Ανατομία-Εμβρυολογία Παραθυρεοειδών

Όσο αφορά την Εμβρυολογία Παραθυρεοειδών, οι παραθυρεοειδείς επίσης αναπτύσσονται από τον 3ο και 4ο φαρυγγικό θύλακο (ΦΘ). Στην εμβρυογένεση των παραθυροειδών αδένων παρατηρείται επίσης η δημιουργία αρκετών μικρών διάσπαρτων αθροίσεων παραθυρεοειδικού παρεγχύματος, εκτός των ανατομικά αναγνωρίσιμων παραθυρεοειδών αδένων.

Οι άνω παραθυρεοειδείς προέρχονται από τον 4ο ΦΘ ενώ οι κάτω από τον 3ο ΦΘ, πράγμα που εξηγεί τους όρους παραθυρεοειδείς IV και παραθυρεοειδείς ΙΙΙ που χρησιμοποιούνται για να περιγραφούν οι άνω και οι κάτω παραθυροειδείς αντίστοιχα. Η εμβρυολογική προέλευση έτσι είναι αντίστροφη από την ανατομική διάταξη των παραθυρεοειδών στον τράχηλο μετά τη γέννηση.

Επομένως, ο θύμος και οι κάτω παραθυρεοειδείς έχουν κοινή εμβρυολογική προέλευση (από τον 3ο ΦΘ), γεγονός που εξηγεί τον όρο ‘θυμικοί παραθυροειδείς’ που έχει χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή των κάτω παραθυρεοειδών, όπως επίσης και τον όρο ‘παραθύμος’ που έχει χρησιμοποιηθεί από κάποιους για την από κοινού περιγραφή του θύμου και των κάτω παραθυρεοειδών.

Οι κάτω παραθυρεοειδείς κατέρχονται προς τα κάτω στον τράχηλο στη διάρκεια της ανάπτυξης του εμβρύου (από την 6η εβδομάδα).

Ανατομία-Εμβρυολογία Παραθυρεοειδών

Παθήσεις

Πρωτοπαθης ΥπερπαραθυρεοειδισμόςΚαρκίνος Παραθυρεοειδων

θα χαρούμε να ανταποκριθούμε στο ερώτημά σας.