Καρκίνος θυρεοειδούς–υποτροπή στην κοίτη του θυρεοειδούς: προβλήματα & ιδιαιτερότητες σε ασθενή μας

Καρκίνος θυρεοειδούς–υποτροπή στην κοίτη του θυρεοειδούς: προβλήματα & ιδιαιτερότητες σε ασθενή μας

Εισαγωγή-ιστορικό ασθενούς Καρκίνος θυρεοειδούς–υποτροπή στην κοίτη του θυρεοειδούς: προβλήματα & ιδιαιτερότητες σε ασθενή μας.- Ο ασθενής, ετών 66, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση υποτροπής θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς. Ο ασθενής είχε υποβληθεί το 2017 αλλαχού σε ολική θυρεοειδεκτομή με διάγνωση ‘θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς’. Στην ιστολογική είχε τότε βρεθεί κλασικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς. Η διάμετρος ήταν 7 cm,…

Read more
Λίαν ευμέγεθες (40 mm) έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς

Λίαν ευμέγεθες (40 mm) έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς: αποτυχία ακριβούς προεγχειρητικού εντοπισμού -χειρουργική αντιμετώπιση

Εισαγωγή Λίαν ευμέγεθες (40 mm) έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς: αποτυχία ακριβούς προεγχειρητικού εντοπισμού -χειρουργική αντιμετώπιση. Η ασθενής, 56 ετών, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (υπερπαραθορμοναιμία + υπερασβεστιαιμία). Προεγχειρητικός εντοπισμός Οι εξετάσεις προεγχειρητικού εντοπισμού περιλάμβαναν σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi και υπερηχογράφημα. Σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi Στο σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi απεικονίσθηκε περιοχή σε ύψος κάτωθεν του…

Read more
Χειρουργική θυρεοειδούς & παραθυρεοειδών (θυρεοειδεκτομή & παραθυρεοειδεκτομή) και η παράμετρος «σεβασμός στους ιστούς»

Χειρουργική θυρεοειδούς & παραθυρεοειδών (θυρεοειδεκτομή & παραθυρεοειδεκτομή) και η παράμετρος «σεβασμός στους ιστούς»

Εισαγωγή Χειρουργική θυρεοειδούς & παραθυρεοειδών (θυρεοειδεκτομή & παραθυρεοειδεκτομή) και η παράμετρος «σεβασμός στους ιστούς». – Ο τράχηλος είναι μία ανατομική περιοχή στην οποία σε μικρή έκταση υπάρχουν συγκεντρωμένα αρκετά ανατομικά στοιχεία. Στην περιοχή αυτή βρίσκεται ο θυρεοειδής και οι παραθυρεοειδείς αδένες. Κάθε χειρουργική επέμβαση είναι ένα ‘ελεγχόμενο ιστικό τραύμα’. Στόχος της κάθε χειρουργικής επέμβασης είναι…

Read more
Ευμεγέθης καταδυόμενη βρογχοκήλη & όγκος θύμου αδένα-ταυτόχρονη ολική θυρεοειδεκτομή & ολική θυμεκτομή με mini-στερνοτομή

Kαταδυόμενη βρογχοκήλη & όγκος θύμου -ταυτόχρονη ολική θυρεοειδεκτομή & θυμεκτομή με mini-στερνοτομή

Ευμεγέθης καταδυόμενη βρογχοκήλη & όγκος θύμου αδένα-ταυτόχρονη ολική θυρεοειδεκτομή & ολική θυμεκτομή με mini-στερνοτομή. Ο ασθενής, ετών 65, προσήλθε για ταυτόχρονη (στον ίδιο χρόνο) χειρουργική αντιμετώπιση ευμεγέθους καταδυομένης βρογχοκήλης και όγκου θύμου.   Προεγχειρητικός έλεγχος Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς Στο υπερηχογράφημα τραχήλου διόγκωση του αριστερού λοβού λόγω της παρουσίας πολλαπλών όζων που συρρέουν. Οι όζοι είναι ισοηχογενείς…

Read more
Αδένωμα παραθυρεοειδούς & προεγχειρητικός εντοπισμός: αποκλίσεις από τα αναμενόμενα (με αφορμή ασθενή μας)

Αδένωμα παραθυρεοειδούς & προεγχειρητικός εντοπισμός: αποκλίσεις από τα αναμενόμενα (με αφορμή ασθενή μας)

Εισαγωγή Αδένωμα παραθυρεοειδούς & προεγχειρητικός εντοπισμός: αποκλίσεις από τα αναμενόμενα (με αφορμή ασθενή μας).- Η ασθενής ετών 45 προσήλθε με διάγνωση «πρωτοπαθής νορμοασβεστιαιμικός υπερπαραθυρεοειδισμός» για χειρουργική αντιμετώπιση. Παρουσίαζε υπερπαραθορμοναιμία, νορμοασβεστιαιμία, υπερασβεστιουρία. Η νόσος ήταν ασυμπτωματική.   Προεγχειρητικός εντοπιστικός έλεγχος Σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi Το σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi έδειξε μέτρια πιθανότητα για την παρουσία αδενώματος…

Read more
Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς – επιδημιολογία και επιβίωση

Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς – επιδημιολογία και επιβίωση

Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς – επιδημιολογία και επιβίωση.- Το μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς είναι μία σχετικά σπάνια μορφή καρκίνου. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 – 8 % του συνόλου των καρκίνων του θυρεοειδούς. Παρά ταύτα ευθύνεται για το 13 % των θανάτων από κακοήθεις νεοπλασματικές παθήσεις του θυρεοειδούς. Και αυτό γιατί έχει αφ’ ενός μεν έχει περισσότερο επιθετική…

Read more
Πλήρως εξωφυτικός καταδυόμενος όζος θυρεοειδούς-με αφορμή ασθενή μας: μία παγίδα στη θυρεοειδεκτομή

Πλήρως εξωφυτικός καταδυόμενος όζος θυρεοειδούς-με αφορμή ασθενή μας: μία παγίδα στη θυρεοειδεκτομή

Εισαγωγή Πλήρως εξωφυτικός καταδυόμενος όζος θυρεοειδούς-με αφορμή ασθενή μας: μία παγίδα στη θυρεοειδεκτομή.- Η ασθενής ετών 40 προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση οζώδους θυρεοειδοπάθειας.   Προεγχειρητικός έλεγχος Υπερηχογράφημα Στο υπερηχογράφημα θυρεοειδούς παρατηρείται ευμεγέθης συμπαγής ισοηχογενής όζος με ετερογένεια της ηχοδομής μεγίστης διαμέτρου 36 mm, με καλοήθεις ηχομορφολογικούς χαρακτήρες. Κάτωθεν του κάτω πόλου του αριστερού λοβού παρατηρείται…

Read more
Αδένωμα παραθυρεοειδούς-υποτροπή μετά παλαιότερη παραθυρεοειδεκτομή: με αφορμή ασθενή μας.

Αδένωμα παραθυρεοειδούς-υποτροπή μετά παλαιότερη παραθυρεοειδεκτομή: με αφορμή ασθενή μας.

Εισαγωγή Αδένωμα παραθυρεοειδούς-υποτροπή μετά παλαιότερη παραθυρεοειδεκτομή: με αφορμή ασθενή μας. Η ασθενής ετών 55 προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση υποτροπής υπερπαραθυρεοειδισμού. Στο ιστορικό της αναφέρεται εκτομή αδενώματος δεξιού κάτω παραθυρεοειδούς σε άλλο νοσοκομείο. Η ασθενής προσκομίζει ιστολογική εξέταση όπου περιγράφεται πράγματι αδένωμα δεξιού κάτω παραθυρεοειδούς. Παράλληλα, στο ενημερωτικό σημείωμα από την προηγούμενη επέμβαση περιγράφεται σημαντική πτώση…

Read more
Διάχυτη τοξική βρογχοκήλη (νόσος Graves) - Ολική θυρεοειδεκτομή μετά αποτυχία θεραπείας με ραδιενεργό ιώδιο (Ι-131)

Διάχυτη τοξική βρογχοκήλη (νόσος Graves) – Ολική θυρεοειδεκτομή μετά αποτυχία θεραπείας με ραδιενεργό ιώδιο (Ι-131) (με αφορμή ασθενή μας)

Εισαγωγή Διάχυτη τοξική βρογχοκήλη (νόσος Graves) – Ολική θυρεοειδεκτομή μετά αποτυχία θεραπείας με ραδιενεργό ιώδιο (Ι-131) (με αφορμή ασθενή μας). Η ασθενής ετών 37 προσήλθε με διάχυτη τοξική βρογχοκήλη (νόσος Graves) για χειρουργική αντιμετώπιση. Στο ιστορικό αναφέρεται θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο (Ι-131) για την αντιμετώπιση του υπερθυρεοειδισμού. Εντούτοις όμως η νόσος υποτροπίασε. Για τον λόγο…

Read more
Υπερηχογράφημα και γιγάντια καταδυόμενη βρογχοκήλη σαν μη αναμενόμενο εύρημα: με αφορμή ασθενή μας

Υπερηχογράφημα και γιγάντια καταδυόμενη βρογχοκήλη σαν μη αναμενόμενο εύρημα: με αφορμή ασθενή μας

Εισαγωγή Προεγχειρητική διάγνωση: «οριακά καταδυόμενη βρογχοκήλη» σε ασθενή με γιγάντια καταδυόμενη βρογχοκήλη-ένα πιθανό πρόβλημα στο υπερηχογράφημα. Ο ασθενής, ετών 56, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πολυοζώδους μη τοξικής βρογχοκήλης. Υπερηχογραφικά ευρήματα Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε αύξηση των διαστάσεων των δύο λοβών του θυρεοειδούς. Ενδεικτικά αναφέρεται επιμήκης διάμετρος δεξιού λοβού 64.5 mm και αριστερού λοβού 84 mm. Η…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς σε παιδί: με αφορμή ασθενή μας

Καρκίνος θυρεοειδούς σε παιδί: με αφορμή ασθενή μας

Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς σε παιδί: με αφορμή ασθενή μας.-Ο ασθενής, ετών 13, προσήλθε με διάγνωση ‘θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς’ για χειρουργική αντιμετώπιση. Δεν αναφέρεται σχετικό οικογενειακό ιστορικό. Προεγχειρητικός έλεγχος Υπερηχογράφημα – χαρτογράφηση λεμφαδένων τραχήλου Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε αύξηση του μεγέθους του θυρεοειδούς. Παρατηρείται υβώδες αποστρογγυλωμένο περίγραμμα και ανομοιογένεια της ηχοδομής του θυρεοειδικού παρεγχύματος. Στην μεσότητα του…

Read more
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή και μετεγχειρητική υποασβεστιαιμία-υποπαραθυρεοειδισμός

Υπερπαραθυρεοειδισμός, ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή & μετεγχειρητική υποασβεστιαιμία

Εισαγωγή Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή και μετεγχειρητική υποασβεστιαιμία-υποπαραθυρεοειδισμός.-Πριν την ανάπτυξη ττης σύγχρονης απεικόνισης, η κλασική μέθοδος αντιμετώπισης του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού ήταν η αμφοτερόπλευρη διερεύνηση του τραχήλου. Στην τεχνική αυτή, ο χειρουργός αναγνωρίζει και τους τέσσερις παραθυρεοειδείς αδένες. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζει στη διάρκεια της επέμβασης τον υπερλειτουργούντα παραθυρεοειδικό ιστό. Συνηθέστατα πρόκειται για μονήρες…

Read more