Ασθενής με καρκίνο θυρεοειδούς και ασυνεχή λεμφαδενική μετάσταση (skip lymph node metastasis)-Σημασία στην χειρουργική του θυρεοειδούς

You are here:
Go to Top