Skip to main content
search

 

Καρκίνος θυρεοειδούς και βαριά νοσογόνος παχυσαρκία – ολική θυρεοειδεκτομή σε ασθενή μας

Ο ασθενής, ετών 36, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς. Στο υπερηχογράφημα απεικονίστηκε στον άνω πόλο του αριστερού λοβού όζος μεγίστης διαμέτρου 16 mm ύποπτης ηχομορφολογίας που ταυτοποιήθηκε ως  Bethesda VI στην παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA). Λεπτομερής χαρτογράφηση λεμφαδένων τραχήλου  αρνητική για παθολογικούς λεμφαδένες στα ανατομικά διαμερίσματα του τραχήλου. Παρατηρείται υπερηχογραφική εικόνα αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας. Ασθενής ευθυρεοειδικός. Σημειώνεται ότι ο ασθενής πάσχει από νοσογόνο παχυσαρκία (σωματικό βάρος 180 kg, ύψος 1.7 m, BMI = 62.3).

 

Καρκίνος Θυρεοειδούς Και Βαριά Νοσογόνος Παχυσαρκία – Ολική Θυρεοειδεκτομή Σε Ασθενή Μας

Καρκίνος θυρεοειδούς και βαριά νοσογόνος παχυσαρκία – ολική θυρεοειδεκτομή σε ασθενή μας

Στην εικόνα, πάνω αριστερά, εικονίζεται ο ασθενής αμέσως μετά τη διασωλήνωσή του. Είναι εμφανές το πρόβλημα που δημιουργεί ο ιδιαίτερος σωματότυπός του (εξαιρετικά βραχύς τράχηλος , με μεγάλο βάθος). Η έκταση της κεφαλής ελάχιστη βελτίωση προσέφερε στο παραπάνω πρόβλημα.

 

Υπερηχογραφικά Ευρήματα (Βλ. Κείμενο)

Υπερηχογραφικά ευρήματα (βλ. κείμενο)

 

Υποβλήθηκε σε ολική θυρεοειδεκτομή υπό γενική αναισθησία μέσω εγκάρσιας τραχηλικής τομής. Κατά την επέμβαση επιβεβαιώνονται τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου. Η επέμβαση εξελίχθηκε με εξαιρετικά μεγάλου βαθμού δυσκολία λόγω σωματότυπου (πολύ βραχύς και πολύ βαθύς τράχηλος, νοσογόνος παχυσαρκία), λίαν δυσχερούς αποκόλλησης του θυρεοειδούς από την τραχεία (λόγω της συνυπάρχουσας θυρεοειδίτιδας), αλλά και λόγω της αρκετά υψηλής θέσης στον τράχηλο των άνω πόλων των δύο λοβών (που έχουν αυξημένη κεφαλοουραία διάμετρο), πράγμα που δυσχεραίνει την προσπέλαση στα άνω θυρεοειδικά αγγεία. Επιπλέον ο Bethesda VI όζος εντοπίζεται στον άνω πόλο του αριστερού λοβού καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την προσπέλαση στα αριστερά άνω θυρεοειδικά αγγεία. Δεν παρατηρήθηκαν μακροσκοπικά ύποπτοι λεμφαδένες στο κεντρικό διαμέρισμα του τραχήλου.

Η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά, με τις σημαντικές εντούτοις δυσκολίες που περιγράφηκαν παραπάνω.

Η γενική αναισθησία και η επέμβαση έγιναν καλά ανεκτές – ανάνηψη ομαλή.

Εξήλθε της κλινικής την 1η μετεγχειρητική ημέρα σε πολύ καλή γενική κατάσταση

 

Σχόλιο

Η νοσογόνος παχυσαρκία ορίζεται με βάση τον δείκτη σωματικής μάζας (BODY MASS INDEX, BMI), που υπολογίζεται με βάση το σωματικό βάρος και το ύψος σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο:

BMI = W / H2

Όπου W το σωματικό βάρος (σε kg) και H το ύψος (σε m).

Υπάρχουν σήμερα στο διαδίκτυο ελεύθερες εφαρμογές όπου ο υπολογισμός του BMI γίνεται αυτόματα, εισάγοντας μόνο τις δύο αυτές παραμέτρους (ύψος και βάρος).

Ο φυσιολογικός BMI κυμαίνεται μεταξύ 18.5 και 25 (18.5 < ΒΜΙ < 25)

Τιμές ΒΜΙ μεταξύ 25 και 30 σημαίνουν ότι πρόκειται για υπέρβαρο άτομο

Η νοσογόνος παχυσαρκία ορίζεται όταν οι τιμές ΒΜΙ υπερβαίνουν το 30.

Υπάρχουν μάλιστα διαβαθμίσεις της βαρύτητας της νοσογόνου παχυσαρκίας, ανάλογα με τις τιμές του ΒΜΙ, ως εξής:

Κατηγορία Ι : 30 < ΒΜΙ <35

Κατηγορία ΙΙ: 35 < ΒΜΙ < 40

Κατηγορία ΙΙΙ: 40 < BMI

H παχυσαρκία έχει συσχετιστεί σαν πιθανός παράγοντας κινδύνου με διάφορες μορφές καρκίνου, μεταξύ αυτών και με τον καρκίνο θυρεοειδούς, όπως έχει αναλυθεί σε προηγούμενο άρθρο μας .

Για τον χειρουργό, η θυρεοειδεκτομή (επέμβαση αφαίρεσης θυρεοειδούς) σε ασθενή με νοσογόνο παχυσαρκία συνδέεται με αρκετά προβλήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται η πιθανή δύσκολη διασωλήνωση του ασθενούς για την γενική αναισθησία και οι τεχνικές δυσκολίες στην εξέλιξη της επέμβασης, που κυρίως οφείλονται στον συνήθως πολύ βραχύ και βαθύ τράχηλο των ασθενών αυτών, που δυσχεραίνει σημαντικά τους χειρουργικούς χειρισμούς στην εξέλιξη της επέμβασης (βλ. πρώτη εικόνα, πάνω αριστερά).

Μετεγχειρητικά χρειάζεται επίσης προσοχή για την αποφυγή εμφάνισης επιπλοκών. Η πρώιμη κινητοποίηση των ασθενών αυτών έχει ιδιαίτερη σημασία. Χρήσιμη μπορεί επίσης να είναι και η μετεγχειρητική φυσιοθεραπεία, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αρκετές εκκρίσεις στο τραχειοβρογχικό δένδρο (π.χ. σε καπνιστές). Σκόπιμη είναι επίσης η χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής (με χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους) μετεγχειρητικά.

Η εμπειρία του χειρουργού στις επεμβάσεις θυρεοειδούς είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου η θυρεοειδεκτομή να γίνει αφενός μεν με ασφάλεια αφετέρου δε σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα αποφεύγοντας την άσκοπη πολύωρη παράταση της επέμβασης που μπορεί να εκθέσει τον ασθενή σε αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών κυρίως από το αναπνευστικό. Για τον λόγο αυτό οι επεμβάσεις θυρεοειδούς σε ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία καλό θα είναι να γίνονται από εξειδικευμένο και έμπειρο χειρουργό θυρεοειδούς.

Η νοσογόνος παχυσαρκία στην περίπτωση του ασθενούς μας ήταν μεγάλου βαθμού (κατηγορία ΙΙΙ), γεγονός που δημιούργησε σημαντικές τεχνικές δυσκολίες στην εξέλιξη της επέμβασης. Παρά ταύτα ολοκληρώθηκε σε διάστημα περίπου 1.5 ώρας (καθαρός χειρουργικός χρόνος) και η ανάνηψη αλλά και η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς εξελίχθηκαν ομαλά.

Καρκίνος θυρεοειδούς

 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (https://www.gsakorafas.gr)

Διαβάστε τα άρθρα μας στο blog μας (https://gsakorafas.gr/blog/)

 

Καρκίνος θυρεοειδούς

 

Ενημερωθείτε πρακτικά και υπεύθυνα στην ιστοσελίδα μας:

Για τις παθήσεις θυρεοειδούς

Για τις παθήσεις παραθυρεοειδών

Τι είναι ο χειρουργός θυρεοειδούς?

Τι είναι ο χειρουργός παραθυρεοειδών?

Τι σημασία έχει η εμπειρία του χειρουργού στην αντιμετώπιση των παθήσεων θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών?

 

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ-Παπαδιαμαντοπούλου 20 (Ιλίσια)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ – Άντερσεν 5 (Νέο Ψυχικό)

ΜΗΤΕΡΑ– Ερυθρού Σταυρού 5 (Μαρούσι)

ΤΗΛ. 2107487318 & 6977068223

email: georgesakorafas@yahoo.com

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Καρκίνος θυρεοειδούς – 1

Καρκίνος θυρεοειδούς – 2

Καρκίνος θυρεοειδούς – 3

Καρκίνος θυρεοειδούς – 4

Καρκίνος θυρεοειδούς -5

3165

Θυρεοειδεκτομές

656

Λεμφαδενικοί Καθαρισμοί

404

Παραθυρεοειδεκτομές
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ