Υπερθυρεοειδισμός, μετά παλαιότερη θυρεοειδεκτομή (αλλαχού): υποτροπή με συνοδό βαριά θυρεοτοξική οφθαλμοπάθεια λόγω παραμονής υπολειμματικού θυρεοειδικού ιστού (πυραμοειδής λοβός)

Υπερθυρεοειδισμός, μετά παλαιότερη θυρεοειδεκτομή (αλλαχού): υποτροπή με συνοδό βαριά θυρεοτοξική οφθαλμοπάθεια λόγω παραμονής υπολειμματικού θυρεοειδικού ιστού (πυραμοειδής λοβός)-με αφορμή ασθενή μας

Υπερθυρεοειδισμός, μετά παλαιότερη θυρεοειδεκτομή (αλλαχού): υποτροπή με συνοδό βαριά θυρεοτοξική οφθαλμοπάθεια λόγω παραμονής υπολειμματικού θυρεοειδικού ιστού (πυραμοειδής λοβός)-με αφορμή ασθενή μας Παρουσίαση ασθενούς Η ασθενής, ετών 71, προσήλθε με διάγνωση «υπερθυρεοειδισμός – υποτροπή, θυρεοτοξική οφθαλμοπάθεια» προκειμένου να υποβληθεί σε συμπληρωματική ολική θυρεοειδεκτομή (completion thyroidectomy). Η ασθενής είχε υποβληθεί σε θυρεοειδεκτομή σε άλλο νοσοκομείο πριν από…

Θυρεοειδεκτομή – παραθυρεοειδεκτομή και η παράμετρος “Hospital Volume” – Τι είναι? Ποια η πρακτική της σημασία ειδικά στις επεμβάσεις θυρεοειδούς & παραθυρεοειδών?

Θυρεοειδεκτομή – παραθυρεοειδεκτομή και η παράμετρος “Hospital Volume” – Τι είναι? Ποια η πρακτική της σημασία ειδικά στις επεμβάσεις θυρεοειδούς & παραθυρεοειδών?

Θυρεοειδεκτομή – παραθυρεοειδεκτομή και η παράμετρος “Hospital Volume” – Τι είναι? Ποια η πρακτική της σημασία ειδικά στις επεμβάσεις θυρεοειδούς & παραθυρεοειδών?   Τι σημαίνει ό όρος «Hospital Volume»? Με τον όρο “Hospital Volume” περιγράφεται ο αριθμός περιστατικών ανά όργανο/πάθηση που αντιμετωπίζονται σε ένα συγκεκριμένο χρόνο (συνήθως σε ένα έτος) στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Ο όρος…

Χωρίς ράμματα θυρεοειδεκτομή (suture-less thyroidectomy)- σημαντικά μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος (και κάποια άλλα πλεονεκτήματα)

Χωρίς ράμματα θυρεοειδεκτομή (suture-less thyroidectomy)- σημαντικά μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος (και κάποια άλλα πλεονεκτήματα)

Χωρίς ράμματα θυρεοειδεκτομή (suture-less thyroidectomy)- σημαντικά μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος (και κάποια άλλα πλεονεκτήματα) Εισαγωγή Η ‘φαρέτρα’ του σύγχρονου χειρουργού περιλαμβάνει αρκετά χρήσιμα βοηθήματα, που μπορεί να προσφέρουν σημαντικά οφέλη όχι μόνο στην εξέλιξη μιας επέμβασης, αλλά και στη μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς.   Σύγχρονες συσκευές αιμόστασης με νεότερες πηγές ενέργειας Ένα από τα βοηθήματα αυτά…

Παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο – «επικίνδυνη» πορεία επί ευμεγέθους καταδυόμενου εξωφυτικού όζου σε ασθενή με λίαν ευμεγέθη πολυοζώδη τοξική βρογχοκήλη: διαφύλαξη της ακεραιότητας του νεύρου με ικανοποιητική φωνή – φωνητική λειτουργία μετεγχειρητικά (με αφορμή ασθενή μας)

Παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο – «επικίνδυνη» πορεία επί ευμεγέθους καταδυόμενου εξωφυτικού όζου σε ασθενή με λίαν ευμεγέθη πολυοζώδη τοξική βρογχοκήλη: διαφύλαξη της ακεραιότητας του νεύρου με ικανοποιητική φωνή – φωνητική λειτουργία μετεγχειρητικά (με αφορμή ασθενή μας)

Παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο – «επικίνδυνη» πορεία επί ευμεγέθους καταδυόμενου εξωφυτικού όζου σε ασθενή με λίαν ευμεγέθη πολυοζώδη τοξική βρογχοκήλη: διαφύλαξη της ακεραιότητας του νεύρου με ικανοποιητική φωνή – φωνητική λειτουργία μετεγχειρητικά (με αφορμή ασθενή μας) Αιτία εισόδου Η ασθενής ετών 53 προσήλθε με διάγνωση «πολυοζώδης τοξική βρογχοκήλη» (υπό αγωγή με unimazole) για χειρουργική αντιμετώπιση. Υπερηχογράφημα…

αδένωμα παραθυρεοειδούς

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – αδένωμα παραθυρεοειδούς (έκτοπο) – παραθυρεοειδεκτομή (με αφορμή ασθενή μας)

Αδένωμα παραθυρεοειδούς – Τι είναι Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός οφείλεται σε αυξημένη παραγωγή παραθορμόνης (ΡΤΗ) από ένα μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς (στο 85 % περίπου των περιπτώσεων), από πολλαπλά αδενώματα (5 %), υπερπλασία (8-10 %) ή καρκίνο παραθυρεοειδών (1 %). Η αυξημένη παραγωγή παραθορμόνης έχει σαν αποτέλεσμα την κινητοποίηση ασβεστίου από τα οστά και την αναστολή της…

παραθυρεοειδεκτομή

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και παραθυρεοειδεκτομή – είναι σε θέση η χειρουργική επέμβαση (παραθυρεοειδεκτομή) να επιτύχει αποκατάσταση των βλαβών στα όργανα-στόχος;

Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός διαγιγνώσκεται τελευταία όλο και πιο συχνά. Συνηθέστερα οφείλεται σε μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς (85 %) και σπανιότερα σε υπερπλασία των παραθυρεοειδών, σε διπλό αδένωμα και -εξαιρετικά σπάνια – σε καρκίνο παραθυρεοειδών. Είναι γνωστό ότι ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός συνοδεύεται συχνά από βλάβες σε αρκετά όργανα – στόχος, όπως οι νεφροί, τα οστά, η καρδιά…

λεμφαδενικές μεταστάσεις

Θηλώδης Καρκίνος θυρεοειδούς με εκτεταμένες λεμφαδενικές μεταστάσεις (εκτεταμένη λεμφαδενική διασπορά) – με αφορμή ασθενή μας

Ο ασθενής, ετών 49, προσήλθε με διάγνωση «θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς» με εκτεταμένες λεμφαδενικές μεταστάσεις για χειρουργική αντιμετώπιση. Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς» με εκτεταμένες λεμφαδενικές μεταστάσεις: Αρχικό υπερηχογράφημα Στο αρχικό υπερηχογράφημα στο οποίο υποβλήθηκε στα πλαίσια ελέγχου του θυρεοειδούς παρατηρήθηκαν όζοι σε αμφότερους τους λοβούς του θυρεοειδούς. Στο δεξιό λοβό περιγράφονται δύο όζοι, ο ένας μικτής ηχογένειας,…

υπερηχογράφημα και σπινθηρογράφημα

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – αδένωμα παραθυρεοειδούς: υπερηχογράφημα και σπινθηρογράφημα

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – αδένωμα παραθυρεοειδούς: υπερηχογράφημα και σπινθηρογράφημα (πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, περιορισμοί) Το μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς είναι η συνηθέστερη αιτία πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (85 %). Σήμερα είναι δυνατός ο ακριβής προ εγχειρητικός του εντοπισμός, δηλαδή η αναγνώριση της ακριβούς του θέσης. Το γεγονός αυτό επιτρέπει να γίνει η λεγόμενη ‘ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή’, η οποία παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα…

επεμβάσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών

Η παράμετρος «Surgeon Volume» – τι σημαίνει για τις επεμβάσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών (θυρεοειδεκτομή – παραθυρεοειδεκτομή)?

Παράμετρος «Surgeon Volume» Τί είναι Ο όρος «Surgeon Volume» αναφέρεται στον ‘όγκο δουλειάς’ που διεκπεραιώνει ένας χειρουργός. Πρακτικά αυτό ο ‘όγκος δουλειάς’ μετριέται με τον αριθμό περιστατικών – σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο – που χειρουργεί ο χειρουργός σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (συνήθως γίνεται αναφορά στον ένα χρόνο). Ειδικά στις επεμβάσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών…

πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός - υποτροπή

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – Υποτροπή – οπισθοφαρυγγικό αδένωμα παραθυρεοειδούς: δύσκολη συμπληρωματική παραθυρεοειδεκτομή

Ο ασθενής, ετών 39, προσήλθε με διάγνωση «πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – υποτροπή» για χειρουργική αντιμετώπιση. Στο ιστορικό του ασθενούς αναφέρεται δεξιά άνω παραθυρεοειδεκτομή αλλαχού προ 4ετίας. Εντοπιστικός έλεγχος Υπερηχογράφημα Στο υπερηχογράφημα, σε εξειδικευμένο εργαστήριο υπερήχων, απεικονίσθηκε μόρφωμα με χαρακτήρες αδενώματος δεξιού άνω παραθυρεοειδούς. Έχει διαστάσεις 13.8 mm x 7.4 mm. Βρίσκεται σε επαφή με το οπίσθιο…