Ελαστογραφία, υπερηχογράφημα και όζοι θυρεοειδούς

Ελαστογραφία, υπερηχογράφημα και όζοι θυρεοειδούς

Ελαστογραφία θυρεοειδούς, υπερηχογράφημα και όζοι θυρεοειδούς Εισαγωγή Η ελαστογραφία θυρεοειδούς αποτελεί ένα σχετικά νέο ‘διαγνωστικό’ εργαλείο που έχει προστεθεί στο κλασικό υπερηχογράφημα θυρεοειδούς και μπορεί να βοηθήσει ώστε να αναγνωριστεί ένας καρκίνος θυρεοειδούς που μπορεί να υποκρύπτεται σε έναν όζο θυρεοειδούς. Με την ελαστογραφία μπορεί να γίνει αξιολόγηση της σκληρότητας των ιστών που απεικονίζονται στο…

Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις – έχει σημασία το μέγεθος του ‘κακοήθους όζου’ (καρκίνου) για την πιθανότητα λεμφαδενικής διασποράς?

Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις – έχει σημασία το μέγεθος του ‘κακοήθους όζου’ (καρκίνου) για την πιθανότητα λεμφαδενικής διασποράς?

Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις – έχει σημασία το μέγεθος του ‘κακοήθους όζου’ (καρκίνου) για την πιθανότητα λεμφαδενικής διασποράς? Εισαγωγή Ο καρκίνος θυρεοειδούς εκδηλώνεται συχνά σαν όζος θυρεοειδούς. Η διάγνωση είναι δυνατόν να τεθεί προεγχειρητικά, με τη βοήθεια της υπερηχογραφικά καθοδηγούμενης παρακέντησης με λεπτή βελόνη του ύποπτου όζου. Ο καρκίνος θυρεοειδούς (και ειδικά η συνηθέστερη…

θυρεοειδής στα παιδιά

Θυρεοειδής και παιδιά

Θυρεοειδής και παιδιά Ο θυρεοειδής είναι ένας μικρός σε μέγεθος αλλά πολύ μεγάλης σημασίας αδένας, που ρυθμίζει ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού. Η σωστή λειτουργία του θυρεοειδούς είναι ιδιαίτερα σημαντική για την σωστή ανάπτυξη αλλά και την διατήρηση της υγείας του οργανισμού. Οι διαταραχές της λειτουργίας του επηρεάζουν πληθώρα οργάνων του ανθρωπίνου σώματος. Ιδιαίτερα στα παιδιά,…

Θυρεοειδής στις γυναίκες

Θυρεοειδής στις γυναίκες – συμπτώματα και διάγνωση των παθήσεών του

Θυρεοειδής στις γυναίκες – συμπτώματα και διάγνωση των παθήσεών του Ο θυρεοειδής είναι ένας μικρών σχετικά διαστάσεων αδένας, σε σχήμα πεταλούδας, που βρίσκεται στην πρόσθια επιφάνεια του τραχήλου. Ένα μέρος του (ισθμός) επικάθεται επί της τραχείας, ενώ το κυρίως μέρος του αδένα, ο δεξιός και ο αριστερός λοβός, βρίσκονται εκατέρωθεν της τραχείας. Παράγει τις θυρεοειδικές…

Θυρεοειδής στους άνδρες

Θυρεοειδής στους άνδρες – Συμπτώματα

Θυρεοειδής στους άνδρες -Συμπτώματα Ο θυρεοειδής αδένας μπορεί να εμφανίσει διαταραχές της λειτουργίας του στους άνδρες, είτε λόγω αυξημένης λειτουργικής δραστηριότητας είτε –αντίθετα- λόγω μειωμένης λειτουργικής δραστηριότητας. Στην πρώτη περίπτωση παρατηρείται αυξημένη παραγωγή θυρεοειδικών ορμονών (υπερθυρεοειδισμός), ενώ στη δεύτερη περίπτωση η ποσότητα των θυρεοειδικών ορμονών που παράγει ο θυρεοειδής δεν επαρκεί για την κάλυψη των…

Θυρεοειδής – πότε μπορεί να εμφανιστεί πόνος σαν εκδήλωση πάθησής του?

Θυρεοειδής – πότε μπορεί να εμφανιστεί πόνος σαν εκδήλωση πάθησής του?

Θυρεοειδής – πότε μπορεί να εμφανιστεί πόνος σαν εκδήλωση πάθησής του? Ο θυρεοειδής αδένας μπορεί να εμφανίσει μία ποικιλία παθήσεων. Οι παθήσεις αυτές διακρίνονται γενικά στις εξής κατηγορίες: Στις διαταραχές της λειτουργίας του θυρεοειδούς. Εδώ ανήκει ο υπερθυρεοειδισμός (αυξημένη παραγωγή θυρεοειδικών ορμονών) και ο υποθυρεοειδισμός (μειωμένη παραγωγή θυρεοειδικών ορμονών). Στην διόγκωση (αύξηση των διαστάσεων) του…

θυρεοειδής πως ρυθμίζεται

Θυρεοειδής: Πόσο «καιρό» κάνει για να ρυθμιστεί;

Θυρεοειδής: Πόσο «καιρό» κάνει για να ρυθμιστεί; Σε πολλές παθήσεις του θυρεοειδούς έχει θέση η χορήγηση θυρεοειδικών ορμονών. Οι βασικές ενδείξεις είναι δύο: Θεραπεία του υποθυρεοειδισμού. Στην περίπτωση αυτή οι θυρεοειδικές ορμόνες χορηγούνται για να αναπληρωθούν οι ποσότητες που θα έπρεπε να παράγει ο θυρεοειδής αλλά δεν παράγονται λόγω της μειωμένης του λειτουργικής ικανότητας (υποθυρεοειδισμός)…

Εξωφυτικοί καταδυόμενοι όζοι θυρεοειδούς – μία πρόκληση / παγίδα στη χειρουργική θυρεοειδούς

Εξωφυτικοί καταδυόμενοι όζοι θυρεοειδούς – μία πρόκληση / παγίδα στη χειρουργική θυρεοειδούς

Εξωφυτικοί καταδυόμενοι όζοι θυρεοειδούς – μία πρόκληση / παγίδα στη χειρουργική θυρεοειδούς Ένδειξη επέμβασης Η ασθενής ετών 56 προσήλθε με διάγνωση «καταδυόμενοι όζοι θυρεοειδούς» για χειρουργική αντιμετώπιση. Προεγχειρητικός έλεγχος Υπερηχογράφημα Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε αύξηση των διαστάσεων του αριστερού λοβού. Ο κάτω πόλος του καταδύεται στο ανώτερο πρόσθιο μεσοθωράκιο, φθάνοντας βαθιά στο μεσοθωράκιο μέχρι ελαφρώς κάτωθεν…

Πολυεστιακός καρκίνος θυρεοειδούς με αμφοτερόπλευρες λεμφαδενικές μεταστάσεις σε νεαρή (20 ετών) ασθενή μας

Πολυεστιακός καρκίνος θυρεοειδούς με αμφοτερόπλευρες λεμφαδενικές μεταστάσεις σε νεαρή (20 ετών) ασθενή μας

Πολυεστιακός καρκίνος θυρεοειδούς με αμφοτερόπλευρες λεμφαδενικές μεταστάσεις σε νεαρή (20 ετών) ασθενή μας Εισαγωγή Η ασθενής, ετών 20, προσήλθε με διάγνωση ‘θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς ‘ για χειρουργική αντιμετώπιση. Προσκομίζει υπερηχογράφημα στο οποίο περιγράφεται όζος μεγίστης διαμέτρου 14.9 mm στον άνω πόλο του αριστερού λοβού με ύποπτους ηχομορφολογικούς χαρακτήρες. Έχει ήδη γίνει υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη παρακέντηση του…

Όζος θυρεοειδούς σε νεαρή ασθενή με ακτινοβολία κεφαλής σε βρεφική ηλικία (για όγκο εγκεφάλου) και βαλβίδα παροχέτευσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού μέσω της έσω σφαγίτιδας φλέβας

Όζος θυρεοειδούς σε νεαρή ασθενή με ακτινοβολία κεφαλής σε βρεφική ηλικία (για όγκο εγκεφάλου) και βαλβίδα παροχέτευσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού μέσω της έσω σφαγίτιδας φλέβας

Όζος θυρεοειδούς σε νεαρή ασθενή μας με ακτινοβολία κεφαλής σε βρεφική ηλικία (για όγκο εγκεφάλου) και βαλβίδα παροχέτευσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού μέσω της έσω σφαγίτιδας φλέβας Εισαγωγή Η ασθενής ετών 30 προσήλθε με διάγνωση «όζος θυρεοειδούς» για χειρουργική αντιμετώπιση. Στο ιστορικό της αναφέρεται επέμβαση εκτομής όγκου εγκεφάλου (μυελοβλάστωμα) σε παιδική ηλικία. Στα πλαίσια της θεραπείας…