεραπεία είναι χειρουργική και συνίσταται στην ευρεία εκτομή του όγκου, των πέριξ ιστών, των περιοχικών λεμφαδένων και του ομόπλευρου λοβού του θυρεοειδούς (όταν η διάγνωση έχει τεθεί προεγχειρητικά ή κατά τη διάρκεια της επέμβασης).

Σε περίπτωση τοπικής υποτροπής θα πρέπει να επιχειρηθεί χειρουργική αντιμετώπιση για την εκτομή της υποτροπής, σε μία προσπάθεια να προληφθεί η εμφάνιση κακοήθους υπερασβεστιαιμίας (η αντιμετώπιση της οποίας μπορεί να είναι δύσκολη)

Παθήσεις

Καρκίνος ΠαραθυρεοειδώνΠρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός στα πλαίσια συνδρόμου πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίαςΑδένωμα ΠαραθυρεοειδούςΠρωτοπαθής ΥπερπαραθυρεοειδισμόςΕιδικα Θέματα

θα χαρούμε να ανταποκριθούμε στο ερώτημά σας.