Έκτοπο διπλό αδένωμα παραθυρεοειδούς (το ένα οπισθολαρυγγικό, προσπονδυλικό) – αποτυχία προεγχειρητικού εντοπισμού και τετραδιάστατη αξονική τομογραφία (4D-CT)

You are here:
Go to Top