Skip to main content
search

Αδένωμα παραθυρεοειδούς – Τι είναι

Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός οφείλεται σε αυξημένη παραγωγή παραθορμόνης (ΡΤΗ) από ένα μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς (στο 85 % περίπου των περιπτώσεων), από πολλαπλά αδενώματα (5 %), υπερπλασία (8-10 %) ή καρκίνο παραθυρεοειδών (1 %). Η αυξημένη παραγωγή παραθορμόνης έχει σαν αποτέλεσμα την κινητοποίηση ασβεστίου από τα οστά και την αναστολή της νεφρικής επαναπορρόφησης φωσφορικών, με αποτέλεσμα την εμφάνιση υπερασβεστιαιμίας και υποφωσφαταιμίας. Τα αδενώματα παραθυρεοειδών ποικίλουν σε μέγεθος και βάρος (από 65 mg έως > 35 gr), που συνήθως ανταποκρίνονται στη βαρύτητα της υπερασβεστιαιμίας.

Αδένωμα παραθυρεοειδούς: Αιτία εισόδου

Η ασθενής ηλικίας 72 ετών προσήλθε με διάγνωση «πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς» για χειρουργική αντιμετώπιση.

Αδένωμα παραθυρεοειδούς: Προεγχειρητικός εντοπιστικός έλεγχος

Ο προεγχειρητικός εντοπιστικός έλεγχος περιλάμβανε υπερηχογράφημα και σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi.

Σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi

Στο σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών παρατηρήθηκε αυξημένη πρόσληψη και κατακράτηση του ραδιοφαρμάκου στην αριστερά υπερκλείδια χώρα (Εικόνα 1). To εύρημα είναι συμβατό με έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς. Δεν παρατηρήθηκε παθολογική παραμονή του ραδιοφαρμάκου συμβατή με ορθότοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς.

Υπερηχογράφημα

Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς, σε χαμηλή θέση στον τράχηλο (Εικόνα 2). Το αδένωμα βρίσκεται στο ύψος της αριστερής στερνοκλειδικής άρθρωσης, στην είσοδο της θωρακικής κοιλότητας, σε απόσταση περίπου 3 cm από τον κάτω πόλο του αριστερού λοβού του θυρεοειδούς. Εντοπίζεται μεταξύ τραχείας και αριστερής κοινής καρωτίδας. Έχει μέγιστη διάμετρο 10 mm. Το θυρεοειδικό παρέγχυμα είναι χωρίς παθολογικά ευρήματα στο υπερηχογράφημα.

Αδενώματα Παραθυρεοειδών

Χειρουργική επέμβαση

Η ασθενής υποβλήθηκε σε ελάχιστα επεμβατική αριστερά κάτω παραθυρεοειδεκτομή. Το αδένωμα ανευρίσκεται σε χαμηλή θέση στον τράχηλο, όπως περιγράφεται στον εντοπιστικό έλεγχο, στο ύψος της αριστεράς στερνοκλειδικής άρθρωσης.
Μετά από προσεκτική κινητοποίηση αφαιρείται ακέραιο και αποστέλλεται για ταχεία βιοψία, η οποία επιβεβαιώνει την μακροσκοπική εικόνα (αδένωμα παραθυρεοειδούς). Ακολουθεί διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης όπου επιβεβαιώνεται η σημαντική πτώση των επιπέδων αυτής μετά την αφαίρεση του αδενώματος (από 157 pg/ml πριν σε 16 pg/ml μετά την αφαίρεση του αδενώματος).

Με βάση τα δεδομένα αυτά η επέμβαση θεωρείται επιτυχής όσον αφορά την αντιμετώπιση του υπερπαραθυρεοειδισμού και ολοκληρώνεται σε αυτή τη φάση. Σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης αναγνώριση (οπτική και με νευροδιεγέρτη) και προστασία του αριστερού παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου. Η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά.

Μετεγχειρητική πορεία

Η γενική αναισθησία και η επέμβαση έγιναν καλά ανεκτές.
Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή.
Εξήλθε της κλινικής την 1η μετεγχειρητική ημέρα σε καλή γενική κατάσταση.
Απόγευμα ημέρας επέμβασης PTH = 21 pg/ml
1 η μετεγχειρητική ημέρα PTH = 27 pg/ml, Ca = 8.9 mg/dl

Σχόλιο

Τα αδενώματα παραθυρεοειδών συχνά βρίσκονται σε έκτοπη θέση. Ο λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος μπορεί να διευκολύνει σημαντικά το έργο του χειρουργού, ιδιαίτερα στη φάση των προσπαθειών ανεύρεσής τους. Παρά τις προόδους εντούτοις της σύγχρονης ιατρικής απεικόνισης χρειάζεται ιδιαίτερη εμπειρία από την πλευρά του χειρουργού για την αναγνώριση και τον εντοπισμό του αδενώματος, ακόμη και αν έχει γίνει ο προεγχειρητικός εντοπισμός για τα αδενώματα παραθυρεοειδών (συνήθως με το συνδυασμό υπερηχογραφήματος και σπινθηρογραφήματος).

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός
Αδένωμα παραθυρεοειδούς
Ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή
Αμφοτερόπλευρη διερεύνηση τραχήλου

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ– Παπαδιαμαντοπούλου 20 (Ιλίσια)
Ιατρικό Ψυχικού– Άντερσεν 1 (Νέο Ψυχικό)
ΜΗΤΕΡΑ– Ερυθρού Σταυρού 5 (Μαρούσι)

Τηλ 6977068223 & 210-7487318
Email: georgesakorafas@yahoo.com

Home

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ

  • Γιατί διαθέτουμε πολύ μεγάλη και μακρόχρονη εμπειρία στη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων (θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών) λόγω μακράς και συστηματικής ενασχόλησης με τις χειρουργικές παθήσεις θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών.
  • Γιατί είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα κάθε είδους χειρουργική επέμβαση θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών, ακόμη και σε επιπλεγμένα (δύσκολα) περιστατικά, όπως εκτεταμένοι λεμφαδενικοί καθαρισμοί σε καρκίνο θυρεοειδούς, επεμβάσεις σε λίαν ευμεγέθεις καταδυόμενες στο μεσοθωράκιο βρογχοκήλες, υποτροπές παθήσεων θυρεοειδούς (συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου θυρεοειδούς), υποτροπές υπερπαραθυρεοειδισμού, αδενώματα παραθυρεοειδών σε έκτοπη θέση ή λόγω υπεράριθμων παραθυρεοειδών, διάχυτη υπερπλασία παραθυρεοειδών κλπ.
  • Γιατί έχουμε να δείξουμε σταθερή και μακρόχρονη επιστημονική παρουσία, με αρκετές δημοσιεύσεις στη διεθνή βιβλιογραφία πάνω σε θέματα χειρουργικής ενδοκρινών αδένων (θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών)
  • Γιατί έχουν πλέον δημιουργηθεί οι πλέον καλές και αξιόπιστες συνεργασίες με εξειδικευμένους και έμπειρους συναδέλφους άλλων εμπλεκομένων ειδικοτήτων (ενδοκρινολόγους, ακτινολόγους, κυτταρολόγους, αναισθησιολόγους, παθολογοανατόμους, πυρηνικούς γιατρούς). Με τις συνεργασίες αυτές επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα, με στόχο πάντα το καλό του ασθενούς που μας εμπιστεύεται. Με την παροχή πολύ υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τα τρέχοντα διεθνή δεδομένα (standards), το πρόβλημα του ασθενούς επιλύεται άμεσα, οριστικά, αποτελεσματικά και με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
  • Γιατί έχουμε συνεργασία με επιλεγμένα νοσοκομεία που προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας, σε ευχάριστο περιβάλλον, έτσι ώστε το πρόβλημα της υγείας να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε ένα όσο το δυνατόν πιο φιλικό περιβάλλον.
  • Γιατί ο προγραμματισμός της επέμβασης μπορεί να γίνει άμεσα, χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις.
  • Γιατί κατανοούμε τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που βιώνει τα τελευταία χρόνια η κοινωνία μας και βοηθούμε έμπρακτα όποιον/όποια ασθενή χρειάζεται βοήθεια από την πλευρά μας.

Αριθμοί Επεμβάσεων έως 31/12/23

3165

Θυρεοειδεκτομές

656

Λεμφαδενικοί Καθαρισμοί

404

Παραθυρεοειδεκτομές
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ