Skip to main content
search

Θυρεοειδεκτομή – θυρεοειδεκτομή σε παθήσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών: πως αξιολογείται η ποιότητα της φροντίδας των ασθενών;

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στον χώρο της υγείας στα θέματα που άπτονται της ποιότητας της φροντίδας των ασθενών. Η επίλυση του προβλήματος υγείας του ασθενούς αποτελεί το βασικό ζητούμενο. Αυτό όμως σήμερα δεν θεωρείται αρκετό, καθώς η αντιμετώπιση του ασθενούς θα πρέπει να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πώς αξιολογείται η ποιότητα της φροντίδας των ασθενών που υποβάλλονται σε θυρεοειδεκτομή – παραθυρεοειδεκτομή (αφαίρεση θυρεοειδούς – αφαίρεση παραθυρεοειδών)?

Στάδια αντιμετώπισης του ασθενούς

Η αντιμετώπιση του ασθενούς που πρόκειται να υποβληθεί εξελίσσεται σε διάφορα διαδοχικά στάδια. Η ποιότητα της φροντίδας – που κρίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια – θα πρέπει να διασφαλίζεται στο κάθε ένα από τα στάδια αυτά.

1ο στάδιο. Διαγνωστική διερεύνηση

Πριν επιχειρηθεί η επέμβαση θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών (θυρεοειδεκτομή – παραθυρεοειδεκτομή) επιβάλλεται η πλήρης και αξιόπιστη προεγχειρητική διαγνωστική διερεύνηση. Ο ασθενής δεν θα πρέπει να οδηγείται βεβιασμένα στο χειρουργείο, χωρίς να μελετηθεί πλήρως. Ανάλογα με την περίπτωση, η διαγνωστική αυτή διερεύνηση περιλαμβάνει:

 • την λήψη ενός λεπτομερούς ατομικού και οικογενειακού ιστορικού
 • την προσεκτική κλινική εξέταση του ασθενούς
 • τον εργαστηριακό του έλεγχο (π.χ. έλεγχος θυρεοειδικής λειτουργίας, επίπεδα καλσιτονίνης ορού κλπ.)
 • τον απεικονιστικό του έλεγχο. Συνηθέστατα το υπερηχογράφημα αρκεί, εφόσον γίνεται από εξειδικευμένο και έμπειρο στην απεικόνιση του θυρεοειδούς – τραχήλου ακτινολόγο. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθούν και άλλες εξετάσεις, όπως αξονική /μαγνητική τομογραφία, σπινθηρογράφημα κλπ.

 

2ο στάδιο. Προγραμματισμός για την επέμβαση

Βασικό στοιχείο στην σωστή και ποιοτική αντιμετώπιση του ασθενούς είναι ο προγραμματισμός για την επέμβαση χωρίς περιττές καθυστερήσεις. Ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας (π.χ. ασυμπτωματική βρογχοκήλη) μπορεί να προγραμματιστεί για επέμβαση σε ημερομηνία που θα επιλέξει ο ίδιος ο ασθενής. Μία επέμβαση όμως για καρκίνο θυρεοειδούς (θυρεοειδεκτομή ± λεμφαδενικός καθαρισμός) θα πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Η καθυστέρηση παρατείνει την αγωνία και το άγχος του ασθενούς, όπως επίσης και οι χωρίς λόγο αναβολή (ή αναβολές) της επέμβασης.

3ο στάδιο. Προεγχειρητικός έλεγχος – προεγχειρητική προετοιμασία

Ο ασθενής θα πρέπει να προσέλθει στο χειρουργείο για θυρεοειδεκτομή – παραθυρεοειδεκτομή έχοντας υποβληθεί στον απαιτούμενο προεγχειρητικό έλεγχο και έχοντας διορθώσει τυχόν διαταραχές που μπορεί να τον θέσουν σε κίνδυνο στη θυρεοειδεκτομή – παραθυρεοειδεκτομή. Αναφέρονται στη συνέχεια κάποια ενδεικτικά παραδείγματα:

 • Προσεκτικός χειρισμός σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά
 • Ρύθμιση θυρεοειδικής λειτουργίας σε ασθενείς με υπερθυρεοειδισμό
 • Μείωση επιπέδων ασβεστίου σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και βαριά υπερασβεστιαιμία
 • Βελτίωση αναπνευστικής λειτουργίας (π.χ. με εισπνεόμενα) σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

4ο στάδιο. Χειρουργική επέμβαση

Η χειρουργική επέμβαση (θυρεοειδεκτομή ± λεμφαδενικός καθαρισμός) θα πρέπει κατά προτίμηση να γίνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο χειρουργό θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών. Με τον τρόπο αυτό:

 • Διασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα
 • Μειώνεται κατά το δυνατόν η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών
 • Μειώνεται η πιθανότητα να χρειαστεί μελλοντικά νέα χειρουργική επέμβαση (π.χ. σε καρκίνο θυρεοειδούς, σε υπερπαραθυρεοειδισμό κλπ.)
 • Συντομεύεται η διάρκεια νοσηλείας
 • Το είδος της επέμβασης (θυρεοειδεκτομή και σε τί έκταση, με ή χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό) εξατομικεύεται ανάλογα με τα ιδιαίτερα δεδομένα του κάθε ασθενούς.

Η χρήση νευροδιεγέρτη γίνεται κατά την κρίση του χειρουργού. Η χρήση του δεν υποκαθιστά την εμπειρία του χειρουργού. Ο έμπειρος χειρουργός είναι σε θέση να αναγνωρίσει οπτικά τα παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα και να τα προστατεύσει. Η ΑΤΑ (American Thyroid Association) συνιστά σαν πρακτική ρουτίνας την οπτική αναγνώριση των λαρυγγικών νεύρων. Η χρήση του νευροδιεγέρτη γίνεται επιλεκτικά (π.χ. σε επανεπεμβάσεις ή όταν το ζητήσει ο χειρουργός). Περισσότερα για τον νευροδιεγέρτη στις επεμβάσεις θυρεοειδούς σε παλαιότερες αναρτήσεις μας.

 

5ο στάδιο. Μετεγχειρητική φροντίδα στη διάρκεια της νοσηλείας του ασθενούς

Η νοσηλεία του ασθενούς θα πρέπει να γίνεται σε ένα οργανωμένο τμήμα, με σεβασμό στον ασθενή και στις ανάγκες του.

Οι χώροι της κλινικής θα πρέπει να πληρούν τα standards που υπάρχουν σήμερα για την αξιοπρεπή νοσηλεία των ασθενών.

Θα πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα τόσο από το νοσηλευτικό όσο και από το ιατρικό προσωπικό (π.χ. εφημερεύοντες γιατροί) να αναγνωριστούν τυχόν προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν στη διάρκεια της νοσηλείας και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και σωστά.

6ο στάδιο. Μετεγχειρητική φροντίδα μετά την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο

Οι οδηγίες που θα δοθούν στον ασθενή θα πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και ει δυνατόν γραπτές (ώστε να είναι συνεχώς διαθέσιμες για τον ασθενή).

Ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να είναι άμεσα και πάντα διαθέσιμος, κατά προτίμηση ο ίδιος και όχι μέσω αντιπροσώπων. Σε κάθε απορία ή πιθανό πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει ο ασθενής θα πρέπει να μπορεί να ασχοληθεί μαζί του και να δώσει λύση στο πρόβλημα ή απάντηση στην απορία που απασχολεί τον ασθενή.

Η ιστολογική εξέταση δεν θα πρέπει να καθυστερεί χωρίς λόγο. Ιδανικά θα πρέπει να την έχει λάβει ο ασθενής σε διάστημα 2 ή το πολύ 3 εβδομάδων. Σε περίπτωση που χρειαστούν επιπλέον πληροφορίες (π.χ. ανοσοϊστοχημικός έλεγχος) θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αυτή.

Συμπέρασμα

Η ποιοτική φροντίδα του ασθενούς που υποβάλλεται σε θυρεοειδεκτομή – παραθυρεοειδεκτομή κρίνεται με βάση αρκετές παραμέτρους. Βασική παράμετρος είναι ο χειρουργός που θα αναλάβει την αντιμετώπιση του ασθενούς, που θα πρέπει να διαθέτει εξειδίκευση και εμπειρία στη χειρουργική θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών. Υπεισέρχονται όμως και αρκετές άλλες παράμετροι, τόσο στη φάση της προεγχειρητικής διερεύνησης και του προεγχειρητικού ελέγχου, όσο και στη φάση της μετεγχειρητικής πορείας του ασθενούς. Ο έμπειρος χειρουργός θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών μπορεί να επιτύχει την παροχή ποιοτικής φροντίδας στον ασθενή που υποβάλλεται σε θυρεοειδεκτομή ή παραθυρεοειδεκτομή, μέσω της συνεργασίας του με επιλεγμένους και έμπειρους συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων (π.χ. ακτινολόγους, κυτταρολόγους, αναισθησιολόγο, παθολογοανατόμο, πυρηνικό γιατρό κλπ.).

 

Αριθμοί Επεμβάσεων έως 31/12/23

3165

Θυρεοειδεκτομές

656

Λεμφαδενικοί Καθαρισμοί

404

Παραθυρεοειδεκτομές
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ