Λοβεκτομή – αρκεί ο εναπομένων λοβός για την κάλυψη των αναγκών σε θυρεοειδικές ορμόνες και για την αποφυγή της θεραπείας υποκατάστασης; Πρακτική σημασία στην χειρουργική θυρεοειδούς

You are here:
Go to Top