Αδένωμα παραθυρεοειδούς και σπινθηρογράφημα – με αφορμή ασθενή μας

Αδένωμα παραθυρεοειδούς και σπινθηρογράφημα – με αφορμή ασθενή μας

Αδένωμα παραθυρεοειδούς και σπινθηρογράφημα – με αφορμή ασθενή μας Η ασθενής ετών 61 προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε ευμέγεθες αδένωμα παραθυρεοειδούς (δεξιά κάτω) με διαστάσεις 30 χ 14 χ12 χιλ., στην πλαγιοπίσθια επιφάνεια της τραχείας και σε οπίσθια σχετικά θέση σε σχάση με την κοινή καρωτίδα. Εκτείνεται σε μήκος μέχρι την…

Γιγάντιο αδένωμα παραθυρεοειδούς

Γιγάντιο αδένωμα παραθυρεοειδούς – με αφορμή ασθενή μας

Γιγάντιο αδένωμα παραθυρεοειδούς σε ασθενή μας Ο ασθενής ετών 55 προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε ευμεγέθης λοβωτός σχηματισμός μεγίστης διαμέτρου 38.7 χιλ. με ηχομορφολογία συμβατή με αδένωμα παραθυρεοειδούς. Βρίσκεται σε εν τω βάθει θέση, πίσω από το μέσο και κάτω τριτημόριο του δεξιού λοβού του θυρεοειδούς. Χωρίς ουσιώδη άλλα ευρήματα από…

Αδένωμα παραθυρεοειδούς – το μέγεθός του δεν σχετίζεται με την βαρύτητα της υπερασβεστιαιμίας και της υπερπαραθορμοναιμίας (με αφορμή ασθενή μας)

Αδένωμα παραθυρεοειδούς – το μέγεθός του δεν σχετίζεται με την βαρύτητα της υπερασβεστιαιμίας και της υπερπαραθορμοναιμίας

Αδένωμα παραθυρεοειδούς – το μέγεθός του δεν σχετίζεται με την βαρύτητα της υπερασβεστιαιμίας και της υπερπαραθορμοναιμίας (με αφορμή ασθενή μας) H ασθενής ετών 70 προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού και όζου θυρεοειδούς. Η ασθενής παρουσιάζει σοβαρή υπερασβεστιαιμία (ασβέστιο αίματος 13.1 mg/dl) και υψηλή υπερπαραθορμοναιμία (PTH = 509 pg/ml). Η υψηλή υπερασβεστιαιμία αντιμετωπίσθηκε αρχικά με…

Έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς (οπισθοκαρωτιδικό, προσπονδυλικό)

Έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς (οπισθοκαρωτιδικό, προσπονδυλικό)

Έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς (οπισθοκαρωτιδικό, προσπονδυλικό) Η ασθενής ετών 37 προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε αδένωμα παραθυρεοειδούς (δεξιά κάτω) με διαστάσεις 23 x 15 x 10 χιλ., πίσω και κάτω από τον κάτω πόλο του δεξιού λοβού. Υποβλήθηκε σε παραθυρεοειδεκτομή (αφαίρεση παραθυρεοειδούς δεξιά κάτω, όπου αναπτύχθηκε το αδένωμα παραθυρεοειδούς) μέσω εγκάρσιας τραχηλικής…

Αδένωμα παραθυρεοειδούς

Αδένωμα παραθυρεοειδούς εντοπισμός – αστοχία ακριβούς προεγχειρητικού εντοπισμού σε ασθενή με ευμέγεθες αδένωμα παραθυρεοειδούς

Αδένωμα παραθυρεοειδούς εντοπισμός – αστοχία ακριβούς προεγχειρητικού εντοπισμού σε ασθενή με ευμέγεθες αδένωμα παραθυρεοειδούς Η ασθενής ετών 50 προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Στο σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών παρατηρείται ασθενής κατακράτηση του ραδιοφαρμάκου στον κάτω πόλο του αριστερού λοβού, εύρημα ενδεικτικό παρουσίας υπερλειτουργικού παραθυρεοειδικού ιστού στην εν λόγω περιοχή (αδένωμα παραθυρεοειδούς). Η ασθενής υποβλήθηκε στη συνέχεια…

Παραθυρεοειδής αδένας συμπτώματα 904

Παραθυρεοειδής αδένας συμπτώματα

Παραθυρεοειδής αδένας συμπτώματα Παραθυρεοειδής αδένας συμπτώματα.- Οι παραθυρεοειδείς αδένες είναι τέσσερις μικροί αδένες που βρίσκονται πίσω από τον θυρεοειδή αδένα, δύο δεξιά και δύο αριστερά. Έχουν μέγεθος φακής, εντούτοις όμως – παρά το μικρό τους μέγεθος – έχουν μεγάλη σημασία για την σωστή ρύθμιση των επιπέδων του ασβεστίου στο αίμα. Η συνηθέστερη πάθηση των παραθυρεοειδών…

Έκτοπο ενδοθυρεοειδικό αδένωμα παραθυρεοειδούς

Έκτοπο ενδοθυρεοειδικό αδένωμα παραθυρεοειδούς – με αφορμή ασθενή μας

Έκτοπο ενδοθυρεοειδικό αδένωμα παραθυρεοειδούς – με αφορμή ασθενή μας Η ασθενής ετών 67 προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού και όζων θυρεοειδούς. Στον προεγχειρητικό εντοπιστικό έλεγχο (σπινθηρογράφημα και υπερηχογράφημα) δημιουργείται η υπόνοια για έκτοπο ενδοθυρεοειδικό αδένωμα παραθυρεοειδούς. Δεν απεικονίσθηκαν παθολογικά ευρήματα από τους λοιπούς παραθυρεοειδείς τόσο στον τράχηλο όσο και στο μεσοθωράκιο. Συνυπάρχουν διάσπαρτοι όζοι…

Αδένωμα παραθυρεοειδούς και παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο – μία δύσκολη παραθυρεοειδεκτομή με ταυτόχρονη ολική θυρεοειδεκτομή

Αδένωμα παραθυρεοειδούς και παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο – μία δύσκολη παραθυρεοειδεκτομή με ταυτόχρονη ολική θυρεοειδεκτομή

Αδένωμα παραθυρεοειδούς και παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο – μία δύσκολη παραθυρεοειδεκτομή με ταυτόχρονη ολική θυρεοειδεκτομή Παρουσίαση ασθενούς Αιτία εισόδου H ασθενής ηλικίας 60 ετών προσήλθε με διάγνωση ‘αδένωμα παραθυρεοειδούς – πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός ‘, με συνυπάρχουσα μικρο-πολυοζώδη βρογχοκήλη για χειρουργική αντιμετώπιση.   Προεγχειρητικός εντοπιστικός έλεγχος Υπερηχογράφημα Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε μόρφωμα, με υπερηχογραφικούς χαρακτήρες συμβατούς με αδένωμα παραθυρεοειδούς,…

Υπερπαραθυρεοειδισμός και σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών

Υπερπαραθυρεοειδισμός σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών

Υπερπαραθυρεοειδισμός και σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών Το σπινθηρογράφημα αποτελεί βασική μέθοδο για τον προεγχειρητικό εντοπισμό του υπερλειτουργούντος παραθυρεοειδικού ιστού (που συνηθεστατα είναι ένα μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς) στους ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. Το Technetium-99m sestamibi είναι το βασικό ραδιοϊσότοπο που χρησιμοποιείται για το σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών. Η χρήση του ραδιοϊσοτόπου αυτού εν προκειμένω βασίζεται στην διαφορετική πρόσληψη και κατακράτησή…

Αδένωμα παραθυρεοειδούς – ευμέγεθες, σε βαθιά θέση στον τράχηλο 960

Αδένωμα παραθυρεοειδούς – ευμέγεθες, σε βαθιά θέση στον τράχηλο (πλαγιοπίσθια επιφάνεια της καρωτίδας) (εικόνες)

Αδένωμα παραθυρεοειδούς – ευμέγεθες, σε βαθιά θέση στον τράχηλο (πλαγιοπίσθια επιφάνεια της καρωτίδας) (εικόνες) Η ασθενής ετών 46 προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Ο προεγχειρητικός εντοπιστικός έλεγχος περιλάμβανε υπερηχογράφημα και σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m. Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε παρά τον κάτω πόλο του αριστερού λοβού του θυρεοειδούς αδένα ευμέγεθες μόρφωμα με ηχομορφολογία συμβατή με αδένωμα…