καταδυόμενη βρογχοκήλη

Πίνακας Περιεχομένων

Καταδυόμενη βρογχοκήλη / καταδυόμενος όζος θυρεοειδούς (με αφορμή ασθενή μας)

Εισαγωγή Καταδυόμενη βρογχοκήλη / καταδυόμενος όζος θυρεοειδούς (με αφορμή ασθενή μας). Η ασθενής, ετών 54, προσήλθε με διάγνωση ΄καταδυόμενη βρογχοκήλη /καταδυόμενος όζος θυρεοειδούς’ για χειρουργική αντιμετώπιση. Υπερηχογράφημα Στο υπερηχογράφημα (Εικόνα 1) απεικονίσθηκε αύξηση των διαστάσεων του αριστερού λοβού. Ο κάτω πόλος αυτού καταδύεται στο ανώτερο πρόσθιο μεσοθωράκιο. Εντός αυτού παρατηρούνται πολλαπλοί όζοι, διαμέτρου έως 35…

Read more
καρκίνος θυρεοειδούς

Πολυεστιακός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς – εκτεταμένη ενδοθυρεοειδική διασπορά με εκτεταμένες λεμφαδενικές μεταστάσεις

Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς – εκτεταμένη ενδοθυρεοειδική διασπορά με εκτεταμένες λεμφαδενικές μεταστάσεις. Εισαγωγή Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς – εκτεταμένη ενδοθυρεοειδική διασπορά με εκτεταμένες λεμφαδενικές μεταστάσεις.- Η ασθενής ετών 36 προσήλθε με διάγνωση «θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς» για χειρουργική αντιμετώπιση. Η διάγνωση τέθηκε μετά παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA, Fine-Needle Aspiration) ψηλαφητού ογκιδίου αριστεράς πλάγιας τραχηλικής χώρας. Η κυτταρολογική…

Read more
Αφαίρεση θυρεοειδούς

Αφαίρεση θυρεοειδούς (θυρεοειδεκτομή), χειρουργική τομή, ουλή: πώς επιτυγχάνεται το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα?

Εισαγωγή Αφαίρεση θυρεοειδούς (θυρεοειδεκτομή), χειρουργική τομή, ουλή και αισθητικό αποτέλεσμα. – Ο θυρεοειδής αδένας βρίσκεται στην πρόσθια επιφάνεια του τραχήλου. Για το λόγο αυτό, η χειρουργική τομή και το αισθητικό αποτέλεσμα μετά από αφαίρεση θυρεοειδούς (θυρεοειδεκτομή) έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό ισχύει για όλους τους ασθενείς, ιδιαίτερα όμως για τους νεότερους ασθενείς. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα…

Read more
Μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς

Μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς και θυρεοειδεκτομή – ‘παγίδες’ στην πράξη: με αφορμή ασθενή μας

Εισαγωγή Μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς και θυρεοειδεκτομή – κάποιες ‘παγίδες’ στην πράξη: με αφορμή ασθενή μας.- Ο ασθενής, ετών 36, προσήλθε με προεγχειρητική διάγνωση ‘μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς’ για χειρουργική αντιμετώπιση. Υπερηχογράφημα Στο υπερηχογράφημα παρατηρήθηκε στα όρια ισθμού-αριστερού λοβού όζος μεγίστης διαμέτρου 5.5 mm. Είναι συμπαγής, υποηχογενής, με μικρολοβωτή παρυφή και σκληρή υφή στην ελαστογραφία.…

Read more
Αδένωμα παραθυρεοειδούς και τετραδιάσταση αξονική τομογραφία

Τετραδιάστατη αξονική τομογραφία (4D-CT), πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός: αδένωμα παραθυρεοειδούς με δύσκολο προεγχειρητικό εντοπισμό – με αφορμή ασθενή μας

Εισαγωγή Τετραδιάστατη αξονική τομογραφία (4D-CT), πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (αδένωμα παραθυρεοειδούς) με δύσκολο προεγχειρητικό εντοπισμό: με αφορμή ασθενή μας.-Η ασθενής ετών 71 προσήλθε με διάγνωση «πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός- αδένωμα παραθυρεοειδούς» για χειρουργική αντιμετώπιση. Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – διάγνωση Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός διαγνώσθηκε από τον κλασικό συνδυασμό των βιοχημικών και ορμονικών επεμβάσεων: υπερασβεστιαιμία, υπερπαραθορμοναιμία, υπερασβεστιουρία. Στην ασθενή μας υπήρχαν και…

Read more
Αφαίρεση θυρεοειδούς (θυρεοειδεκτομή), χειρουργική τομή, ουλή και αισθητικό αποτέλεσμα

Αφαίρεση θυρεοειδούς (θυρεοειδεκτομή), χειρουργική τομή, ουλή και αισθητικό αποτέλεσμα

Αφαίρεση θυρεοειδούς (θυρεοειδεκτομή), χειρουργική τομή, ουλή και αισθητικό αποτέλεσμα Εισαγωγή Αφαίρεση θυρεοειδούς (θυρεοειδεκτομή), χειρουργική τομή, ουλή και αισθητικό αποτέλεσμα. – Ο θυρεοειδής αδένας βρίσκεται στην πρόσθια επιφάνεια του τραχήλου. Για το λόγο αυτό, η χειρουργική τομή και το αισθητικό αποτέλεσμα μετά από αφαίρεση θυρεοειδούς (θυρεοειδεκτομή) έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό ισχύει για όλους τους ασθενείς,…

Read more
Ευμεγέθης κύστη παραθυρεοειδούς

Ευμεγέθης κύστη παραθυρεοειδούς και καρκίνος θυρεοειδούς με λεμφαδενικές μεταστάσεις (σε ασθενή μας)

Ευμεγέθης κύστη παραθυρεοειδούς και καρκίνος θυρεοειδούς με λεμφαδενικές μεταστάσεις σε ασθενή μας Εισαγωγή Ευμεγέθης κύστη παραθυρεοειδούς και καρκίνος θυρεοειδούς με λεμφαδενικές μεταστάσεις σε ασθενή μας.- Η ασθενής, ετών 48, προσήλθε με διάγνωση «θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς» για χειρουργική αντιμετώπιση. Προεγχειρητικός έλεγχος Υπερηχογράφημα Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε όζος μεγίστης διαμέτρου 19.6 mm στο δεξιό λοβό του θυρεοειδούς με…

Read more
Θυρεοειδίτιδα Hashimoto – (B) Πώς τίθεται η διάγνωση? Ποια είναι η θεραπεία?

Θυρεοειδίτιδα Hashimoto – (B) Πώς τίθεται η διάγνωση? Ποια είναι η θεραπεία?

Εισαγωγή Θυρεοειδίτιδα Hashimoto – Μία πολύ συχνή ενδοκρινοπάθεια που προσβάλλει ασθενείς σε κάθε  ηλικία. Συχνά δεν υπάρχουν ιδιαίτερα συμπτώματα. Πώς τίθεται η διάγνωση? Ποια είναι η θεραπεία? Διάγνωση Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto διαγιγνώσκεται όταν ο ασθενής παρουσιάζεται με συμπτώματα υποθυρεοειδισμού. Συχνά συνυπάρχει βρογχοκήλη (διόγκωση θυρεοειδούς). Στον εργαστηριακό έλεγχο παρατηρούνται τα ευρήματα του υποθυρεοειδισμού, δηλαδή αυξημένα επίπεδα…

Read more
Θυρεοειδίτιδα Hashimoto – (Α) Τι είναι και με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται;

Θυρεοειδίτιδα Hashimoto – (Α) Τι είναι και με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται;

Θυρεοειδίτιδα Hashimoto – (Α) Τι είναι; Θυρεοειδίτιδα Hashimoto – τι είναι? με ποιά συμπτώματα εκδηλώνεται? .- Ο όρος θυρεοειδίτιδα (γενικά) υποδηλώνει φλεγμονή του θυρεοειδούς αδένα. Υπάρχουν διάφορα αίτια που μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονή του θυρεοειδούς (θυρεοειδίτιδα). Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto, γνωστή επίσης και ως χρόνια λεμφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα, είναι μία αυτοάνοση νόσος, που χαρακτηρίζεται από την χρόνια…

Read more
Ευμεγέθης καρκίνος θυρεοειδούς σε παιδί

Ευμεγέθης καρκίνος θυρεοειδούς σε παιδί -ολική θυρεοειδεκτομή και κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός

Καρκίνος θυρεοειδούς σε παιδί Εισαγωγή Ευμεγέθης καρκίνος θυρεοειδούς σε παιδί – ολική θυρεοειδεκτομή και κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός.- Η ασθενής (παιδί, θήλυ), ετών 13, προσήλθε με διάγνωση «ευμεγέθης όζος θυρεοειδούς» για χειρουργική αντιμετώπιση. Ο όζος είναι εμφανής κλινικά (με την επισκόπηση) και ψηλαφητός. Έχει μαλακή υφή και είναι κινητός. Υπερηχογράφημα – Χαρτογράφηση λεμφαδένων τραχήλου Στο αρχικό…

Read more
Καταδυόμενη βρογχοκήλη

Βαθιά καταδυόμενη πολυοζώδης βρογχοκήλη-ολική θυρεοειδεκτομή χωρίς στερνοτομή (μέσω τραχηλικής τομής)

Βαθιά καταδυόμενη βρογχοκήλη (πολυοζώδης) – ολική θυρεοειδεκτομή χωρίς στερνοτομή (μέσω τραχηλικής τομής) Εισαγωγή Βαθιά καταδυόμενη βρογχοκήλη (πολυοζώδης) – ολική θυρεοειδεκτομή χωρίς στερνοτομή (μέσω τραχηλικής τομής).- Ο ασθενής ετών 50 προσήλθε με διάγνωση «βαθιά καταδυόμενη πολυοζώδης βρογχοκήλη» για χειρουργική αντιμετώπιση. Προεγχειρητικός έλεγχος Υπερηχογράφημα Στο υπερηχογράφημα περιγράφεται ευμεγέθης πολυοζώδης βρογχοκήλη. Αναφέρεται η ύπαρξη όζων διαμέτρου έως 5…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς-ακτινοβολία 9 0 6

Καρκίνος θυρεοειδούς και ακτινοβολία – ραδιενέργεια – πυρηνικά ατυχήματα

Καρκίνος θυρεοειδούς-ακτινοβολία (ραδιενέργεια – πυρηνικά ατυχήματα) Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς-ακτινοβολία (ραδιενέργεια – πυρηνικά ατυχήματα)-Η πυρηνική ενέργεια έχει επιλεγεί σε ορισμένες χώρες σαν ένας τρόπος για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών σε ενέργεια. Εντούτοις, προβλήματα ασφάλειας μπορεί να προκύψουν είτε λόγω τεχνικής αστοχίας είτε λόγω φυσικών καταστροφών. Τα πιο γνωστά πυρηνικά ατυχήματα είναι του Chernobyl (Ουκρανία, 26.4.1986)…

Read more