Πολυεστιακός (11 εστίες) μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς

Πολυεστιακός (11 εστίες) μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς: Ολική θυρεοειδεκτομή – η αξία της έναντι της λοβεκτομής

Πολυεστιακός μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς: ολική θυρεοειδεκτομή και η αξία της έναντι της λοβεκτομής.- Αιτία εισόδου: Η ασθενής προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πιθανού καρκίνου θυρεοειδούς.   Υπερηχογραφικά ευρήματα Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε όζος μεγίστης διαμέτρου 9.3 χιλ στο άνω τμήμα του αριστερού λοβού με ύποπτους ηχομορφολογικούς χαρακτήρες (υποηχογενής, με ανώμαλα όρια). Οι υπερηχογραφικοί χαρακτήρες του όζου…

Read more
Positron emission tomography and differentiated thyroid cancer

Positron emission tomography and differentiated thyroid cancer

Differentiated thyroid cancer is the most common type of thyroid cancer. Positron emission tomography (PET-CT scan) is currently used for the detection of disease which may not be radioiodine avid or as a result of tumor heterogeneity. Tumor heterogeneity is more common in high risk patients and where FDG avid and non-avid disease may co-exist.…

Read more
Ποζιτρονική τομογραφία και διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς

Διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς (θηλώδης-θυλακιώδης) και ποζιτρονική τομογραφία

Εισαγωγή και αρχές Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (ποζιτρονική τομογραφία, PET-CT scan) και καρκίνος θυρεοειδούς.- Στην ποζιτρονική τομογραφία χρησιμοποιείται ένα ραδιοφάρμακο, συνήθως η FDG (σεσημασμένη με ραδιενεργό φθόριο [F-18] φλουοροδεοξυγλυκόζη). Χορηγούμενη η FDG ακολουθεί το μεταβολικό μονοπάτι της γλυκόζης. Η γενική αρχή της χρήσης της FDG στους ογκολογικούς ασθενείς βασίζεται στο γεγονός ότι τα καρκινικά (νεοπλασματικά) κύτταρα…

Read more
Υπερπαραθυρεοειδισμός (αδένωμα παραθυρεοειδούς), υπερπλασία C-κυττάρων, θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς-συνύπαρξη στον ίδιον ασθενή

Υπερπαραθυρεοειδισμός (αδένωμα παραθυρεοειδούς), θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς, υπερπλασία C-κυττάρων: συνύπαρξη στον ίδιο ασθενή

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμο΄ς (αδένωμα παραθυρεοειδούς), υπερπλασία C-κυττάρων, θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς: συνύπαρξη στον ίδιον ασθενή.-Ο ασθενής ετών 53 προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού και οζώδους θυρεοειδοπάθειας με υπερκαλσιτονιναιμία.   Προεγχειρητικός απεικονιστικός έλεγχος Υπερηχογράφημα Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε μόρφωμα μεγίστης διαμέτρου 13 χιλ στην ανατομική θέση του δεξιού κάτω παραθυρεοειδούς, πίσω από την δεξιά καρωτίδα και παρά την…

Read more
Επιμένων - υποτροπιάζων υπερπαραθυρεοειδισμός: προεγχειρητικός εντοπισμός

Επιμένων – υποτροπιάζων υπερπαραθυρεοειδισμός – Προεγχειρητικός εντοπισμός

Επιιμένων / υποτροπιάζων υπερπαραθυρεοειδισμός: προεγχειρητικός εντοπισμός.-Ο επιμένων/υποτροπιάζων υπερπαραθυρεοειδισμός είναι μία δυνητικά δύσκολη παθολογική κατάσταση όσον αφορά την αντιμετώπισή της. Συνηθέστατα οφείλεται σε έκτοπο ή και υπεράριθμο αδένωμα παραθυρεοειδούς. Μπορεί επίσης να οφείλεται στην ύπαρξη διπλού αδενώματος ή διάχυτης υπερπλασίας των παραθυρεοειδών που δεν διαγνώσθηκε πριν την αρχική επέμβαση. Πολύ συχνά οφείλεται επίσης και στην απειρία…

Read more
Νόσος Graves και καρκίνος θυρεοειδούς - συνύπαρξη σε νεαρή ασθενή

Νόσος Graves και καρκίνος θυρεοειδούς – συνύπαρξη σε νεαρή ασθενή

Παρουσίαση ασθενούς Καρκίνος θυρεοειδούς σε νεαρή ασθενή με διάχυτη τοξική βρογχοκήλη (νόσο Graves)- Η ασθενής, ετών 37, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση διάχυτης τοξικής βρογχοκήλης. Η ασθενής ήταν ευθυροειδική (υπό αγωγή με unimazole).   Προεγχειρητικό υπερηχογράφημα Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε αύξηση των διαστάσεων του θυρεοειδούς, με απεικόνιση δύο μικρών όζων. Ο ένας όζος εντοπίζεται στον αριστερό λοβό…

Read more
Αριστερά λοβεκτομή και αριστερά άνω παραθυρεοειδεκτομή σε ασθενή με ιστορικό κάκωσης και χάσμα της τραχείας μετά δεξιά λοβεκτομή

Χάσμα τραχείας, αριστερά λοβεκτομή και αριστερά άνω παραθυρεοειδεκτομή σε ασθενή με ιστορικό δεξιάς λοβεκτομής και κάκωση τραχείας

Παρουσίαση ασθενούς Αριστερά λοβεκτομή και αριστερά άνω παραθυρεοειδεκτομή  σε ασθενή με ιστορικό δεξιάς λοβεκτομής και χάσμα στην πρόσθια επιφάνεια της τραχείας. – Η ασθενής, ετών 37, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού και όζων αριστερού λοβού.   Ιστορικό Η ασθενής είχε υποβληθεί προ 9 ετών (5.7.2011) αλλαχού σε δεξιά λοβεκτομή λόγω της παρουσίας όζου  (d…

Read more
Έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς και θυροθυμικός σύνδεσμος

Έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς και θυροθυμικός σύνδεσμος

Έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς και θυροθυμικός σύνδεσμος. – Στοιχεία από την εμβρυολογία. -Η εμβρυολογική προέλευση του θύμου είναι από το 3ο φαρυγγικό θύλακο. Οι παραθυρεοειδείς αδένες αναπτύσσονται από τον 3ο και 4ο φαρυγγικό θύλακο. Στην εμβρυογένεση των παραθυρεοειδών αδένων παρατηρείται επίσης η δημιουργία αρκετών μικρών διάσπαρτων αθροίσεων παραθυρεοειδικού παρεγχύματος, εκτός των ανατομικά αναγνωρίσιμων παραθυρεοειδών αδένων. Οι…

Read more
Θηλώδες μικροκαρκίνωμα θυρεοειδούς-παράγοντες που σχετίζονται με περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά

Θηλώδες μικροκαρκίνωμα θυρεοειδούς:παράγοντες που σχετίζονται με περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά-πρακτική σημασία

Εισαγωγή Ο μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος του θυρεοειδούς (θηλώδες μικροκαρκίνωμα) ορίζεται σαν θηλώδης καρκίνος μεγαλύτερης διαμέτρου 10 mm. Η βιολογική του συμπεριφορά είναι εξαιρετικά ‘καλοήθης’ και τα ποσοστά ίασης εξαιρετικά υψηλά. Παρά ταύτα, ενίοτε μπορεί να παρατηρηθεί περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά. Η συμπεριφορά αυτή εκδηλώνεται κυρίως με την παρουσία λεμφαδενικών μεταστάσεων και με υποτροπή της νόσου…

Read more
Lymph node metastases in papillary thyroid cancer - prognostic significance

Lymph node metastases in papillary thyroid cancer – prognostic significance

Introduction Lymph node metastases are very common in patients with papillary thyroid cancer. However, all these metastases are not the same in terms of their implications for recurrence and mortality.   Macrometastatic vs. micrometastatic disease Macrometastatic disease is defined as the presence of lymph node metastases detected clinically or based on results of preoperative imaging…

Read more
Ectopic parathyroid adenoma and embryology

Ectopic parathyroid: the importance of embryology in understanding potential locations of an ectopic parathyroid adenoma -practical implications

Introduction A normal parathyroid gland is approximately 3 mm x 3 mm x 3 mm. This is the size of a grain of rice. Its color is yellow-brown and it weights approximately 40 – 60 mg. Normally, the parathyroid glands are located in the posterolateral capsule of the thyroid. However, ectopic location of one or…

Read more
Χειρουργός θυρεοειδούς και εμπειρία στη Χειρουργική Θυρεοειδούς

Χειρουργός Θυρεοειδούς – η σημασία της εμπειρίας στη Χειρουργική Θυρεοειδούς

Εισαγωγή Τι είναι ο χειρουργός θυρεοειδούς; Τι σχέση έχει η εμπειρία του χειρουργού στην χειρουργική θυρεοειδούς όσον αφορά την έκβαση των ασθενών; Η βρογχοκήλη ήταν μία πάθηση γνωστή από την αρχαιότητα. Εντούτοις η χειρουργική αντιμετώπισή τους με θυρεοειδεκτομή μέχρι περίπου το 1880 δεν γινόταν παρά μόνον σε ασθενείς των οποίων η ζωή κινδύνευε λόγω ασφυξίας…

Read more
Εμβρυολογία, έκτοπος παραθυρεοειδής, έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς

Έκτοπος παραθυρεοειδής αδένας/έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς – η σημασία της εμβρυολογίας για την κατανόηση της πιθανής εντόπισης: πρακτική σημασία

Εισαγωγή Έκτοπος παραθυρεοειδής αδένας: εμβρυολογία και πρακτική σημασία. Ο φυσιολογικός παραθυρεοειδής αδένας έχει διαστάσεις 3 mm x 3 mm x 3 mm (όσο το μέγεθος ενός κόκκου ρυζιού). Έχει ένα χαρακτηριστικό καστανοκίτρινο χρώμα και ζυγίζει περίπου 40 – 60 mg. Η συνήθης θέση των παραθυρεοειδών αδένων είναι η οπισθοπλάγια επιφάνεια του θυρεοειδούς αδένα. Εντούτοις, σε…

Read more
Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς και θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς και αδένωμα παραθυρεοειδούς στον΄ιδιον ασθενή

Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς- θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς – αδένωμα παραθυρεοειδούς στον ίδιο ασθενή

Εισαγωγή Ο θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή καρκίνου του θυρεοειδούς. Η βιολογική του συμπεριφορά είναι συνηθέστατα καλοήθης και η πρόγνωση εξαιρετική. Είναι μία ιδιαίτερα ιάσιμη μορφή καρκίνου. Ο μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς αποτελεί σπανιότερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς. Χαρακτηρίζεται από περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά. Το αδένωμα παραθυρεοειδούς, τέλος, ανευρίσκεται σήμερα όλο και πιο συχνά κυρίως…

Read more
Διάλυμα Lugol στη χειρουργική θυρεοειδούς (νόσος Graves)

Διάλυμα Lugol στη χειρουργική του θυρεοειδούς

Εισαγωγή Το διάλυμα Lugol χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από το Γάλλο γιατρό J.G. August Lugol, σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης της φυματίωσης. Είναι διάλυμα στοιχειακού ιωδίου (5 %) και ιωδιούχου καλίου (ΚΙ, 10 %) σε αποστειρωμένο νερό. Έχει χρησιμοποιηθεί σαν αντισηπτικό, στην παθολογική ανατομία (ιστολογικά παρασκευάσματα), σε οδοντιατρικές επεμβάσεις κλπ. Ήδη από το 1920, ο Plummer…

Read more
Καταστρεπτική θυρεοειδίτιδα και υπερθυρεοειδισμός (θυρεοτοξίκωση) από αμιοδαρόνη

Ολική θυρεοειδεκτομή σε ασθενή με ‘καταστρεπτική’ (destructive) θυρεοειδίτιδα και θυρεοτοξίκωση από αμιοδαρόνη

Εισαγωγή Καταστρεπτική θυρεοειδίτιδα και θυρεοτοξίκωση (υπερθυρεοειδισμός) από αμιοδαρόνη-αντιμετώπιση με ολική θυρεοειδεκτομή. Με αφορμή ασθενή που υποβλήθηκε την 25.5.2020 σε ολική θυρεοειδεκτομή παρουσιάζεται η επιπλοκή αυτή της αμιοδαρόνης από τον θυρεοειδή. Η αμιοδαρόνη είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο αντιαρρυθμικό φάρμακο. Χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση υπερκοιλιακών και κοιλιακών αρρυθμιών. Έχει ως πλεονέκτημα την καλή ανοχή από τους ασθενείς με…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφικό (χυλώδες) συρίγγιο

Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφικό (χυλώδες) συρίγγιο

Ιστορικό ασθενούς Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφικό (χυλώδες) συρίγγιο – Η ασθενής ηλικίας 16 ετών είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε ολική θυρεοειδεκτομή και κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου για θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς. Η ιστολογική είχε δείξει τότε την ύπαρξη εστίας θηλώδους καρκίνου διαμέτρου 15 mm στο δεξιό λοβό του θυρεοειδούς. Λεμφαδενικές μεταστάσεις υπήρχαν σε 4 από τους…

Read more
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, βαριά υπερασβεστιαιμία και διουρητική αγωγή

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, βαριά υπερασβεστιαιμία και διουρητική αγωγή

Εισαγωγή Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – χαρακτηρίζεται από υπερασβεστιαιμία και αυξημένα επίπεδα παραθορμόνης ορού. Ο συνδυασμός αυτός τεκμηριώνει τη διάγνωση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Σε κάποιες περιπτώσεις η υπερασβεστιαιμία μπορεί να είναι βαριά (> 14 – 14.5 mg/dl). Η βαριά υπερασβεστιαιμία μπορεί να δημιουργήσει επιπλοκές κυρίως από το καρδιαγγειακό και στη διάρκεια της επέμβασης. Η διουρητική αγωγή σε…

Read more
Primary hyperparathyroidism-natural history with and without surgery (parathyroidectomy)

Primary hyperparathyroidism – natural history with and without surgery (parathyroidectomy)

Introduction Primary hyperparathyroidism is a relatively common and increasingly diagnosed endocrinopathy. Surgery (parathyroidectomy) is the only truly curative therapeutic method. What is the impact of surgery on the natural course of the disease. Data are available for 15 years of prospective monitoring and refer mainly to the disease manifestations from the bones and the kidneys…

Read more
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός-πώς επηρεάζει η παραθυρεοειδεκτομή την φυσική πορεία της νόσου

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – Πως επηρεάζει η χειρουργική επέμβαση (παραθυρεοειδεκτομή) την εξέλιξη της νόσου;

Εισαγωγή O πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι μία ενδοκρινοπάθεια που διαγιγνώσκεται όλο και πιο συχνά. Τα δύο βασικά όργανα-στόχοι της νόσου είναι τα οστά και οι νεφροί. Πώς επηρεάζει η χειρουργική επέμβαση (παραθυρεοειδεκτομή) τις εκδηλώσεις της νόσου από τα δύο αυτά βασικά όργανα, από όπου παρατηρούνται οι κυριότερες κλινικές εκδηλώσεις; Τα δεδομένα που υπάρχουν διαθέσιμα σήμερα αφορούν…

Read more
Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις-σημασία όσον αφορά την πρόγνωση της νόσου

Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς και μεταστάσεις στους λεμφαδένες – προγνωστική σημασία

Εισαγωγή Ο θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς έχει εξαιρετική πρόγνωση και μία αρκετά ‘καλοήθη’ βιολογική συμπεριφορά. Παρά ταύτα, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ασθενών (έως και 60 %, κατ’ άλλους έως και 80 %) παρατηρούνται λεμφαδενικές μεταστάσεις όταν τίθεται η διάγνωση. Ποια η προγνωστική σημασία των μεταστάσεων αυτών;   Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς – Προγνωστική σημασία των…

Read more
Σποραδικός μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς και γενετικός έλεγχος

Σποραδικός μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς – έχει θέση ο γενετικός έλεγχος;

“Σποραδικός” μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς – μπορεί να υπάρχει γενετική βάση; Ένα μικρό, αλλά σημαντικό (1 – 7 %) ποσοστό των ασθενών με θεωρούμενο σποραδικό μυελοειδή καρκίνο θυρεοειδούς παρουσιάζουν γαμετικές (κληρονομούμενες, germline) μεταλλάξεις του γονιδίου RET. Στην πραγματικότητα, οι ασθενείς αυτοί δεν παρουσιάζουν σποραδικό αλλά κληρονομούμενο μυελοειδή καρκίνο θυρεοειδούς. Πότε έχει θέση ο γενετικός έλεγχος στον…

Read more
Primary hyperparathyroidism and vitamin D supplementation

Primary hyperparathyroidism – is vitamin D supplementation indicated?

Vitamin D deficiency is considered as an inciting factor which is associated with further increases in parathormone serum levels. Moreover, vitamin D deficiency is associated with more severe expression of the disease manifestations. In countries where symptomatic primary hyperparathyroidism is common, severe vit D deficiency is also common among the general population. Vit D deficiency…

Read more
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και βιταμίνη D- έχει θέση η συμπληρωματική χορήγησή της;

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και βιταμίνη D -χρειάζεται συμπληρωματική χορήγησή της;

Βιταμίνη D και υπερπαραθυρεοειδισμός-Το έλλειμμα βιταμίνης D θεωρείται σαν ένας παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει αύξηση των επιπέδων παραθορμόνης ορού. Επιπλέον, το έλλειμμα βιταμίνης D έχει συνήθως συνοδεύεται από πλέον έντονες κλινικές εκδηλώσεις του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Σε περιοχές όπου ο συμπτωματικός υπερπαραθυρεοειδισμός είναι συνήθης (λόγω καθυστέρησης στη διάγνωση), παρατηρείται αρκετά συχνά έλλειμμα βιταμίνης D στο…

Read more
Thyroid nodule:TI-RADS classification based on ultrasonography

TI-RADS ULTRASONOGRAPHIC CLASSIFICATION OF THYROID NODULES

Introduction Thyroid ultrasonography is currently the preferred imaging modality for the preoperative investigation of the patient with thyroid nodule. In order to improve consistency of reporting ultrasonographic findings, the TI-RADS system (Thyroid Imaging, Reporting and Data System) has been proposed by the American College of Radiology (ACR) in 2017.   The TI-RADS reporting system The…

Read more
Όζοι θυρεοειδούς, παρακέντηση και Covid-19 πανδημία

Όζοι θυρεοειδούς και παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) – επιλογές εν μέσω της COVID-19 πανδημίας

Όζος θυρεοειδούς – Παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) εν μέσω της COVID-19 πανδημίας Εισαγωγή Στη διάρκεια της COVID-19 πανδημίας έχει προταθεί να αναβληθούν οι προγραμματισμένες χειρουργικής επεμβάσεις για λόγους ασφάλειας. Εξ ορισμού, οι προγραμματισμένες επεμβάσεις δεν είναι επείγουσες και για τον λόγο αυτό προγραμματίζονται εκ των προτέρων. Κάποιες εντούτοις από τις επεμβάσεις αυτές θεωρούνται ως…

Read more
όζοι θυρεοειδούς και υπερηχογράφημα ταξινόμηση TI-RADS

Όζοι θυρεοειδούς και υπερηχογράφημα– τι είναι η ταξινόμηση TI-RADS? Ποια η χρησιμότητά της?

Εισαγωγή Στον ασθενή με όζο θυρεοειδούς, το υπερηχογράφημα αποτελεί σήμερα τη βασική απεικονιστική εξέταση. Το σύστημα TI-RADS (Thyroid Imaging, Reporting and Data System)προτάθηκε από την ACR (American College of Radiology) με στόχο την τυποποίηση των αποτελεσμάτων του υπερηχογραφήματος στους ασθενείς με όζο θυρεοειδούς.   Πως γίνεται ο υπολογισμός της κατηγορίας TI-RADS? Για τον υπολογισμό της…

Read more

Thyroid nodules and atypia (Bethesda III cytology) – clinical significance and management options

Thyroid nodules and fine-needle aspiration cytology. Introduction In the patient with thyroid nodule, ultrasonography and fine-needle aspiration (FNA) cytology are the two most significant diagnostic methods. Based on findings from these two diagnostic modalities, the risk of underlying malignancy can be evaluated   Bethesda reporting system Cytology results are presented according to the Bethesda classification…

Read more

Όζοι θυρεοειδούς με παρουσία ατυπίας – ποιές είναι οι θεραπευτικές επιλογές?

Εισαγωγή Οι όζοι θυρεοειδούς είναι ένα αρκετά συνηθισμένο πρόβλημα υγείας. Η κυτταρολογική εξέταση του υλικού που λαμβάνεται με παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) – σε συνδυασμό με το υπερηχογράφημα – αποτελούν τις δύο βασικές μεθόδους διερεύνησης των ασθενών με όζο θυρεοειδούς.   Όζοι θυρεοειδούς και παρακέντηση – σύστημα Bethesda Ανάλογα με τα ευρήματα της ιστολογικής…

Read more

“Ασυμπτωματικός” Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός – είναι πράγματι ασυμπτωματικός;

Υπερπαραθυρεοειδισμός – Εισαγωγή Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός οφείλεται συχνότερα σε μονήρες (ένα) αδένωμα παραθυρεοειδούς. Σπανιότερα οφείλεται σε υπερπλασία των παραθυρεοειδών ή σε διπλό αδένωμα. Στο παρελθόν, τα συνήθη συμπτώματα του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού οφείλονταν στην προσβολή των δύο βασικών «οργάνων-στόχος» (νεφροί και οστά). Τέτοιες εκδηλώσεις ήταν οι κολικοί νεφρού, η νεφρολιθίαση, η νεφρασβέστωση, τα παθολογικά κατάγματα, η…

Read more

Asymptomatic Primary Hyperparathyroidism – Is is really “asymptomatic”?

Introduction Primary hyperparathyroidism is most often due to single parathyroid adenoma. In the past, classic clinical symptomatology, mainly from the two basic “organs-targets” of the disease (bone, kidney) was the typical presentation of primary hyperparathyroidism. Nowadays, however, due to the frequent detection of asymptomatic hypercalcemia during regular examination (check-up or follow-up), primary hyperparathyroidism is diagnosed…

Read more

Καρκίνος Θυρεοειδούς και Λεμφαδενικές Μεταστάσεις – Η μεγάλη πρακτική σημασία της προεγχειρητικής αναγνώρισής τους

Καρκίνος Θυρεοειδούς και Λεμφαδενικές Μεταστάσεις– Πρακτική σημασία προεγχειρητικής αναγνώρισης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι μεταστάσεις στους λεμφαδένες του τραχήλου είναι πολύ συχνές στον καρκίνο θυρεοειδούς. Εκτιμάται πως υπάρχουν τη στιγμή της διάγνωσης σε 20 – 50 % των ασθενών με διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς (που είναι η συνηθέστερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς). Το ποσοστό αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο (έως 70…

Read more

THYROID CANCER AND LYMPH NODES-Importance of preoperative identification

INTRODUCTION Thyroid cancer frequently metastasizes to cervical lymph nodes. It has been estimated that cervical lymph node metastases are present in 20 – 50 % of patients with differentiated thyroid cancer. This percentage is even higher in patients with medullary thyroid cancer. Lymphatic spread is possible even in small and totally intrathyroidal thyroid cancers. Of…

Read more

Αναπλαστικός Καρκίνος Θυρεοειδούς – Πρακτική Σημασία της Προεγχειρητικής Διάγνωσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο αναπλαστικός καρκίνος θυρεοειδούς είναι ένα σπάνιο κακόηθες νεόπλασμα, με εξαιρετικά επιθετική βιολογική συμπεριφορά. Αντιστοιχεί στο 1 % του συνόλου των καρκίνων θυρεοειδούς. Παρατηρείται σε άτομα μεγάλης ηλικίας (μέγιστη συχνότητα 6η – 7η δεκαετία της ζωής) και συνηθέστερα σε γυναίκες. Συχνά υπάρχει ιστορικό πολυοζώδους βρογχοκήλης.   ΣΥΝΗΘΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ Συνήθη,…

Read more

ANAPLASTIC THYROID CANCER – Importance of preoperative identification

Introduction Anaplastic thyroid cancer is one of the most aggressive human malignant tumors. Fortunately, it is relatively rare, accounting for 1 -2 % of primary thyroid carcinomas. It usually occurs in elderly women (peak incidence: 6th – 7th decades of life). Interestingly, many of these patients have a history of previous multinodular goiter   Common…

Read more

ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟ GRAVES’ – Ιδιαιτερότητες και εγχειρητικές δυσκολίες

Η αφαίρεση του θυρεοειδούς (θυρεοειδεκτομή) στους ασθενείς με νόσο Graves’ συνοδεύεται συχνά από μεγαλύτερη τεχνική δυσχέρεια στην εξέλιξη της επέμβασης, όπως επίσης και από ελαφρά μεγαλύτερη διάρκεια της επέμβασης. Η θυρεοειδεκτομή επίσης συνοδεύεται από νοσηρότητα που μπορεί να είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τη εκτομή του θυρεοειδούς που γίνεται για άλλες ενδείξεις (π.χ. όζος θυρεοειδούς).…

Read more

COMPUTED TOMOGRAPHY AND THYROID CARCINOGENESIS

INTRODUCTION In computed tomography, radiation is used to obtain images. These images are reconstructed using computer-analysis, providing detailed cross-sectional imaging. omputed tomography dramatically increased diagnostic accuracy of imaging studies. In addition to diagnosis, computed tomography offers the possibility to performed important therapeutic interventions using a minimally invasive approach (such as image-guided percutaneous drainage of intraabdominal…

Read more

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ – ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΑΔΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην αξονική τομογραφία χρησιμοποιείται ιονίζουσα ακτινοβολία. Με την βοήθεια υπολογιστού στη συνέχεια γίνεται ανασύνθεση των εικόνων, που παρουσιάζονται υπό τη μορφή τομών, σε διάφορα επίπεδα του ανθρωπίνου σώματος. Η αξονική τομογραφία αύξησε δραματικά την διαγνωστική ακρίβεια της ιατρικής απεικόνισης. Παράλληλα προσέφερε και τη δυνατότητα σημαντικών θεραπευτικών παρεμβάσεων (π.χ. κατευθυνόμενη παροχέτευση ενδοκοιλιακών αποστημάτων). Για το…

Read more

THYROIDECTOMY: TECHNICAL CHALLENGES AND MORBIDITY IN PATIENTS WITH GRAVES’ DISEASE

Thyroidectomy in patients with Graves’ disease is typically associated with greater technical difficulty, longer operative times and higher morbidity. This is due to a combination of factors, such as -friability of thyroid parenchyma -increased vascularity of the thyroid gland -increased size of the thyroid (in many cases)-difficulty in dissecting the two thyroid lobes from the…

Read more

ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΟΡΟΝOΪΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ

Εισαγωγή H εν εξελίξει επιδημία του κορονοϊού έχει δημιουργήσει κάποια ανησυχία μεταξύ των ασθενών με αυτοάνοση θυρεοειδοπάθεια (κυρίως θυρεοειδίτιδα Hashimoto και νόσος Graves’ [διάχυτη τοξική βρογχοκήλη]). Τα ερωτήματα εν προκειμένω είναι αν η αυτοάνοση θυρεοειδοπάθεια προδιαθέτει: (α) σε αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης από τον κορονοϊό και (β) σε βαρύτερη νόσηση (σε περίπτωση λοίμωξης από τον κορονοϊό).…

Read more

CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC-AUTOIMMUNE THYROIDOPATHY IS NOT A RISK FACTOR

Immune mechanisms are involved in the pathogenesis of autoimmune thyroidopathy. As is well known, adequate immune response is a key defense mechanism against an infection. A completely or partially successful reaction of the body will be associated with no obvious or some manifestations of disease, respectively, but the host will recover. The patient with an…

Read more

CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC AND THYROID CANCER – Common Questions & Answers

HISTORY OF THYROID CANCER – IS IT A RISK FACTOR FOR CORONAVIRUS INFECTION? Previous treatment of thyroid cancer (thyroidectomy with or without lymph node dissection with or without radioiodine ablation therapy) is not associated with a higher risk of infection from the coronavirus (COVID-19)   ADJUVANT RADIOIODINE ABLATION THERAPY – IS IT SAFE TO POSTPONE…

Read more

ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ (COVID-19) ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ – Q & A

ΕΧΩ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ– ΑΝΗΚΩ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ? Η προηγούμενη θεραπεία για καρκίνο θυρεοειδούς (χειρουργική επέμβαση με ή χωρίς θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο) δεν τοποθετεί τον ασθενή σε ομάδα υψηλού κινδύνου ούτε προδιαθέτει στην εμφάνιση λοίμωξης από τον κορονοϊό (COVID-19)   ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΩ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΙΩΔΙΟ…

Read more
Υπερπαραθυρεοειδισμός και διαιτητική πρόσληψη ασβεστίου

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ – Χρειάζεται περιορισμός της διαιτητικής πρόσληψης ασβεστίου?

Αρκετοί ασθενείς, αλλά και κάποιοι γιατροί, πιστεύουν ότι η διαιτητική πρόσληψη ασβεστίου είναι σκόπιμο να μειωθεί στους ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. Η πεποίθηση αυτή βασίζεται στο ότι στους ασθενείς αυτούς τυπικά παρατηρούνται αυξημένα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα. Κατ’ επέκταση – σύμφωνα με την άποψη αυτή – η μείωση της διαιτητικής πρόσληψης ασβεστίου αναμένεται να είναι…

Read more

PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM – Is dietary calcium restriction indicated?

Many patients and some physicians believe that dietary calcium restriction is beneficial to patients with primary hyperparathyroidism. This is based on elevated serum calcium levels, a typical finding in patients with the classical form of primary hyperparathyroidism. However, the abnormal parathyroid parenchyma maintains some responsiveness to fluctuations in the serum calcium levels to further increase…

Read more

THYROID CANCER – Risk factors

A. MODIFIABLE RISK FACTORS i. DIET LOW IN IODINE Most commonly associated with follicular, but also with papillary thyroid cancer (when associated with exposure to radioactivity) ii. RADIATION EXPOSURE Especially during childhood (including radiation for medical reasons or radiation fallout from power plant accidents or nuclear weapons). Interestingly, thyroid cancers developing following radiation therapy (for…

Read more

C-cell hyperplasia as an incidental finding following thyroidectomy – practical significance

C-cell hyperplasia (CCH) is characterized by the increased number of C (parafollicular) cells within the thyroid parenchyma. CCH can be classified as physiologic (reactive) or neoplastic. Reactive CCH has no malignant potential and can be observed in association with many other thyroid diseases (including differentiated thyroid cancer); in contrast, neoplastic CCH should be considered as…

Read more

Σπάνιες και αυστηρές ενδείξεις επεμβάσεων θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών εν μέσω της πανδημίας από κορονοϊό (COVID-19)

Τι ισχύει για τις χειρουργικές επεμβάσεις θυρεοειδούς-παραθυρεοειδούς μέσα στη «θύελλα» της πανδημίας από τον κορονοϊό (Covid-19)? Ευτυχώς στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι χειρουργικές επεμβάσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών μπορούν να μετατεθούν για αργότερα και να γίνουν με ασφάλεια σε δεύτερο χρόνο. Και αυτό χωρίς να υπάρχει ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ κίνδυνος για τους ασθενείς. Θεωρείται ότι ο…

Read more

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ – “Γεωγραφικές παραλλαγές” της νόσου

Εισαγωγή Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός διαγιγνώσκεται και σήμερα με διάφορους τρόπους, που σχετίζονται με τις δυνατότητες και τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης ανά περιοχή. Ανάλογα με την χώρα/περιοχή, αναγνωρίζονται σήμερα οι εξής τρεις βασικές «γεωγραφικές» παραλλαγές του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού.   Συμπτωματικός πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός Σε χώρες/περιοχές όπου ο βιοχημικός έλεγχος ρουτίνας (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του…

Read more

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-Πόσο χρήσιμες είναι στην αντιμετώπιση των ασθενών με όζο θυρεοειδούς?

Εισαγωγή Οι μοριακές εξετάσεις βασίζονται στην αναγνώριση των γενετικών μεταβολών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη (ογκογένεση) του καρκίνου του θυρεοειδούς. Μέχρι σήμερα έχει αναγνωριστεί ένας μεγάλος αριθμός μεταλλάξεων γονιδίων που συμμετέχουν στην ογκογένεση των διαφόρων μορφών καρκίνου θυρεοειδούς (θηλώδους, θυλακιώδους, μυελοειδούς και αναπλαστικού). Μεταξύ αυτών, η συχνότερη είναι η μετάλλαξη του γονιδίου BRAFV600 γονιδίου. Άλλες λιγότερο…

Read more

ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ HASHIMOTO: Ιδιαιτερότητες και δυσκολίες της θυρεοειδεκτομής

Η συχνότητα επιπλοκών (νοσηρότητα) στους ασθενείς με θυρεοειδίτιδα Hashimoto είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την νοσηρότητα της θυρεοειδεκτομής σε ασθενείς με άλλες παθήσεις θυρεοειδούς. Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως:  Στη δυσχερή αποκόλληση του αδένα από τα παρακείμενα ανατομικά στοιχεία (κυρίως από την τραχεία).  Στην αύξηση του μεγέθους του αδένα (όταν υπάρχει), συχνά…

Read more

Αύξηση επιπέδων παραθορμόνης με φυσιολογικό ασβέστιο μετά επιτυχή αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού -Αιτιολογία και κλινική σημασία

Η αύξηση των επιπέδων παραθορμόνης (ΡΤΗ) (συνήθως οριακή) σε συνδυασμό με φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου παρατηρείται σε σημαντικό ποσοστό ασθενών που έχουν υποβληθεί σε επιτυχή παραθυροειδεκτομή. To ποσοστό αυτό κυμαίνεται ευρέως από 9 % έως 62 %. Στο φαινόμενο αυτό εμπλέκονται πολλοί παθογενετικοί μηχανισμοί (όπως έλλειμμα βιταμίνης D, σύνδρομο «πεινασμένου οστού», αντίσταση στην παραθορμόνη κλπ.). Πιο…

Read more

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ – ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ – ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ: ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΧΝΆ? Ο εξειδικευμένος χειρουργός θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών εκτελεί μεγάλο αριθμό τέτοιων επεμβάσεων, σε καθημερινή βάση. Με αυτό τον τρόπο αποκτάται και συντηρείται η απαραίτητη εμπειρία από την πλευρά του, διασφαλίζοντας έτσι τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια.   ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ – ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ: ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ…

Read more

‘ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ’ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ – Πόσο συχνή είναι η προσβολή του ουροποιητικού? Ποιά η πρακτική σημασία?

Η προσβολή του ουροποιητικού συστήματος αποτελεί μία από τις πλέον χαρακτηριστικές επιπλοκές του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Η προσβολή του ουροποιητικού μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορες μορφές (νεφρολιθίαση, νεφρασβέστωση, μείωση της νεφρικής λειτουργίας, υπερασβεστιουρία). Στο παρελθόν, η νεφρολιθίαση (διαίτερα η υποτροπιάζουσα) αποτελούσε συχνά την αρχική αιτία για την οποία ο ασθενής υποβάλλονταν σε διαγνωστική διερεύνηση, που κατέληγε…

Read more

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ – Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D

Μεταξύ επιπέδων 25-υδροξυβιταμίνης D (25-ΟΗ-Vit D) και επιπέδων παραθορμόνης (ΡΤΗ) υπάρχει μία αντίστροφη σχέση. Με άλλα λόγια, σε άτομα με χαμηλά επίπεδα (έλλειμμα) 25-ΟΗ-Vit D μπορεί να παρατηρηθούν δευτερογενώς αυξημένα επίπεδα ΡΤΗ. Το έλλειμμα 25-ΟΗ-Vit D (όπως και η υποασβεστιαιμία) αποτελεί ερέθισμα που πυροδοτεί την αύξηση της παραγωγής ΡΤΗ. Για το λόγο αυτό, στους ασθενείς…

Read more

Επιμένων Υπερπαραθυρεοειδισμός – Που οφείλεται? Πώς αντιμετωπίζεται?

Ορισμός Ως ‘επιμένων [persistent] υπερπαραθυρεοειδισμός’ ορίζεται η επανεμφάνιση του υπερπαραθυρεοειδισμού (με βάση τις αυξημένες τιμές ασβεστίου και παραθορμόνης) μέσα στους πρώτους 6 μήνες μετά από την αρχική χειρουργική επέμβαση. Στα χέρια έμπειρου χειρουργού ενδοκρινών αδένων, το πρόβλημα αυτό παρατηρείται σε ποσοστό < 5 % των επεμβάσεων για την αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Το ποσοστό αυτό…

Read more

Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός – Αποτελεσματικότητα και Ασφάλεια της Ελάχιστα Επεμβατικής Παραθυρεοειδεκτομής

Εισαγωγή Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός οφείλεται στην πλειονότητα των περιπτώσεων (80 – 85 %) σε μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς. Η κλασική παλαιότερη μέθοδος αντιμετώπισης του υπερπαραθυρεοειδισμού ήταν η λεγόμενη αμφοτερόπλευρη διερεύνηση τραχήλου (Bilateral Neck Exploration, BNE). Η ΒΝΕ εισήχθη στην κλινική πράξη το 1925 και παρέμεινε σε ευρεία χρήση μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα. Σε έμπειρα…

Read more

ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ – ΝΟΣΟΣ GRAVES’ : Πλεονεκτήματα θυρεοειδεκτομής

Εισαγωγή Στον υπερθυρεοειδισμό, η αρχική αντιμετώπιση συνίσταται στην προσπάθεια αποκατάστασης της θυρεοειδικής λειτουργίας με τη χορήγηση αντιθυρεοειδικών φαρμάκων. Εντούτοις, όχι σπάνια, μετά από μία αρχική φάση ανταπόκρισης παρατηρείται υποτροπή του υπερθυρεοειδισμού. Η περαιτέρω αντιμετώπιση είναι είτε χειρουργική (ολική ή σχεδόν ολική θυρεοειδεκτομή) είτε θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο. Η θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο δεν συνηθίζεται στην…

Read more

ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ HASHIMOTO-ΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ?

H θυρεοειδίτιδα Hashimoto συχνά συνδυάζεται με υποθυρεοειδισμό. Η αντιμετώπισή της σε αυτή την περίπτωση συνίσταται στη ρύθμιση της θυρεοειδικής λειτουργίας με χορήγηση θυρεοειδικών ορμονών. Σε κάποιες περιπτώσεις εντούτοις μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι εξής: Υποψία ή διάγνωση κακοήθειας Αποτελεί τη συνηθέστερη ένδειξη θυρεοειδεκτομής στους ασθενείς με θυρεοειδίτιδα Hashimoto. Η υποψία ή…

Read more

Εξωφυτικός όζος θυρεοειδούς – μία δυνητική ‘παγίδα’ στη χειρουργική του θυρεοειδούς

Εισαγωγή Σαν εξωφυτικός περιγράφεται ο όζος θυρεοειδούς που προβάλλει κατά μεγάλο μέρος εκτός των ορίων του αδένα. Η παρουσία εξωφυτικού όζου θα πρέπει να είναι γνωστή ήδη πριν την επέμβαση, με βάση τα υπερηχογραφικά ευρήματα. Το μέγεθος και η ακριβής θέση του θα πρέπει να περιγράφεται σαφώς στο υπερηχογράφημα θυρεοειδούς, όπως επίσης και τυχόν κατάδυσή…

Read more

Έκτοπο μεσοθωρακικό αδένωμα παραθυρεοειδούς – αφαίρεση μέσω τραχηλικής τομής

Παρουσίαση ασθενούς Η ασθενής, ετών 42, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (υπερασβεστιαιμία – υπερπαραθορμοναιμία), που οφείλονταν σε έκτοπο μεσοθωραικό αδένωμα παραθυρεοειδούς   Προεγχειρητικός εντοπιστικός έλεγχος Ο αρχικός προεγχειρητικός εντοπιστικός έλεγχος περιελάμβανε υπερηχογράφημα θυρεοειδούς- παραθυρεοειδών και σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99-sestamibi.   Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς-παραθυρεοειδών Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε στο ανώτερο μεσοθωράκιο στη μέση γραμμή και παρά την…

Read more

Έκτοπο (οπισθο-καρωτιδικό) αδένωμα παραθυρεοειδούς σε ασθενή με επιμένοντα πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό

Ιστορικό Η ασθενής, ετών 47, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση επιμένοντος πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Στο ιστορικό της περιγράφονται δύο επεμβάσεις. Ολική θυρεοειδεκτομή (πριν από 18 μήνες) Η ασθενής είχε υποβληθεί πριν από 18 περίπου μήνες σε ολική θυρεοειδεκτομή για οζώδη θυρεοειδοπάθεια αλλαχού. Αναφέρεται εργώδης μετεγχειρητική πορεία. Η ιστολογική έδειξε ήπιες αλλοιώσεις οζώδους υπερπλασίας (πολυοζώδους βρογχοκήλης).Σημειώνεται η παρουσία…

Read more

Παχυσαρκία και καρκίνος θυρεοειδούς

Εισαγωγή H επίπτωση (΄συχνότητα΄) του θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς αυξάνεται σταθερά στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Παράλληλη αύξηση της επίπτωσης (‘συχνότητας’) παρουσιάζει και η παχυσαρκία, που έχει αποκτήσει επιδημικές διαστάσεις στις περισσότερες δυτικές χώρες.   Ορισμός – ταξινόμηση παχυσαρκίας H παχυσαρκία ορίζεται με βάση τον δείκτη σωματικής μάζας (Body Mass Index, BMI). O BMI υπολογίζεται διαιρώντας…

Read more

ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 2Α – Ενδείξεις και έκταση παραθυρεοειδεκτομής

Εισαγωγή Ο όρος σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας (ΜΕΝ, Multiple Endocrine Neoplasia) περιγράφει μία ομάδα σπάνιων κληρονομικών νόσων του ενδοκρινικού συστήματος. Κοινό χαρακτηριστικό των νόσων αυτών είναι η εμφάνιση όγκων που προσβάλλουν 2 ή περισσότερους ενδοκρινείς αδένες στον ίδιο ασθενή και στους συγγενείς πρώτου βαθμού αυτού. Το σύνδρομο ΜΕΝ2 περιλαμβάνει δύο παθολογικές οντότητες: το σύνδρομο MEN2A…

Read more

ΟΛΙΚΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΥΠΟΠΤΟ ΟΖΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΟΣΟΓΟΝΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ – Ιδιαιτερότητες και προβλήματα

Παρουσίαση ασθενούς Παρουσιάζεται ασθενής, ετών 36, ο οποίος προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση όζου θυρεοειδούς. Το σωματικό του βάρος ήταν 158 kg και το ύψος του 175 cm. Ο δείκτης μάζας σώματος (ΒΜΙ, Body Mass Index) ήταν 54. Με βάση την τιμή αυτή ο ασθενής χαρακτηρίζεται ως πάσχων από νοσογόνο παχυσαρκία (3ου βαθμού) (ΒΜΙ > 40).…

Read more

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚΤΟΜΗ ΚΥΣΤΗΣ ΘΥΡΕΟΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ / ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

Εισαγωγή Παρουσιάζονται τρεις ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν το τελευταίο δίμηνο με καρκίνο θυρεοειδούς, λεμφαδενικές μεταστάσεις και κύστη θυρεογλωσσικού πόρου. Και στις τρεις περιπτώσεις έγινε ταυτόχρονη ολική θυρεοειδεκτομή, λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου και εκτομή της κύστης θυρεογλωσσικού πόρου. Γίνεται σύντομος σχολιασμός της χειρουργικής αυτής τακτικής, των πλεονεκτημάτων της αλλά και των δυσκολιών που την συνοδεύουν.   Ασθενής Κ.Β.…

Read more

ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ – Μία εξαιρετικά ιάσιμη πάθηση που συχνά υποδιαγιγνώσκεται και υποθεραπεύεται

Εισαγωγή Προϋπόθεση για τη σωστή αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού είναι η αναγνώρισή του (διάγνωση). Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός ευθύνεται για τις περισσότερες περιπτώσεις υπερασβεστιαιμίας, η οποία συνήθως διαγιγνώσκεται τυχαία, στα πλαίσια ενός συνήθους ή περιοδικού ιατρικού ελέγχου. Υπολογίζεται ότι στο 87 % των περιπτώσεων υπερασβεστιαιμίας, η αιτία αυτής είναι ο υπερπαραθυρεοειδισμός. Υπενθυμίζεται ότι η διάγνωση του υπερπαραθυρεοειδισμού…

Read more

Ασθενής με καρκίνο θυρεοειδούς και ασυνεχή λεμφαδενική μετάσταση (skip lymph node metastasis)-Σημασία στην χειρουργική του θυρεοειδούς

Παρουσίαση ασθενούς Ο ασθενής, ηλικίας 51 ετών, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση θηλώδους καρκινώματος θυρεοειδούς. Προεγχειρητικό υπερηχογράφημα Στο προεγχειρητικό υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε προς τον άνω πόλο του δεξιού λοβού υποηχογενής όζος μεγίστης διαμέτρου 9 mm με υψηλό δείκτη ελαστικότητας και άτυπους απεικονιστικούς χαρακτήρες. Στον ίδιο λοβό απεικονίσθηκαν μικρότεροι υποηχογενείς όζοι διαμέτρου 7.4 mm, 5.6 mm, 5.5 mm…

Read more

ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ: διάγνωση σε λεχωίδα γυναίκα, βάσει των εξετάσεων στο πρόωρο νεογνό της

Ιστορικό Η ασθενής, ηλικίας 35 ετών, πριν από δύο μήνες απέκτησε το δεύτερό της παιδί. Λόγω προωρότητας, το νεογνό νοσηλεύθηκε για λίγες ημέρες σε μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών (ΜΕΝΝ) για προβλήματα που σχετίζονται με την προωρότητά του. Στα πλαίσια του ελέγχου στον οποίο υποβλήθηκε το νεογνό κατά τη νοσηλεία του στη ΜΕΝΝ, διαπιστώθηκε βαριά υποασβεστιαιμία.…

Read more

ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΕΚΤΟΠΟ ΑΔΕΝΩΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

Η ασθενής, ηλικίας 60 ετών, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (υπερασβεστιαιμία [έως 11.5 mg/dl]– υπερπαραθορμοναιμία [έως 185 pg/ml]).   Εντοπιστικός έλεγχος Ο προεγχειρητικός εντοπιστικός έλεγχος περιελάμβανε υπερηχογράφημα τραχήλου και σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi.   Σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών (Tc99m-sestamibi scan) Στο σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών παρατηρήθηκε περιοχή σε ύψος περίπου 3 cm κάτωθεν του κάτω πόλου του αριστερού…

Read more

EINAI ΑΔΕΝΩΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ? Ή ΜΗΠΩΣ OZOΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ? Ή ΜΗΠΩΣ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑΣ? Μία απλή μέθοδος για τη διαφοροδιάγνωση

Εισαγωγή Χάρη στις προόδους της σύγχρονης απεικόνισης, σήμερα και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι γενικά εύκολο να γίνει διάκριση μεταξύ ενός αδενώματος παραθυρεοειδούς, ενός όζου θυρεοειδούς και ενός διογκωμένου τραχηλικού λεμφαδένα. Ειδικά όσον αφορά το αδένωμα παραθυρεοειδούς, ο συνδυασμός υπερηχογραφικών ευρημάτων και ευρημάτων από το σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών (Tc99m-sestamibi scan) καθιστά εφικτή στις περισσότερες περιπτώσεις την αναγνώρισή…

Read more

ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ (ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ): ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΟΡΕΙΑ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός συνοδεύεται από κάποιες χαρακτηριστικές κλινικές εκδηλώσεις. Οι κλινικές αυτές εκδηλώσεις οφείλονται στην εμφάνιση επιπλοκών κυρίως από τους νεφρούς (συνήθως νεφρολιθίαση) και τα οστά (οστεοπόρωση). Όταν υπάρχουν κλινικές εκδηλώσεις ο υπερπαραθυρεοειδισμός χαρακτηρίζεται ως συμπτωματικός. Υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις της νόσου, που χαρακτηρίζονται από μη ειδικά συμπτώματα (π.χ. μυαλγίες, αρθραλγίες, αδυναμία συγκέντρωσης, ήπια κατάθλιψη,…

Read more
Ασυμπτωματικός υπερπαραθυρεοειδισμός - απεικονιστικός έλεγχος πέραν των εξετάσεων προεγχειρητικού εντοπισμού

Ασυμπτωματικός υπερπαραθυρεοειδισμός – απεικονιστικός έλεγχος πέραν των εξετάσεων προεγχειρητικού εντοπισμού

Ασυμπτωματικός πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – Απεικονιστικός έλεγχος Εντoπιστικός έλεγχος Ο απεικονιστικός εντοπιστικός έλεγχος στους ασθενείς με διάγνωση “πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός” έχει σαν στόχο τον εντοπισμό του αδενώματος παραθυρεοειδούς που συνηθέστατα (85 %) ευθύνεται για τη νόσο. Ο έλεγχος προεγχειρητικού εντοπισμού στην πράξη περιλαμβάνει το υπερηχογράφημα τραχήλου και το σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi.   Ασυμπτωματικός πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός -…

Read more
Υπερπαραθυρεοειδισμός (πρωτοπαθής) - ποιός είναι ο απαραίτητος έλεγχος για τη σωστή διάγνωση?

Υπερπαραθυρεοειδισμός (πρωτοπαθής) – ποιός είναι ο απαραίτητος έλεγχος για τη σωστή διάγνωση?

Βασικές γνώσεις Η διάγνωση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (PHPT, Primary HyperParaThyroidism) είναι βιοχημική. Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός χαρακτηρίζεται από επίμονη αύξηση των επιπέδων συνολικού ασβεστίου στο αίμα παράλληλα με αυξημένα επίπεδα παραθορμόνης. Σε κάποιους ασθενείς με διάγνωση “πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός “, τα επίπεδα παραθορμόνης μπορεί να κυμαίνονται στα ανώτερα φυσιολογικά όρια. Σε αυτή την περίπτωση απουσιάζει η -φυσιολογικά…

Read more
Υπερθυρεοειδισμός και συνυπάρχων καρκίνος θυρεοειδούς - επηρεάζεται η βιολογική συμπεριφορά του?

Υπερθυρεοειδισμός και συνυπάρχων καρκίνος θυρεοειδούς – επηρεάζεται η βιολογική συμπεριφορά του?

Υπερθυρεοειδισμός (νόσος Graves) – Πόσο συχνά συνυπάρχει καρκίνος θυρεοειδούς? Μέχρι σχετικά πρόσφατα, εθεωρείτο ότι ο υπερθυρεοειδισμός (νόσος Graves) είχε μία προστατευτική δράση όσον αφορά την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου θυρεοειδούς. Εντούτοις, τις τελευταίες 3 δεκαετίες, υπάρχουν όλο και περισσότερες αναφορές στη βιβλιογραφία στις οποίες περιγράφεται μία υψηλότερη (σε σχέση με την παλιότερα αναμενόμενη) συχνότητα συνύπαρξης καρκίνου…

Read more
Υπερπαραθυρεοειδισμός, αμφοτερόπλευρη διερεύνηση τραχήλου και ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή

Υπερπαραθυρεοειδισμός, αμφοτερόπλευρη διερεύνηση τραχήλου και ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή

Εισαγωγή Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός συνηθέστατα (85 %) οφείλεται σε μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς. Σήμερα, χάρη στις προόδους της σύγχρονης απεικόνισης, είναι πολύ συχνά δυνατός ο εντοπισμός της ακριβούς θέσης του αδενώματος πριν την χειρουργική επέμβαση (προεγχειρητικός εντοπισμός). Ο προεγχειρητικός εντοπισμός επιτυγχάνεται κυρίως με τη βοήθεια του υπερηχογραφήματος και του σπινθηρογραφήματος θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών (Tc-99m sestamibi scan).…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και υποτροπή

Καρκίνος θυρεοειδούς και υποτροπή – Πόσο συχνή είναι? Πώς επηρεάζει την πορεία της νόσου?

Καρκίνος θυρεοειδούς και υποτροπή.- Ο καρκίνος θυρεοειδούς είναι πιθανόν να υποτροπιάσει. Η αξιολόγηση της πιθανότητας υποτροπής στον διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς (θηλώδη/θυλακιώδη) γίνεται με βάση συγκεκριμένες παραμέτρους (έχουν αναλυθεί σε προηγούμενο άρθρο / ανάρτηση).   Καρκίνος θυρεοειδούς – ταξινόμηση σε ομάδες κινδύνου Με βάση τις παραμέτρους αυτές, διακρίνονται τρεις ομάδες κινδύνου για την εμφάνιση υποτροπής: -ομάδα…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και υποτροπή-πώς αξιολογείται η πιθανότητα υποτροπής της νόσου?

Καρκίνος θυρεοειδούς και υποτροπή – Πώς αξιολογείται η πιθανότητα υποτροπής (‘επανεμφάνισης’) της νόσου?

Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς και υποτροπή.-Το πρόβλημα της υποτροπής (επανεμφάνισης) του διαφοροποιημένου (θηλώδους/θυλακιώδους) καρκίνου θυρεοειδούς (DTC, Differentiated Thyroid Cancer) είναι υπαρκτό. Η υποτροπή παραμένει σαν πρόβλημα , ακόμη και μετά από την βέλτιστη αρχική θεραπευτική του αντιμετώπιση, και παρά την γενικά καλοήθη ‘βιολογική’ συμπεριφορά αυτής της μορφής καρκίνου. Εντούτοις, δεν έχουν όλοι οι ασθενείς την ίδια…

Read more
Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς και απεικόνιση

Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς – Τι είδους απεικόνιση χρειάζεται προεγχειρητικά?

Εισαγωγή Ο μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς (MTC, Medullary Thyroid Cancer) αποτελεί μία σπανιότερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς σε σχέση με το διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς (θηλώδη/θυλακιώδη [DTC,Differentiated Thyroid Cancer]). Ο μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς έχει περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά σε σύγκριση με το DTC. Αυτή εκδηλώνεται μεταξύ άλλων και με την αυξημένη συχνότητα λεμφαδενικών, αλλά και μακρινών μεταστάσεων. Το…

Read more
Όζος θυρεοειδούς σαν τυχαίο εύρημα (thyroid incidentaloma)

‘Οζος θυρεοειδούς σαν τυχαίο εύρημα (thyroid incidentaloma) – Έχει σημασία η μέθοδος ανίχνευσής του όσον αφορά την πιθανότητα να υποκρύπτεται καρκίνος?

Εισαγωγή Όζος θυρεοειδούς σαν τυχαίο εύρημα στην απεικόνιση (thyroid incidentaloma).-Η σύγχρονη απεικόνιση χρησιμοποιείται ευρύτατα σήμερα για την διερεύνηση διαφόρων παθήσεων, άσχετων με τον θυρεοειδή. Το υπερηχογράφημα (US), η αξονική και η μαγνητική τομογραφία (CT / MRI) και -σπανιότερα- η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) αποτελούν βασικές απεικονιστικές εξετάσεις, κατά σειρά συχνότητας στη χρήση τους. Οι εξετάσεις…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς - σπάνια μετάσταση μόνο στο θυρεοειδή από καρκίνο μαστού

Καρκίνος θυρεοειδούς – σπάνια μετάσταση μόνο στο θυρεοειδή από καρκίνο μαστού

Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς – σπάνια μετάσταση μόνο στο θυρεοειδή από καρκίνο μαστού.-Οι μεταστάσεις μόνο στον θυρεοειδή από άλλες πρωτοπαθείς εστίες είναι εξαιρετικά σπάνιες. Καθώς πρόκειται για μακρινές μεταστάσεις, η πρόγνωση της βασικής (υποκείμενης) νόσου επιδεινώνεται με την εμφάνισή τους. Παρουσιάζεται ασθενής με ιστορικό καρκίνου μαστού και μετάσταση μόνο στο θυρεοειδή, 4 χρόνια μετά την αρχική αντιμετώπιση…

Read more
Υπερπαραθυρεοειδισμός και οικογενής υποασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία

Υπερπαραθυρεοειδισμός και οικογενής υποασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία

Εισαγωγή – Ορισμός Υπερπαραθυρεοειδισμός και οικογενής υποασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία .- Η οικογενής υποασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία (FHH, Familial Hypocalciuric Hypercalcemia) είναι μία κληρονομική πάθηση που μεταβιβάζεται κατά τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα. Η οικογενής υποασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία είναι μία σπάνια παθολογική κατάσταση, η επίπτωση (‘συχνότητα’) της οποίας δεν είναι επακριβώς γνωστή. Οι διαταραχές που χαρακτηρίζουν την FHH παρατηρούνται από την…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδους και υποτροπή

Καρκίνος θυρεοειδούς και υποτροπή– Πώς ορίζεται? Πώς εκδηλώνεται?

Εισαγωγή Ο διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς (θηλώδης / θυλακιώδης)(DTC, differentiated thyroid cancer) αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς. O DTC χαρακτηρίζεται γενικά από αρκετά καλή πρόγνωση και ΄καλοήθη΄ βιολογική συμπεριφορά. Παρά ταύτα υποτροπή (‘επανεμφάνιση’) του καρκίνου θα παρατηρηθεί σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών (20 – 25 %). Πώς ορίζεται? Η υποτροπή μπορεί να είναι ανιχνεύσιμη κλινικά (π.χ.…

Read more
Όζος θυρεοειδούς - ολική θυρεοειδεκτομή σε παιδί ηλικίας 10 ετών

Όζος θυρεοειδούς – ολική θυρεοειδεκτομή σε παιδί ηλικίας 10 ετών – ιδιαιτερότητες και διαφορές σε σχέση με τους ενήλικες

Όζος θυρεοειδούς – ολική θυρεοειδεκτομή σε παιδί ηλικίας 10 ετών. Ο ασθενής, (παιδί, ηλικίας 10 ετών), προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση ευμεγέθους όζου θυρεοειδούς. Κλινική εξέταση Ο όζος ήταν ορατός και ψηλαφητός (κινητός, υπόσκληρης υφής). Δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη παθολογικά διογκωμένων τραχηλικών λεμφαδένων με την επισκόπηση και την ψηλάφηση.   Απεικονιστικός έλεγχος Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε φυσιολογική…

Read more
Όζος θυρεοειδούς και παρακέντηση - πότε θα πρέπει να γίνεται?

Όζοι θυρεοειδούς και παρακέντηση -πότε θα πρέπει να γίνεται?

Εισαγωγή Όζος θυρεοειδούς και παρακέντηση.- Η υποψία ή η διάγνωση κακοήθειας (καρκίνου) σε έναν ασθενή με όζο θυρεοειδούς είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο μπορεί να χρειαστεί ο ασθενής αυτός να υποβληθεί σε θυρεοειδεκτομή. Σήμερα, είναι δυνατόν να διαγνωστεί πριν την επέμβαση ο καρκίνος θυρεοειδούς (ή να δημιουργηθεί υπόνοια για την ύπαρξή του) με…

Read more
Έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς: εμβρυολογία, ανατομία και κλινική σημασία

Έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς – Εμβρυολογία, ανατομικά δεδομένα και σημασία στην χειρουργική παραθυρεοειδών

Εμβρυολογική βάση Έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς – εμβρυολογία.-Η εμβρυολογική προέλευση των παραθυρεοειδών αδένων είναι από τον 3ο και 4ο φαρυγγικό θύλακο. Οι παραθυρεοειδείς αναπτύσσονται στη διάρκεια της 4ης-5ης εβδομάδας της εμβρυικής ζωής. Είναι ενδιαφέρον ότι οι άνω παραθυρεοειδείς αναπτύσσονται από τον (κατώτερο) 4ο φαρυγγικό θύλακο. Αντίθετα, οι κάτω παραθυρεοειδείς αναπτύσσονται από τον (ανώτερο) 3ο φαρυγγικό θύλακο.…

Read more
Υπερπαραθυρεοειδισμός και συνυπάρχουσα θυρεοειδοπάθεια

Υπερπαραθυρεοειδισμός και συνυπάρχουσα θυρεοειδοπάθεια – η αξία του σωστού προεγχειρητικού σχεδιασμού της επέμβασης

Υπερπαραθυρεοειδισμός και συνυπάρχουσα θυρεοειδοπάθεια.-Ο υπερπαραθυρεοειδισμός σε ποσοστό 40 % των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε παραθυρεοειδεκτομή συνυπάρχει με ταυτόχρονη θυρεοειδοπάθεια. Η συνηθέστερη μορφή θυρεοειδοπάθειας είναι η παρουσία μονήρους ή πολλαπλών όζων.   Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – Ο ρόλος του προεγχειρητικού υπερηχογραφήματος Το αδένωμα παραθυρεοειδούς αποτελεί τη συνηθέστερη (85 %) αιτία πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Το υπερηχογράφημα αποτελεί…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και υποτροπή στον τράχηλο

Καρκίνος θυρεοειδούς: υποτροπή στον τράχηλο-Με ποιές μορφές μπορεί να παρατηρηθεί? Ποιές οι διαφορές τους?

Ορισμοί Καρκίνος θυρεοειδούς και υποτροπή στον τράχηλο.-Ο διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς (DTC, differentiated thyroid cancer) είναι η συνηθέστερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς. Η υποτροπή (recurrence, RCR) του DTC μπορεί να εμφανιστεί με τρεις μορφές: 1.Υποτροπή στην κοίτη του θυρεοειδούς (πραγματική τοπική υποτροπή) 2.Υποτροπή στους λεμφαδένες του τραχήλου 3.Μακρινές μεταστάσεις Οι δύο πρώτες μορφές χαρακτηρίζονται από κοινού με…

Read more
Υπερπλασία C-κυττάρων, πολυοζώδης βρογχοκήλη και οριακή αύξηση καλσιτονίνης ορού

Υπερπλασία C-κυττάρων, πολυοζώδης βρογχοκήλη και οριακή αύξηση επιπέδων καλσιτονίνης ορού

Υπερπλασία C-κυττάρων, βρογχοκήλη και ελαφρά υπερκαλσιτονιναιμία.-Ο ασθενής, ηλικίας 72 ετών, χωρίς προηγούμενο ιατρικό ιστορικό, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση μικροπολυοζώδους βρογχοκήλης που συνοδευόταν από οριακή αύξηση των επιπέδων καλσιτονίνης ορού (20 pg/ml, ανώτερη φυσιολογική τιμή αναφοράς εργαστηρίου 15 pg/ml). Προεγχειρητικός έλεγχος Στο υπερηχογράφημα θυρεοειδούς απεικονίσθηκε αύξηση των διαστάσεων του θυρεοειδούς αδένα. Παρατηρούνται πολλαπλοί μικροί όζοι, διάσπαρτοι…

Read more
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και κληρονομικότητα

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και κληρονομικότητα

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (ΡΗΡΤ): Πόσο συχνά υπάρχει γενετικό υπόβαθρο (κληρονομικότητα)? Κληρονομικότητα και PHPT.-Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι σποραδικός στην πλειονότητα των ασθενών (90 – 95 %). Εντούτοις, στο 5 – 10 % των ασθενών η νόσος έχει γενετική βάση (υπάρχει κληρονομικό υπόβαθρο).   ΡΗΡΤ: Πότε θα πρέπει να υποψιαστούμε την ύπαρξη κληρονομικής προδιάθεσης (γενετικής βάσης)? Θα πρέπει…

Read more
Υπερηχογράφημα και καρκίνος θυρεοειδούς - δύο διαφορετικές αναγνώσεις

Υπερηχογράφημα και καρκίνος θυρεοειδούς-Δύο διαφορετικές ‘αναγνώσεις’

Παρουσίαση ασθενούς Υπερηχογράφημα και καρκίνος θυρεοειδούς – δυό διαφορετικές ‘αναγνώσεις’.-Η ασθενής, ηλικίας 58 ετών, χωρίς προηγούμενο γνωστό ιστορικό θυρεοειδοπάθειας, υποβλήθηκε σε υπερηχογράφημα τραχήλου, στα πλαίσια ελέγχου του θυρεοειδούς.   Υπερηχογράφημα 1 Δεν περιγράφεται βλάβη του θυρεοειδούς. Αναγνωρίζονται λίγοι τραχηλικοί λεμφαδένες ωοειδούς σχήματος οι μεγαλύτεροι στην υπογνάθια χώρα (έως 14 mm). Αριστερά στην κάτω τραχηλική χώρα…

Read more
Υπερπαραθυρεοειδισμός και παραθυρεοειδική κρίση

Υπερπαραθυρεοειδισμός και Παραθυρεοειδική κρίση – μία σπάνια αλλά δυνητικά επικίνδυνη επιπλοκή

Ορισμός – επίπτωση Υπερπαραθυρεοειδισμός και παραθυρεοειδική κρίση.-Η παραθυρεοειδική κρίση (ΠΚ) αποτελεί μία σπάνια επιπλοκή του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (PHPT). Περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1939 (από τον Hanes). Η συχνότητά της κυμαίνεται περί το 1 %. Η σπανιότητά της οφείλεται στο ότι ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι συνήθως μία προοδευτική νόσος με αργή εξέλιξη. Η αύξηση των…

Read more
Γιγάντια καταδυόμενη τοξική βρογχοκήλη σε ασθενή με 'δύσκολο' τράχηλο_1

Γιγάντια καταδυόμενη τοξική βρογχοκήλη σε ασθενή με ‘δύσκολο’ τράχηλο

Παρουσίαση ασθενούς Γιγάντια καταδυόμενη τοξική βρογχοκήλη σε ασθενή με ΄δύσκολο΄τράχηλο. Προεγχειρητικός έλεγχος Στον ασθενή, ηλικίας 61 ετών, διαγνώσθηκε υπερθυρεοειδισμός προ ολίγων μηνών. Ο ασθενής τέθηκε σε αντιθυρεοειδική αγωγή (unimazole). Ο απεικονιστικός έλεγχος με υπερηχογράφημα και αξονική τομογραφία ανέδειξε γιγάντια καταδυομένη βρογχοκήλη. Ο θυρεοειδής αδένας παρουσιάζει εκσεσημασμένη διόγκωση και των δύο λοβών με άμορφες αποτιτανώσεις και…

Read more
Ασυμπτωματικός πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός

ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ – πότε έχει θέση η χειρουργική επέμβαση?

Εισαγωγή Ασυμπτωματικός πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και παραθυρεοειδεκτομή-ποιά η θέση της χειρουργικής επέμβασης? τι πλεονεκτήματα προσφέρει στον ασθενή? Ο συμπτωματικός πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (ΡΗΡΤ)- δηλαδή ο ΡΗΡΤ που συνοδεύεται από κλινική συμπτωματολογία – αποτελεί απόλυτη ένδειξη χειρουργικής επέμβασης. Στον ασυμπτωματικό εντούτοις ΡΗΡΤ – δηλαδή στον ΡΗΡΤ που δεν συνοδεύεται από κλινική συμπτωματολογία – υπάρχουν κάποιες περισσότερο συγκεκριμένες ενδείξεις…

Read more
Θυρεοτοξική κρίση (΄θυρεοτοξική καταιγίδα')

ΘΥΡΕΟΤΟΞΙΚΗ ΚΡΙΣΗ (‘ΘΥΡΕΟΤΟΞΙΚΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ’) – Τι είναι? Πώς αναγνωρίζεται? Πότε μπορεί να εμφανιστεί?

Τι είναι? Η θυρεοτοξική κρίση (‘θυρεοτοξική καταιγίδα’) είναι μία σπάνια, αλλά δυνητικά απειλητική για τη ζωή μορφή θυρεοτοξίκωσης. Χαρακτηρίζεται από κλινικές εκδηλώσεις από διάφορα οργανικά συστήματα. Η θνητότητα είναι υψηλή και κυμαίνεται από 8 % έως 25 %.   Πως αναγνωρίζεται? Η θυρεοτοξική κρίση είναι πιθανή σε κάθε ασθενή με θυρεοτοξίκωση που παρουσιάζει ενδείξεις βαριάς…

Read more
Όζος θυρεοειδούς και νόσος Graves (διάχυτη τοξική βρογχοκήλη)

Διάχυτη τοξική βρογχοκήλη (νόσος Graves) και όζος θυρεοειδούς – πως αντιμετωπίζεται?

Όζος θυρεοειδούς και νόσος Graves (διάχυτη τοξική βρογχοκήλη).-Εάν σε ασθενή με νόσο Graves’(Graves’ disease, GD) διαπιστωθεί η ύπαρξη όζου θυρεοειδούς, ο όζος αυτός θα πρέπει να διερευνηθεί με τον ίδιο τρόπο όπως και ο όζος σε έναν ευθυρεοειδικό ασθενή. Θεωρείται γενικά ότι η συχνότητα με την οποία ανιχνεύεται καρκίνος θυρεοειδούς σε ασθενείς με νόσο Graves…

Read more
Εγκυμοσύνη και θυρεοειδής αδένας

Εγκυμοσύνη και θυρεοειδής αδένας

Η εγκυμοσύνη έχει σημαντική επίδραση στο θυρεοειδή αδένα. Κατά τη διάρκεια της κύησης το μέγεθος του θυρεοειδούς αδένα αυξάνεται κατά 10 % σε γυναίκες που ζουν σε περιοχές χωρίς ιωδοπενία. Η αύξηση αυτή ανέρχεται σε 20 – 40 % στις γυναίκες που ζουν σε γεωγραφικές περιοχές με ιωδοπενία. Η παραγωγή θυρεοειδικών ορμονών (θυροξίνης [Τ4] και…

Read more
Υπερπαραθυρεοειδισμός - δευτεροπαθής και τριτοπαθής: τί είναι και πώς αντιμετωπίζεται?

Δευτεροπαθής /Τριτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός : τι είναι? πώς αντιμετωπίζεται?

Τι είναι ο δευτεροπαθής / τριτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός? Δευτεροπαθής και τριτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός-τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται? Στους ασθενείς με χρόνια νεφροπάθεια αναπτύσσεται υπερπαραθυρεοειδισμός λόγω αντίστασης των περιφερικών ιστών στη δράση της παραθορμόνης. Στους ασθενείς αυτούς, οι παραθυρεοειδείς αντιρροπιστικά εκκρίνουν αυξημένες ποσότητες παραθορμόνης. Σαν αποτέλεσμα, παρατηρείται υπερπαραθορμοναιμία (δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός). Η συνεχής διέγερση των παραθυρεοειδών σε βάθος χρόνου…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και χειρουργική επέμβαση (θυρεοειδεκτομή με ή χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό)-στόχοι της επέμβασης

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ – Στόχοι της χειρουργικής επέμβασης

Καρκίνος θυρεοειδούς και θυρεοειδεκτομή (με ή χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό). Ποιοί είναι οι στόχοι της χειρουργικής επέμβασης ? Θυρεοειδεκτομή (με ή χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό)-Οι στόχοι της χειρουργικής επέμβασης στους ασθενείς με καρκίνο θυρεοειδούς είναι οι εξής: [1]. Η μεγιστοποίηση της επιβίωσης, τόσο της συνολικής* όσο και της ελεύθερης νόσου** [2]. Η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας υπολειμματικής νόσου***…

Read more
Όζοι θυρεοειδούς και καλσιτονίνη

Όζοι Θυρεοειδούς και καλσιτονίνη- Πότε έχει θέση η μέτρησή της?

Τι είναι η καλσιτονίνη? Όζοι θυρεοειδούς – πότε έχει θέση η μέτρηση της καλσιτονίνης? H καλσιτονίνη είναι μία ορμόνη που παράγεται από τα παραθυλακιώδη κύτταρα (C-κύτταρα) του θυρεοειδούς. Η καλσιτονίνη εμπλέκεται στους φυσιολογικούς μηχανισμούς ρύθμισης των επιπέδων ασβεστίου και φωσφορικών στον ορό, ανταγωνιζόμενη τη δράση της παραθορμόνης.   Πότε παρατηρούνται αυξημένα επίπεδα καλσιτονίνης ορού? Αυξημένη…

Read more
Υπερπαραθυρεοειδισμός, υπερήλικες ασθενείς και παραθυρεοειδεκτομή-ασφάλεια και αποτελεσματικότητα

Υπερπαραθυρεοειδισμός, υπερήλικες ασθενείς και παραθυρεοειδεκτομή- Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα

Εισαγωγή – Πόσο συχνός είναι ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός στους υπερήλικες? Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (PHPT, primary hyperparathyroidism) είναι μία νόσος που παρατηρείται συχνά σε υπερήλικες ασθενείς. Εκτιμάται ότι η επίπτωση (‘συχνότητα’) του ΡΗΡΤ είναι περίπου 1.5 % σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Η χειρουργική επέμβαση (παραθυρεοειδεκτομή) αποτελεί τη μόνη μέθοδο οριστικής αντιμετώπισης του ΡΗΡΤ.…

Read more
Υπερπαραθυρεοειδισμός-ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή

Υπερπαραθυρεοειδισμός – Ελάχιστα Επεμβατική Παραθυρεοειδεκτομή

Εισαγωγή Υπερπαραθυρεοειδισμός-ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή.-Οι πρόσφατες εξελίξεις και τελειοποιήσεις της σύγχρονης ιατρικής απεικόνισης προσφέρουν την δυνατότητα προεγχειρητικού εντοπισμού του υπερλειτουργούντος παραθυρεοειδικού ιστού στους ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό (ΡΗΡΤ). Στις περισσότερες περιπτώσεις (85 %) πρόκειται για μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς, ενώ στο 2 – 5 % μπορεί να υπάρχει διπλό αδένωμα. Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός-Πώς γίνεται ο προεγχειρητικός εντοπισμός? Οι…

Read more
Υπερπαραθυρεοειδισμός: γενετική βάση και κληρονομικότητα

Υπερπαραθυρεοειδισμός: γενετική βάση και κληρονομικότητα

Εισαγωγή Υπερπαραθυρεοειδισμός: γενετική βάση και κληρονομικότητα.-Στους περισσότερους (> 90 – 95 %) ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό (ΡΗΡΤ, primary hyperparathyroidism) η νόσος εμφανίζεται σποραδικά, χωρίς να υπάρχει οικογενής προδιάθεση ή γενετική βάση. Εντούτοις, σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών, ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός μπορεί να αποτελεί επί μέρους εκδήλωση ενός οικογενούς (κληρονομικού) συνδρόμου. Κληρονομικότητα-ποιός ο ρόλος της στον…

Read more
Οικογενειακό ιστορικό και παθήσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών

Οικογενειακό ιστορικό στις χειρουργικές παθήσεις των ενδοκρινών αδένων – σημασία στην κλινική πράξη

Εισαγωγή Οικογενειακό ιστορικό στις παθήσεις ενδοκρινών αδένων (με έμφαση τη χειρουργική θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών).-Έχουν αναγνωριστεί τουλάχιστον 25 οικογενή σύνδρομα που προσβάλλουν ενδοκρινείς αδένες. Στις περιπτώσεις αυτές είναι πιθανόν να χρειαστεί κάποια στιγμή χειρουργική αντιμετώπιση. Στις οικογενείς αυτές ενδοκρινοπάθειες περιλαμβάνονται συγκεκριμένες παθήσεις του θυρεοειδούς, των παραθυρεοειδών, των επινεφριδίων και του παγκρέατος (νευροενδοκρινείς όγκοι).   Πρακτική σημασία…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδους και οικογενής - γενετική προδιάθεση

Οικογενής προδιάθεση στον καρκίνο θυρεοειδούς: Πώς ορίζεται? Τι χαρακτήρες έχει? Ποιά η πρακτική σημασία της αναγνώρισής του?

Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς και οικογενής – γενετική προδιάθεση.-O διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς (DTC, differentiated thyroid cancer) είναι η συνηθέστερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς. Περιλαμβάνει δύο παθολογικές οντότητες, το θηλώδες καρκίνωμα (συχνότερο) και το θυλακιώδες καρκίνωμα. Οικογενής – γενετική προδιάθεση υπάρχει σε ποσοστό 5 – 10 % των περιπτώσεων DTC.   Ορισμός οικογενούς DTC Ο ορισμός της οικογενούς…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις-προγνωστική σημασία

Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις – Δεν έχουν όλες την ίδια προγνωστική σημασία όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου τοπικής υποτροπής

Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις προγνωστική σημασία.-Ο θηλώδης καρκινος θυρεοειδούς (PTC, Papillary Thyroid Cancer) είναι η συνηθέστερη μορφή καρκίνου του θυρεοειδούς. Παρά το ότι ο θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς έχει γενικά καλοήθη βιολογική συμπεριφορά, λεμφαδενικές μεταστάσεις παρατηρούνται σε ένα ποσοστό 30 – 50 % των ασθενών όταν τίθεται η διάγνωση. H παρουσία μεταστάσεων στους τραχηλικούς λεμφαδένες…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις-προεγχειρητική αναγνώριση και η πρακτική της σημασία

Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις: η προεγχειρητική τους αναγνώριση – πρακτική σημασία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις.- Ο θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς (PTC) είναι η συνηθέστερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς. Παρά το ότι έχει γενικά ‘καλοήθη’ βιολογική συμπεριφορά, συχνά δίνει μεταστάσεις στους λεμφαδένες του τραχήλου. Υπολογίζεται ότι λεμφαδενικές μεταστάσεις υπάρχουν σε ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών με PTC όταν τίθεται η διάγνωση. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 50…

Read more
Υπερπαραθυρεοειδισμός και όζοι θυρειεοδούς-τι σημαίνει στην πράξη η συνύπαρξή τους στον ίδιον ασθενή;

Υπερπαραθυρεοειδισμός και όζοι θυρεοειδούς – τι σημαίνει η συνύπαρξή τους στην πράξη? Με αφορμή ασθενή με βαριά υπερασβεστιαιμία (λόγω γιγάντιου κυστικά εκφυλισμένου αδενώματος παραθυρεοειδούς) και οζώδη θυρεοειδοπάθεια

Εισαγωγή Υπερπαραθυρεοειδισμός και όζοι θυρεοειδούς-συνύπαρξη στον ίδιο ασθενή. Οι παθήσεις του θυρεοειδούς (συμπεριλαμβανομένων και των όζων θυρεοειδούς) και ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (ΡΗΡΤ) είναι δύο από τις συνηθέστερες ενδοκρινοπάθειες. Στους ασθενείς με παθήσεις θυρεοειδούς, συνυπάρχει υπερπαραθυρεοειδισμός σε ένα μικρό αλλά σημαντικό ποσοστό αυτών (~ 5 %). Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο σε σύγκριση με το γενικό…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και νοσογόνος παχυσαρκία_1

Καρκίνος θυρεοειδούς σε ασθενή με νοσογόνο παχυσαρκία

Εισαγωγή – τι είναι η νοσογόνος παχυσαρκία? Νοσογόνος παχυσαρκία και καρκίνος θυρεοειδούς-με αφορμή την αντιμετώπιση ενός ασθενούς. Η νοσογόνος παχυσαρκία (morbid obesity) είναι μία σοβαρή παθολογική κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει αρκετά και σοβαρά προβλήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από τα προβλήματα αυτά: -δυσκολία στην αναπνοή -δυσκολία στη βάδιση και στις κινήσεις -σακχαρώδης διαβήτης -υπέρταση -άπνοια…

Read more
Ευμεγέθης καταδυόμενος όζος θυρεοειδούς σε ασθενή με κύφωση-Θυρεοειδεκτομή: προβλήματα και τεχνικές δυσχέρειες_1

Ευμεγέθης καταδυόμενος όζος σε ασθενή με σημαντικού βαθμού κύφωση: προκλήσεις – εγχειρητικές δυσχέρειες

Παρουσίαση ασθενούς Ευμεγέθης καταδυόμενος όζος θυρεοειδούς σε ασθενή με σημαντικού βαθμού κύφωση – θυρεοειδεκτομή: προβλήματα και τεχνικές δυσχέρειες στην εξέλιξή της.-Ο ασθενής, ετών 66, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση οζώδους θυρεοειδοπάθειας. Πριν από ένα περίπου μήνα είχε υποβληθεί σε αξονική τομογραφία προσωπικού κρανίου για άλλο λόγο. Στην αξονική τομογραφία διαπιστώθηκε η παρουσία λίαν ευμεγέθους (διάμετρος 75…

Read more
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός: Θεραπεία - θεραπευτικές επιλογές - παραθυρεοειδεκτομή

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – Θεραπευτικές Επιλογές (παραθυρεοειδεκτομή ή συντηρητική αντιμετώπιση?)

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – θεραπεία και θεραπευτικές επιλογές. Οι θεραπευτικές επιλογές στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό (PHPT, primary hyperparathyroidism) περιλαμβάνουν την χειρουργική επέμβαση και την συντηρητική αντιμετώπιση. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός αντιμετωπίζεται άμεσα και οριστικά με την παραθυρεοειδεκτομή. Η παραθυρεοειδεκτομή παραμένει η μόνη μέθοδος θεραπείας που μπορεί να προσφέρει οριστική και άμεση ίαση από τον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό.…

Read more
Συγγενής ημι-αγενεσία θυρεοειδούς και καρκίνος θυρεοειδούς - μία εξαιρετικά σπάνια περίπτωση ασθενούς

Συγγενής ημι-αγενεσία θυρεοειδούς και καρκίνος θυρεοειδούς -Μία εξαιρετικά σπάνια περίπτωση ασθενούς

Παρουσίαση ασθενούς Συγγενής ημι-αγενεσία θυρεοειδούς και καρκίνος θυρεοειδούς. Η ασθενής, ηλικίας 47 ετών, παρουσιάσθηκε με διάγνωση μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς. Στο ιστορικό της ασθενούς δεν αναφέρεται προηγούμενη επέμβαση στο θυρεοειδή. Στο υπερηχογράφημα τραχήλου απεικονίσθηκαν δύο όζοι, μεγίστης διαμέτρου 15 και 18 mm στον δεξιό λοβό του θυρεοειδούς, χωρίς συνοδό τραχηλική λεμφαδενοπάθεια. Στην ανατομική θέση του…

Read more
Χειρουργική Θυρεοειδούς - εικόνες από μία όχι τόσο μακρινή εποχή

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ – Εικόνες από μία άλλη (όχι τόσο μακρινή) εποχή

Ιστορικό Ο ασθενής ηλικίας 70 ετών προσέρχεται για χειρουργική αντιμετώπιση θηλώδους καρκινώματος θυρεοειδούς. Πριν από 40 χρόνια είχε υποβληθεί σε αφαίρεση όζου ‘ μεγέθους μεγάλου καρύου’ (όπως περιγράφεται στην ιστολογική που παρουσιάζεται για ιστορικούς πλέον λόγους) από τον κάτω πόλο του αριστερού λοβού του θυρεοειδούς. Η ιστολογική εξέταση του αφαιρεθέντος όζου έδειξε ότι επρόκειτο για…

Read more
Όζοι θυρεοειδούς και σπινθηρογράφημα

Όζοι θυρεοειδούς – πότε έχει σήμερα θέση το σπινθηρογράφημα?

Εισαγωγή Το σπινθηρογράφημα ήταν παλαιότερα μία αρκετά συνήθης μέθοδος διαγνωστικής διερεύνησης των ασθενών με παθήσεις του θυρεοειδούς. Βασική ήταν η διάκριση των όζων σε ‘θερμούς΄και ΄ψυχρούς΄. Η διάκριση αυτή γίνονταν ανάλογα με το αν η πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου από τους όζους ήταν αυξημένη ή μειωμένη, αντίστοιχα, σε σχέση με το υπόλοιπο θυρεοειδικό παρέγχυμα. Η διάκριση…

Read more
Λανθάνων (κρύφιος) καρκίνος θυρεοειδούς (occult thyroid cancer)

Λανθάνων (κρύφιος) καρκίνος θυρεοειδούς (occult thyroid cancer)

Παρουσίαση ασθενούς Λανθάνων (κρύφιος) καρκίνος ασθενούς.- Η ασθενής, ηλικίας 36 ετών, παρουσιάσθηκε με ευμεγέθη (διάμετρος 5 cm) ψηλαφητή μάζα στην αριστερά πλάγια τραχηλική χώρα. Ο προεγχειρητικός απεικονιστικός έλεγχος με υπερηχογράφημα και αξονική τομογραφία έδειξε την παρουσία δύο μεγάλων παθολογικών λεμφαδένων στο πλάγιο διαμέρισμα του αριστερού τραχήλου. Δεν απεικονίσθηκαν ύποπτες βλάβες (όζοι) στο θυρεοειδικό παρέγχυμα. Η…

Read more
Θύμος και παραθυρεοειδείς - εμβρυολογία και πρακτική σημασία στη χειρουργική θυρεοειδούς

Κοινή εμβρυολογική προέλευση θύμου – κάτω παραθυρεοειδών: πρακτική σημασία στη χειρουργική του θυρεοειδούς

Στοιχεία από την εμβρυολογία Θύμος – παραθυρεοειδείς: εμβρυολογία και πρακτική σημασία στη χειρουργική θυρεοειδούς. Η εμβρυολογική προέλευση του θύμου είναι από το 3ο φαρυγγικό θύλακο. Οι παραθυρεοειδείς αδένες αναπτύσσονται από τον 3ο και 4ο φαρυγγικό θύλακο. Στην εμβρυογένεση των παραθυρεοειδών αδένων παρατηρείται επίσης η δημιουργία αρκετών μικρών διάσπαρτων αθροίσεων παραθυρεοειδικού παρεγχύματος, εκτός των ανατομικά αναγνωρίσιμων…

Read more
Υπερθυρεοειδισμός - πότε έχει θέση η θυρεοειδεκτομή;

Υπερθυρεοειδισμός – πότε έχει θέση η χειρουργική επέμβαση (θυρεοειδεκτομή)?

H αρχική αντιμετώπιση του υπερθυρεοειδισμού συνίσταται στην χορήγηση αντιθυρεοειδικών φαρμάκων, με τα οποία επιχειρείται η αποκατάσταση της φυσιολογικής θυρεοειδικής λειτουργίας. Πότε έχει θέση η θυρεοειδεκτομή; Η θυρεοειδεκτομή έχει θέση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1.Δυσκολία ρύθμισης της θυρεοειδικής λειτουργίας με τα αντιθυρεοειδικά φάρμακα. Στην περίπτωση αυτή η χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να γίνεται στη φάση που έχει…

Read more
Υπερθυρεοειδισμός - Χειρουργική αντιμετώπιση νόσου Graves στα παιδιά

Χειρουργική αντιμετώπιση υπερθυρεοειδισμού (νόσου Graves) στα παιδιά- Ιδιαιτερότητες σε σχέση με τους ενήλικες

Η θυρεοειδεκτομή είναι μία θεραπευτική επιλογή στην αντιμετώπιση των παιδιών με νόσο Graves. Αποτελεί μάλιστα τη μέθοδο εκλογής για την αντιμετώπιση της νόσου Graves σε παιδιά μικρής ηλικίας (κάτω των 5 ετών) όταν το ζητούμενο είναι η άμεση και οριστική λύση του προβλήματος. Η συχνότητα εμφάνισης επιπλοκών (νοσηρότητα) της θυρεοειδεκτομής είναι γενικά μεγαλύτερη στα παιδιά…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς, αξονική τομογραφία και ιωδιούχο σκιαγραφικό

Καρκίνος θυρεοειδούς και αξονική τομογραφία: Υπάρχει πρόβλημα από την ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού πριν την επέμβαση?

Καρκίνος θυρεοειδούς, αξονική τομογραφία και ιωδιούχο σκιαγραφικό.- Συνηθέστατα, ο προεγχειρητικός απεικονιστικός έλεγχος των ασθενών με καρκίνο θυρεοειδούς γίνεται με τη βοήθεια του υπερηχογραφήματος υψηλής ευκρίνειας. Σε επιλεγμένους εντούτοις ασθενείς μπορεί να χρειαστεί να γίνει πριν την χειρουργική επέμβαση αξονική τομογραφία (CT, computed tomography) (π.χ. για την αξιολόγηση τυχόν διήθησης παρακειμένων ζωτικών ανατομικών στοιχείων ή για…

Read more
Υπερπαραθυρεοειδισμός και ακτινοβολία

Υπερπαραθυρεοειδισμός και ακτινοβολία κεφαλής-τραχήλου

Εισαγωγή Υπερπαραθυρεοειδισμός και ακτινοβολία κεφαλής και τραχήλου.-Σήμερα γνωρίζουμε πολλά για τον ρόλο της ακτινοβολίας στην αιτιοπαθογένεια των όζων και κυρίως του καρκίνου θυρεοειδούς. Η ακτινοβολία κεφαλής – τραχήλου είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου θυρεοειδούς. Αντίθετα, η συσχέτιση ακτινοβολίας με τον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό είναι λιγότερο γνωστή. Ακτινοβολία κεφαλής -…

Read more
Υπερπαραθυρεοειδισμός - επίπτωση (συχνότητα) της νόσου

ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ – Πόσο συχνό είναι το πρόβλημα?

Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (PHPT, Primary Hyperparathyroidism) είναι μία συνηθισμένη πάθηση των ενδοκρινών αδένων. Ποιά είναι η επίπτωση (‘συχνότητα’) της νόσου; Πόσο συχνό είναι το πρόβλημα: Πρόσφατα η διάγνωση του ΡΗΡΤ τίθεται όλο και πιο συχνά. Αυτό οφείλεται στο ότι είναι πλέον σύνηθες – στα πλαίσια ενός γενικού ιατρικού ελέγχου (‘check-up’) – να γίνεται έλεγχος και…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς-Εκτεταμένη τοπική υποτροπή_1

Καρκίνος θυρεοειδούς – Εξαιρετικά σπάνια παρουσίαση ασθενούς με εκτεταμένη τοπική υποτροπή : αντιμετώπιση και προκλήσεις

Η ασθενής ηλικίας 65 ετών παρουσιάσθηκε με εκτεταμένη τοπική υποτροπή στον τράχηλο. Στο ιστορικό της αναφέρεται θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς. Ιστορικό Επέμβαση Η ασθενής αναφέρεται θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς και  ολική θυρεοειδεκτομή προ 6ετίας (2013) σε άλλο νοσοκομείο. Η προεγχειρητική διάγνωση τότε ήταν ‘πολυοζώδης βρογχοκήλη’. Ιστολογική εξέταση Στο παρασκεύασμα ανευρίσκεται θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς Στην ιστολογική εξέταση περιγράφεται…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και εξωτερική ακτινοθεραπεία

Καρκίνος θυρεοειδούς – Έχει θέση η εξωτερική ακτινοθεραπεία στην αντιμετώπισή του?

Εξωτερική ακτινοθεραπεία στον διαφοροποιημε΄νο καρκίνο θυρεοειδούς.-Συνήθως, στην αντιμετώπιση του διαφοροποιημένου καρκίνου θυρεοειδούς (θηλώδους / θυλακιώδους) χορηγείται μετά την χειρουργική αντιμετώπιση σαν επικουρική (adjuvant) θεραπεία ραδιενεργό ιώδιο (βάσει συγκεκριμένων ενδείξεων). Αν και ο διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς θεωρείται γενικά ακτινοάντοχος, υπάρχουν πρόσφατα δεδομένα στη βιβλιογραφία που υποδηλώνουν ότι η εξωτερική ακτινοθεραπεία (EBRT, External Beam Radiation Therapy) θα…

Read more

Ασυνεχείς λεμφαδενικές μεταστάσεις (skip lymph node metastases) σε ασθενή με καρκίνο θυρεοειδούς – κλινική σημασία

Παρουσίαση Ο ασθενής, ηλικίας 63 ετών, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς. Στο προεγχειρητικό υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε υποηχογενής όζος διαστάσεων 13.5 χ 9.8 mm στον άνω πόλο του αριστερού λοβού με υψηλό δείκτη ελαστικότητας και πολλαπλές αποτιτανώσεις. Στον δεξιό λοβό αντίστοιχα προς τον ισθμό απεικονίσθηκε μικρός υποηχογενής όζος διαμέτρου 4.1 χιλ χωρίς αγγείωση. Στη λεπτομερή…

Read more

Εξαιρετικά ευμέγεθες (διάμετρος 55 mm!) αδένωμα παραθυρεοειδούς σε ηλικιωμένη ασθενή με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό

Παρουσίαση ασθενούς Η ασθενής, ετών 80, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (πολύ υψηλές τιμές ασβεστίου ορού [έως 13 mg/dl] με υπερπαραθορμοναιμία [ΡΤΗ έως 430 pg/ml]). Στην κλινική εξέταση είναι εμφανής επισκοπικά μόρφωμα που προβάλλει στη δεξιά πλάγια τραχηλική χώρα. Το μόρφωμα είναι σαφώς ψηλαφητό. Προεγχειρητικός εντοπιστικός έλεγχος Η ασθενής υποβλήθηκε σε προεγχειρητικό εντοπιστικό έλεγχο…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς - λεμφαδενικές μεταστάσεις και κίνδυνος υποτροπής

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ – Λεμφαδενικές μεταστάσεις και κίνδυνος υποτροπής

Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις-κίνδυνος υποτροπής.Στους ασθενείς με διαφοροποιημένο (θηλώδη / θυλακιώδη) καρκίνο θυρεοειδούς μία πιθανή εξέλιξη στην φυσική πορεία της νόσου είναι η τοπικο-περιοχική λεμφαδενική διασπορά (μεταστάσεις στους λεμφαδένες του τραχήλου). Οι ασθενείς αυτοί ταξινομούνται στην ομάδα ενδιαμέσου κινδύνου (intermediate risk) όσον αφορά την πιθανότητα υποτροπής (‘επανεμφάνισης’) της νόσου. Εντούτοις, ο κίνδυνος ‘ανατομικής’…

Read more
Ενδοθυρεοειδικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς και πιθανότητα υποτροπής

Ενδοθυρεοειδικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς – πιθανότητα υποτροπής

Ο θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς (PTC, papillary thyroid cancer) είναι μία από τις πλέον ιάσιμες μορφές καρκίνου. Ο θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς έχει εξαιρετική πρόγνωση εφόσον αντιμετωπιστεί σωστά. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ο ασθενής να υποβληθεί στη σωστή χειρουργική επέμβαση (θυρεοειδεκτομή με ή χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου, ανάλογα με τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου). Με…

Read more
Όζοι θυρεοειδούς - πότε μπορεί να υποκρύπτεται καρκίνος θυρεοειδούς?

OZOI ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ – Πώς αξιολογείται η πιθανότητα να υποκρύπτεται καρκίνος?

Εισαγωγή Οι όζοι θυρεοειδούς είναι ένα πολύ συνηθισμένο εύρημα στο γενικό πληθυσμό. Με την ψηλάφηση ανιχνεύονται σε ένα ποσοστό μόλις 8 %. Εντούτοις όμως με τη χρήση του υπερηχογραφήματος υψηλής ευκρίνειας όζοι θυρεοειδούς ανιχνεύονται σε ποσοστό έως και 70 % του γενικού πληθυσμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για καλοήθεις βλάβες και δεν επιβάλλεται κάποια θεραπευτική…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και βιοχημιά ατελής απάντηση στη θεραπεία

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ: “ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΤΕΛΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ”-Ορισμός, αξιολόγηση, κλινική σημασία

Ορισμός Καρκίνος θυρεοειδούς και βιοχημικά ατελής απάντηση στη θεραπεία-Η βιοχημικά ατελής απάντηση στη θεραπεία στους ασθενείς με διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς (θηλώδη /θυλακιώδη) περιγράφεται με βάση τα σταθερά αυξημένα επίπεδα θυρεοσφαιρίνης (Tg) ορού. Ο ορισμός ισχύει όταν δεν μπορεί να ανιχνευθεί στον απεικονιστικό έλεγχο εντοπισμένη νόσος (επιμένουσα [υπολειμματική] νόσος ή υποτροπή). Σε προγενέστερες μελέτες για τον…

Read more
Παραθυρωμάτωση

Παραθυρωμάτωση-Μία σπάνια, προλήψιμη, αλλά συχνά δυσίατη αιτία πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (ΡΗΡΤ)

Τί είναι η παραθυρωμάτωση? Η παραθυρωμάτωση χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλαπλών νησίδων υπερλειτουργούντος παραθυρεοειδικού ιστού. Οι νησίδες αυτές βρίσκονται διάσπαρτες στον τράχηλο και ενίοτε στο ανώτερο μεσοθωράκιο. Μερικές φορές οι νησίδες αυτές παραθυρεοειδικού ιστού μπορεί να γίνουν αντιληπτές σαν μικρά οζίδια. Έχει ρόλο η χειρουργική στην αντιμετώπιση της νόσου;   Που οφείλεται? Η παραθυρωμάτωση μπορεί…

Read more
Γιγάντιο κυστικά εκφυλισμένο αδένωμα παραθυρεοειδούς σε υπερήλικα ασθενή

Κυστικά εκφυλισμένο γιγάντιο αδένωμα παραθυρεοειδούς σε υπερήλικα ασθενή με υπερπαραθυρεοειδισμό

Γιγάντιο κυστικά εκφυλισμένο αδένωμα παραθυρεοειδούς σε υπερήλικα ασθενή (88 ετών) Ιστορικό Η ασθενής ηλικίας 88 ετών προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Οι τιμές παραθορμόνης και ασβεστίου ορού κυμαίνονταν σε πολύ υψηλά επίπεδα (PTH έως 530 pg/ml, Ca++ έως 13.7 mg/dl). Προεγχειρητικός εντοπισμός Οι εξετάσεις προεγχειρητικού εντοπισμού περιλάμβαναν υπερηχογράφημα τραχήλου και σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών (Tc-99m sestamibi…

Read more
Όζοι θυρεοειδούς - κλινική παρουσίαση και διάγνωση

Όζοι θυρεοειδούς – Κλινικές εκδηλώσεις και διάγνωση

Όζοι θυρεοειδούς-ένα πολύ συχνό πρόβλημα. Ποιές είναι οι κλινικές τους εκδηλώσεις? πώς τίθεται η διάγνωση? Ασυμπτωματικοί όζοι Σήμερα, οι περισσότεροι όζοι θυρεοειδούς δεν συνοδεύονται από κλινικές εκδηλώσεις (ασυμπτωματικοί). Στις περιπτώσεις αυτές η διάγνωση τίθεται τυχαία στα πλαίσια απεικονιστικού ελέγχου που γίνεται για άλλο λόγο. Ένα συνηθισμένο παράδειγμα είναι η απεικόνιση όζου θυρεοειδούς σε ασθενή που…

Read more
Υπερθυρεοειδισμός, θυρεοειδεκτομή και η εμπειρία του χειρουργού στην ενδοκρινική χειρουργική

Υπερθυρεοειδισμός και η εμπειρία του χειρουργού στην ενδοκρινική χειρουργική

Υπερθυρεοειδισμός, θυρεοειδεκτομή και η εμπειρία του χειρουργού στην χειρουργική ενδοκρινών αδένων-Όταν επιλεγεί η χειρουργική μέθοδος αντιμετώπισης του υπερθυρεοειδισμού (θυρεοειδεκτομή) θα πρέπει η επέμβαση να γίνει κατά προτίμηση από έμπειρο χειρουργό ενδοκρινών αδένων. Ο χειρουργός αυτός θα πρέπει να εκτελεί σταθερά μεγάλο αριθμό θυρεοειδεκτομών (high-volume endocrine surgeon). Στα χέρια ενός τέτοιου χειρουργού η νοσηρότητα της επέμβασης…

Read more
Τοξικό αδένωμα και έκταση θυρεοειδεκτομής

Υπερθυρεοειδισμός: τοξικό αδένωμα – έκταση θυρεοειδεκτομής

Ορισμός Το τοξικό αδένωμα ορίζεται ως μονήρης αδενωματώδης όζος του θυρεοειδούς που υπερλειτουργεί αυτόνομα, πέραν των ρυθμιστικών μηχανισμών του οργανισμού. Το τοξικό αδένωμα συνοδεύεται από βιοχημικές / κλινικές ενδείξεις υπερθυρεοειδισμού. Πως αντιμετωπίζεται χειρουργικά? Πώς επιλέγεται η έκταση της θυρεοειδεκτομής? ‘Εκταση θυρεοειδεκτομής-διαθέσιμες επιλογές Έκταση θυρεοειδεκτομής σε ασθενείς με τοξικό αδένωμα – Η επιλογή της θα βασιστεί…

Read more
Όζος θυρεοειδούς-Λίαν ευμεγέθης υποτροπή μετά αναφερόμενη ολική θυρεοειδεκτομή (?)-η αξία της πραγματικά ολικής θυρεοειδεκτομής

Λίαν ευμεγέθης υποτροπή όζου θυρεοειδούς μετά προηγηθείσα ολική (?) θυρεοειδεκτομή για πολυοζώδη βρογχοκήλη

Ιστορικό Όζος θυρεοειδούς-λίαν ευμεγέθης υποτροπή μετά αναφερόμενη ολική(?) θυρεοειδεκτομή- η αξία της πραγματικά ολικής θυρεοειδεκτομής. H ασθενής, ηλικίας 45 ετών, είχε υποβληθεί προ 15ετίας σε θυρεοειδεκτομή αλλαχού. Η θυρεοειδεκτομή περιγράφεται ως ολική. Στα πλαίσια της περιοδικής παρακολούθησης διαπιστώθηκε η ύπαρξη στην ανατομική θέση του δεξιού λοβού του θυρεοειδούς οζώδους αλλοίωσης. Οι διαστάσεις αυτής παρουσίαζαν προοδευτική…

Read more
Όζος θυρεοειδούς και τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων

Ενδιαφέρουσα παρουσίαση ασθενούς με όζο θυρεοειδούς

Όζος θυρεοειδούς- τυχαία διάγνωση με τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων- Τα τελευταία χρόνια, η διαρκής εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας και της απεικόνισης (συμπεριλαμβάνεται και η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) έχει σαν αποτέλεσμα την όλο και πιο συχνή ανακάλυψη βλαβών σε διάφορα όργανα, σαν τυχαίο εύρημα. Οι βλάβες αυτές περιγράφονται σαν ‘τυχαιώματα’ (‘incidentalomas’). Οι βλάβες αυτές είναι υποκλινικές, δηλαδή…

Read more
Όζοι θυρεοειδούς - επιδημιολογία και κλινική σημασία

ΟΖΟΙ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ-Επιδημιολογικά Στοιχεία και Κλινική Σημασία

Ορισμός Ο όζος θυρεοειδούς είναι διακριτή χωροκατακτητική βλάβη του θυρεοειδικού ιστού. Η βλάβη αυτή αφορίζεται σαφώς από το υπόλοιπο θυρεοειδικό παρέγχυμα. Οι όζοι του θυρεοειδούς μπορεί να είναι μονήρεις ή πολλαπλοί, συμπαγείς ή κυστικοί ή μικτοί (με συμπαγές και κυστικό στοιχείο). Παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την επιδημιολογία και την κλινική τους σημασία. Επιδημιολογία – Πόσο…

Read more
Ακτινοβολία και καρκίνος θυρεοειδούς

Ακτινοβολία και καρκίνος θυρεοειδούς

Ακτινοβολία και καρκίνος θυρεοειδούς – Η έκθεση του θυρεοειδούς στην ακτινοβολία είναι ο πιο καλά ταυτοποιημένος περιβαλλοντικός παράγοντας κινδύνου που σχετίζεται με την ανάπτυξη καρκίνου θυρεοειδούς, αλλά και άλλων καλοήθων παθήσεων αυτού • Ο θυρεοειδής αδένας είναι ένας από τους πιο ευαίσθητους στη βλαπτική δράση της ακτινοβολίας ιστούς του ανθρωπίνου σώματος • Ο κίνδυνος ανάπτυξης…

Read more
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός - παραλλαγές

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – Παραλλαγές, κλινική σημασία, διάγνωση και αντιμετώπιση

Η διάγνωση του ‘κλασικού’ πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (ΡΗΡΤ) είναι βιοχημική και βασίζεται στα αυξημένα επίπεδα ασβεστίου και παραθορμόνης (ΡΤΗ) ορού. Τα βιοχημικά αυτά διαγνωστικά κριτήρια είναι γνωστά εδώ και αρκετές δεκαετίες. Τα τελευταία εντούτοις χρόνια αρχίζουν να αναγνωρίζονται όλο και πιο συχνά δύο ξεχωριστές ‘παραλλαγές’ του ΡΗΡΤ, ο ‘νορμοορμονικός’ ΡΗΡΤ και ο νορμοασβεστιαιμικός ΡΗΡΤ. Τι κλινική…

Read more
Όζοι θυρεοειδούς και υπερηχογράφημα - η σημασία του λεπτομερούς και αξιόπιστου υπερηχογραφικού ελέγχου

Ασθενής με “μη κακόηθες” μικροσκοπικό οζίδιο θυρεοειδούς-από πόσα διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη μπορεί να προστατέψει το αξιόπιστο και λεπτομερές προεγχειρητικό υπερηχογράφημα?

Εισαγωγή Οι όζοι θυρεοειδούς είναι ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα υγείας. Εκτιμάται ότι όζοι θα ανιχνευθούν σε ένα ποσοστό μέχρι και 60 % του γενικού πληθυσμού με το υπερηχογράφημα υψηλής ευκρίνειας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αναγνωριστούν στο υπερηχογράφημα κάποια ύποπτα για καρκίνο υπερηχογραφικά γνωρίσματα των όζων. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αποφευχθούν σημαντικά λάθη…

Read more
Ραδιενεργό ιώδιο στις παθήσεις θυρεοειδούς και καρκινογόνος δράση

Θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο (RIA) στις παθήσεις θυρεοειδούς – έχει πράγματι καρκινογόνο δράση?

Εισαγωγή Η θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο χρησιμοποιείται στη θεραπεία τόσο καλοήθων όσο και κακοήθων παθήσεων του θυρεοειδούς. Στις καλοήθεις παθήσεις περιλαμβάνεται η νόσος Graves και τα τοξικά αδενώματα. Στις κακοήθεις παθήσεις περιλαμβάνεται ο διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς (θηλώδης και θυλακιώδης). Η καρκινογόνος δράση είναι μία πιθανή παρενέργεια της θεραπείας με ραδιενεργό ιώδιο. Πόσο σημαντικό είναι το…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και νόσος Graves - επηρεάζει ο υπερθυρεοειδισμός τη βιολογική συμπεριφορά του καρκίνου;

Καρκίνος θυρεοειδούς και νόσος Graves’: επηρεάζει ο υπερθυρεοειδισμός την βιολογική συμπεριφορά του καρκίνου;

Νόσος Graves – μία όχι σπάνια ενδοκρινοπάθεια. Τα τελευταία χρόνια σε αρκετές μελέτες διαπιστώθηκε ότι σε ασθενείς με νόσο Graves μπορεί να διαγνωστεί καρκίνος θυρεοειδούς συχνότερα σε σχέση με ό,τι πιστεύονταν παλιότερα. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι στους ασθενείς αυτούς ο καρκίνος θυρεοειδούς μπορεί να έχει περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά. Που μπορεί να οφείλεται το φαινόμενο…

Read more
Υπερθυρεοειδισμός - προεγχειρητική προετοιμασία και η σημασία της

Υπερθυρεοειδισμός: Προεγχειρητική προετοιμασία και η σημασία της

Εισαγωγή Υπερθυρεοειδισμός – μία όχι σπάνια ενδοκρινοπάθεια. Προεγχειρητική προετοιμασία και η σημασία της.- Για την ασφαλή και οριστική αντιμετώπιση της πάθησης του κάθε χειρουργικού ασθενούς δεν αρκεί η εκτέλεση μιας τεχνικά άρτιας χειρουργικής επέμβασης. Απαραίτητη είναι και η σωστή προεγχειρητική προετοιμασία. Εξίσου σημαντική είναι και η προσεκτική μετεγχειρητική παρακολούθησή του.   Υπερθυρεοειδισμός – Γιατί έχει…

Read more
Θυρεοειδεκτομή-Πώς επιλέγεται η έκταση της στις χειρουργικές παθήσεις του θυρεοειδούς;

Θυρεοειδεκτομή – πώς επιλέγεται η έκτασή της στις χειρουργικές παθήσεις του θυρεοειδούς?

Η θυρεοειδεκτομή ανάλογα με την έκτασή της ταξινομείται στις κατηγορίες που αναφέρονται παρακάτω. Πώς επιλέγεται η έκταση της θυρεοειδεκτομής στις χειρουργικές παθήσεις του θυρεοειδούς; Ολική θυρεοειδεκτομή Πλήρης αφαίρεση ολόκληρου του θυρεοειδικού παρεγχύματος. Γίνεται δηλαδή αφαίρεση αμφοτέρων των λοβών, του ισθμού και του πυραμοειδούς λοβού. Σχεδόν ολική θυρεοειδεκτομή Διατήρηση ελάχιστου θυρεοειδικού υπολείμματος, κατ΄ εκτίμηση 1 gr…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και θυρεοειδίτιδα Hashimoto

Θυρεοειδίτιδα Hashimoto και καρκίνος θυρεοειδούς

Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς και θυρεοειδίτιδα Hashimoto-Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto είναι μία αρκετά συνήθης μορφή θυρεοειδίτιδας. Από παλιά υπάρχουν ερωτηματικά για την πιθανή συσχέτιση της φλεγμονής που χαρακτηρίζει την θυρεοειδίτιδα Hashimoto και του καρκίνου θυρεοειδούς. Με βάση τα δεδομένα των διαφόρων διαθέσιμων μελετών δεν ήταν ασφαλής η εξαγωγή ενός σαφούς εν προκειμένω συμπεράσματος.   Πρόσφατα δεδομένα Πρόσφατα…

Read more
Γιγάντιος καταδυόμενος ενδοθωρακικός εξωφυτικός όζος θυρεοειδούς

Γιγάντιος καταδυόμενος ενδοθωρακικός όζος θυρεοειδούς σε τοξική πολυοζώδη βρογχοκήλη-διαγνωστικές ‘παγίδες’ και προκλήσεις για το χειρουργό

ΓΙΓΑΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΟΖΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΤΟΞΙΚΗ ΠΟΛΥΟΖΩΔΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ – Διαγνωστικές ‘παγίδες΄και προκλήσεις για το χειρουργό     Κλινική Εικόνα Γιγάντιος εξωφυτικός καταδυόμενος ενδοθωρακικός όζος θυρεοειδούς σε ασθενή, ηλικίας 57 ετών, με τοξική πολυοζώδη βρογχοκήλη. Η ασθενής ήταν υπό αγωγή με Unimazole και ευθυρεοειδική. Κλινικά παρουσιάζει εμφανή (επισκοπικά και ψηλαφητικά) και σημαντικού βαθμού…

Read more
Υπερθυρεοειδισμός και μετά θυρεοειδεκτομή υπασβεστιαιμία

Υπασβεστιαιμία μετά θυρεοειδεκτομή στον υπερθυρεοειδισμό – ιδιαιτερότητες και πρακτική σημασία

Εισαγωγή Υπασβεστιαιμία παρατηρείται συχνά μετά από θυρεοειδεκτομή.Συνηθέστατα είναι βιοχημική. Αυτό σημαίνει ότι ανιχνεύεται μόνο με μέτρηση των επιπέδων ασβεστίου στο αίμα, χωρίς ο ασθενής να παρουσιάζει κάποια συμπτώματα. Σε ένα όμως μικρό ποσοστό ασθενών μπορεί να παρατηρηθούν τα κλασικά συμπτώματα της υπασβεστιαιμίας. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για τη λεγόμενη κλινική υπασβεστιαιμία.   Πώς εκδηλώνεται…

Read more
Διάχυτα διηθητικός καρκίνος θυρεοειδούς στα παιδιά

Διάχυτα διηθητικός καρκίνος θυρεοειδούς στα παιδιά-μία δυνητική διαγνωστική ‘παγίδα’

Μία πιθανή, σπάνια, αλλά πολύ σημαντική κλινική παρουσίαση του καρκίνου του θυρεοειδούς στα παιδιά είναι ο διάχυτα διηθητικός θηλώδης καρκίνος (ΔΔΘΚ). Ο ΔΔΘΚ χαρακτηρίζεται από διάχυτη διόγκωση του ενός λοβού ή ολόκληρου του θυρεοειδούς (και όχι από την παρουσία μονήρους όζου). Για το λόγο αυτό τα παιδιά με αυτή την κλινική εικόνα θα πρέπει να…

Read more
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και γενετικός έλεγχος για σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου 1

Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός-πότε έχει θέση ο γενετικός έλεγχος για πιθανό σύνδρομο ΜΕΝ1;

Εισαγωγή To σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου 1 (Multiple Endocrine Neoplasia 1) είναι ένα κληρονομικό ενδοκρινικό σύνδρομο που μεταβιβάζεται κατά τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα. Ο γενετικός έλεγχος στο ΜΕΝ1 σύνδρομο αναδεικνύει την ύπαρξη γαμετικών μεταλλάξεων στο γονίδιο ΜΕΝ1. Το γονίδιο αυτό κωδικοποιεί την μενίνη (πρωτεΐνη που εμπλέκεται στον αναδιπλασιασμό του DNA και στην αποκατάσταση-μεταγραφή-τροποποίηση των…

Read more
Όζοι και καρκίνος θυρεοειδούς στα παιδιά

Όζοι – καρκίνος θυρεοειδούς στα παιδιά: το μέγεθος του προβλήματος

Εισαγωγή Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι σπανιότεροι στα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες. Εντούτοις, η συχνότητα με την οποία ανιχνεύονται στις μικρές αυτές ηλικίες είναι μεγαλύτερη σε σχέση με ό,τι πιστεύονταν μέχρι πρότινος.   Συχνότητα Από υπερηχογραφικές και νεκροτομικές μελέτες υπολογίζεται ότι 1 – 2 % των παιδιών και μέχρι 15 % των εφήβων…

Read more
Μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς - βιολογική συμπεριφορά

Μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς – βιολογική συμπεριφορά

Μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς – εισαγωγή και ορισμός Ο μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος (Ca) θυρεοειδούς ορίζεται ως το θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς διαμέτρου < 10 mm. Παλιότερα, o μικροσκοπικός θηλώδης Ca αποτελούσε συνήθως τυχαίο εύρημα κατά την ιστολογική εξέταση του παρασκευάσματος μετά θυρεοειδεκτομή. Στις περιπτώσεις αυτές συχνά η θυρεοειδεκτομή γίνονταν για καλοήθη πάθηση (π.χ. βρογχοκήλη, σε ποσοστά…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς-πρόληψη και πρακτική στραγητική

Πρόληψη καρκίνου θυρεοειδούς (?)

Εισαγωγή Η πρόληψη ενός καρκίνου είναι εφικτή όταν είναι γνωστοί οι ακριβείς αιτιοπαθογενετικοί μηχανισμοί. Η πρόληψη στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να γίνει είτε εξουδετερώνοντας κάποιον παράγοντα που έχει σαφή αιτιολογική σχέση με τον καρκίνο είτε με την έγκαιρη διάγνωση. Στην ιδανικη περίπτωση, η έγκαιρη διάγνωση θα πρέπει να αφορά όχι τον καρκίνο αυτόν καθ΄αυτόν (καθώς…

Read more
Πυραμοειδής λοβός στη χειρουργική θυρεοειδούς

Καλοήθεις / κακοήθεις παθήσεις θυρεοειδούς και πυραμοειδής λοβός – κρίσιμες λεπτομέρειες στη χειρουργική αντιμετώπισή τους

Εισαγωγή O πυραμοειδής λοβός είναι εμβρυικό υπόλειμμα του θυρεογλωσσικού πόρου και αποτελεί φυσιολογικό μέρος του θυρεοειδούς αδένα. Ανευρίσκεται σε ποσοστό 15 – 75 % του γενικού πληθυσμού. Η θέση του (δεξιά-αριστερά-μέση γραμμή), το σχήμα και το μέγεθός του ποικίλουν ευρέως.Ποιά η σημασία του πυραμοειδούς λοβού στη χειρουργική θυρεοειδούς;   Ποιά η πρακτική σημασία του πυραμοειδούς…

Read more
Παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο και θυρεοειδεκτομή

Πάρεση παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου μετά επεμβάσεις θυρεοειδούς-πόσο συχνή είναι; σε πόσο χρόνο μπορεί να αποκατασταθεί;

Εισαγωγή Το παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο (δεξιά και αριστερά) πορεύεται σε πολύ στενή σχέση ανατομική σχέση με τον θυρεοειδή. Για το λόγο αυτό η θυρεοειδεκτομή συνοδεύεται από τον κίνδυνο βλάβης του νεύρου. Η βλάβη μπορεί να είναι παροδική (συνηθέστατα) ή μόνιμη. Η ετερόπλευρη βλάβη εκδηλώνεται συνήθως με διαταραχή της φωνητικής λειτουργίας (βράγχος φωνής). Η αμφοτερόπλευρη βλάβη…

Read more
Υπερθυρεοειδισμός και θυρεοτοξική κρίση ("θυρεοειδική καταιγίδα")

Υπερθυρεοειδισμός: Θυρεοτοξική κρίση (‘θυρεοειδική καταιγίδα’) – μία σπάνια αλλά δυνητικά σοβαρή επιπλοκή

Υπερθυρεοειδισμός-εισαγωγή Οι κλινικές εκδηλώσεις του υπερθυρεοειδισμού ποικίλουν ευρέως, από τις ήπιες μέχρι τις πιο βαριές. Η θυρεοτοξική κρίση (‘θυρεοειδική καταιγίδα’) είναι μία σπάνια παθολογική κατάσταση που αντιστοιχεί στο άκρο των κλινικών εκδηλώσεων της θυρεοτοξίκωσης. Η θνητότητα της θυρεοτοξικής κρίσης είναι αρκετά υψηλή (φθάνει το 10 – 20 %).   Τι είναι η θυρεοτοξική κρίση: που…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς, ομάδες κινδύνου και η πρακτική τους σημασία

Καρκίνος θυρεοειδούς και ομάδες κινδύνου – πρακτική σημασία

Εισαγωγή – η σημασία της μετεγχειρητικής σταδιοποίησης στους ασθενείς με καρκίνο θυρεοειδούς Μετά την χειρουργική επέμβαση και με βάση διάφορες παραμέτρους είναι δυνατή η λεγόμενη μετεγχειρητική σταδιοποίηση της νόσου. Η σταδιοποίηση αυτή εκτιμά την έκταση (τον βαθμό “εξάπλωσης”) της νόσου. Με την σταδιοποίηση είναι δυνατή η ταξινόμηση των ασθενών σε ομάδες κινδύνου.   Καρκίνος θυρεοειδούς…

Read more
Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς-πως επηρεάζει η ηλικία την πρόγνωση της νόσου?

Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς-πως επηρεάζει η ηλικία την πρόγνωση της νόσου?

Εισαγωγή-πρόγνωση στον θηλώδη καρκίνο θυρεοειδούς και ηλικία Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς – η συνηθέστερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς. Πώς επηρεάζει η ηλικία την πρόγνωση?. Η πρόγνωση του θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς είναι εξαιρετική. Αυτός ο καρκίνος αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς. Η εξαιρετικά καλή του πρόγνωση οφείλεται στην αρκετά ‘καλοήθη’ βιολογική συμπεριφορά. Για το λόγο αυτό η…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς στους ηλικιωμένους ασθενείς

Καρκίνος θυρεοειδούς – πώς διαφοροποιείται ο ιστολογικός τύπος στους ηλικιωμένους ασθενείς?

Διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς Ο διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς είναι η συνηθέστερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς. Περιλαμβάνει τον θηλώδη και τον θυλακιώδη καρκίνο. Ο διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς παραμένει και στους ηλικιωμένους ασθενείς η συνηθέστερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς. Η κλινική εικόνα είναι ανάλογη με αυτή σε νεότερους ασθενείς.   Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς Στους ηλικιωμένους ασθενείς (> 65 ετών) παρατηρείται με…

Read more
Γιγάντιο αδένωμα παραθυρεοειδούς

Γιγάντιο αδένωμα παραθυρεοειδούς

Παρουσίαση ασθενούς – με γιγάντιο αδένωμα παραθυρεοειδούς Η ασθενής ηλικίας 52 ετών προσήλθε με διάγνωση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού και γιγάντιο αδένωμα παραθυρεοειδούς. Η διάγνωση βασίσθηκε στη σημαντική αύξηση επιπέδων παραθορμόνης [ΡΤΗ] και ασβεστίου [Ca++] στο αίμα (495 pg/ml και 13 mg/dl, αντίστοιχα).   Προεγχειρητικός απεικονιστικός έλεγχος Στο προεγχειρητικό σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών (Tc99m-sestamibi scan) απεικονίσθηκε αυξημένη καθήλωση του…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και υπερθυρεοειδισμός (νόσος Graves)

Καρκίνος θυρεοειδούς και υπερθυρεοειδισμός (νόσος Graves)

O καρκίνος θυρεοειδούς (TC, thyroid cancer) στη νόσο Graves’ (τοξική βρογχοκήλη) θεωρείται κλασικά σπάνιος. H American Thyroid Association (ATA) επισημαίνει ότι ‘TC παρατηρείται σε ποσοστό έως 2 % των ασθενών με νόσο Graves”. Συνηθίζεται μάλιστα να λέγεται ότι η διάγνωση της νόσου Graves’ ‘προστατεύει’ από τη διάγνωση του TC. Υπάρχουν εντούτοις κάποια πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα…

Read more
Υπερθυρεοειδισμός - θυρεοειδεκτομή ή ραδιενεργό ιώδιο?

Υπερθυρεοειδισμός: θυρεοειδεκτομή ή ραδιενεργό ιώδιο?

Υπερθυρεοειδισμός – Εισαγωγή Υπερθυρεοειδισμός – ένα συχνό πρόβλημα του οποίου η αρχική αντιμετώπιση του υπερθυρεοειδισμού είναι συντηρητική. Συνήθως χορηγούνται αντιθυρεοειδικά φάρμακα με τα οποία συχνά επιτυγχάνεται ρύθμιση της θυρεοειδικής λειτουργίας. Το πρόβλημα εντούτοις της υποτροπής του υπερθυρεοειδισμό είναι συχνό μετά τον αρχικό έλεγχο της νόσου. Σε κάποιους επίσης ασθενείς μπορεί να παρατηρηθούν και παρενέργειες από…

Read more

Προεγχειρητική διάγνωση καρκίνου παραθυρεοειδών:γιατί και πώς?

Ο καρκίνος παραθυρεοειδούς (ΚΠ) είναι μία από τις πιο σπάνιες κακοήθεις ενδοκρινοπάθειες και αντιστοιχεί στο 1 % των περιπτώσεων πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Υπάρχουν, εντούτοις, αναφορές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και την Φινλανδία στις οποίες περιγράφεται αύξηση της επίπτωσης («συχνότητας») του ΚΠ. Ο ΚΠ είναι μία επιθετική κακοήθεια με υψηλά ποσοστά τοπικής υποτροπής (> 50…

Read more
Καρκίνος παραθυρεοειδούς και προεγχειρητική διάγνωση

Καρκίνος παραθυρεοειδούς – προεγχειρητική διάγνωση και η σημασία της

Καρκίνος παραθυρεοειδούς – Το πρόβλημα Ο καρκίνος παραθυρεοειδούς είναι μία από τις πιο σπάνιες κακοήθεις ενδοκρινοπάθειες. Αντιστοιχεί στο 1 % των περιπτώσεων πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Υπάρχουν, εντούτοις, αναφορές από διάφορες χώρες, όπου περιγράφεται αύξηση της επίπτωσης («συχνότητας») του καρκίνου παραθυρεοειδούς. Η προεγχειρητική διάγνωση έχει σημασία για το σωστό σχεδιασμό της θεραπευτικής αντιμετώπισης..   Καρκίνος παραθυρεοειδούς -…

Read more
Διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση και επεμβάσεις θυρεοειδούς - παραθυρεοειδών

Διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση στις επεμβάσεις θυρεοειδούς-παραθυρεοειδών: πού βρίσκεται η αλήθεια;

Τι είναι η διεγχειρητική παρακολούθηση; Η διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση προτείνεται τα τελευταία χρόνια σαν ένας τρόπος για να επιτευχθεί μείωση της πιθανότητας πρόκλησης βλάβης των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων. Τα νεύρα αυτά ελέγχουν την κινητικότητα των φωνητικών χορδών, δηλαδή πρακτικά τη λειτουργία της παραγωγής της φωνής [φώνησης]). H διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση προβάλλεται σχεδόν σταθερά σε διαφημιστικές επαγγελματικές καταχωρήσεις…

Read more
Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις - κλινική και προγνωστική σημασία

Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις – προγνωστική σημασία

Εισαγωγή Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς – μία μόρφή καρκίνου όπου παρατηρούνται πολύ συχνά λεμφαδενικές μεταστάσεις όταν τίθεται η διάγνωση. Γενικά οι λεμφαδενικές μεταστάσεις θεωρούνται δυσμενές προγνωστικό στοιχείο. Αυτό αφορά κυρίως την πιθανότητα τοπικής υποτροπής. Εντούτοις, δεν έχουν όλες οι λεμφαδενικές μεταστάσεις την ίδια πρακτική (κλινική) σημασία όσον αφορά την πιθανότητα υποτροπής (‘επανεμφάνισης’) του καρκίνου και τη θνητότητα…

Read more
Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς, υπερηχογράφημα και λεμφαδενικές μεταστάσεις

Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς, λεμφαδενικές μεταστάσεις και υπερηχογράφημα

Εισαγωγή Ο θηλώδης καρκίνος θυρειοειδούς  χαρακτηρίζεται από την αυξημένη συχνότητα με την οποία παρατηρούνται λεμφαδενικής μεταστάσεις . Το υπερηχογράφημα είναι η αρχική και πιο σημαντική μέθοδος απεικόνισης για τους ασθενείς που παρουσιάζονται με όζο/καρκίνο θυρεοειδούς. Είναι επίσης η σημανιτκότερη απεικονιστική μέθοδος για την μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση για καρκίνο θυρεοειδούς.…

Read more

Μυελοειδές Καρκίνωμα Θυρεοειδούς-Οδοί λεμφαδενικής διασποράς και η κλινική τους σημασία

Το μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς (Medullary Thyroid Cancer. MTC) έχει περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά σε σύγκριση με το πιο συνηθισμένο διαφοροποιημένο (θηλώδες και θυλακιώδες) καρκίνωμα θυρεοειδούς. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ασθενών ( 75 %) υπάρχουν ήδη λεμφαδενικές μεταστάσεις όταν γίνεται η χειρουργική επέμβαση. Η χειρουργική αποτελεί την μόνη δυνητικά θεραπευτική μέθοδο στην αντιμετώπιση…

Read more
Πολυεστιακός μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς

Πολυεστιακός μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς

Μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς – Εισαγωγή Ο μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς ορίζεται ως θηλώδης καρκίνος μεγίστης διαμέτρου ≤ 10 mm. Η διάγνωσή του είναι πολύ συνηθισμένη σήμερα. Αυτό οφείλεται στην ευρεία χρήση του υπερηχογραφήματος υψηλής ευκρίνειας για τον απεικονιστικό έλεγχο του τραχήλου.Το υπερηχογράφημα συχνά γίνεται και για διάφορους λόγους, άσχετους με τον θυρεοειδή (π.χ. έλεγχος…

Read more
Όζοι θυρεοειδούς - πότε χρειάζεται παρακέντηση στην πράξη;

Όζοι θυρεοειδούς – πότε χρειάζεται παρακέντηση στην πράξη;

Οι οδηγίες των διαφόρων επιστημονικών εταιρειών ποικίλουν όσον αφορά τις ενδείξεις της παρακέντησης με λεπτή βελόνη (FNA, Fine-Needle Aspiration) ενός όζου θυρεοειδούς. Κάποιοι προτείνουν την παρακέντηση σε όζους διαμέτρου που μπορεί να ποικίλλει από 10 έως 20 χιλ. Στην πράξη, εντούτοις, οι περισσότεροι συνιστούν την παρακέντηση σε κάθε συμπαγή ή υποηχογενή όζο διαμέτρου άνω του…

Read more
Πυραμοειδής λοβός θυρεοειδούς - Σημασία στην κλινική πράξη

Πυραμοειδής λοβός θυρεοειδούς-Σημασία στην κλινική πράξη

Τι είναι ο πυραμοειδής λοβός; Ο πυραμοειδής λοβός του θυρεοειδούς αντιστοιχεί στο κατώτερο τμήμα του θυρεογλωσσικού πόρου (βλ. εμβρυολογία του θυρεοειδούς). Ανευρίσκεται σε ποσοστό από 15 έως 75 % του γενικού πληθυσμού.Ποιά η σημασία του στην κλινική πράξη;   Ανατομία Σε σχέση με τη μέση γραμμή του τραχήλου βρίσκεται αριστερά, δεξιά ή στη μέση σε…

Read more
Υπερπαραθυρεοειδισμός και προεγχειρητικός εντοπισμός - ο ρόλος της απεικόνισης

Υπερπαραθυρεοειδισμός και προεγχειρητικός εντοπισμός – ο ρόλος των απεικονιστικών εξετάσεων

Εισαγωγή Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός- μία νόσος που παλιότερα εθεωρείτο σπάνια, σήμερα διαγιγνώσκεται όλο και πιο συχνά. Συνηθέστερη αιτιολογία είναι το μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς. Η διάγνωση του υπερπαραθυρεοειδισμού είναι κατά βάση βιοχημική. Βασίζεται στα αυξημένα επίπεδα παραθορμόνης σε συνδυασμό με τα αυξημένα επίπεδα ασβεστίου. Ο προεγχειρητικός εντοπισμός είναι σήμερα εφικτός χάρη στην εξέλιξη της σύγχρονης απεικόνισης.  …

Read more
Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς και προφυλακτική θυρεοειδεκτομή

Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς: Μοριακή βιολογία και Προφυλακτική Θυρεοειδεκτομή

Εισαγωγή Μοριακή βιολογία στη Χειρουργική του θυρεοειδούς-. Ο μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς αντιστοιχεί στο 3 – 5 % περίπου του συνόλου των καρκίνων θυρεοειδούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις (75 %) πρόκειται για σποραδικό μυελοειδή καρκίνο. Ο όρος ‘σποραδικός’ υποδηλώνει ότι ο μυελοειδής καρκίνος εμφανίζεται χωρίς να υπάρχουν άλλα περιστατικά στην οικογένεια του ασθενούς. Αντίθετα, στον κληρονομικό μυελοειδή…

Read more
Υπερπαραθυρεοειδισμός και ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή

Υπερπαραθυρεοειδισμός και ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή

Εισαγωγή Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – Οι πρόσφατες εξελίξεις και τελειοποιήσεις της σύγχρονης ιατρικής απεικόνισης προσφέρουν την δυνατότητα προεγχειρητικού εντοπισμού του υπερλειτουργούντος παραθυρεοειδικού ιστού. Στις περισσότερες περιπτώσεις (85 %) πρόκειται για μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς, ενώ στο 2 – 5 % μπορεί να υπάρχει διπλό αδένωμα. Η ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια στην επέμβαση εκλογής…

Read more
Όζοι θυρεοειδούς και "αρνητική για κακοήθεια παρακέντηση"

Όζοι θυρεοειδούς και ‘αρνητική για κακοήθεια παρακέντηση’

Όζοι θυρεοειδούς και παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA, Fine-Needle Aspiration) Όζοι θυρεοειδούς – η παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) αποτελεί σήμερα βασική μέθοδο ελέγχου των ασθενών. Η εξέταση γίνεται σε συνδυασμό με το υπερηχογράφημα.Το υπερηχογράφημα χρησιμοποιείται για να κατευθύνει την πορεία της βελόνης κατά τη διάρκεια της παρακέντησης. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η λήψη…

Read more
Σποραδικός μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς - γενετικός έλεγχος

Σποραδικός μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς – Χρειάζεται γενετικός έλεγχος;

Σποραδικός – κληρονομικός μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς Ο μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς, στις περισσότερες περιπτώσεις (75 %), εμφανίζεται χωρίςνα υπάρχει οικογενειακό ιστορικό.Στις περιπτώσεις αυτές χαρακτηρίζεται σαν “σποραδικός”. Στο υπόλοιπο 25 %, ο σποραδικός καρκίνος θυρεοειδούς είναι κληρονομικός. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναπτύσσεται στα πλαίσια του συνδρόμου πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου 2 (Α και Β). Ο οικογενειακός μυελοειδής…

Read more
Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς και καρκινοεμβρυικό αντιγόνο

Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς και καρκινοεμβρυικό αντιγόνο

Τι είναι το καρκινοεμβρυικό αντιγόνο; Το καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) είναι μία γλυκοπρωτεΐνη που παράγεται φυσιολογικά από το έμβρυο.Εκκρίνεται από τα κύτταρα του εμβρυικού γαστρεντερικού συστήματος. Στους ενήλικες φυσιολογικά τα επίπεδά του κυμαίνονται σε πολύ χαμηλές τιμές. Ωστόσο το καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο τείνει να αυξάνεται σε περιπτώσεις κακοηθειών. Είναι μη ειδικός δείκτης. Για το λόγο αυτό δεν…

Read more
Μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς - μπορεί να έχει επιθετική βιολογική συμπεριφορά;

Μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς – έχει πάντα ‘καλοήθη’ βιολογική συμπεριφορά;

Εισαγωγή  – ορισμός Ο θηλώδης καρκίνος είναι η συνηθέστερη μορφή κακοήθους νεοπλάσματος θυρεοειδούς. Ο θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς ορίζεται ως ‘μικροσκοπικός’ όταν η μέγιστή του δ ιάμετρος είναι μικρότερη από 10 mm. Ο ορισμός αυτός έχει πρακτική σημασία, καθώς το μέγεθος του καρκίνου του θυρεοειδούς έχει κλινιική σημασία. Και αυτό γιατί αφενός μεν μπορεί να επηρεάσει…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και ραδιενέργεια - μαθήματα από το Chernobyl και τη Fukushima

Ραδιενέργεια και καρκίνος θυρεοειδούς-Μαθήματα από το Chernobyl (Ουκρανία) και τη Fukushima (Ιαπωνία)

Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς και ραδιενέργεια – Η ακτινοβολία είναι ένας από τους πιο γνωστούς παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου θυρεοειδούς. Στο πρόσφατο παρελθόν συνέβησαν δύο τραγικά γεγονότα: το πυρηνικό ατύχημα στο Chernobyl (Ουκρανία) στη Fukoshima (Ιαπωνία). Τα ατυχήματα αυτά προσέφεραν με δραματικό τρόπο πολλά επιπλέον δεδομένα για τον τρόπο με τον οποίο η ακτινοβολία…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς-που οφείλεται η συνέχώς αυξανόμενη συχνότητα;;

Καρκίνος θυρεοειδούς – Που οφείλεται η συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα του;

Καρκίνος θυρεοειδούς – ένα όλο και πιο συχνό πρόβλημα Η συχνότητα του καρκίνου θυρεοειδούς αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη κακοήθη πάθηση στις δυτικές χώρες. Σε μία πρόσφατη αναφορά στηριγμένη στη βάση δεδομένων SEER, η συχνότητα (επίπτωση) του θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς πρακτικά τριπλασιάστηκε μεταξύ 1975 και 2012: από 4.8 σε 14.9 ανά 100.000 πληθυσμού.…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς από κύτταρα Hürthle

Καρκίνος θυρεοειδούς από κύτταρα Hürthle: τι είναι; γιατί αναφέρεται ξεχωριστά;

Τι είναι ο καρκίνος θυρεοειδούς από κύτταρα Hürthle? Ο καρκίνος θυρεοειδούς από κύτταρα Hürthle χαρακτηρίζεται από την ξεχωριστή μορφολογία των κυττάρων του. Τα κύτταρα αυτά, γνωστά και σαν κύτταρα Hürthle, είναι ευμεγέθη με πολυγωνικό σχήμα και με ηωσινόφιλο κοκκιώδες κυτταρόπλασμα λόγω αφθονίας μιτοχονδρίων. Παρατηρούνται τόσο σε καλοήθεις όσο και σε κακοήθεις παθήσεις του θυρεοειδούς. Τα…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις - παρακέντηση ύποπτων λεμφαδένων

Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις: παρακέντηση ύποπτων λεμφαδένων

Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς – το πρόβλημα των λεμφαδενικών μεταστάσεων Ο καρκίνος θυρεοειδούς – παρά τη γενικά καλή του πρόγνωση – μεθίσταται συχνά στους λεμφαδένες του τραχήλου. Η αναγνώριση των λεμφαδενικών μεταστάσεων έχει πολύ μεγάλη σημασία , προκειμένου να επιλεγεί η σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση. Η παρακέντηση με λεπτή βελόνη μπορεί να τεκμηριώσει κυτταρολογικά τη διάγνωση.  …

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και κληρονομικότητα

Κληρονομικότητα και καρκίνος θυρεοειδούς (διαφοροποιημένος [θηλώδης/θυλακιώδης])

Εισαγωγή Η κληρονομικότητα είναι ένας σημαντικός αιτιολογικός παράγοντας που εμπλέκεται στην ανάπτυξη διαφόρων μορφών καρκίνου. Ο θηλώδης και θυλακιώδης καρκίνος είναι από κοινού η συνηθέστερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς (85 – 95 %). Οι δύο αυτές μορφές είανι γνωστές από κοινού ως διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς (DTC, Differentiated Thyroid Cancer]).   Διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς και κληρονομικότητα Στους…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και υπερηχογράφημα - λεμφαδενικές μεταστάσεις

Καρκίνος θυρεοειδούς και υπερηχογράφημα – λεμφαδενικές μεταστάσεις

Εισαγωγή Ο καρκίνος θυρεοειδούς είναι ένα αρκετά συνηθισμένο πρόβλημα υγείας, του οποίου η συχνότητα βαίνει σταθερά αυξανόμενη τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Οι λεμφαδενικές μεταστάσεις είναι αρκετά συχνές. Το υπερηχογράφημα αποτελεί τη βασική μέθοδος προεγχειρητικού απεικονιστικού ελέγχου των ασθενών. Η προεγχειρητική αναγνώριση τυχόν λεμφαδενικών μεταστάσεων προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής και σχεδιασμού της σωστής επέμβασης.Σους ασθενείς αυτούς…

Read more

‘ΚΥΣΤΙΚΟ ΜΟΡΦΩΜΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ’: Μία πιθανή εκδήλωση καρκίνου θυρεοειδούς – ένα πιθανό σοβαρό διαγνωστικό λάθος

Η πλειονότητα των κυστικών βλαβών του τραχήλου είναι καλοήθεις (βραγχιακές κύστεις, δερμοειδείς κύστεις, τερατώματα, επιδερμοειδείς κύστεις, κυστικά υγρώματα κλπ). Εντούτοις, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αποτελούν πιθανή κλινική εκδήλωση θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς (PTC, papillary thyroid cancer), που είναι η συνηθέστερη μορφή καρκίνου του θυρεοειδούς. Στην περίπτωση αυτή, η κυστική βλάβη αντιστοιχεί σε έναν μεταστατικά διηθημένο…

Read more
Όζος θυρεοειδούς σαν τυχαίο εύρημα σε τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων

Όζος θυρεοειδούς σαν τυχαίο εύρημα σε τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων

Εισαγωγή H τομογραφία εμπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ) χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά στην ογκολογία, για δύο βασικούς λόγους: (α) για τη σταδιοποίηση των κακοήθων νεοπλασμάτων και (β) για την παρακολούθηση των ασθενών μετά την αρχική θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Μερικές φορές μπορεί στην τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων να απεικονιστεί σαν τυχαίο εύρημα όζος θυρεοειδούς.   Τι είναι η…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς, ανατομικά διαμερίσματα τραχήλου και υπερηχογράφημα

Καρκίνος θυρεοειδούς και ανατομικά διαμερίσματα τραχήλου: Tι είναι; Ποια η σημασία τους;

Εισαγωγή Ο καρκίνος θυρεοειδούς είναι η συχνότερη κακοήθης πάθηση των ενδοκρινών αδένων. Η συχνότητά του δε βαίνει διαρκώς αυξανόμενη. Ο πιο συχνός καρκίνος του θυρεοειδούς (θηλώδης) δίνει συχνά μεταστάσεις στους λεμφαδένες του τραχήλου (λεμφαδενικές μεταστάσεις). Ακόμη πιο συχνές είναι οι λεμφαδενικές μεταστάσεις στον μυελοειδή καρκίνου θυρεοειδούς. Τα ανατομικά διαμερίσματα του τραχήλου είναι περιοχές όπου ομαδοποιούνται…

Read more
Όζοι θυρεοειδούς και απεικόνιση- χρειάζεται αξονική τομογραφία;

Όζοι θυρεοειδούς – Χρειάζεται αξονική τομογραφία;

Εισαγωγή Οι όζοι θυρεοειδούς είναι ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα υγείας. Ανευρίσκονται σε ποσοστό που φθάνει το 60 % αν χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευσή τους υπερηχογράφημα στο γενικό πληθυσμό. Η αξονική τομογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συγκεκριμένα κριτήρια στην απεικόνιση των όζων θυρεοειδούς.   Όζοι θυρεοειδούς – μέθοδοι απεικόνισης Το υπερηχογράφημα αποτελεί σήμερα τη βασική μέθοδο…

Read more
Ευμεγέθης θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς με εκτεταμένες λεμφαδενικές μεταστάσεις

Ευμεγέθης θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς με εκτεταμένες λεμφαδενικές μεταστάσεις

Εισαγωγή Ευμεγέθης θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς με εκτεταμένες λεμφαδενικές μεταστάσεις   Παρουσίαση ασθενούς Κλινική εικόνα Ευμεγέθης θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς με εκτεταμένες (‘γιγάντιες’) λεμφαδενικές μεταστάσεις σε ασθενή ηλικίας 62 ετών. Εμφανής (ορατή) ευμεγέθης βλάβη στην αριστερά πλευρά του τραχήλου (αντιστοιχεί στην μεταστατική νόσο στους τραχηλικούς λεμφαδένες).Σκληρής υφής, σχετικά κινητή ψηλαφητή βλάβη αντίστοιχα προς το ορατό εύρημα.Ψηλαφητός διογκωμένος…

Read more

Εγκυμοσύνη σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε θεραπεία για καρκίνο θυρεοειδούς – Έχει δυσμενή επίδραση στην πρόγνωση / εξέλιξη του καρκίνου;

Εν προκειμένω υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ Ι: Δεν υπάρχει υπολειμματική νόσος (*) ή υποτροπή της νόσου (**) πριν την εγκυμοσύνη (ανατομικά και βιοχημικά πλήρης απάντηση στη θεραπεία***) Σε αυτή την περίπτωση η κύηση δεν αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση υποτροπής του καρκίνου ούτε συνδυάζεται με επιβάρυνση της πρόγνωσης του καρκίνου του θυρεοειδούς. Για το…

Read more

Όζοι θυρεοειδούς σαν τυχαίο εύρημα σε ακτινολογικές εξετάσεις που γίνονται για άλλο λόγο – ποιά είναι η κλινική τους σημασία και ποιά είναι η ευθύνη του κλινικού γιατρού;

Οι όζοι θυρεοειδούς που ανευρίσκονται σαν τυχαίο εύρημα σε απεικονιστικές εξετάσεις οι οποίες γίνονται για άλλη ένδειξη άσχετη με τον έλεγχο του θυρεοειδούς (Incidental Thyroid Nodules, ITNs) ορίζονται σαν ογκόμορφες, μη ψηλαφητές βλάβες του θυρεοειδούς, διακριτές στην απεικόνιση από το υπόλοιπο θυρεοειδικό παρέγχυμα. Η συχνότητα με την οποία αναγνωρίζονται οι ITNs εξαρτάται – εκτός των…

Read more

Μη διηθητικό θυλακιώδους προτύπου νεόπλασμα με θηλώδους τύπου πυρηνικούς χαρακτήρες (NIFTP) – όχι τόσο συχνό και όχι πάντα με εξαιρετική βιολογική συμπεριφορά

Παλαιότερα γνωστό σαν EFVPTC (encapsulated follicular variant of papillary thyroid cancer, ενθυλακωμένη θυλακιώδης παραλλαγή του θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς), το μη διηθητικό θυλακιώδους προτύπου νεόπλασμα με θηλώδους τύπου πυρηνικούς χαρακτήρες (NIFTP, noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features) περιγράφηκε σε μία προσπάθεια αποφυγής επιθετικών μεθόδων θεραπευτικής αντιμετώπισης (π.χ. λεμφαδενικού καθαρισμού) σε αυτή την υποομάδα ασθενών…

Read more
Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς - απαραίτητες πληροφορίες για τον χειρουργό θυρεοειδούς

Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς – Τι πληροφορίες θα πρέπει να προσφέρει στον χειρουργό θυρεοειδούς;

Εισαγωγή Το υπερηχογράφημα αποτελεί σήμερα την πιο βασική μέθοδο απεικόνισης στους ασθενείς με παθήσεις θυρεοειδούς και μπορεί να προσφέρει ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες. Μπορεί να γίνει σαν αρχική απεικονιστική εξέταση (τυχαία ανακάλυψη θυρεοειδοπάθειας). Συχνά ακολουθεί την ανακάλυψη κάποιας παθολογίας από το θυρεοειδή στην κλινική εξέταση (επισκόπηση / ψηλάφηση).Ενίοτε, το υπερηχογράφημα γίνεται μετά την ανακάλυψη βλάβης του…

Read more
πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA)

Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός: Παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) – Πότε χρειάζεται;

Εισαγωγή Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός συνηθέστατα οφείλεται σε μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς (85 %) και σπανιότερα σε διπλό αδένωμα (3 – 5 %) ή υπερπλασία παραθυρεοειδών (12 – 15 %). O προεγχειρητικός εντοπισμός διευκολύνει το χειρουργό στην αναγνώριση της θέσης του υπερλειτουργούντος παραθυρεοειδικού ιστού. Σε κάποιες περιπτώσεις η παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) μπορεί να είναι χρήσιμη.…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς, λεμφαδενικές μεταστάσεις και προφυλακτικός κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός

Προφυλακτικός κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου – πότε έχει θέση στο διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς (θηλώδες – θυλακιώδες;)

Εισαγωγή Ο προφυλακτικός κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός στον διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς παραμένει αμφιλεγόμενο θέμα. Ο διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς (θηλώδης και θυλακιώδης) είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς. Η πρόγνωσή του είναι εξαιρετική και η βιολογική του συμπεριφορά εξαιρετικά ‘καλοήθης’. Παρά ταύτα συχνά υπάρχουν μεταστάσεις στους λεμφαδένες του τραχήλου όταν τίθεται η διάγνωση. Σε πολλούς ασθενείς, οι μεταστάσεις αυτές…

Read more
Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς - βιολογική συμπεριφορά και πρόγνωση

Σποραδικός μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς – Βιολογική συμπεριφορά και πρόγνωση

Εισαγωγή Ο μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς είναι σπανιότερος (~ 7 %) σε σχέση με το διαφοροροποιημένο (θηλώδη [85 %] και θυλακιώδη [8 – 10 %]). Μεταξύ των δύο αυτών μορφών καρκίνου (μυελοειδούς και διαφοροποιημένου) υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τη βιολογική συμπεριφορά, την θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόγνωση. Ο μυελοειδής καρκίνος παρατηρείται είτε σποραδικά (75 %),…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς - επιβίωση ασθενών

Επιβίωση ασθενών με καρκίνο θυρεοειδούς

Εισαγωγή Ο διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς (θηλώδης και θυλακιώδης) είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου θυρεοειδούς. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά καλοήθη βιολογική συμπεριφορά, Η πρόγνωση του διαφοροποιημένου καρκίνου του θυρεοειδούς ειδικά όσον αφορά την επιβίωση είναι εξαιρετική. Για τον λόγο αυτό η μορφή αυτή του καρκίνου χαρακτηρίζεται σαν εξαιρετικά ιάσιμη. Χειρότερη είναι η πρόγνωση του μυελοειδούς καρκίνου…

Read more
Όζος θυρεοειδούς και ατυπία - τι σημαίνει στην πράξη:

Όζοι θυρεοειδούς και ατυπία στην FNA (παρακέντηση με λεπτή βελόνη) – Τι σημαίνει στην πράξη;

Εισαγωγή Οι όζοι θυρεοειδούς είναι ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα. Αν για την ανίχνευσή τους χρησιμοποιηθεί το υπερηχογράφημα, εκτιμάται ότι θα ανακαλυφθούν όζοι σε ποσοστό 50 – 60 % των ασθενών. Οι περισσότεροι όζοι είναι καλοήθεις. Εντούτοις, σε ένα ποσοστό που κυμαίνεται περί το 8 -10 % μπορεί να υποκρύπτεται καρκίνος. Έχει μεγάλη σημασία να αναγνωριστεί…

Read more
Υπερπαραθυρεοειδισμός και προεγχειρητικός εντοπισμός - συμφωνία και ασυμφωνία εξετάσεων

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και Προεγχειρητικός Εντοπισμός: Συμφωνία – Ασυμφωνία Εξετάσεων – Σημασία στην Πράξη

Εισαγωγή Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός οφείλεται συνηθέστερα σε αδένωμα παραθυρεοειδούς. Το αδένωμα παραθυροειδούς είναι σχεδόν πάντα μονήρες.Σπανιότερα μπορεί να υπάρχουν δύο (και ακόμη πιο σπάνια περισσότερα) αδενώματα παραθυρεοειδών. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να οφείλεται σε διάχυτη υπερπλασία των παραθυρεοειδών. Ο καρκίνος παραθυρεοειδούς είναι μία εξαιρετικά σπάνια αιτία υπερπαραθυρεοειδισμού.Ο προεγχειρητικός εντοπισμός έχει σήμερα μεγάλη σημασία, τόσο για…

Read more
Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς σε υπερήλικα ασθενή με εκτεταμένες λεμφαδενικές μεταστάσεις

Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς σε υπερήλικα ασθενή (85 ετών) με εκτεταμένη λεμφαδενική διασπορά

Εισαγωγή Ο μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς είναι μία σπανίότερη μορφή καρκίνου σε σχέση με το θηλώδη και θυλακιώδη (διαφοροποιημένο) καρκίνο θυρεοειδούς. Χαρακτηρίζεται από περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά. Συχνά παρατηρούνται λεμφαδενικές μεταστάσεις που εμφανίζονται από τα αρχικά στάδια της νόσου. Δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο. Παρουσιάζεται υπερήλικας ασθενής (85 ετών) με μυελοειδή καρκίνο θυρεοειδούς.  …

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς - παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξή του

Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου θυρεοειδούς

Εισαγωγή Ο καρκίνος θυρεοειδούς είναι η συνηθέστερη μορφή καρκίνου ενδοκρινών αδένων. Η αύξηση της συχνότητάς του τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες είναι μεγαλύτερη από την αύξηση της συχνότητας κάθε άλλης μορφής καρκίνου. Η γνώση των παραγόντων κινδύνου που μπορεί να εμπλέκονται στην ανάπτυξη του καρκίνου θυρεοειδούς έχει μεγάλη σημασία. Θεωρητικά, ο έλεγχος των παραγόντων αυτών θα…

Read more
Υπερπαραθυρεοειδισμός και πιθανότητα υποτροπής - σημασία διεγχειρητικής μέτρησης παραθορμόνης

Υπερπαραθυρεοειδισμός (ΗΡΤ) και διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης-προγνωστική σημασία όσον αφορά την πιθανότητα εμφάνισης επιμένοντος / υποτροπιάζοντος ΗΡΤ

Εισαγωγή Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός οφείλεται συνηθέστατα σε μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς (85 %). Σπανιότερα οφείλεται σε υπερπλασία παραθυρεοειδών (8 – 12 %)και σε διπλό αδένωμα (2-3 %), σπανιότατα δε σε καρκινο παραθυρεοειδών (1 %). Η διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης είναι ένα χρήσιμο ‘εργαλείο’ για την διεγχειρητική αξιολόγηση της επιτυχίας της επέμβασης για την αντιμετώπιση του υπερπαραθυρεοειδισμού.   Προγνωστική…

Read more
Γιγάντιος καταδυόμενος κακοήθης όζος θυρεοειδούς

Γιγάντιος καταδυόμενος κακοήθης όζος (καρκίνος) θυρεοειδούς σε υπερήλικα ασθενή (85 ετών)

Παρουσίαση ασθενούς Γιγάντιος καταδυόμενος κακοήθης όζος (καρκίνος) θυρεοειδούς σε υπερήλικα ασθενή. Ασθενής 85 ετών με βράγχος φωνής και δύσπνοια. Εμφανής επισκοπικά και αντιληπτή ψηλαφητικά διόγκωση του θυρεοειδούς κυρίως του αριστερού λοβού. Δυσχερής η εξέταση του ασθενούς λόγω σωματότυπου (εξαιρετικά βραχύς τράχηλος) Προεγχειρητική διερεύνηση Μεγάλου βαθμού παρεκτόπιση της τραχείας -στελεχιαίων βρόγχων προς τα δεξιά από λίαν…

Read more
Όζος θυρεοειδούς - πότε χρειάζεται το σπινθηγράφημα για τη διαγνωστική διερεύνησή του;

Όζος θυρεοειδούς – πότε χρειάζεται το σπινθηρογράφημα στη διαγνωστική διερεύνηση;

Εισαγωγή Ο ρόλος της απεικόνισης είναι σημαντικός στη διερεύνηση των ασθενών με παθήσεις θυρεοειδούς. Όταν υπάρχει όζος θυρεοειδούς, υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες απεικονιστικές διαγνωστικές εξετάσεις , όπως: υπερηχογράφημα, σπινθηρογράφημα, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων κλπ. Η χρήση των εξετάσεων αυτών θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά, ανάλογα με τα ιδιαίτερα δεδομένα του κάθε ασθενούς.  …

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και εγκυμοσύνη

Καρκίνος θυρεοειδούς στη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Εισαγωγή Η διάγνωση του καρκίνου θυρεοειδούς στην εγκυμοσύνη αποτελεί ένα εξαιρετικά δυσάρεστο συμβάν για ολόκληρη την οικογένεια. Η χαρά της επικείμενης μητρότητας επισκιάζεται από την απειλή της διάγνωσης του καρκίνου. Μέσα σε όλες τις άλλες ανησυχίες από την εξελισσόμενη εγκυμοσύνη προστίθεται και το μεγάλο ερωτηματικό της αντιμετώπισης του καρκίνου. Πώς αντιμετωπίζεται ο καρκίνος θυρεοειδούς στη…

Read more
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης ορού - ενδείξεις

Υπερπαραθυρεοειδισμός-Πρέπει πάντα να γίνεται διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης ορού;

Εισαγωγή Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός αντιμετωπίζεται με χειρουργική επέμβαση,η οποία έχει συγκεκριμένες ενδείξεις. Η αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού δεν είναι πάντα εύκολη.Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα στην ανεύρεση του υπερλειρουργούντος παραθυρεοειδικού ιστού. Σε μερικές περιπτώσεις τα προβλήματα αυτά μπορεί να υπάρχουν ακόμη και όταν οι εξετάσεις προεγχειρητικού εντοπισμού έχουν ταυτοποιήσει τη θέση του παθολογικού παραθυρεοειδικού ιστού (συνηθέστατα…

Read more
Υποτροπή υπερπαραθυρεοειδισμού και εξετάσεις προεγχειρητικού εντοπισμού

Υποτροπή υπερπαραθυρεοειδισμού και προεγχειρητικός εντοπισμός

Εισαγωγή Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός οφείλεται συνηθέστερα σε μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς (85 %). Σπανιότερα μπορεί να οφείλεται σε δύο ή περισσότερα αδενώματα (2 – 5 %), διάχυση υπερπλασία (8 – 10 %) και σπανιότατα σε καρκίνο παραθυρεοειδούς (1 %). Στόχος των εξετάσεων προεγχειρητικού εντοπισμού είναι η αναγνώριση της θέσης του υπερλειτουργούντος παραθυρεοειδικού ιστού πριν την επέμβαση.…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς-η συχνότητα του αυξάνεται με ρυθμό ταχύτερο από κάθε άλλη μορφή καρκίνου

H συχνότητα του καρκίνου του θυρεοειδούς αυξάνεται με τον ταχύτερο ρυθμό από τη συχνότητα οποιασδήποτε άλλης κακοήθους πάθησης

Εισαγωγή Ο καρκίνος θυρεοειδούς αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή καρκίνου ενδοκρινών αδένων. πολογίζεται ότι ο καρκίνος του θυρεοειδούς αντιστοιχεί στο 3.4 % του συνόλου των καρκίνων στις ΗΠΑ. Διαγιγνώσκεται συνηθέστερα σε άτομα ηλικίας 45 – 54 ετών. Μμπορεί εν τούτοις να εμφανιστεί σε όλες τις ηλικίες. Υπολογίζεται ότι 1.2 % του συνόλου των ανδρών και γυναικών…

Read more
Ελαστογραφία και όζος θυρεοειδούς - διάκριση καλοήθους από κακοήθη όζο

Ελαστογραφία: πόσο χρήσιμη είναι για τη διάκριση των καλοήθων από τους κακοήθεις όζους του θυρεοειδούς;

Εισαγωγή Οι όζοι θυρεοειδούς είναι ένα αρκετά συνηθισμένο εύρημα. Αν και οι περισσότεροι είναι καλοήθεις, σε ένα σημαντικό ποσοστό (8 – 10 %) μπορεί να υποκρύπτεται καρκίνος θυρεοειδούς. Το υπερηχογράφημα, σε συνδυασμό με την παρακέντηση με λεπτή βελόνη ( FNA) αποτελούν τις δύο βασικές διαγνωστικές εξετάσεις για τη προεγχειρητική διάγνωση του καρκίνου θυρεοειδούς.   Τι…

Read more

Έκτοπος Θυρεοειδής

Ο όρος ‘έκτοπος θυρεοειδής’ χρησιμοποιείται για να περιγράψει την παρουσία λειτουργικού θυρεοειδικού παρεγχύματος σε θέσεις άλλες πέραν της φυσιολογικής θέσης του θυρεοειδούς στον τράχηλο. Έκτοπος θυρεοειδικός ιστός μπορεί να βρεθεί σε οποιαδήποτε θέση κατά μήκος της διαδρομής στον τράχηλο που ακολουθεί ο θυρεοειδής κατά τη διάρκεια της καθόδου του στην εμβρυογένεση. Σπανιότερα, έκτοπος θυρεοειδής μπορεί…

Read more
Ασυμπτωματικός υπερπαραθυρεοειδισμός-πλεονεκτήματα παραθυρεοειδεκτομής

Ασυμπτωματικός Υπερπαραθυρεοειδισμός – Πλεονεκτήματα της Χειρουργικής Αντιμετώπισης

Εισαγωγή Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (ΡΗΡΤ) οφείλεται στην ύπαρξη υπερλειτουργικού παραθυρεοειδικού ιστού. Συνηθέστατα (80 – 85 %) πρόκειται για μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς. Ο ΡΗΡΤ μπορεί να συνοδεύεται από κάποια συμπτώματα ή επιπλοκές (συμπτωματικός ΡΗΡΤ). Σε άλλες περιπτώσεις απουσιάζουν τα ειδικά συμπτώματα( ασυμπτωματικός ΡΗΡΤ). Η παραθυρεοειδεκτομή μπορεί να επιτύχει την ίαση του ΡΗΡΤ.   Πότε έχει θέση…

Read more