Καρκίνος θυρεοειδούς με ασυνεχείς λεμφαδενικές μεταστάσεις (skip lymph node metastases) σε ασθενή μας – σημασία στην πράξη

You are here:
Go to Top