H συχνότητα του καρκίνου του θυρεοειδούς αυξάνεται με τον ταχύτερο ρυθμό από τη συχνότητα οποιασδήποτε άλλης κακοήθους πάθησης

Ο καρκίνος του θυρεοειδούς αντιστοιχεί στο 3.4 % του συνόλου των καρκίνων στις ΗΠΑ και διαγιγνώσκεται συνηθέστερα σε άτομα ηλικίας 45 – 54 (μπορεί εν τούτοις να εμφανιστεί σε όλες τις ηλικίες). Υπολογίζεται ότι 1.2 % του συνόλου των ανδρών και γυναικών θα διαγνωστούν με καρκίνο θυρεοειδούς σε κάποια φάση της ζωής τους. Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ…

Read more

Ελαστογραφία – πόσο χρήσιμη είναι για τη διάκριση των καλοήθων από τους κακοήθεις όζους του θυρεοειδούς;

Η ελαστογραφία με διατμητικά κύματα (Shear wave elastography – SWE) είναι ένα επιπλέον διαγνωστικό ‘εργαλείο’ που έχει πρόσφατα προστεθεί σαν διαγνωστικό βοήθημα στο υπερηχογράφημα του τραχήλου. Με τη βοήθεια της ελαστογραφίας αξιολογείται η ελαστικότητα ενός ιστού προκειμένου να αναγνωριστεί η τυχόν παρουσία καρκίνου (που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη σκληρία των ιστών σε σύγκριση με τους φυσιολογικούς…

Read more

Έκτοπος Θυρεοειδής

Ο όρος ‘έκτοπος θυρεοειδής’ χρησιμοποιείται για να περιγράψει την παρουσία λειτουργικού θυρεοειδικού παρεγχύματος σε θέσεις άλλες πέραν της φυσιολογικής θέσης του θυρεοειδούς στον τράχηλο. Έκτοπος θυρεοειδικός ιστός μπορεί να βρεθεί σε οποιαδήποτε θέση κατά μήκος της διαδρομής στον τράχηλο που ακολουθεί ο θυρεοειδής κατά τη διάρκεια της καθόδου του στην εμβρυογένεση. Σπανιότερα, έκτοπος θυρεοειδής μπορεί…

Read more

Ασυμπτωματικός Υπερπαραθυρεοειδισμός – Πλεονεκτήματα της Χειρουργικής Αντιμετώπισης

H παραθυρεοειδεκτομή – με την οποία αφαιρείται όλο το παραθυρεοειδικό παρέγχυμα που υπερλειτουργεί – επιτυγχάνει την οριστική ίαση της νόσου, βελτιώνει την οστική πυκνότητα και ανακουφίζει τον ασθενή από μη ειδικά (ασαφή) συμπτώματα που συνοδεύουν συχνά τον ‘ασυμπτωματικό’ πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό (ΡΗΡΤ), όπως κόπωση, αίσθημα αδυναμίας, ελαφρά κατάθλιψη, διαταραχές της μνήμης και της νοητικής λειτουργίας, πόνοι…

Read more

Ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή: πότε έχει θέση στην αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού;

Η στοχευμένη (εκλεκτική ή ελάχιστα επεμβατική) παραθυρεοειδεκτομή είναι μία σωστή επιλογή στην αντιμετώπιση των ασθενών με ΡΗΡΤ στις εξής περιπτώσεις: -Θετικές προεγχειρητικές μελέτες εντοπισμού (συνηθέστατα υπερηχογράφημα και σπινθηρογράφημα) που συμφωνούν μεταξύ τους -Απουσία οικογενειακού ιστορικού ΡΗΡΤ -Απουσία συνυπάρχουσας πάθησης του θυρεοειδούς για την οποία θα απαιτηθεί ταυτόχρονη χειρουργική επέμβαση -Όταν δεν είναι ο ασθενής σε…

Read more

Έκτοπος Ενδοθωρακικός Θυρεοειδής

ΑΣΘΕΝΗΣ: γυναίκα 40 ετών – προεγχειρητική διάγνωση “πολυοζώδης βρογχοκήλη» ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: περιελάμβανε υπερηχογράφημα, σπινθηρογράφημα με Ι-131, ακτινογραφία θώρακα και αξονική τομογραφία θώρακα. Απεικονίσθηκε – εκτός του ορθότοπου θυρεοειδούς στον τράχηλο (με αλλοιώσεις κολλοειδούς βρογχοκήλης)– και έκτοπος θυρεοειδής εντός της θωρακικής κοιλότητας,σ την δεξιά πλευρά του οπίσθιου μεσοθωρακίου, πίσω από τα μεγάλα αγγεία, με τα κάτω…

Read more

Διαφοροποιημένος Καρκίνος Θυρεοειδούς (DTC): Επιμένουσα / Υποτροπιάζουσα Νόσος – δύο διαφορετικές καταστάσεις με διαφορετική πρόγνωση

Παρά την εξαιρετική πρόγνωση του DTC, υπολογίζεται ότι σε ένα σημαντικό ποσοστό (έως 20 %) των ασθενών θα διαγνωστεί στη διάρκεια της παρακολούθησης ‘επιμένουσα’ ή ‘υποτροπιάζουσα’ νόσος. Ο όρος ‘υποτροπιάζουσα’ νόσος αναφέρεται στην εμφάνιση υποτροπής του DTC μετά από ένα διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών στη διάρκεια του οποίου ο/η ασθενής ήταν ελεύθερος νόσου. Αντίθετα, ο…

Read more

Καρκίνος Θυρεοειδούς – Προσοχή στα ‘κυστικά μορφώματα’ τραχήλου

Η κυστική εκφύλιση των τραχηλικών λεμφαδένων ένα σχετικά συνηθισμένο εύρημα στους ασθενείς με θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις. Για το λόγο αυτό, οι κυστικές βλάβες του τραχήλου θα πρέπει να εξετάζονται με αυξημένο δείκτη υποψίας. Για να τεθεί η σωστή διάγνωση θα πρέπει να γίνει παρακέντηση της κυστικής βλάβης με λεπτή βελόνη (FNA, Fine-Needle…

Read more

Υπερπλασία C-κυττάρων σαν τυχαίο εύρημα μετά θυρεοειδεκτομή – κλινική σημασία

Η υπερπλασία των C-κυττάρων (CCH, C-cell hyperplasia) χαρακτηρίζεται από αύξηση του αριθμού των παραθυλακιωδών ( C) κυττάρων στο θυρεοειδικό παρέγχυμα. Η CCH ταξινομείται σε φυσιολογική (αντιδραστική) και νεοπλαστική. -ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ) CCH: ΤαΜΤΨ κύτταρα C σε αυτή την περίπτωση δεν παρουσιάζουν κακόηθες δυναμικό. Παρατηρείται σε συνδυασμό με διάφορες άλλες παθήσεις του θυρεοειδούς (συμπεριλαμβανομένου και του διαφοροποιημένου…

Read more

ΓΙΓΑΝΤΙΑ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΟ-ΠΟΛΥΟΖΩΔΗΣ ΤΟΞΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ

Σε ασθενή 71 ετών με πρόσφατη λοίμωξη αναπνευστικού και αναπνευστική ανεπάρκεια. Πολύ μεγάλου βαθμού διόγκωση και των δύο λοβών, μεγαλύτερη του αριστερού λοβού, ο κάτω πόλος του οποίου καταδύεται στο ανώτερο μεσοθωράκιο. Υπό αγωγή με unimazole (ευθυρεοειδικός) Απώθηση τραχείας προς τα δεξιά και στένωση του αυλού αυτής (πιεστικά φαινόμενα). Επέμβαση τεχνικά δυσχερής λόγω σωματότυπου ασθενούς…

Read more

ΜΥΕΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (MTC)- ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗΣ (CTN) ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

Η ύπαρξη μεταστάσεων στους τραχηλικούς λεμφαδένες είναι πιθανή όταν τα επίπεδα CTN στον ορό είναι > 40 pg/ml (σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε θυρεοειδεκτομή) ή > 10 pg/mL (σε ασθενείς που υποβάλλονται σε επανεπέμβαση). Μακρινές μεταστάσεις είναι πιθανές όταν τα επίπεδα CTN είναι > 150 pg/ml, υπάρχουν σε περισσότερους από το 50 % των…

Read more

Όζοι Θυροειδούς – Πότε μπορεί να υποκρύπτεται καρκίνος?

H πλειονότητα των όζων (~  90 %) είναι καλοήθεις, εντούτοις όμως η πιθανότητα να υποκρύπτεται κακοήθεια (~ 10 %) θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη. Είναι προφανές ότι οι «κακοήθεις» όζοι του θυρεοειδούς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται επιθετικά δηλαδή με άμεση χειρουργική επέμβαση. Για την αξιολόγηση του κινδύνου να υποκρύπτεται κακοήθεια αξιολογούνται στοιχεία από το…

Read more

Εξετάσεις προεγχειρητικού εντοπισμού – Ποια η σημασία τους στην αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού?

Στο παρελθόν, η αμφοτερόπλευρη «ερευνητική τραχήλου» (bilateral neck exploration) ήταν η επέμβαση εκλογής για την αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (ΡΗΡΤ). Κατά την επέμβαση αυτή αναγνωρίζονταν και οι τέσσερις παραθυρεοειδείς αδένες (και ο παθολογικός/-οί). Εντούτοις, οι εξελίξεις στην ιατρική απεικόνιση καθιστούν σήμερα εφικτό τον προεγχειρητικό εντοπισμό του υπερλειτουργούντος παραθυρεοειδικού παρεγχύματος, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα για μία…

Read more

Καρκίνος Θυροειδούς – Αρκεί η Θυρεοειδεκτομη?

Ο διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς (DTC) συχνά μεθίσταται στους τραχηλικούς λεμφαδένες. Έχει αποδειχθεί ότι σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό ασθενών με DTC  (έως 50 ή και 60 %) υπάρχουν ήδη μικροσκοπικές λεμφαδενικές μεταστάσεις όταν τίθεται η διάγνωση. Ακόμη και στο μικροσκοπικό θηλώδες καρκίνωμα (MPTC) λεμφαδενικές μεταστάσεις υπάρχουν στο 15 έως 30 % των ασθενών.  Η βιολογική…

Read more

Όζος Θυροειδούς – Πότε θα πρέπει να γίνεται παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA);

Στην κλινική πράξη, υπάρχουν οι εξής τρόποι για να επιβεβαιωθεί μέσα στο χειρουργείο (διεγχειρητικά) η επιτυχία της επέμβασης (παραθυρεοειδεκτομής) για την αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού: 1.Αρχικά τα ευρήματα που συναντά ο χειρουργός κατά τη διάρκεια της επέμβασης θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου – εντοπισμού (θέση παθολογικής βλάβης [συνήθως…

Read more

Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου θυροειδούς

Στην κλινική πράξη, υπάρχουν οι εξής τρόποι για να επιβεβαιωθεί μέσα στο χειρουργείο (διεγχειρητικά) η επιτυχία της επέμβασης (παραθυρεοειδεκτομής) για την αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού: 1.Αρχικά τα ευρήματα που συναντά ο χειρουργός κατά τη διάρκεια της επέμβασης θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου – εντοπισμού (θέση παθολογικής βλάβης [συνήθως…

Read more

Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός – Πως κρίνεται διεγχειρητικά η επιτυχία της επέμβασης?

Στην κλινική πράξη, υπάρχουν οι εξής τρόποι για να επιβεβαιωθεί μέσα στο χειρουργείο (διεγχειρητικά) η επιτυχία της επέμβασης (παραθυρεοειδεκτομής) για την αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού: 1.Αρχικά τα ευρήματα που συναντά ο χειρουργός κατά τη διάρκεια της επέμβασης θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου – εντοπισμού (θέση παθολογικής βλάβης [συνήθως…

Read more