Skip to main content
search

Εισαγωγή

Θυρεοειδεκτομή & παραθυρεοειδεκτομή- νεότερες πηγές ενέργειες: μία εναλλακτική επιλογή για ασφαλή αιμόσταση.- Η επιμελής αιμόσταση (έλεγχος αιμορραγίας) αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ασφαλή και επιτυχή εκτέλεση κάθε χειρουργικής επέμβασης. Η βεβιασμένη εκτέλεση μιας επέμβασης, αδιαφορώντας για την προσεκτική αιμόσταση, εκθέτει τον ασθενή στον κίνδυνο εμφάνισης πολλαπλών επιπλοκών. Ο κλασικός τρόπος αιμόστασης περιλαμβάνει τη χρήση ραμμάτων (είτε ελεύθερων απολινώσεων είτε ‘περαστών’ ραμμάτων με βελόνη), καθώς επίσης και την χρήση διαθερμίας (μονοπολικής ή διπολικής). Στη διαθερμία γίνεται χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την αιμόσταση των ιστών.

Η πιο πρόσφατη προσθήκη στη ‘φαρέτρα’ του χειρουργού για ασφαλή και αποτελεσματική αιμόσταση είναι οι σύγχρονες συσκευές με νεότερες πηγές ενέργειας. Οι συσκευές αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική και ασφαλή αιμόσταση τόσο στη θυρεοειδεκτομή όσο και (σπανιότερα) στην παραθυρεοειδεκτομή (αφαίρεση παραθυρεοειδούς).

 

Συσκευές αιμόστασης με νεότερες πηγές ενέργειας

Οι βασικές συσκευές της κατηγορίας αυτής είναι το LigaSure και το Ultracision

LigaSure

Πρόκειται για ηλεκτροθερμική μέθοδο αιμόστασης. H τεχνική έχει δεχθεί πρόσφατα αναβαθμίσεις.Η νέα ενεργειακή πλατφόρμα επιτυγχάνει ταχύτερα (2 – 4 sec) ιστική τήξη και συγκόλληση του τοιχώματος των αιμοφόρων αγγείων (fusion). Η αιμόσταση επιτυγχάνεται με την επίδραση της συσκευής στο κολλαγόνο και στην ελαστίνη του αγγειακού τοιχώματος. Η ιστική τήξη έχει σαν αποτέλεσμα τον ανασχηματισμό του αγγειακού τοιχώματος και τη δημιουργία ενός είδους ‘ζώνης έμφραξης’.

Ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα ελέγχου επιτυγχάνει τη βέλτιστη διαχείριση της παρεχόμενης ενέργειας, παρέχοντας ένα αυτοματοποιημένο σύστημα επιλογών, ανάλογα με την επιθυμητή επίδραση στους ιστούς. Με τον τρόπο αυτό η παροχή ενέργειας προσαρμόζεται συνεχώς στην εκάστοτε αντίσταση των ιστών. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος λειτουργίας και επιτευχθεί η ασφαλής αιμόσταση στο αγγείο που έχει συλληφθεί με την λαβίδα LigaSure η γεννήτρια παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο και διακόπτεται αυτόματα η παροχή ενέργειας.

Η συσκευή LigaSure μπορεί να επιτύχει ασφαλή αιμόσταση σε αγγεία διαμέτρου έως 7 mm. Σημειώνεται ότι όλα τα αγγεία που απολινώνονται στη θυρεοειδεκτομή / παραθυρεοειδεκτομή έχουν συνηθέστατα μικρότερη διάμετρο από αυτή που αναφέρεται παραπάνω.

 

Ultracision ( ‘ψαλίδι υπερήχων’)

Αποετλεί αξιόπιστη εναλλακτική μέθοδο αιμόστασης με χρήση νεότερων πηγών ενέργειας. Η συχνότητα δόνησης της λεπίδας είναι 55.000 κύκλοι / sec. Το εύρος ταλάντωσης κυμαίνεται από 80 – 200 μm. Με τον τρόπο αυτό μεταφέρεται μηχανική ενέργεια στους ιστούς και προκαλείται μετουσίωση και πήξη των πρωτεϊνών. Δημιουργείται έτσι ένα κολλώδες υλικό που στεναγοποιεί τα μικρά αγγεία. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες < 800 C. Η διατομή των ιστών με το «νυστέρι» υπερήχων επιτυγχάνεται με την ταχεία ταλάντωση της λεπίδας σε μια απόσταση 50-100μm επί του ιστού που έχει συλληφθεί στη συσκευή. Ο συνδυασμός της εφαρμοζόμενης πίεσης στον ιστό με την ταχεία κίνηση της λεπίδας προκαλεί διατομή του ιστού.

Η ακρίβεια διατομής και θρόμβωσης ελέγχεται από τον χειρουργό με τη ρύθμιση της έντασης της συσκευής, της πίεσης στη λαβίδα και της έλξης που ασκείται στους ιστούς.

Σχόλια

Οι νεότερες αυτές συσκευές αιμόστασης προσφέρουν κάποια πλεονεκτήματα σε σύγκριση με της κλασικές μεθόδους αιμόστασης.

Ειδικά στη θυρεοειδεκτομή & παραθυρεοειδεκτομή, τα βασικά τους πλεονεκτήματα είναι τα εξής δύο:

  • Μικρότερες θερμοκρασίες και ελάχιστη διασπορά θερμότητας στους παρακείμενους ιστούς σε σύγκριση με την κλασική ηλεκτροδιαθερμία. Η παράμετρος αυτή έχει θεωρητικά σημασία όσον αφορά την προστασία των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων από τυχόν θερμική βλάβη λόγω διασποράς θερμότητας
  • Οικονομία χρόνου και ευκολία για τον χειρουργό στην εκτέλεση της επέμβασης. Η διευκόλυνση αυτή μπορεί να είναι σημαντική ιδιαίτερα σε γιγάντιες καταδυόμενες βρογχοκήλες.

Το μόνο τους μειονέκτημα είναι το κόστος.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί η χρήση τους επιβεβλημένη για τη θυρεοειδεκτομή / παραθυρεοειδεκτομή. Παρά την διευκόλυνση που μπορεί να προσφέρουν στην θυρεοειδεκτομή / παραθυρεοειδεκτομή, ο έμπειρος χειρουργός θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών μπορεί να εκτελέσει με απόλυτη ασφάλεια κάθε τέτοιου είδους επέμβαση χρησιμοποιώντας τις κλασικές μεθόδους αιμόστασης. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιτευχθεί το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα, ενώ ο ασθενής αποφεύγει το κόστος μιας συσκευής που διευκολύνει μεν τον χειρουργό, χωρίς να είναι όμως απαραίτητη.

Αριθμοί Επεμβάσεων έως 31/12/23

3165

Θυρεοειδεκτομές

656

Λεμφαδενικοί Καθαρισμοί

404

Παραθυρεοειδεκτομές
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ