Σπανιότεροι Κακοήθεις όγκοι Θυροειδούς

 

Εκτός από τον καρκίνο θυρεοειδούς, είναι δυνατόν να παρατηρηθούν με πολύ μικρότερη συχνότερα και κάποιοι άλλοι σπανιότεροι κακοήθεις όγκοι θυρεοειδούς, όπως:

  • Λέμφωμα θυρεοειδούς. Η διάγνωσή του έχει σημασία καθώς ο ρόλος της χειρουργικής είναι περιορισμένος στην αντιμετώπισή του, η οποία σήμερα επιτυγχάνεται με συνδυσμένη χημειο-/ακτινο-θεραπεία.
  • Καρκίνωμα εκ πλακωδών επιθηλίων. Σπάνια μορφή καρκίνου θυρεοειδούς με δυσμενή πρόγνωση και επιθετική βιολογική συμπεριφορά
  • Ινοσάρκωμα. Γενικά έχει πτωχή πρόγνωση και η θεραπεία συνίσταται σε χειρουργική εκτομή
  • Μεταστατικοί όγκοι. Συνηθέστερα μεταστάσεις στο θυρεοειδή παρατηρούνται από τον καρκίνο του νεφρού, του μαστού και του πεπτικού σωλήνα (σπανιότερα και από μελάνωμα και από μεσοθηλίωμα)
Σπανιότεροι Κακοήθεις όγκοι Θυροειδούς
όγκοι Θυροειδούς

Videos

Κακοήθεις Παθήσεις

Σπανιότεροι Κακοήθεις όγκοι ΘυροειδούςΚαρκίνος ΘυρεοειδούςΚαρκίνος Θυρεοειδούς στην κύησηΚαρκίνος Θυρεοειδούς στα παιδιά

θα χαρούμε να ανταποκριθούμε στο ερώτημά σας.