Skip to main content
search

Λίαν ευμεγέθης καταδυόμενος όζος θυρεοειδούς σε υπερήλικα ασθενή (86 ετών)– ασφαλής ολική θυρεοειδεκτομή μίας ημέρας νοσηλείας

Εισαγωγή

Λίαν ευμεγέθης καταδυόμενος όζος θυρεοειδούς σε υπερήλικα ασθενή (86 ετών)– ασφαλής ολική θυρεοειδεκτομή μίας ημέρας νοσηλείας.-Η ασθενής ετών 86 προσήλθε προκειμένου να υποβληθεί σε ολική θυρεοειδεκτομή με προεγχειρητική διάγνωση “ευμεγέθης καταδυομένος όζος θυρεοειδούς”.

Υπερηχογραφικός έλεγχος

Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε αύξηση των διαστάσεων του θυρεοειδούς και ανομοιογένεια του παρεγχύματος. Παρατηρείται στο δεξιό λοβό λίαν ευμεγέθης ισόηχος όζος, με μέτρια διάχυτη αγγείωση, μεγίστης διαμέτρου 70 mm. Ο όζος (κάτω πόλος του δεξιού λοβού) καταδύεται στο ανώτερο πρόσθιο μεσοθωράκιο πίσω από τη δεξιά κλείδα και το στέρνο. Στον ίδιο λοβό συνυπάρχουν και τρία άλλα μικρότερης διαμέτρου οζίδια (9 mm, 12 mm & 14 mm).

Στον αριστερό λοβό απεικονίζονται διάσπαρτα συμπαγή ισόηχα/υπόηχα οζίδια διαμέτρου από 5.7 mm έως 11 mm.

Δεν απεικονίσθηκαν παθολογικά διογκωμένοι τραχηλικοί λεμφαδένες ούτε παθολογικά ευρήματα στην ανατομική θέση των παραθυρεοειδών αδένων.

Αξονική τομογραφία

Η ασθενής προσκομίζει αξονική τομογραφία τραχήλου. Περιγράφεται ευμεγέθης όζος δεξιού λοβού, που καταδύεται στο ανώτερο πρόσθιο μεσοθωράκιο.Ο όζος πιέζει την τραχεία και την παρεκτοπιζει προς τα αριστερά. Και στην αξονική τομογραφία δεν απεικονίσθηκαν παθολογικά διογκωμένοι τραχηλικοί λεμφαδένες.

Παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA)

Ο όζος παρακεντήθηκε με λεπτή βελόνη. Η απάντηση της κυτταραλογικής ήταν “αδενωματώδης όζος θυρεοειδούς (Bethesda II)”.

H ασθενής ήταν ευθυρεοειδική.

Χειρουργική επέμβαση

Η ασθενής υποβλήθηκε σε ολική θυρεοειδεκτομή μέσω εγκάρσιας τραχηλικής τομής και υπό γενική αναισθησία. Κατά την επέμβαση επιβεβαιώνονται τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου.

Η ολική θυρεοειδεκτομή εξελίχθηκε με σημαντικού βαθμού δυσκολία λόγω

  • σωματότυπου ασθενούς (βραχύς και βαθύς τράχηλος)
  • του λίαν αυξημένου μεγέθους του δεξιού λοβού (κεφαλοουραία διάμετρος 80 mm)
  • της κατάδυσής του στο πρόσθιο άνω μεσοθωράκιο.

Σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης (θυρεοειδεκτομή) οπτική αναγνώριση και προστασία των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων.

Η θυρεοειδεκτομή εξελίχθηκε ομαλά.

Μετεγχειρητική πορεία

Η αναισθησία και η επέμβαση έγιναν καλά ανεκτές από την ασθενή. Η ανάνηψη εξελίχθηκε χωρίς πρόβλημα.

Η μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς ήταν ομαλή.

Εξήλθε της κλινικής την 1η μετεγχειρητική ημέρα, σε καλή γενική κατάσταση.

Ιστολογική εξέταση

Εικόνα πολυοζώδους κολλοειδούς βρογχοκήλης. Ο ευμεγέθης όζος στον δεξιό λοβό (μεγίστης διαμέτρου 7 cm) προσλαμβάνει υπερπλαστικούς χαρακτήρες με εκφυλιστικά φαινόμενα (ίνωση, αποτιτανώσεις).

Στοιχεία κακοήθους εξαλλαγής στο υλικό που στάλθηκε δεν βρέθηκαν.

ΛΕΖΑΝΤΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΙΚΟΝΑ 1

Σχηματική απεικόνιση των ευρημάτων του προεγχειρητικού ελέγχου. Ο ευμεγέθης καταδυόμενος όζος θυρεοειδούς (δεξιού λοβού) καταδύεται στο ανώτερο πρόσθιο μεσοθωράκιο.

ΕΙΚΟΝΑ 2

Εικόνα από την εξέλιξη του χειρουργείου – Ο καταδυομενος όζος θυρεοειδούς και ο δεξιός λοβός έχουν ήδη κινητοποιηθεί από το πρόσθιο άνω μεσοθωράκιο.

ΕΙΚΟΝΑ 3

Χειρουργικό παρασκεύασμα

Καταδυόμενος όζος θυρεοειδούς 906

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Καταδυόμενος όζος θυρεοειδούς 906

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

Όζοι θυρεοειδούς

Καρκίνος θυρεοειδούς

Βρογχοκήλη

Υπερθυρεοειδισμός

Θυρεοειδίτιδες

Καταδυόμενος όζος θυρεοειδούς 906

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ

Αδένωμα παραθυρεοειδούς

Υπερπαραθυρεοειδισμός – Πρωτοπαθής

Υπερπαραθυρεοειδισμός – Δευτεροπαθής και Τριτοπαθής

Καταδυόμενος όζος θυρεοειδούς 906

Ιατρικό Ψυχικού

ΜΗΤΕΡΑ

Καταδυόμενος όζος θυρεοειδούς 906

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ

  • Γιατί διαθέτουμε πολύ μεγάλη και μακρόχρονη εμπειρία στη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων (θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών) λόγω μακράς και συστηματικής ενασχόλησης με τις χειρουργικές παθήσεις θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών.
  • Γιατί είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα κάθε είδους χειρουργική επέμβαση θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών, ακόμη και σε επιπλεγμένα (δύσκολα) περιστατικά, όπως εκτεταμένοι λεμφαδενικοί καθαρισμοί σε καρκίνο θυρεοειδούς, επεμβάσεις σε λίαν ευμεγέθεις καταδυόμενες στο μεσοθωράκιο βρογχοκήλες, υποτροπές παθήσεων θυρεοειδούς (συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου θυρεοειδούς), υποτροπές υπερπαραθυρεοειδισμού, αδενώματα παραθυρεοειδών σε έκτοπη θέση ή λόγω υπεράριθμων παραθυρεοειδών, διάχυτη υπερπλασία παραθυρεοειδών κλπ.
  • Γιατί έχουμε να δείξουμε σταθερή και μακρόχρονη επιστημονική παρουσία, με αρκετές δημοσιεύσεις στη διεθνή βιβλιογραφία πάνω σε θέματα χειρουργικής ενδοκρινών αδένων (θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών)
  • Γιατί έχουν πλέον δημιουργηθεί οι πλέον καλές και αξιόπιστες συνεργασίες με εξειδικευμένους και έμπειρους συναδέλφους άλλων εμπλεκομένων ειδικοτήτων (ενδοκρινολόγους, ακτινολόγους, κυτταρολόγους, αναισθησιολόγους, παθολογοανατόμους, πυρηνικούς γιατρούς). Με τις συνεργασίες αυτές επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα, με στόχο πάντα το καλό του ασθενούς που μας εμπιστεύεται. Με την παροχή πολύ υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τα τρέχοντα διεθνή δεδομένα (standards), το πρόβλημα του ασθενούς επιλύεται άμεσα, οριστικά, αποτελεσματικά και με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
  • Γιατί έχουμε συνεργασία με επιλεγμένα νοσοκομεία που προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας, σε ευχάριστο περιβάλλον, έτσι ώστε το πρόβλημα της υγείας να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε ένα όσο το δυνατόν πιο φιλικό περιβάλλον.
  • Γιατί ο προγραμματισμός της επέμβασης μπορεί να γίνει άμεσα, χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις.
  • Γιατί κατανοούμε τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που βιώνει τα τελευταία χρόνια η κοινωνία μας και βοηθούμε έμπρακτα όποιον/όποια ασθενή χρειάζεται βοήθεια από την πλευρά μας.

Καταδυόμενος όζος θυρεοειδούς 906[/vc_column_text][/vc_column]

[dt_fancy_image image_id=”4978″][dt_fancy_image image_id=”4979″][dt_fancy_image image_id=”4980″]
[/vc_row]

3165

Θυρεοειδεκτομές

656

Λεμφαδενικοί Καθαρισμοί

404

Παραθυρεοειδεκτομές
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ