Skip to main content
search

Καρκίνος θυρεοειδούς και κυστική ίνωση – πνευμομεσοθωράκιο και υποδόριο εμφύσημα (με αφορμή ασθενή μας)

Με τον όρο «πνευμομεσοθωράκιο» περιγράφεται η συλλογή αέρα στο μεσοθωράκιο, στον χώρο δηλαδή του θώρακα που βρίσκεται μεταξύ των δύο πνευμόνων, εκεί όπου βρίσκεται η καρδιά, οι τραχεία και οι στελεχιαίοι βρόγχοι και τα μεγάλα αγγεία (αορτή και άνω/κάτω κοίλη φλέβα. Με τον όρο «υποδόριο εμφύσημα» περιγράφεται η παρουσία αέρα στο υποδόριο.

Το πνευμομεσοθωράκιο είναι μία σπάνια παθολογική οντότητα, που μπορεί να εμφανιστεί και αυτόματα, σε άτομα με κάποια υποκείμενη πάθηση (όπως βαρύ άσθμα, έντονο βήχα) ή μετά από κάκωση της τραχείας ή του οισοφάγου στη διάρκεια μιας επέμβασης ή μετά από τραυματισμό από αιχμηρό (νύσσον) όργανο. Συνήθως δεν προκαλεί επιπλοκές και υποχωρεί αυτόματα. Σε κάποιες εντούτοις ειδικές περιπτώσεις (π.χ. τραυματισμοί) η πίεση στο μεσοθωράκιο μπορεί να αυξηθεί σημαντικά και σπάνια μπορεί να προκαλέσει συμπίεση των μεγάλων αγγείων και της τραχείας, απειλώντας έτσι ακόμη και την ζωή του ασθενούς. Στις σπάνιες αυτές περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί επείγουσα χειρουργική παρέμβαση για παροχέτευση της συλλογής του αέρα.

Συνήθως το πνευμομεσοθωράκιο συνδυάζεται με υποδόριο εμφύσημα, χαρακτηριστική εκδήλωση του οποίου είναι ο κριγμός κατά την ψηλάφηση του δέρματος. Σπανιότερα μπορεί να υπάρχει δύσπνοια και πόνος (συνήθως ήπιος) είτε στον θώρακα είτε στον τράχηλο (αν συνυπάρχει υποδόριο εμφύσημα).

Η κυστική ίνωση είναι μία κληρονομική παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αυξημένη πυκνότητα (ιξώδες) των εκκρίσεων διαφόρων οργάνων, όπως και των πνευμόνων. Ειδικά στους πνεύμονες, παρατηρούνται κυστικές ή κυλινδρικές βρογχεκτασίες, με τις παχύρρευστες εκκρίσεις να λιμνάζουν εντός αυτών καθώς είναι πολύ δύσκολη η απομάκρυνσή τους με τον βήχα.

Σε ένα ποσοστό περίπου 3.5 – 5 % οι ασθενείς με κυστική ίνωση θα εμφανίσουν αυτόματο πνευμοθώρακα στη διάρκεια της ζωής τους, δηλαδή συλλογή αέρα στον υπεζωκότα (στον χώρο που βρίσκεται μεταξύ των πνευμόνων και του θωραικού τοιχώματος). Το αυτόματο πνευμομεσοθωράκιο είναι μία πιθανή επιπλοκή στους ασθενείς με κυστική ίνωση καθώς έχουν περιγραφεί περιπτώσεις εμφάνισής τους μετά από έντονο βήχα.

 

Παρουσίαση ασθενούς

Η ασθενής ηλικίας 37 ετών με γνωστή κυστική ίνωση υποβλήθηκε σε ολική θυρεοειδεκτομή με θεραπευτικό κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό για καρκίνο θυρεοειδούς.

Στον έλεγχο από την πνευμονολόγο της πριν την επέμβαση η ασθενής βρίσκεται κλινικά σταθερή (χωρίς αναπνευστική παρόξυνση), με διάχυτους αδρούς τρίζοντες ρόγχους κυρίως στον αριστερό πνεύμονα (σταθερά ακροαστικά ευρήματα) και καλό κορεσμό (99 % στον αέρα).

Στην αξονική τομογραφία θώρακα παρατηρήθηκαν:

  • Γραμμοειδή ταινιοειδή ινωδοατελεκτατικά στοιχεία, με ετερογένεια του παρεγχύματος, ως επί νόσου των μικρών αεραγωγών, με υποαρισμό των πνευμόνων.
  • Πάχυνση των μεσολοβιδίων διαφραγματίων
  • Παρουσία πολλαπλών εκτεταμένων και κατά τόπους συρρεουσών κυστικόμορφων και κυλινδρικών βρογχεκτασικών αλλοιώσεων, τόσο στους άνω όσο και στους κάτω λοβούς, με σημαντική πάχυνση του τοιχώματος των βρόγχων

Τα παραπάνω ευρήματα είναι συμβατά με την κυστική ίνωση της ασθενούς

Η σύσταση της πνευμονολόγου που παρακολουθεί την ασθενή ήταν να υπάρξει δέσμευση κλίνης στη ΜΕΘ σε περίπτωση που κριθεί για οποιοδήποτε λόγο απαραίτητη η νοσηλεία της στη ΜΕΘ μετεγχειρητικά.

Υποβλήθηκε σε ολική θυρεοειδεκτομή με κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου, υπό γενική αναισθησία μέσω εγκάρσιας τραχηλικής τομής.

Η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά.

Η γενική αναισθησία και η επέμβαση έγιναν καλά ανεκτές – ανάνηψη ομαλή.

Χαρακτηριστική ήταν η παρουσία πολλών εξαιρετικά παχύρρευστων εκκρίσεων στο τραχειοβρογχικό δένδρο, που αναρροφήθηκαν με δυσκολία πριν αποσωληνωθεί η ασθενής.

Εξήλθε της κλινικής την 1η μετεγχειρητική ημέρα σε άριστη γενική κατάσταση.

Περίπου 2.5 ημέρες (60 ώρες) μετά την επέμβαση η ασθενής εμφάνισε αρκετά έντονο βήχα, στην προσπάθειά της προφανώς να αποβάλλει τις παχύρρευστες εκκρίσεις από το τραχειοβρογχική δένδρο. Μετά τον έντονο παροξυσμικό βήχα περιγράφει μία ελαφρά διόγκωση στον τράχηλο. Η διόγκωση αυτή σταδιακά έγινε περισσότερο εμφανής. Όταν εξετάσθηκε η ασθενής διαπιστώθηκε εικόνα υποδόριου εμφυσήματος (κριγμός κατά την ψηλάφηση), ενώ πράγματι υπήρχε κάποιου βαθμού διόγκωση στην περιοχή του τραχήλου. Η γενική κατάσταση της ασθενούς ήταν πολύ καλή, με καλό κορεσμό και χωρίς αναπνευστική δυσχέρεια.

Σημειώνεται ότι η ασθενής ήταν σε αγωγή με βρογχοδιασταλτικά, χωρίς εντούτοις να λαμβάνει αποχρεμπτικά.

Η ασθενής υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία τραχήλου και θώρακα όπου παρατηρήθηκε υποδόριο εμφύσημα στην περιοχή του τραχήλου που εκτείνεται μέχρι τις ωμοπλάτες δεξιά και αριστερά και πνευμομεσοθωράκιο.

 

Καρκίνος Θυρεοειδούς Και Κυστική Ίνωση – Πνευμομεσοθωράκιο Και Υποδόριο Εμφύσημα

Καρκίνος θυρεοειδούς και κυστική ίνωση – πνευμομεσοθωράκιο και υποδόριο εμφύσημα. Το κόκκινο βέλος δείχνει τον αέρα έμπροσθεν της τραχείας (κατέρχεται και στο μεσοθωράκιο) ενώ τα κίτρινα βέλη δείχνουν τον αέρα στο υποδόριο (υποδόριο εμφύσημα).

 

Τα Ίδια Ευρήματα Σε Άλλη Τομή Στην Αξονική Τομογραφία

Τα ίδια ευρήματα σε άλλη τομή στην αξονική τομογραφία

 

Στην αγωγή της ασθενούς προστέθηκε αποχρεμπτικό, με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί η αποβολή των εκκρίσεων και να σταματήσει ο έντονος παροξυσμικός βήχας. Η ασθενής παρέμεινε σε άριστη γενική κατάσταση και σταδιακά το υποδόριο εμφύσημα άρχισε να υποχωρεί. Περίπου 36 ώρες από την εμφάνισή του, το υποδόριο εμφύσημα είχε πρακτικά εξαφανιστεί, χωρίς να παρατηρείται καμία διόγκωση στην περιοχή του τραχήλου.

Το γεγονός ότι το πνευμομεσοθωράκιο και το υποδόριο εμφύσημα εμφανίσθηκε περίπου 60 ώρες μετά την επέμβαση, μετά από έντονο παροξυσμικό βήχα, ενισχύει την πεποίθηση ότι πρόκειται για αυτόματο πνευμομεσοθωράκιο, καθώς -αν σχετίζονταν με την χειρουργική επέμβαση αυτή καθ’ αυτή- το πρόβλημα θα είχε γίνει εμφανές άμεσα μετεγχειρητικά.

Σε περίπτωση που δεν υποχωρούσε το πνευμομεσοθωράκιο και το υποδόριο εμφύσημα με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω υπήρχε ετοιμότητα να αντιμετωπιστεί με κάποια επεμβατική θεραπευτική παρέμβαση.

 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (https://www.gsakorafas.gr)

Διαβάστε τα άρθρα μας στο blog μας (https://gsakorafas.gr/blog/)

 

Ενημερωθείτε πρακτικά και υπεύθυνα στην ιστοσελίδα μας:

Για τις παθήσεις θυρεοειδούς

Για τις παθήσεις παραθυρεοειδών

Τι είναι ο χειρουργός θυρεοειδούς?

Τι είναι ο χειρουργός παραθυρεοειδών?

Τι σημασία έχει η εμπειρία του χειρουργού στην αντιμετώπιση των παθήσεων θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών?

 

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ-Παπαδιαμαντοπούλου 20 (Ιλίσια)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ – Άντερσεν 5 (Νέο Ψυχικό)

ΜΗΤΕΡΑ– Ερυθρού Σταυρού 5 (Μαρούσι)

ΤΗΛ. 2107487318 & 6977068223

email: georgesakorafas@yahoo.com

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

 

 

Καρκίνος θυρεοειδούς και κυστική ίνωση 1

Καρκίνος θυρεοειδούς και κυστική ίνωση 2

Καρκίνος θυρεοειδούς και κυστική ίνωση 3

Καρκίνος θυρεοειδούς και κυστική ίνωση 4

Καρκίνος θυρεοειδούς και κυστική ίνωση 5

Καρκίνος θυρεοειδούς και κυστική ίνωση 6

Καρκίνος θυρεοειδούς και κυστική ίνωση 7

Καρκίνος θυρεοειδούς και κυστική ίνωση 8

Καρκίνος θυρεοειδούς και κυστική ίνωση 9

Καρκίνος θυρεοειδούς και κυστική ίνωση 10

Καρκίνος θυρεοειδούς και κυστική ίνωση 11

Καρκίνος θυρεοειδούς και κυστική ίνωση 12

3165

Θυρεοειδεκτομές

656

Λεμφαδενικοί Καθαρισμοί

404

Παραθυρεοειδεκτομές
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ