Θυρεοειδεκτομή (video 3) – οπτική αναγνώριση δεξιού άνω παραθυρεοειδούς και δεξιού άνω παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου

You are here:
Go to Top