Που οφείλεται η συνεχής αύξηση της συχνότητας του καρκίνου θυρεοειδούς;

Η συχνότητα του καρκίνου θυρεοειδούς αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη κακοήθη πάθηση στις δυτικές χώρες. Σε μία πρόσφατη αναφορά στηριγμένη στη βάση δεδομένων SEER, η συχνότητα (επίπτωση) του θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς πρακτικά τριπλασιάστηκε μεταξύ 1975 και 2012 (από 4.8 σε 14.9 ανά 100.000 πληθυσμού). Η δραματική αυτή αύξηση οφείλεται: 1.Στην βελτίωση και στην…

Read more

Καρκίνος θυρεοειδούς από κύτταρα Hürthle: γιατί αναφέρεται ξεχωριστά;

Τα κύτταρα Hürthle έχουν χαρακτηριστικούς μικροσκοπικούς χαρακτήρες (ευμεγέθη, πολυγωνικά κύτταρα με ηωσινόφιλο κοκκιώδες κυτταρόπλασμα λόγω αφθονίας μιτοχονδρίων). Παρατηρούνται τόσο σε καλοήθεις όσο και σε κακοήθεις παθήσεις του θυρεοειδούς. Τα νεοπλάσματα που αποτελούνται κυρίως από κύτταρα Hürthle μπορεί να είναι είτε καλοήθη (ΑΔΕΝΩΜΑΤΑ από κύτταρα Hürthle ) είτε κακοήθη (ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ από κύτταρα Hürthle). Ο καρκίνος από…

Read more

Παρακέντηση ύποπτων λεμφαδένων στον καρκίνο θυρεοειδούς

Το υπερηχογράφημα (US) και η κυτταρολογική εξέταση του υλικού που λαμβάνεται με υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη παρακέντηση με λεπτή βελόνη (US-guided Fine-Needle Aspiration Cytology, FNAC) είναι οι δύο βασικές μέθοδοι για τη διάγνωση των μεταστάσεων του καρκίνου θυρεοειδούς στους λεμφαδένες του τραχήλου, τόσο στον ασθενή που πρόκειται να υποβληθεί στην αρχική επέμβαση (θυρεοειδεκτομή) όσο και στον ασθενή…

Read more

Κληρονομικότητα και καρκίνος θυρεοειδούς (θηλώδης/θυλακιώδης)

Ο θηλώδης/θυλακιώδης καρκίνος (διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς, DTC [Differentiated Thyroid Cancer]) είναι η συνηθέστερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς (85 – 95 %). Στους ασθενείς με DTC υπάρχει ένα μικρό αλλά σημαντικό ποσοστό (που κυμαίνεται από 2 έως 10 %, κατ’ άλλους έως 15 %) με γενετική προδιάθεση για την εμφάνιση της νόσου. Σε αντίθεση με το οικογενές…

Read more

Υπερηχογραφική αναγνώριση λεμφαδενικών μεταστάσεων στον καρκίνο θυρεοειδούς

Τα βασικά ευρήματα στο υπερηχογράφημα τραχήλου που υποδηλώνουν την ύπαρξη μεταστάσεων στους λεμφαδένες του τραχήλου από καρκίνο θυρεοειδούς είναι: 1.Αποτιτανώσεις 2.Κυστική εκφύλιση 3.Απώλεια της λιπώδους ηχογενούς πύλης του λεμφαδένα 4.Υπερηχογένεια 5.Αποστρογγυλωμένο σχήμα 6.Παθολογική αγγείωση Από τους παραπάνω υπερηχογραφικούς χαρακτήρες, οι αποτιτανώσεις και η κυστική εκφύλιση θεωρούνται ότι έχουν πολύ υψηλή ειδικότητα για τη διάγνωση των…

Read more

‘ΚΥΣΤΙΚΟ ΜΟΡΦΩΜΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ’: Μία πιθανή εκδήλωση καρκίνου θυρεοειδούς – ένα πιθανό σοβαρό διαγνωστικό λάθος

Η πλειονότητα των κυστικών βλαβών του τραχήλου είναι καλοήθεις (βραγχιακές κύστεις, δερμοειδείς κύστεις, τερατώματα, επιδερμοειδείς κύστεις, κυστικά υγρώματα κλπ). Εντούτοις, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αποτελούν πιθανή κλινική εκδήλωση θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς (PTC, papillary thyroid cancer), που είναι η συνηθέστερη μορφή καρκίνου του θυρεοειδούς. Στην περίπτωση αυτή, η κυστική βλάβη αντιστοιχεί σε έναν μεταστατικά διηθημένο…

Read more

ΡΕΤ scan για μη θυρεοειδικές κακοήθεις παθήσεις-πώς ερμηνεύεται η τυχαία απεικόνιση όζου στον θυρεοειδή;

H τομογραφία εμπομπής ποζιτρονίων (PET scan) χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά στην ογκολογία, τόσο για τη σταδιοποίηση των κακοήθων νεοπλασμάτων όσο και για την παρακολούθηση των ασθενών μετά την αρχική θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Η μέθοδος βασίζεται σε διαφορετικές αρχές σε σχέση με τις λοιπές μεθόδους ‘ανατομικής’ απεικόνισης (όπως είναι η αξονική [CT] και η μαγνητική…

Read more

Το υπερηχογράφημα στον ασθενή με όζο θυρεοειδούς είναι ατελές χωρίς λεπτομερή έλεγχο των λεμφαδένων στα ανατομικά διαμερίσματα του τραχήλου

Το υπερηχογράφημα (US) είναι σήμερα η μέθοδος εκλογής για τον απεικονιστικό έλεγχο του τραχήλου στον ασθενή με όζο θυρεοειδούς. Το US θα πρέπει να δίνει λεπτομερείς πληροφορίες όχι μόνον όσον αφορά τον θυρεοειδή, αλλά ταυτόχρονα και όσον αφορά τα ανατομικά διαμερίσματα του τραχήλου (κεντρικό [VI] και πλάγια [ΙΙ έως V]), σε μία προσπάθεια να αναγνωριστούν…

Read more

Όζοι θυρεοειδούς – Χρειάζεται αξονική τομογραφία;

To υπερηχογράφημα τραχήλου (US) αποτελεί σήμερα τη βασική μέθοδο απεικόνισης στους ασθενείς με όζο/όζους θυρεοειδούς. Οι υπόλοιπες σύγχρονες μέθοδοι απεικόνισης, συμπεριλαμβανομένης και της αξονικής τομογραφίας (CT), είναι λιγότερο ευαίσθητες στην διαγνωστική διερεύνηση των ασθενών με όζο/ καρκίνο θυρεοειδούς. Εντούτοις, η CT μπορεί να έχει θέση σε επιλεγμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα: -Στην απεικόνιση πιθανής διήθησης…

Read more

Ευμέγεθες θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς με εκτεταμένη διασπορά στους τραχηλικούς λεμφαδένες (‘γιγάντια’ μεταστατική νόσος)

Ασθενής ηλικίας 62 ετών με ευμέγεθες θηλώδες καρκίνωμα αριστερού λοβού θυρεοειδούς και εκτεταμένη διασπορά στους τραχηλικούς λεμφαδένες (‘γιγάντια’ μεταστατική νόσος) Ορατή η ευμεγέθης βλάβη στην αριστερά πλευρά του τραχήλου (αντιστοιχεί στην μεταστατική νόσο στους τραχηλικούς λεμφαδένες) (Εικόνα 1). Το υπερηχογράφημα τραχήλου έδειξε την ύπαρξη ευμεγέθους όζου με λίαν ύποπτους ηχομορφολογικούς χαρακτήρες (υποηχογενής, με λοβωτή παρυφή,…

Read more

Εγκυμοσύνη σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε θεραπεία για καρκίνο θυρεοειδούς – Έχει δυσμενή επίδραση στην πρόγνωση / εξέλιξη του καρκίνου;

Εν προκειμένω υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ Ι: Δεν υπάρχει υπολειμματική νόσος (*) ή υποτροπή της νόσου (**) πριν την εγκυμοσύνη (ανατομικά και βιοχημικά πλήρης απάντηση στη θεραπεία***) Σε αυτή την περίπτωση η κύηση δεν αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση υποτροπής του καρκίνου ούτε συνδυάζεται με επιβάρυνση της πρόγνωσης του καρκίνου του θυρεοειδούς. Για το…

Read more

Όζοι θυρεοειδούς σαν τυχαίο εύρημα σε ακτινολογικές εξετάσεις που γίνονται για άλλο λόγο – ποιά είναι η κλινική τους σημασία και ποιά είναι η ευθύνη του κλινικού γιατρού;

Οι όζοι θυρεοειδούς που ανευρίσκονται σαν τυχαίο εύρημα σε απεικονιστικές εξετάσεις οι οποίες γίνονται για άλλη ένδειξη άσχετη με τον έλεγχο του θυρεοειδούς (Incidental Thyroid Nodules, ITNs) ορίζονται σαν ογκόμορφες, μη ψηλαφητές βλάβες του θυρεοειδούς, διακριτές στην απεικόνιση από το υπόλοιπο θυρεοειδικό παρέγχυμα. Η συχνότητα με την οποία αναγνωρίζονται οι ITNs εξαρτάται – εκτός των…

Read more

Μη διηθητικό θυλακιώδους προτύπου νεόπλασμα με θηλώδους τύπου πυρηνικούς χαρακτήρες (NIFTP) – όχι τόσο συχνό και όχι πάντα με εξαιρετική βιολογική συμπεριφορά

Παλαιότερα γνωστό σαν EFVPTC (encapsulated follicular variant of papillary thyroid cancer, ενθυλακωμένη θυλακιώδης παραλλαγή του θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς), το μη διηθητικό θυλακιώδους προτύπου νεόπλασμα με θηλώδους τύπου πυρηνικούς χαρακτήρες (NIFTP, noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features) περιγράφηκε σε μία προσπάθεια αποφυγής επιθετικών μεθόδων θεραπευτικής αντιμετώπισης (π.χ. λεμφαδενικού καθαρισμού) σε αυτή την υποομάδα ασθενών…

Read more

Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς – Τι πληροφορίες θα πρέπει να προσφέρει στον χειρουργό θυρεοειδούς;

Το υπερηχογράφημα αποτελεί σήμερα την πιο βασική μέθοδο απεικόνισης στους ασθενείς με παθήσεις θυρεοειδούς. Μπορεί να γίνει είτε σαν αρχική απεικονιστική εξέταση (τυχαία ανακάλυψη θυρεοειδοπάθειας) είτε μετά την ανακάλυψη κάποιας παθολογίας από το θυρεοειδή στην κλινική εξέταση (επισκόπηση / ψηλάφηση) ή σε άλλες απεικονιστικές εξετάσεις (όπως αξονική ή μαγνητική τομογραφία και τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων [ΡΕΤ]).…

Read more

Παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό (ΡΗΡΤ)– Πότε ενδείκνυται;

To υπερηχογράφημα (US) υψηλής ευκρίνειας – σε συνδυασμό με το Tc99m sestamibi scan- αποτελούν τις βασικές μη επεμβατικές μεθόδους προεγχειρητικού εντοπισμού των διογκωμένων (παθολογικών) παραθυρεοειδών αδένων (PGs, parathyroid glands). Εντούτοις, δυσκολίες με το US μπορούν να υπάρχουν σε περιπτώσεις έκτοπων PGs, ενδοθυρεοειδικών PGs (που μπορεί να συγχέονται με όζους θυρεοειδούς) ή με PGs που βρίσκονται…

Read more

Προφυλακτικός κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου – πότε έχει θέση στο διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς (θηλώδες – θυλακιώδες;)

Το θέμα του προφυλακτικού κεντρικού λεμφαδενικού καθαρισμού τραχήλου (PCLND) στον διαφοροροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς (DTC)(θηλώδες – θυλακιώδες καρκίνωμα) παραμένει αμφιλεγόμενο. Με τον όρο αυτό (‘προφυλακτικός κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου’, PCLND) εννοούμε την αφαίρεση του κυτταρολιπώδους ιστού (με τους περιεχόμενους εντός αυτού λεμφαδένες) από το κεντρικό διαμέρισμα (επίπεδο VI) του τραχήλου ΧΩΡΙΣ να υπάρχουν προεγχειρητικά ενδείξεις ύπαρξης…

Read more

Βιολογική συμπεριφορά και πρόγνωση του σποραδικού μυελοειδούς καρκίνου θυρεοειδούς

To MTC είναι σπανιότερη (~ 7 %) μορφή καρκίνου με πιο επιθετική βιολογική συμπεριφορά σε σχέση με το πολύ συχνότερο διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς (DTC, που περιλαμβάνει το θηλώδες [85 %] και το θυλακιώδες [10 %] καρκίνωμα θυρεοειδούς). Σε αντίθεση με το κληρονομικό MTC (που παρατηρείται σε ασθενείς με σύνδρομο ΜΕΝ2Α, ΜΕΝ2Β ή οικογενές MTC [FMTC]),…

Read more

Επιβίωση ασθενών με καρκίνο θυρεοειδούς

Η πρόγνωση του διαφοροποιημένου καρκίνου του θυρεοειδούς είναι εξαιρετική και για τον λόγο αυτό η μορφή αυτή του καρκίνου χαρακτηρίζεται σαν εξαιρετικά ιάσιμη. Χειρότερη είναι η πρόγνωση του μυελοειδούς καρκίνου θυρεοειδούς, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά 5ετούς επιβίωσης παρατηρούνται στον αναπλαστικό (αδιαφοροποίητο) καρκίνο θυρεοειδούς. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ανά ιστολογικό τύπο τα ποσοστά 5ετούς επιβίωσης, σε εντοπισμένη…

Read more

Όζοι θυρεοειδούς και ατυπία στην FNA (παρακέντηση με λεπτή βελόνη) – Τι σημαίνει στην πράξη;

Το σύστημα Bethesda με το οποίο περιγράφονται τα αποτελέσματα της κυτταρολογικής εξέτασης του υλικού που λαμβάνεται με παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) από έναν όζο θυρεοειδούς, αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ και χρησιμοποιείται ευρέως σε παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας παράλληλα υιοθετηθεί και από την ΑΤΑ (American Thyroid Association). Στο σύστημα αυτό, τα κυτταρολογικά ευρήματα απροσδιόριστης σημασίας (παρουσία ατυπίας,…

Read more

Συμφωνία – Ασυμφωνία Εξετάσεων Προεγχειρητικού Εντοπισμού στον Πρωτοπαθή Υπερπαραθυρεοειδισμό: Σημασία στην Κλινική Πράξη

Οι δύο βασικές μέθοδοι προεγχειρητικού εντοπισμού του αδενώματος παραθυρεοειδών (που αποτελεί τη συνηθέστερη [85 %] αιτία πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού [ΡΗΡΤ]) είναι το υπερηχογράφημα και το Tc99-sestamibi scan (σπινθηρογράφημα). Όταν τα αποτελέσματα των δύο αυτών μεθόδων προεγχειρητικού εντοπισμού συμφωνούν μεταξύ τους (με την προϋπόθεση ότι οι εξετάσεις αυτές έχουν γίνει από έμπειρους απεικονιστές), τότε έχει θέση η…

Read more

Υπερήλικας ασθενής με μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς και εκτεταμένη λεμφαδενική διασπορά

Η ασθενής, ηλικίας 85 ετών, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση μυελοειδούς καρκίνου θυρεοειδούς με εκτεταμένη λεμφαδενική διασπορά. Στο προεγχειρητικό υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε ευμεγέθης όζος διαστάσεων 32 χ 15 χιλ με εστίες ασβέστωσης και ηχομορφολογικούς χαρακτήρες συμβατούς με νεοπλασία που καταλαμβάνει περίπου το 70 % του λοβού και καταδύεται στο ανώτερο μεσοθωράκιο (κάτω όριο εγγύς των δεξιών υποκλείδιων…

Read more

Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου θυρεοειδούς

1.ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. Η έκθεση σε ακτινοβολία κατά την παιδική ή εφηβική ηλικία είναι ο πλέον σαφής παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη τόσο καλοήθων όσο και κακοήθων όζων θυρεοειδούς. Πιθανή προέλευση της ακτινοβολίας στις περιπτώσεις αυτές είναι η χορήγησή της για θεραπευτικούς σκοπούς (π.χ. για την αντιμετώπιση κακοηθειών στα παιδιά), η έκθεση σε ακτινοβολία μετά…

Read more

Υπερπαραθυρεοειδισμός (ΗΡΤ) και διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης-προγνωστική σημασία όσον αφορά την πιθανότητα εμφάνισης επιμένοντος / υποτροπιάζοντος ΗΡΤ

Η διεγχειρητική μέτρηση των επιπέδων παραθορμόνης (ΡΤΗ) ορού έχει σημασία όσον αφορά την πρόγνωση της εμφάνισης επιμένοντος / υποτροπιάζοντος ΗΡΤ. Γενικά, όσο μικρότερη είναι η μείωση των επιπέδων ΡΤΗ, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εμφάνισης επιμένοντος / υποτροπιάζοντος ΗΡΤ. Η μέση πτώση των επιπέδων ΡΤΗ ορού διεγχειρητικά είναι μικρότερη στους ασθενείς με επιμένοντα ΗΡΤ. Επιπλέον,…

Read more

Γιγάντιος καταδυόμενος κακοήθης όζος (καρκίνος) θυρεοειδούς

Ασθενής 85 ετών με βράγχος φωνής και δύσπνοια Μεγάλου βαθμού παρεκτόπιση της τραχείας -στελεχιαίων βρόγχων προς τα δεξιά από λίαν ευμεγέθη (‘γιγάντιο’, giant) καταδυόμενο όζο αριστερού λοβού θυρεοειδούς. Ο όζος έχει διαστάσεις 11 x 9 x 7 cm και καταδύεται στο ανώτερο μεσοθωράκιο πίσω από την λαβή του στέρνου και την αριστερά κλείδα (το κάτω…

Read more

Όζοι θυρεοειδούς – πότε χρειάζεται το σπινθηρογράφημα;

Ο ρόλος του σπινθηρογραφήματος έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια στη διαγνωστική διερεύνηση των ασθενών με όζους θυρεοειδούς. Σήμερα η χρήση του προτείνεται κυρίως σε υπερθυρεοειδικούς ασθενείς (μειωμένα επίπεδα TSH) με όζο θυρεοειδούς. Το σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς με Ι-123 ή Tc-99m είναι χρήσιμο για την αναγνώριση ενός αυτόνομου υπερλειτουργικού όζου (‘τοξικό αδένωμα), που απεικονίζεται σαν ‘θερμός’ όζος…

Read more

Καρκίνος θυρεοειδούς στη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Υπάρχουν τα ακόλουθα τρία κλινικά σενάρια: ΠΡΩΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ – διάγνωση του καρκίνου στο 1ο τρίμηνο της κύησης Η χειρουργική επέμβαση δεν θα πρέπει να γίνεται στο πρώτο τρίμηνο της κύησης καθώς στη φάση αυτή εξελίσσεται η οργανογένεση του εμβρύου και μπορεί να προκληθούν βλάβες αυτής. Η επέμβαση μπορεί να γίνει είτε στο δεύτερο τρίμηνο της…

Read more

Υπερπαραθυρεοειδισμός-Πρέπει πάντα να γίνεται διεγχειρητική μέτρηση των επιπέδων παραθορμόνης ορού;

Η διεγχειρητική μέτρηση των επιπέδων παραθορμόνης ορού (ΙΟΡΤΗ) συνιστάται στους ασθενείς που υποβάλλονται: I.Σε ελάχιστα επεμβατική (στοχευμένη ή εκλεκτική) παραθυρεοειδεκτομή (α) Όταν έχει γίνει μία μόνο εντοπιστική μελέτη και (β) Όταν τα αποτελέσματα των δύο βασικών μεθόδων εντοπισμού (sestamibi scan και υπερηχογράφημα) δεν συμφωνούν μεταξύ τους ΙΙ.Σε επανεπέμβαση για επιμένοντα / υποτροπιάζοντα υπερπαραθυρεοειδισμό (α) Για…

Read more

Επιμένων/Υποτροπιάζων Υπερπαραθυρεοειδισμός-Προεγχειρητικός Εντοπισμός

Οι εξετάσεις προεγχειρητικού εντοπισμού είναι απαραίτητες πριν επιχειρηθεί επανεπέμβαση για επιμένοντα / υποτροπιάζοντα υπερπαραθυρεοειδισμό. Ι.Το σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με sestamibi είναι απαραίτητο (όταν χρειάζεται μπορεί να εφαρμοσθεί η τεχνική SPECT [single photon emission computed tomography]) II.Απαραίτητο είναι επίσης το υπερηχογράφημα που μπορεί να διακρίνει τον παθολογικά διογκωμένο παραθυρεοειδικό ιστό ΙΙΙ.Όταν στο υπερηχογράφημα αναγνωρίζεται μία βλάβη της…

Read more

H συχνότητα του καρκίνου του θυρεοειδούς αυξάνεται με τον ταχύτερο ρυθμό από τη συχνότητα οποιασδήποτε άλλης κακοήθους πάθησης

Ο καρκίνος του θυρεοειδούς αντιστοιχεί στο 3.4 % του συνόλου των καρκίνων στις ΗΠΑ και διαγιγνώσκεται συνηθέστερα σε άτομα ηλικίας 45 – 54 (μπορεί εν τούτοις να εμφανιστεί σε όλες τις ηλικίες). Υπολογίζεται ότι 1.2 % του συνόλου των ανδρών και γυναικών θα διαγνωστούν με καρκίνο θυρεοειδούς σε κάποια φάση της ζωής τους. Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ…

Read more

Ελαστογραφία – πόσο χρήσιμη είναι για τη διάκριση των καλοήθων από τους κακοήθεις όζους του θυρεοειδούς;

Η ελαστογραφία με διατμητικά κύματα (Shear wave elastography – SWE) είναι ένα επιπλέον διαγνωστικό ‘εργαλείο’ που έχει πρόσφατα προστεθεί σαν διαγνωστικό βοήθημα στο υπερηχογράφημα του τραχήλου. Με τη βοήθεια της ελαστογραφίας αξιολογείται η ελαστικότητα ενός ιστού προκειμένου να αναγνωριστεί η τυχόν παρουσία καρκίνου (που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη σκληρία των ιστών σε σύγκριση με τους φυσιολογικούς…

Read more

Έκτοπος Θυρεοειδής

Ο όρος ‘έκτοπος θυρεοειδής’ χρησιμοποιείται για να περιγράψει την παρουσία λειτουργικού θυρεοειδικού παρεγχύματος σε θέσεις άλλες πέραν της φυσιολογικής θέσης του θυρεοειδούς στον τράχηλο. Έκτοπος θυρεοειδικός ιστός μπορεί να βρεθεί σε οποιαδήποτε θέση κατά μήκος της διαδρομής στον τράχηλο που ακολουθεί ο θυρεοειδής κατά τη διάρκεια της καθόδου του στην εμβρυογένεση. Σπανιότερα, έκτοπος θυρεοειδής μπορεί…

Read more

Ασυμπτωματικός Υπερπαραθυρεοειδισμός – Πλεονεκτήματα της Χειρουργικής Αντιμετώπισης

H παραθυρεοειδεκτομή – με την οποία αφαιρείται όλο το παραθυρεοειδικό παρέγχυμα που υπερλειτουργεί – επιτυγχάνει την οριστική ίαση της νόσου, βελτιώνει την οστική πυκνότητα και ανακουφίζει τον ασθενή από μη ειδικά (ασαφή) συμπτώματα που συνοδεύουν συχνά τον ‘ασυμπτωματικό’ πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό (ΡΗΡΤ), όπως κόπωση, αίσθημα αδυναμίας, ελαφρά κατάθλιψη, διαταραχές της μνήμης και της νοητικής λειτουργίας, πόνοι…

Read more

Ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή: πότε έχει θέση στην αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού;

Η στοχευμένη (εκλεκτική ή ελάχιστα επεμβατική) παραθυρεοειδεκτομή είναι μία σωστή επιλογή στην αντιμετώπιση των ασθενών με ΡΗΡΤ στις εξής περιπτώσεις: -Θετικές προεγχειρητικές μελέτες εντοπισμού (συνηθέστατα υπερηχογράφημα και σπινθηρογράφημα) που συμφωνούν μεταξύ τους -Απουσία οικογενειακού ιστορικού ΡΗΡΤ -Απουσία συνυπάρχουσας πάθησης του θυρεοειδούς για την οποία θα απαιτηθεί ταυτόχρονη χειρουργική επέμβαση -Όταν δεν είναι ο ασθενής σε…

Read more

Έκτοπος Ενδοθωρακικός Θυρεοειδής

ΑΣΘΕΝΗΣ: γυναίκα 40 ετών – προεγχειρητική διάγνωση “πολυοζώδης βρογχοκήλη» ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: περιελάμβανε υπερηχογράφημα, σπινθηρογράφημα με Ι-131, ακτινογραφία θώρακα και αξονική τομογραφία θώρακα. Απεικονίσθηκε – εκτός του ορθότοπου θυρεοειδούς στον τράχηλο (με αλλοιώσεις κολλοειδούς βρογχοκήλης)– και έκτοπος θυρεοειδής εντός της θωρακικής κοιλότητας,σ την δεξιά πλευρά του οπίσθιου μεσοθωρακίου, πίσω από τα μεγάλα αγγεία, με τα κάτω…

Read more

Διαφοροποιημένος Καρκίνος Θυρεοειδούς (DTC): Επιμένουσα / Υποτροπιάζουσα Νόσος – δύο διαφορετικές καταστάσεις με διαφορετική πρόγνωση

Παρά την εξαιρετική πρόγνωση του DTC, υπολογίζεται ότι σε ένα σημαντικό ποσοστό (έως 20 %) των ασθενών θα διαγνωστεί στη διάρκεια της παρακολούθησης ‘επιμένουσα’ ή ‘υποτροπιάζουσα’ νόσος. Ο όρος ‘υποτροπιάζουσα’ νόσος αναφέρεται στην εμφάνιση υποτροπής του DTC μετά από ένα διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών στη διάρκεια του οποίου ο/η ασθενής ήταν ελεύθερος νόσου. Αντίθετα, ο…

Read more

Καρκίνος Θυρεοειδούς – Προσοχή στα ‘κυστικά μορφώματα’ τραχήλου

Η κυστική εκφύλιση των τραχηλικών λεμφαδένων ένα σχετικά συνηθισμένο εύρημα στους ασθενείς με θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις. Για το λόγο αυτό, οι κυστικές βλάβες του τραχήλου θα πρέπει να εξετάζονται με αυξημένο δείκτη υποψίας. Για να τεθεί η σωστή διάγνωση θα πρέπει να γίνει παρακέντηση της κυστικής βλάβης με λεπτή βελόνη (FNA, Fine-Needle…

Read more

Υπερπλασία C-κυττάρων σαν τυχαίο εύρημα μετά θυρεοειδεκτομή – κλινική σημασία

Η υπερπλασία των C-κυττάρων (CCH, C-cell hyperplasia) χαρακτηρίζεται από αύξηση του αριθμού των παραθυλακιωδών ( C) κυττάρων στο θυρεοειδικό παρέγχυμα. Η CCH ταξινομείται σε φυσιολογική (αντιδραστική) και νεοπλαστική. -ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ) CCH: ΤαΜΤΨ κύτταρα C σε αυτή την περίπτωση δεν παρουσιάζουν κακόηθες δυναμικό. Παρατηρείται σε συνδυασμό με διάφορες άλλες παθήσεις του θυρεοειδούς (συμπεριλαμβανομένου και του διαφοροποιημένου…

Read more

ΓΙΓΑΝΤΙΑ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΟ-ΠΟΛΥΟΖΩΔΗΣ ΤΟΞΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ

Σε ασθενή 71 ετών με πρόσφατη λοίμωξη αναπνευστικού και αναπνευστική ανεπάρκεια. Πολύ μεγάλου βαθμού διόγκωση και των δύο λοβών, μεγαλύτερη του αριστερού λοβού, ο κάτω πόλος του οποίου καταδύεται στο ανώτερο μεσοθωράκιο. Υπό αγωγή με unimazole (ευθυρεοειδικός) Απώθηση τραχείας προς τα δεξιά και στένωση του αυλού αυτής (πιεστικά φαινόμενα). Επέμβαση τεχνικά δυσχερής λόγω σωματότυπου ασθενούς…

Read more

ΜΥΕΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (MTC)- ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗΣ (CTN) ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

Η ύπαρξη μεταστάσεων στους τραχηλικούς λεμφαδένες είναι πιθανή όταν τα επίπεδα CTN στον ορό είναι > 40 pg/ml (σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε θυρεοειδεκτομή) ή > 10 pg/mL (σε ασθενείς που υποβάλλονται σε επανεπέμβαση). Μακρινές μεταστάσεις είναι πιθανές όταν τα επίπεδα CTN είναι > 150 pg/ml, υπάρχουν σε περισσότερους από το 50 % των…

Read more

Όζοι Θυροειδούς – Πότε μπορεί να υποκρύπτεται καρκίνος?

H πλειονότητα των όζων (~  90 %) είναι καλοήθεις, εντούτοις όμως η πιθανότητα να υποκρύπτεται κακοήθεια (~ 10 %) θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη. Είναι προφανές ότι οι «κακοήθεις» όζοι του θυρεοειδούς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται επιθετικά δηλαδή με άμεση χειρουργική επέμβαση. Για την αξιολόγηση του κινδύνου να υποκρύπτεται κακοήθεια αξιολογούνται στοιχεία από το…

Read more

Εξετάσεις προεγχειρητικού εντοπισμού – Ποια η σημασία τους στην αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού?

Στο παρελθόν, η αμφοτερόπλευρη «ερευνητική τραχήλου» (bilateral neck exploration) ήταν η επέμβαση εκλογής για την αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (ΡΗΡΤ). Κατά την επέμβαση αυτή αναγνωρίζονταν και οι τέσσερις παραθυρεοειδείς αδένες (και ο παθολογικός/-οί). Εντούτοις, οι εξελίξεις στην ιατρική απεικόνιση καθιστούν σήμερα εφικτό τον προεγχειρητικό εντοπισμό του υπερλειτουργούντος παραθυρεοειδικού παρεγχύματος, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα για μία…

Read more

Καρκίνος Θυροειδούς – Αρκεί η Θυρεοειδεκτομη?

Ο διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς (DTC) συχνά μεθίσταται στους τραχηλικούς λεμφαδένες. Έχει αποδειχθεί ότι σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό ασθενών με DTC  (έως 50 ή και 60 %) υπάρχουν ήδη μικροσκοπικές λεμφαδενικές μεταστάσεις όταν τίθεται η διάγνωση. Ακόμη και στο μικροσκοπικό θηλώδες καρκίνωμα (MPTC) λεμφαδενικές μεταστάσεις υπάρχουν στο 15 έως 30 % των ασθενών.  Η βιολογική…

Read more

Όζος Θυροειδούς – Πότε θα πρέπει να γίνεται παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA);

Στην κλινική πράξη, υπάρχουν οι εξής τρόποι για να επιβεβαιωθεί μέσα στο χειρουργείο (διεγχειρητικά) η επιτυχία της επέμβασης (παραθυρεοειδεκτομής) για την αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού: 1.Αρχικά τα ευρήματα που συναντά ο χειρουργός κατά τη διάρκεια της επέμβασης θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου – εντοπισμού (θέση παθολογικής βλάβης [συνήθως…

Read more

Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου θυροειδούς

Στην κλινική πράξη, υπάρχουν οι εξής τρόποι για να επιβεβαιωθεί μέσα στο χειρουργείο (διεγχειρητικά) η επιτυχία της επέμβασης (παραθυρεοειδεκτομής) για την αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού: 1.Αρχικά τα ευρήματα που συναντά ο χειρουργός κατά τη διάρκεια της επέμβασης θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου – εντοπισμού (θέση παθολογικής βλάβης [συνήθως…

Read more

Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός – Πως κρίνεται διεγχειρητικά η επιτυχία της επέμβασης?

Στην κλινική πράξη, υπάρχουν οι εξής τρόποι για να επιβεβαιωθεί μέσα στο χειρουργείο (διεγχειρητικά) η επιτυχία της επέμβασης (παραθυρεοειδεκτομής) για την αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού: 1.Αρχικά τα ευρήματα που συναντά ο χειρουργός κατά τη διάρκεια της επέμβασης θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου – εντοπισμού (θέση παθολογικής βλάβης [συνήθως…

Read more