Αδένωμα παραθυρεοειδούς σε έκτοπη θέση (βαθιά οπισθοκαρωτιδικά, στον προσπονδυλικό χώρο) – με αφορμή ασθενή μας

Αδένωμα παραθυρεοειδούς σε έκτοπη θέση (βαθιά οπισθοκαρωτιδικά, στον προσπονδυλικό χώρο) – με αφορμή ασθενή μας

Αδένωμα παραθυρεοειδούς σε έκτοπη θέση (βαθιά οπισθοκαρωτιδικά, στον προσπονδυλικό χώρο) – με αφορμή ασθενή μας Παρουσίαση ασθενούς Αδένωμα παραθυρεοειδούς σε έκτοπη θέση (βαθιά οπισθοκαρωτιδικά, στον προσπονδυλικό χώρο) – Η ασθενής παραπέμφθηκε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (υπερασβεστιαιμία – υπερπαραθορμοναιμία). Στο υπερηχογράφημα περιγράφεται μόρφωμα με υπερηχογραφικούς χαρακτήρες συμβατούς με αδένωμα παραθυρεοειδούς παρά τον κάτω πόλο του…

Αυτομεταμόσχευση παραθυρεοειδών – τι είναι, πότε και πώς γίνεται?

Αυτομεταμόσχευση παραθυρεοειδών – τι είναι, πότε και πώς γίνεται?

Αυτομεταμόσχευση παραθυρεοειδών – τι είναι, πότε και πώς γίνεται? Εισαγωγή Αυτομεταμόσχευση παραθυρεοειδών – τι είναι, πότε και πώς γίνεται? – Οι παραθυρεοειδείς είναι 4 μικροί αδένες, μεγέθους φακής, που βρίσκονται στην οπίσθια επιφάνεια των δύο λοβών του θυρεοειδούς, δεξιά και αριστερά. Η θέση τους (και ιδιαίτερα των κάτω) μπορεί να ποικίλλει ευρέως, ενώ δεν είναι…

Υπερπαραθυρεοειδισμός-αδένωμα παραθυρεοειδούς- παραθυρεοειδεκτομή

Υπερπαραθυρεοειδισμός-αδένωμα παραθυρεοειδούς- παραθυρεοειδεκτομή –η σημασία της παραμέτρου “Surgeon Volume” (εμπειρία χειρουργού)

Υπερπαραθυρεοειδισμός-αδένωμα παραθυρεοειδούς- παραθυρεοειδεκτομή –η σημασία της παραμέτρου “Surgeon Volume” (εμπειρία χειρουργού) Εισαγωγή Υπερπαραθυρεοειδισμός-αδένωμα παραθυρεοειδούς- παραθυρεοειδεκτομή και η σημασία της παραμέτρου “Surgeon Volume’.- Η παράμετρος «Surgeon Volume» χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά σαν ένα κριτήριο αξιολόγησης της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας στον ασθενή που υποβάλλεται σε μία χειρουργική επέμβαση. Ο όρος αυτός αναφέρεται στον…

Υπερπαραθυρεοειδισμός ή …????- Aυξημένη παραθορμόνη (υπερπαραθορμοναιμία) με φυσιολογικό ασβέστιο στο αίμα (νορμοασβεστιαιμία)

Υπερπαραθυρεοειδισμός ή …????- Aυξημένη παραθορμόνη (υπερπαραθορμοναιμία) με φυσιολογικό ασβέστιο στο αίμα (νορμοασβεστιαιμία)

Υπερπαραθυρεοειδισμός ή …????- Aυξημένη παραθορμόνη (υπερπαραθορμοναιμία) με φυσιολογικό ασβέστιο στο αίμα (νορμοασβεστιαιμία) Ο νορμοασβεστιαιμικός πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι μία οντότητα που χαρακτηρίζεται από φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου και αυξημένα επίπεδα παραθορμόνης στο αίμα (υπερπαραθορμοναιμία). Σήμερα ο νορμοασβεστιαιμικός υπερπαραθυρεοειδισμός αναγνωρίζεται όλο και πιο συχνά. Στη διερεύνηση ενός ασθενούς με υποψία νορμοασβεστιαιμικού πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού θα πρέπει να αποκλειστούν κάποιες…

Εν τω βάθει αδένωμα παραθυρεοειδούς – πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός σε υπερήλικα ασθενή μας με «δύσκολο» τράχηλο. Ασφαλής παραθυρεοειδεκτομή με νοσηλεία μιας ημέρας

Εν τω βάθει αδένωμα παραθυρεοειδούς – πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός σε υπερήλικα ασθενή μας με «δύσκολο» τράχηλο. Ασφαλής παραθυρεοειδεκτομή με νοσηλεία μιας ημέρας

Εν τω βάθει αδένωμα παραθυρεοειδούς – πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός σε υπερήλικα ασθενή μας με «δύσκολο» τράχηλο. Ασφαλής παραθυρεοειδεκτομή με νοσηλεία μιας ημέρας Αιτία εισόδου Ο ασθενής ετών 88 προσήλθε με διάγνωση «πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός- αδένωμα παραθυρεοειδούς» για χειρουργική αντιμετώπιση. Η διάγνωση τέθηκε με το εύρημα της συνδυασμένης υπερπαραθορμοναιμίας και υπερασβεστιαιμίας (τιμές ασβεστίου έως 11.94 mg/dl). Συνυπάρχει οστεοπόρωση.…

Θυρεοειδεκτομή – παραθυρεοειδεκτομή και η παράμετρος “Hospital Volume” – Τι είναι? Ποια η πρακτική της σημασία ειδικά στις επεμβάσεις θυρεοειδούς & παραθυρεοειδών?

Θυρεοειδεκτομή – παραθυρεοειδεκτομή και η παράμετρος “Hospital Volume” – Τι είναι? Ποια η πρακτική της σημασία ειδικά στις επεμβάσεις θυρεοειδούς & παραθυρεοειδών?

Θυρεοειδεκτομή – παραθυρεοειδεκτομή και η παράμετρος “Hospital Volume” – Τι είναι? Ποια η πρακτική της σημασία ειδικά στις επεμβάσεις θυρεοειδούς & παραθυρεοειδών?   Τι σημαίνει ό όρος «Hospital Volume»? Με τον όρο “Hospital Volume” περιγράφεται ο αριθμός περιστατικών ανά όργανο/πάθηση που αντιμετωπίζονται σε ένα συγκεκριμένο χρόνο (συνήθως σε ένα έτος) στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Ο όρος…

αδένωμα παραθυρεοειδούς

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – αδένωμα παραθυρεοειδούς (έκτοπο) – παραθυρεοειδεκτομή (με αφορμή ασθενή μας)

Αδένωμα παραθυρεοειδούς – Τι είναι Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός οφείλεται σε αυξημένη παραγωγή παραθορμόνης (ΡΤΗ) από ένα μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς (στο 85 % περίπου των περιπτώσεων), από πολλαπλά αδενώματα (5 %), υπερπλασία (8-10 %) ή καρκίνο παραθυρεοειδών (1 %). Η αυξημένη παραγωγή παραθορμόνης έχει σαν αποτέλεσμα την κινητοποίηση ασβεστίου από τα οστά και την αναστολή της…

παραθυρεοειδεκτομή

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και παραθυρεοειδεκτομή – είναι σε θέση η χειρουργική επέμβαση (παραθυρεοειδεκτομή) να επιτύχει αποκατάσταση των βλαβών στα όργανα-στόχος;

Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός διαγιγνώσκεται τελευταία όλο και πιο συχνά. Συνηθέστερα οφείλεται σε μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς (85 %) και σπανιότερα σε υπερπλασία των παραθυρεοειδών, σε διπλό αδένωμα και -εξαιρετικά σπάνια – σε καρκίνο παραθυρεοειδών. Είναι γνωστό ότι ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός συνοδεύεται συχνά από βλάβες σε αρκετά όργανα – στόχος, όπως οι νεφροί, τα οστά, η καρδιά…

υπερηχογράφημα και σπινθηρογράφημα

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – αδένωμα παραθυρεοειδούς: υπερηχογράφημα και σπινθηρογράφημα

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – αδένωμα παραθυρεοειδούς: υπερηχογράφημα και σπινθηρογράφημα (πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, περιορισμοί) Το μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς είναι η συνηθέστερη αιτία πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (85 %). Σήμερα είναι δυνατός ο ακριβής προ εγχειρητικός του εντοπισμός, δηλαδή η αναγνώριση της ακριβούς του θέσης. Το γεγονός αυτό επιτρέπει να γίνει η λεγόμενη ‘ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή’, η οποία παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα…

επεμβάσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών

Η παράμετρος «Surgeon Volume» – τι σημαίνει για τις επεμβάσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών (θυρεοειδεκτομή – παραθυρεοειδεκτομή)?

Παράμετρος «Surgeon Volume» Τί είναι Ο όρος «Surgeon Volume» αναφέρεται στον ‘όγκο δουλειάς’ που διεκπεραιώνει ένας χειρουργός. Πρακτικά αυτό ο ‘όγκος δουλειάς’ μετριέται με τον αριθμό περιστατικών – σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο – που χειρουργεί ο χειρουργός σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (συνήθως γίνεται αναφορά στον ένα χρόνο). Ειδικά στις επεμβάσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών…