Υπερπαραθυρεοειδισμός και σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών

Υπερπαραθυρεοειδισμός σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών

Υπερπαραθυρεοειδισμός και σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών Το σπινθηρογράφημα αποτελεί βασική μέθοδο για τον προεγχειρητικό εντοπισμό του υπερλειτουργούντος παραθυρεοειδικού ιστού (που συνηθεστατα είναι ένα μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς) στους ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. Το Technetium-99m sestamibi είναι το βασικό ραδιοϊσότοπο που χρησιμοποιείται για το σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών. Η χρήση του ραδιοϊσοτόπου αυτού εν προκειμένω βασίζεται στην διαφορετική πρόσληψη και κατακράτησή…

Αδένωμα παραθυρεοειδούς – ευμέγεθες, σε βαθιά θέση στον τράχηλο 960

Αδένωμα παραθυρεοειδούς – ευμέγεθες, σε βαθιά θέση στον τράχηλο (πλαγιοπίσθια επιφάνεια της καρωτίδας) (εικόνες)

Αδένωμα παραθυρεοειδούς – ευμέγεθες, σε βαθιά θέση στον τράχηλο (πλαγιοπίσθια επιφάνεια της καρωτίδας) (εικόνες) Η ασθενής ετών 46 προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Ο προεγχειρητικός εντοπιστικός έλεγχος περιλάμβανε υπερηχογράφημα και σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m. Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε παρά τον κάτω πόλο του αριστερού λοβού του θυρεοειδούς αδένα ευμέγεθες μόρφωμα με ηχομορφολογία συμβατή με αδένωμα…

Υπερπαραθυρεοειδισμός - 10 βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις

Υπερπαραθυρεοειδισμός – 10 βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις

Υπερπαραθυρεοειδισμός – 10 βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις   ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Τι είναι ο υπερπαραθυρεοειδισμός? Απάντηση Ο υπερπαραθυρεοειδισμός είναι μία πάθηση των παραθυρεοειδών αδένων. Χαρακτηρίζεται από υπερλειτουργία ενός ή περισσοτέρων από τους (συνήθως 4) παραθυρεοειδείς αδένες. Η υπερλειτουργία αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή παραθορμόνης. Η παραθορμόνη είναι μία ορμόνη με κεντρικό ρόλο στο μεταβολισμό…

Υπερπαραθυρεοειδισμός top 3 ερωτήσεις και απαντήσεις

Υπερπαραθυρεοειδισμός top 3 ερωτήσεις και απαντήσεις

Υπερπαραθυρεοειδισμός top 3 ερωτήσεις και απαντήσεις Υπερπαραθυρεοειδισμός – ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Έχω αφαιρέσει έναν παραθυρεοειδή αδένα γιατί σε αυτόν εντοπιζόταν αδένωμα παραθυρεοειδούς. Θα εμφανίσω ξανά το ίδιο πρόβλημα από τους άλλους παραθυρεοειδείς (υπερπαραθυρεοειδισμός)? Απάντηση Το αδένωμα παραθυρεοειδούς είναι η συνηθέστερη αιτία υπερπαραθυρεοειδισμού (πρωτοπαθούς). Ουπερπαραθυρεοειδισμός στο 87 – 88 % των περιπτώσεων οφείλεται σε αδένωμα παραθυρεοειδούς που…

Υπερπαραθυρεοειδισμός – μία πάθηση με προβληματική αντιμετώπιση

Υπερπαραθυρεοειδισμός – μία πάθηση με προβληματική αντιμετώπιση

Υπερπαραθυρεοειδισμός – μία πάθηση με προβληματική αντιμετώπιση Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι μία πάθηση των παραθυρεοειδών αδένων που διαγιγνώσκεται τις τελευταίες δεκαετίες όλο και πιο συχνά και κυρίως χάρη στην ευρεία χρήση της μέτρησης ασβεστίου στις εξετάσεις αίματος που συχνά γίνονται για άλλο λόγο ή στα πλαίσια γενικού ελέγχου (check-up). Συνηθέστατα οφείλεται σε: μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς…

Έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς - σχηματική αναπαράσταση της οπισθοκαρωτιδικής του θέσης (βλ. κείμενο)

Έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς, λίαν ευμέγεθες (‘γιγάντιο’), οπισθοκαρωτιδικό

Έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς, λίαν ευμέγεθες (‘γιγάντιο’), οπισθοκαρωτιδικό Η ασθενής, ετών 62, προσήλθε με διάγνωση ‘πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – αδένωμα παραθυρεοειδούς’ για χειρουργική αντιμετώπιση (παραθυρεοειδεκτομή). Η ασθενής διαγνώσθηκε με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό (σημαντική υπερασβεστιαιμία και υπερπαραθορμοναιμία, με συνυπάρχουσα διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας). Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε ευμέγεθες αδένωμα αριστερού παραθυρεοειδούς, αντίστοιχα προς την μεσότητα και προς τον κάτω πόλο…

Αδένωμα παραθυρεοειδούς και θυρεοειδεκτομή (προηγηθείσα)-υπερηχογραφικά ευρήματα (βλ. κείμενο)

Αδένωμα παραθυρεοειδούς και θυρεοειδεκτομή (προηγηθείσα)

Αδένωμα παραθυρεοειδούς και θυρεοειδεκτομή (προηγούμενη) – με αφορμή ασθενή μας Η ασθενής ετών 44 προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Αναφέρει ιστορικό θυρεοειδεκτομής προ 10ετίας για βρογχοκήλη. Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε μόρφωμα στην κοίτη του αριστερού λοβού, περίπου 18 mm κάτωθεν της χειρουργικής τομής μεγίστης διαμέτρου 17 mm με υπερηχογραφικούς χαρακτήρες συμβατούς με αδένωμα παραθυρεοειδούς. Στο…

Αδένωμα παραθυρεοειδούς - υπερηχογραφικά ευρήματα

Αδένωμα παραθυρεοειδούς – πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός: εικόνες (με αφορμή ασθενή μας)

Αδένωμα παραθυρεοειδούς – πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός: εικόνες (με αφορμή ασθενή μας) Η ασθενής ετών 48 προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Στο σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m MIBI (sestamibi) παρατηρήθηκε τόσο στις πρώιμες όσο και στις όψιμες λήψεις αυξημένη πρόσληψη και κατακράτηση του ραδιοφαρμάκου στην ανατομική περιοχή κάτωθεν του κάτω πόλου του αριστερού λοβού του θυρεοειδούς, εύρημα…

Αδένωμα παραθυρεοειδούς και SPECT/CT scan

Αδένωμα παραθυρεοειδούς και SPECT/CT scan

Αδένωμα παραθυρεοειδούς και SPECT/CT scan Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι μία πάθηση που διαγιγνώσκεται όλο και πιο συχνά κυρίως λόγω της ευρείας χρήσης εργαστηριακών μετρήσεων (ασβεστίου) στα πλαίσια του περιοδικού ελέγχου του γενικού πληθυσμού ή της διερεύνησης άλλων (άσχετων) παθήσεων. Συνηθέστατα (85 %) οφείλεται σε μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς, μπορεί όμως να οφείλεται και σε διάχυτη υπερπλασία…

Αδένωμα παραθυρεοειδούς – σχηματική απεικόνιση της υπερηχογραφικά καθοδηγούμενης παρακέντησης με λεπτή βελόνη (Fine-Needle Aspiration).

Αδένωμα παραθυρεοειδούς και παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) – με αφορμή ασθενή μας

Αδένωμα παραθυρεοειδούς και παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) – με αφορμή ασθενή μας Η ασθενής ετών 51 προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (οριακή αύξηση ασβεστίου, υπερπαραθορμοναιμία). Η ασθενής προσκομίζει διαδοχικά υπερηχογραφήματα στα οποία αναφέρονται κάποιοι πολύ μικροί όζοι στον θυρεοειδή χωρίς κλινική σημασία. Στα υπερηχογραφήματα αυτά αναφέρεται η απουσία παθολογικών ευρημάτων από τους παραθυρεοειδείς.…