Έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς σε υψηλή οπισθοφαρυγγική προσπονδυλική θέση και δύσκολο προεγχειρητικό εντοπισμό

You are here:
Go to Top