Ασθενής με λίαν ευμέγεθες (‘γιγάντιο’) αδένωμα παραθυρεοειδούς

Η ασθενής ηλικίας 52 ετών προσήλθε με διάγνωση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Η διάγνωση βασίσθηκε στη σημαντική αύξηση επιπέδων παραθορμόνης [ΡΤΗ] και ασβεστίου [Ca++] στο αίμα (495 pg/ml και 13 mg/dl, αντίστοιχα). Στο προεγχειρητικό σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών (Tc99m-sestamibi scan) απεικονίσθηκε αυξημένη καθήλωση του ραδιοφαρμάκου στην πρώιμη φάση αντίστοιχα προς τον κάτω πόλο του δεξιού λοβού. Η αυξημένη αυτή…

Προεγχειρητική διάγνωση καρκίνου παραθυρεοειδών:γιατί και πώς?

Ο καρκίνος παραθυρεοειδούς (ΚΠ) είναι μία από τις πιο σπάνιες κακοήθεις ενδοκρινοπάθειες και αντιστοιχεί στο 1 % των περιπτώσεων πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Υπάρχουν, εντούτοις, αναφορές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και την Φινλανδία στις οποίες περιγράφεται αύξηση της επίπτωσης («συχνότητας») του ΚΠ. Ο ΚΠ είναι μία επιθετική κακοήθεια με υψηλά ποσοστά τοπικής υποτροπής (> 50…

Προεγχειρητική διάγνωση καρκίνου παραθυρεοειδούς-Γιατί είναι σημαντική και πώς μπορεί να τεθεί;

Ο καρκίνος παραθυρεοειδούς (ΚΠ) είναι μία από τις πιο σπάνιες κακοήθεις ενδοκρινοπάθειες και αντιστοιχεί στο 1 % των περιπτώσεων πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Υπάρχουν, εντούτοις, αναφορές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και την Φινλανδία στις οποίες περιγράφεται αύξηση της επίπτωσης («συχνότητας») του ΚΠ. Ο ΚΠ είναι μία επιθετική κακοήθεια με υψηλά ποσοστά τοπικής υποτροπής (> 50…

Υπερπαραθυρεοειδισμός – ποιος ο ρόλος των απεικονιστικών εξετάσεων για τον προεγχειρητικό εντοπισμό;

Η διάγνωση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (PHPT, Primary Hyperparathyroidism) είναι κατά βάση βιοχημική (αυξημένα επίπεδα παραθορμόνης σε συνδυασμό με υπερασβεστιαιμία). O απεικονιστικός έλεγχος ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, καθώς συνοδεύεται από πολύ υψηλά ψευδώς θετικά αποτελέσματα, που κυμαίνονται στη βιβλιογραφία από 5 % έως 25 %. Ο στόχος των απεικονιστικών εξετάσεων για τον…

Ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό

Οι πρόσφατες εξελίξεις και τελειοποιήσεις της σύγχρονης ιατρικής απεικόνισης προσφέρουν την δυνατότητα προεγχειρητικού εντοπισμού του υπερλειτουργούντος παραθυρεοειδικού ιστού στους ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυροειδισμό (ΡΗΡΤ). Στις περισσότερες περιπτώσεις (85 %) πρόκειται για μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς, ενώ στο 2 – 5 % μπορεί να υπάρχει διπλό αδένωμα. Οι δύο εξετάσεις που χρησιμοποιούνται σήμερα συνηθέστερα για τον προεγχειρητικό…

Παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό (ΡΗΡΤ)– Πότε ενδείκνυται;

To υπερηχογράφημα (US) υψηλής ευκρίνειας – σε συνδυασμό με το Tc99m sestamibi scan- αποτελούν τις βασικές μη επεμβατικές μεθόδους προεγχειρητικού εντοπισμού των διογκωμένων (παθολογικών) παραθυρεοειδών αδένων (PGs, parathyroid glands). Εντούτοις, δυσκολίες με το US μπορούν να υπάρχουν σε περιπτώσεις έκτοπων PGs, ενδοθυρεοειδικών PGs (που μπορεί να συγχέονται με όζους θυρεοειδούς) ή με PGs που βρίσκονται…

Συμφωνία – Ασυμφωνία Εξετάσεων Προεγχειρητικού Εντοπισμού στον Πρωτοπαθή Υπερπαραθυρεοειδισμό: Σημασία στην Κλινική Πράξη

Οι δύο βασικές μέθοδοι προεγχειρητικού εντοπισμού του αδενώματος παραθυρεοειδών (που αποτελεί τη συνηθέστερη [85 %] αιτία πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού [ΡΗΡΤ]) είναι το υπερηχογράφημα και το Tc99-sestamibi scan (σπινθηρογράφημα). Όταν τα αποτελέσματα των δύο αυτών μεθόδων προεγχειρητικού εντοπισμού συμφωνούν μεταξύ τους (με την προϋπόθεση ότι οι εξετάσεις αυτές έχουν γίνει από έμπειρους απεικονιστές), τότε έχει θέση η…

Υπερπαραθυρεοειδισμός (ΗΡΤ) και διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης-προγνωστική σημασία όσον αφορά την πιθανότητα εμφάνισης επιμένοντος / υποτροπιάζοντος ΗΡΤ

Η διεγχειρητική μέτρηση των επιπέδων παραθορμόνης (ΡΤΗ) ορού έχει σημασία όσον αφορά την πρόγνωση της εμφάνισης επιμένοντος / υποτροπιάζοντος ΗΡΤ. Γενικά, όσο μικρότερη είναι η μείωση των επιπέδων ΡΤΗ, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εμφάνισης επιμένοντος / υποτροπιάζοντος ΗΡΤ. Η μέση πτώση των επιπέδων ΡΤΗ ορού διεγχειρητικά είναι μικρότερη στους ασθενείς με επιμένοντα ΗΡΤ. Επιπλέον,…

Υπερπαραθυρεοειδισμός-Πρέπει πάντα να γίνεται διεγχειρητική μέτρηση των επιπέδων παραθορμόνης ορού;

Η διεγχειρητική μέτρηση των επιπέδων παραθορμόνης ορού (ΙΟΡΤΗ) συνιστάται στους ασθενείς που υποβάλλονται: I.Σε ελάχιστα επεμβατική (στοχευμένη ή εκλεκτική) παραθυρεοειδεκτομή (α) Όταν έχει γίνει μία μόνο εντοπιστική μελέτη και (β) Όταν τα αποτελέσματα των δύο βασικών μεθόδων εντοπισμού (sestamibi scan και υπερηχογράφημα) δεν συμφωνούν μεταξύ τους ΙΙ.Σε επανεπέμβαση για επιμένοντα / υποτροπιάζοντα υπερπαραθυρεοειδισμό (α) Για…

Επιμένων/Υποτροπιάζων Υπερπαραθυρεοειδισμός-Προεγχειρητικός Εντοπισμός

Οι εξετάσεις προεγχειρητικού εντοπισμού είναι απαραίτητες πριν επιχειρηθεί επανεπέμβαση για επιμένοντα / υποτροπιάζοντα υπερπαραθυρεοειδισμό. Ι.Το σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με sestamibi είναι απαραίτητο (όταν χρειάζεται μπορεί να εφαρμοσθεί η τεχνική SPECT [single photon emission computed tomography]) II.Απαραίτητο είναι επίσης το υπερηχογράφημα που μπορεί να διακρίνει τον παθολογικά διογκωμένο παραθυρεοειδικό ιστό ΙΙΙ.Όταν στο υπερηχογράφημα αναγνωρίζεται μία βλάβη της…