Skip to main content
search

Αδένωμα παραθυρεοειδούς (1) σε βαθιά οπισθοκαρωτιδική προσπονδυλική θέση – με αφορμή ασθενή μας

Η ασθενής, ετών 55, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού.

Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε κάτωθεν και οπισθίως του κάτω πόλου του δεξιού λοβού, πίσω από τα κάτω θυρεοειδικά αγγεία και σε εν τω βάθει θέση, πίσω από την κοινή καρωτίδα και εκτεινόμενο από την 7η ώρα της τραχείας μόρφωμα με μορφολογικούς χαρακτήρες συμβατούς με αδένωμα παραθυρεοειδούς με διαστάσεις 21 x 8 mm. Χωρίς ουσιώδη παθολογικά ευρήματα από τον θυρεοειδή αδένα και τους λεμφαδένες του τραχήλου.

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται τα υπερηχογραφικά ευρήματα:

αριστερά σε εγκάρσια διατομή – το αδένωμα παραθυρεοειδούς (PA), στην οπισθοπλάγια θέση της τραχείας (1), πίσω από την δεξιά κοινή καρωτίδα (2). Ευκρινής και η δεξιά έσω σφαγίτιδα φλέβα (3).

 

Αδένωμα Παραθυρεοειδούς Σε Οπισθοκαρωτιδική Προσπονδυλική Θέση – Με Αφορμή Ασθενή Μας

Αδένωμα παραθυρεοειδούς σε οπισθοκαρωτιδική προσπονδυλική θέση – με αφορμή ασθενή μας

 

Το σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m έδειξε αυξημένη πρόσληψη και κατακράτηση του ραδιοϊσοτόπου στην ανατομική θέση του δεξιού κάτω παραθυρεοειδούς, εύρημα ενδεικτικό παρουσίας υπερλειτουργικού παραθυρεοειδικού ιστού στην εν λόγω θέση.

Ασθενής ευθυρεοειδική.

Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μέσω εγκάρσιας τραχηλικής τομής υπό γενική αναισθησία.

Μετά από κινητοποίηση του δεξιού λοβού και ανάσπασή του προς την μέση γραμμή ανευρίσκεται ευμέγεθες αδένωμα παραθυρεοειδούς με τυπικούς μακροσκοπικούς χαρακτήρες.

Βρίσκεται πίσω από την δεξιά κοινή καρωτίδα, στην οπισθοπλάγια επιφάνεια της τραχείας (7η ώρα), βαθιά στην δεξιά τραχειοοισοφαγική αύλακα, στον προσπονδυλικό χώρο. Έχει διαστάσεις μεγαλύτερες από αυτές που περιγράφονται στο υπερηχογράφημα και βρίσκεται πίσω από την μεσότητα του δεξιού λοβού (δηλαδή σε ύψος αρκετά ψηλότερα από την αναμενόμενη – βάσει του εντοπιστικού ελέγχου – θέση).

Λόγω της αρκετά εν τω βάθει θέσης του, η κινητοποίησή του γίνεται με ιδιαίτερη δυσκολία.

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται τα ευρήματα στην εξέλιξη της επέμβασης. Διακρίνεται ο δεξιός λοβός του θυρεοειδούς (TH) που έχει κινητοποιηθεί προς την μέση γραμμή και σε αρκετά βαθιά θέση διακρίνεται το αδένωμα παραθυρεοειδούς (PA). Σημειώνεται ότι οι διαστάσεις του είναι μεγαλύτερες από αυτές που περιγράφονται στον προεγχειρητικό εντοπιστικό έλεγχο.

 

Εικόνα Από Την Εξέλιξη Της Επέμβασης

Εικόνα από την εξέλιξη της επέμβασης

 

Αφαιρείται ακέραιο και αποστέλλεται για ταχεία βιοψία που επιβεβαιώνει τη διάγνωση.

Ακολουθεί διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης όπου παρατηρείται σημαντική πτώση των επιπέδων παραθορμόνης στο αίμα μετά την αφαίρεση του αδενώματος (από 197 pg/ml πριν σε 36 pg/ml μετά).

Με βάση τα δεδομένα αυτά η επέμβαση θεωρείται επιτυχής όσον αφορά την αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού και ολοκληρώνεται σε αυτή τη φάση. Σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης οπτική αναγνώριση και προστασία του δεξιού παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου.

Η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά, με τις δυσκολίες εντούτοις που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η γενική αναισθησία και η επέμβαση έγιναν καλά ανεκτές.

Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή.

Εξήλθε της κλινικής την 1η μετεγχειρητική ημέρα σε καλή γενική κατάσταση.

Απόγευμα ημέρας επέμβασης PTH=8 pg/ml, Ca=9.7 mg/dl (από 11.1 mg/dl προεγχειρητικά)

 

Σχόλιο

Η αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού περιλαμβάνει την παραθυρεοειδεκτομή, στην οποία στόχος είναι η αφαίρεση του υπερλειτουργικού παραθυρεοειδικού ιστού.

Αν και σήμερα υπάρχουν στην διάθεσή μας οι σύγχρονες απεικονιστικές εξετάσεις, με τις οποίες είναι εφικτή η αναγνώριση της ακριβούς θέσης του παθολογικού παραθυρεοειδικού ιστού, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα στην πράξη.

Ενδεικτικά αναφέρεται η ασυμφωνία των ευρημάτων των διαφόρων απεικονιστικών εξετάσεων (που συνηθέστατα περιλαμβάνουν το υπερηχογράφημα και το σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m sestamibi).

Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί ένα αδένωμα παραθυρεοειδούς να μην απεικονιστεί στο υπερηχογράφημα και αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις σχετίζεται με την απειρία του εξεταστού. Το σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών μπορεί επίσης να είναι ψευδώς αρνητικό σε ένα ποσοστό που φθάνει το 15 έως 20 % των περιπτώσεων.

Για τον ακριβή εντοπισμό επομένως έχει μεγάλη σημασία η εμπειρία του ακτινολόγου.

Αλλά και από την πλευρά του χειρουργού απαιτείται εμπειρία και εξειδίκευση έτσι ώστε η ανεύρεση του αδενώματος να είναι εφικτή ούτως ώστε να επιτευχθεί η ριζική του αφαίρεση.

Ενίοτε, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα στον απεικονιστικό έλεγχο και λόγω θέσης του αδενώματος. Για παράδειγμα, ένα ενδοθωρακικό (έκτοπο) αδένωμα παραθυρεοειδούς δεν θα απεικονιστεί στο υπερηχογράφημα. Εκεί μπορεί να χρειαστεί έλεγχος με άλλες εξετάσεις, όπως τετραδιάστατη αξονική τομογραφία ή μαγνητική τομογραφία.

Παρά τη σημαντική βοήθεια του προεγχειρητικού εντοπιστικού ελέγχου με τις σύγχρονες απεικονιστικές εξετάσεις μπορεί να υπάρξουν και πάλι δυσκολίες στην ανεύρεση του αδενώματος στη διάρκεια της επέμβασης. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην θέση του αδενώματος, και συνηθέστατα συμβαίνει όταν πρόκειται για έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς.

Στο χειρουργείο έχει μεγάλη σημασία η εμπειρία του χειρουργού προκειμένου η επέμβαση να εξελιχθεί με τεχνικά άρτιο τρόπο, διασφαλίζοντας την ίαση του ασθενούς.

Για το λόγο αυτό οι επεμβάσεις παραθυρεοειδών (παραθυρεοειδεκτομή) θα πρέπει να επιχειρούνται από εξειδικευμένο χειρουργό παραθυρεοειδούς, με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον και εμπειρία στην αντιμετώπιση των παθήσεων των παραθυρεοειδών.

 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (https://www.gsakorafas.gr)

Διαβάστε τα άρθρα μας στο blog μας (https://gsakorafas.gr/blog/)

 

Ενημερωθείτε πρακτικά και υπεύθυνα στην ιστοσελίδα μας:

Για τις παθήσεις θυρεοειδούς

Για τις παθήσεις παραθυρεοειδών

Τι είναι ο χειρουργός θυρεοειδούς?

Τι είναι ο χειρουργός παραθυρεοειδών?

Τι σημασία έχει η εμπειρία του χειρουργού στην αντιμετώπιση των παθήσεων θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών?

 

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ-Παπαδιαμαντοπούλου 20 (Ιλίσια)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ – Άντερσεν 5 (Νέο Ψυχικό)

ΜΗΤΕΡΑ– Ερυθρού Σταυρού 5 (Μαρούσι)

ΤΗΛ. 2107487318 & 6977068223

email: georgesakorafas@yahoo.com

 

Αδένωμα παραθυρεοειδούς (1)  Αδένωμα παραθυρεοειδούς (1) Αδένωμα παραθυρεοειδούς (1) Αδένωμα παραθυρεοειδούς (1) Αδένωμα παραθυρεοειδούς (1) Αδένωμα παραθυρεοειδούς (1) Αδένωμα παραθυρεοειδούς (1)

 

Αριθμοί Επεμβάσεων έως 30/6/24

3497

Θυρεοειδεκτομές

746

Λεμφαδενικοί Καθαρισμοί

456

Παραθυρεοειδεκτομές
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ