Skip to main content
search

Καρκίνος θυρεοειδούς και Graves (νόσος)

Εισαγωγή

Νόσος Graves – μία όχι σπάνια ενδοκρινοπάθεια. Τα τελευταία χρόνια σε αρκετές μελέτες διαπιστώθηκε ότι σε ασθενείς με νόσο Graves μπορεί να διαγνωστεί καρκίνος θυρεοειδούς συχνότερα σε σχέση με ό,τι πιστεύονταν παλιότερα.

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι στους ασθενείς αυτούς ο καρκίνος θυρεοειδούς μπορεί να έχει περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά.

Καρκίνος θυρεοειδούς και Graves (νόσος)

Που μπορεί να οφείλεται το φαινόμενο αυτό?

Στην επιθετική αυτή βιολογική συμπεριφορά βασικό ρόλο φαίνεται ότι παίζουν κάποια ειδικά αντισώματα που παρατηρούνται στη νόσο Graves (TSI, Thyroid Stimulating Immunoglobulins).

Είναι γνωστό ότι η θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH, thyroid-stimulating Hormone) είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που διεγείρει την ανάπτυξη του φυσιολογικού θυρεοειδικού ιστού (θυρεοειδούς αδένα).

Την ίδια ισχυρή διεγερτική δράση έχει και στην ανάπτυξη του καρκινικού θυρεοειδικού ιστού εφόσον περιέχει λειτουργικούς υποδοχείς έναντι της TSH. Τα ειδικά αντισώματα TSI που παρατηρούνται στη νόσο Graves έχουν δράση παρόμοια με αυτή της TSH. Έτσι προάγουν (επιταχύνουν) την ανάπτυξη του καρκίνου θυρεοειδούς ενεργοποιώντας τους υποδοχείς TSH.

Σαν αποτέλεσμα προκύπτει η περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά του καρκίνου θυρεοειδούς.

Καρκίνος θυρεοειδούς και Graves (νόσος)

Πώς αξιολογείται η βιολογική συμπεριφορά του καρκίνου θυρεοειδούς στους ασθενείς με νόσο Graves?

Αρκετοί συγγραφείς έχουν αναφέρει ευρήματα που χαρακτηρίζουν μία περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά του καρκίνου θυρεοειδούς σε ασθενείς με νόσο Graves σε σύγκριση με τους ευθυρεοειδικούς ασθενείς. Τέτοια ευρήματα είναι:

Ι.Μεγαλύτερη συχνότητα λεμφαδενικών μεταστάσεων (13 % vs. 6 %)

ΙΙ.Επιδείνωση της πρόγνωσης (5-ετής επιβίωση ελεύθερη νόσου: 89 % vs. 97 %)

III.Μεγαλύτερη συχνότητα

πολυεστιακής ανάπτυξης του καρκίνου θυρεοειδούς

-εξωθυρεοειδικής επέκτασης

-μεγάλου μεγέθους καρκίνος θυρεοειδούς

Καρκίνος θυρεοειδούς και Graves (νόσος)

Πως γίνεται η διαγνωστική διερεύνηση στις περιπτώσεις αυτές?

Οι δύο βασικές διαγνωστικές εξετάσεις είναι το λεπτομερές υπερηχογράφημα και η παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA). Εντούτοις, η αξιολόγηση του αποτελέσματος της κυτταρολογικής εξέτασης του υλικού που λαμβάνεται με την FNA θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς:

-η θεραπεία με αντιθυροειδικά φάρμακα και η ίδια η νόσος Graves μπορεί να προκαλέσουν μικροσκοπικές αλλοιώσεις σε κυτταρικό επίπεδο

θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο (εάν έχει προηγηθεί) μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση ατυπίας. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λάθος εκτίμηση για πιθανή υποκείμενη κακοήθεια. Για το λόγο αυτό η FNA θα πρέπει αν είναι δυνατόν να γίνεται πριν την θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο.

Καρκίνος θυρεοειδούς και Graves (νόσος)

Συμπεράσματα

Ο καρκίνος θυρεοειδούς σε ασθενείς με νόσο Graves μπορεί να έχει περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά.

Οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να υποβάλλονται σε προσεκτική διαγνωστική διερεύνηση με τη βοήθεια λεπτομερούς υπερηχογραφήματος και παρακέντησης με λεπτή βελόνη (FNA).

Τα αποτελέσματα της κυτταρολογικής εξέτασης (FNA cytology) θα πρέπει να αξιολογούνται με προσοχή.

Σε περίπτωση καρκίνου θυρεοειδούς (ή υποψίας για καρκίνο θυρεοειδούς) ενδείκνυται η ολική θυρεοειδεκτομή. Μπορεί να χρειαστεί ή όχι λεμφαδενικός καθαρισμός, ανάλογα με τα αποτελέσματα της λεπτομερούς χαρτογράφησης λεμφαδένων τραχήλου

 

Καρκίνος θυρεοειδούς και Graves (νόσος)

Θεωρούμε την άσκηση της χειρουργικής όχι μέσο πλουτισμού (κάτι που δεν είναι επιθυμητό για κανένα μέλος της ομάδας μας) αλλά τρόπο παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και ανταπόδοσης στην κοινωνία μας όλων των γνώσεων και της εμπειρίας που με πολύ κόπο αποκτήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, με τη συστηματική (κλινική και ακαδημαϊκή) ενασχόλησή μας με την χειρουργική των ενδοκρινών αδένων (θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών) αλλά και την γενική χειρουργική, μέσα από τη θητεία μας σε θέσεις ευθύνης σε μεγάλα νοσοκομεία και το Πανεπιστήμιο των Αθηνών.

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει ο τόπος μας είναι ένας παράγοντας που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

Η ομάδα μας – σεβόμενη τις οικονομικές δυσκολίες της κοινωνίας μας – διατηρεί τις τιμές των επεμβάσεων σε πολύ προσιτά επίπεδα, προσφέροντας τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να τύχουν αντιμετώπισης του προβλήματός τους από έναν πολύ εξειδικευμένο και ιδιαίτερα έμπειρο χειρουργό, χωρίς να αποκλείεται κανείς από την φροντίδα του για οικονομικούς λόγους. Είναι αδιανόητο για την ομάδα μας να υπάρξει οικονομική εκμετάλλευση του ασθενούς στην ανάγκη του.

Αριθμοί Επεμβάσεων έως 30/6/24

3497

Θυρεοειδεκτομές

746

Λεμφαδενικοί Καθαρισμοί

456

Παραθυρεοειδεκτομές
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ