Καρκίνος θυρεοειδούς με εκτεταμένη λεμφαδενική διασπορά σαν τυχαίο εύρημα σε τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων σε ασθενή με άλλη πάθηση (οζώδης σκίαση πνεύμονα)

You are here:
Go to Top