ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ)

Απεικονιστικός έλεγχος στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό Εντoπιστικός έλεγχος Ο απεικονιστικός εντοπιστικός έλεγχος στους ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό έχει σαν στόχο τον εντοπισμό του αδενώματος παραθυρεοειδούς που συνηθέστατα (85 %) ευθύνεται για τη νόσο. Ο έλεγχος προεγχειρητικού εντοπισμού στην πράξη περιλαμβάνει το υπερηχογράφημα τραχήλου και το σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi.   Βασικές απεικονιστικές εξετάσεις (πέραν του εξετάσεων…

Υπερπαραθυρεοειδισμός (πρωτοπαθής) – ποιός είναι ο απαραίτητος έλεγχος για τη σωστή διάγνωση?

Βασικές γνώσεις Η διάγνωση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (PHPT, Primary HyperParaThyroidism) είναι βιοχημική. Ο ΡΗΡΤ χαρακτηρίζεται από επίμονη αύξηση των επιπέδων συνολικού ασβεστίου στο αίμα παράλληλα με αυξημένα επίπεδα παραθορμόνης. Σε κάποιους ασθενείς, τα επίπεδα παραθορμόνης στον ΡΗΡΤ μπορεί να κυμαίνονται στα ανώτερα φυσιολογικά όρια, απουσιάζει δηλαδή και σε αυτή την περίπτωση η -φυσιολογικά αναμενόμενη για…

ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ – Τι είναι η αμφοτερόπλευρη διερεύνηση τραχήλου? Έχει θέση σήμερα, στην εποχή της ελάχιστα επεμβατικής παραθυρεοειδεκτομής?

Εισαγωγή Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός συνηθέστατα (85 %) οφείλεται σε μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς. Σήμερα, χάρη στις προόδους της σύγχρονης απεικόνισης, είναι πολύ συχνά δυνατός ο εντοπισμός της ακριβούς θέσης του αδενώματος πριν την χειρουργική επέμβαση (προεγχειρητικός εντοπισμός). Ο προεγχειρητικός εντοπισμός επιτυγχάνεται κυρίως με τη βοήθεια του υπερηχογραφήματος και του σπινθηρογραφήματος θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών (Tc-99m sestamibi scan).…

ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ – H σημασία της διάκρισής του από την Οικογενή Υποασβεστιαιμική Υπερασβεστιαιμία στη Χειρουργική των Παραθυρεοειδών

Εισαγωγή – Ορισμός Η οικογενής υποασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία (FHH, Familial Hypocalciuric Hypercalcemia) είναι μία κληρονομική πάθηση που μεταβιβάζεται κατά τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα. Πρόκειται για μία σπάνια παθολογική κατάσταση, η επίπτωση (‘συχνότητα’) της οποίας δεν είναι επακριβώς γνωστή. Οι διαταραχές που χαρακτηρίζουν την FHH παρατηρούνται από την παιδική ηλικία. Περιλαμβάνουν: -ήπια υπερασβεστιαιμία -μειωμένη αποβολή ασβεστίου στα…

ΕΚΤΟΠΟ ΑΔΕΝΩΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ – Εμβρυολογική βάση, ανατομικά δεδομένα και σημασία στην χειρουργική παραθυρεοειδών

Εμβρυολογική βάση Η εμβρυολογική προέλευση των παραθυρεοειδών αδένων είναι από τον 3ο και 4ο φαρυγγικό θύλακο. Οι παραθυρεοειδείς αναπτύσσονται στη διάρκεια της 4ης-5ης εβδομάδας της εμβρυικής ζωής. Είναι ενδιαφέρον ότι οι άνω παραθυρεοειδείς αναπτύσσονται από τον (κατώτερο) 4ο φαρυγγικό θύλακο. Αντίθετα, οι κάτω παραθυρεοειδείς αναπτύσσονται από τον (ανώτερο) 3ο φαρυγγικό θύλακο. Στη συνέχεια, οι παραθυρεοειδείς…

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ-Πότε πρέπει να υποψιαστούμε την ύπαρξη κληρονομικής προδιάθεσης?Ποια η σημασία στην πράξη?

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός: Πόσο συχνά υπάρχει γενετικό υπόβαθρο? Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι σποραδικός στην πλειονότητα των ασθενών (90 – 95 %). Εντούτοις, στο 5 – 10 % των ασθενών η νόσος έχει γενετική βάση (υπάρχει κληρονομικό υπόβαθρο).   Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός: Πότε θα πρέπει να υποψιαστούμε την ύπαρξη κληρονομικής προδιάθεσης (γενετικής βάσης)? Υποψία για την ύπαρξη κληρονομικής…

Παραθυρεοειδική κρίση – μία σπάνια αλλά δυνητικά επικίνδυνη επιπλοκή του υπερπαραθυρεοειδισμού

Ορισμός – επίπτωση Η παραθυρεοειδική κρίση (ΠΚ) αποτελεί μία σπάνια επιπλοκή του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (PHPT). Περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1939 (από τον Hanes). Η συχνότητά της κυμαίνεται περί το 1 %. Η σπανιότητά της οφείλεται στο ότι ο ΡΗΡΤ είναι συνήθως μία προοδευτική νόσος με αργή εξέλιξη. Η αύξηση των επιπέδων ασβεστίου ορού συμβαίνει…

ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ – πότε έχει θέση η χειρουργική επέμβαση?

Εισαγωγή Ο συμπτωματικός πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (ΡΗΡΤ)- δηλαδή ο ΡΗΡΤ που συνοδεύεται από κλινική συμπτωματολογία – αποτελεί απόλυτη ένδειξη χειρουργικής επέμβασης. Στον ασυμπτωματικό εντούτοις ΡΗΡΤ – δηλαδή στον ΡΗΡΤ που δεν συνοδεύεται από κλινική συμπτωματολογία – υπάρχουν κάποιες περισσότερο συγκεκριμένες ενδείξεις χειρουργικής επέμβασης.   Πότε επιλέγεται η χειρουργική επέμβαση στους ασθενείς με ασυμπτωματικό ΡΗΡΤ? 1.Ηλικία κάτω…

Δευτεροπαθής /Τριτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός : τι είναι? πώς αντιμετωπίζεται?

Τι είναι ο δευτεροπαθής / τριτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός? Στους ασθενείς με χρόνια νεφροπάθεια αναπτύσσεται υπερπαραθυρεοειδισμός λόγω αντίστασης των περιφερικών ιστών στη δράση της παραθορμόνης. Στους ασθενείς αυτούς, οι παραθυρεοειδείς αντιρροπιστικά εκκρίνουν αυξημένες ποσότητες παραθορμόνης. Σαν αποτέλεσμα, παρατηρείται υπερπαραθορμοναιμία (δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός). Η συνεχής διέγερση των παραθυρεοειδών σε βάθος χρόνου έχει σαν αποτέλεσμα την διάχυτη υπερπλασία και την…

Υπερπαραθυρεοειδισμός σε ηλικιωμένους ασθενείς – Ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και πλεονεκτήματα της παραθυρεοειδεκτομής

Εισαγωγή – Πόσο συχνός είναι ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός στους υπερήλικες? Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (PHPT, primary hyperparathyroidism) είναι μία νόσος που παρατηρείται συχνά σε ηλικιωμένους ασθενείς. Εκτιμάται ότι η επίπτωση (‘συχνότητα’) του ΡΗΡΤ είναι περίπου 1.5 % σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Η χειρουργική επέμβαση (παραθυρεοειδεκτομή) αποτελεί τη μόνη μέθοδο οριστικής αντιμετώπισης του ΡΗΡΤ.…