Skip to main content
search

Αφαίρεση παραθυρεοειδούς – παραθυρεοειδεκτομή – πώς γίνεται? Μέρος Β: ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Εισαγωγή

Αφαίρεση παραθυρεοειδούς – παραθυρεοειδεκτομή – πώς γίνεται η επέμβαση?. – Η αφαίρεση παραθυρεοειδούς είναι μία επέμβαση που παλιότερα θεωρούνταν σπάνια, σήμερα όμως γίνεται όλο και πιο συχνά, ειδικά από τον έμπειρο και εξειδικευμένο χειρουργό θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών. Στην παρούσα ανάρτηση περιγράφεται με απλά λόγια η επέμβαση.

Αφαίρεση παραθυρεοειδούς – παραθυρεοειδεκτομή – πώς γίνεται? ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Η αφαίρεση παραθυρεοειδούς – παραθυρεοειδεκτομή γίνεται υπό γενική αναισθησία.

Αφαίρεση παραθυρεοειδούς – παραθυρεοειδεκτομή – πώς γίνεται? ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΜΗ

Σήμερα είναι δυνατός ο προεγχειρητικός εντοπισμός του υπερλειτουργούντος παραθυρεοειδικού ιστού (βλ. προηγούμενες αναρτήσεις), με τη βοήθεια των σύγχρονων μεθόδων απεικόνισης (κυρίως υπερηχογράφημα και σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi). Συνηθέστατα πρόκειται για μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς.

Ο προεγχειρητικός του εντοπισμός δίνει σήμερα τη δυνατότητα να γίνει η λεγόμενη ελάχιστα επεμβατική (ή στοχευμένη) παραθυρεοειδεκτομή (αφαίρεση παραθυρεοειδούς)(minimally invasive parathyroidectomy). Η επέμβαση αυτή γίνεται μέσω μιας πολύ μικρής τομής χαμηλά στον τράχηλο μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η προσπέλαση του αδενώματος.

Παλαιότερα, όταν δεν υπήρχε η δυνατότητα προεγχειρητικού εντοπισμού, γινόταν η αμφοτερόπλευρη διερεύνηση τραχήλου (bilateral neck exploration). Η επέμβαση αυτή γινόταν μέσω μιας μεγαλύτερης τομής μέσω της οποίας γινόταν έλεγχος στη διάρκεια της επέμβασης και στη δεξιά και στην αριστερά πλευρά του τραχήλου προκειμένου να αναγνωριστούν και οι τέσσερις παραθυρεοειδείς έτσι ώστε να βρεθεί ποιος από όλους αυτούς είναι ο παθολογικός.

H τακτική αυτή (αμφοτερόπλευρη διερεύνηση τραχήλου) έχει πλέον περιοριστεί σημαντικά σήμερα και έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από την ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή (αφαίρεση παραθυρεοειδούς). Μπορεί εντούτοις να έχει θέση σε επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών (π.χ. με διάχυτη υπερπλασία παραθυρεοειδών, σε ασθενείς με κληρονομικό υπερπαραθυρεοειδισμό, κλπ.).

Αφαίρεση παραθυρεοειδούς – παραθυρεοειδεκτομή – πώς γίνεται? ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

Η επέμβαση αρχίζει με την κινητοποίηση του λοβού του θυρεοειδούς, δεξιού ή αριστερού, ανάλογα με τη θέση του αδενώματος. Συνηθέστατα, το αδένωμα βρίσκεται πίσω από τον σύστοιχο λοβό του θυρεοειδούς, και έτσι για να βρεθεί θα πρέπει μετά την κινητοποίηση του λοβού να γίνει ανάσπασή του προς την μέση γραμμή.

Ο προεγχειρητικός απεικονιστικός εντοπισμός του αδενώματος βοηθά στην αναγνώρισή του στη διάρκεια της επέμβασης. Εντούτοις συχνά μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες, καθώς το αδένωμα μπορεί να βρίσκεται βαθιά στον τράχηλο, ενώ δεν συναντάται πάντα στην τυπική ανατομική του θέση. Και αυτό γιατί είναι πολύ συνηθισμένες οι παραλλαγές στην ανατομία των παραθυρεοειδών. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εμπειρία του χειρουργού που θα αναλάβει την επέμβαση. Ο χειρουργός θα πρέπει να είναι έμπειρος χειρουργός παραθυρεοειδών.

Αφού βρεθεί το αδένωμα παραθυρεοειδούς ελέγχεται:

  • Η μακροσκοπική του εικόνα
  • Οι διαστάσεις του
  • Η θέση του

Αφαίρεση παραθυρεοειδούς – παραθυρεοειδεκτομή – πώς γίνεται? ΤΑΧΕΙΑ ΒΙΟΨΙΑ

Αφού βρεθεί, το αδένωμα αφαιρείται ακέραιο και αποστέλλεται για ταχεία βιοψία. Η ταχεία βιοψία γίνεται για την ιστολογική ταυτοποίηση του ιστού που αφαιρέθηκε, δηλαδή για να επιβεβαιώσει ο παθολογοανατόμος ότι πρόκειται πράγματι για παθολογικό παραθυρεοειδή.

Αφαίρεση παραθυρεοειδούς – παραθυρεοειδεκτομή – πώς γίνεται? ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗΣ

Λίγα λεπτά μετά την αφαίρεση του αδενώματος αποστέλλεται δείγμα αίματος στο εργαστήριο για μέτρηση των επιπέδων παραθορμόνης. Η τιμή αυτή της παραθορμόνης συγκρίνεται με τα προ της αφαίρεσης του αδενώματος επίπεδα. Αναμένεται σημαντική πτώση των επιπέδων παραθορμόνης στο αίμα μετά την αφαίρεση του αδενώματος σε σχέση με τα προ της εκτομής του επίπεδα.

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια (ευρήματα στο χειρουργείο – ταχεία βιοψία – διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης) κρίνεται η επιτυχία της επέμβασης. Αν πληρούνται όλα τα παραπάνω κριτήρια η επέμβαση ολοκληρώνεται σε αυτή τη φάση.

Αφαίρεση παραθυρεοειδούς – παραθυρεοειδεκτομή – πώς γίνεται? ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΤΟΜΗΣ

Η σύγκλειση της τομής γίνεται με λεπτό απορροφήσιμο ράμμα, με πλαστική ενδοδερμική ραφή για να παραμείνει το ελάχιστο ίχνος (ουλή). Υπενθυμίζεται ότι στην ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή η τομή είναι πολύ μικρή.

Αφαίρεση παραθυρεοειδούς – παραθυρεοειδεκτομή – πώς γίνεται? ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΑΣΗ

Ο ασθενής μένει για λίγο στην ανάνηψη του χειρουργείου και στη συνέχεια μεταφέρεται στο θάλαμο όπου αφαιρείται ο ορός και αρχίζει η κινητοποίηση και η σίτισή του.

Εξέρχεται της κλινικής το απόγευμα της ημέρας της επέμβασης (δηλαδή λίγες ώρες μετά) ή το πολύ την επομένη της επέμβασης.

Αριθμοί Επεμβάσεων έως 31/12/23

3165

Θυρεοειδεκτομές

656

Λεμφαδενικοί Καθαρισμοί

404

Παραθυρεοειδεκτομές
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ