Αριστερά λοβεκτομή και αριστερά άνω παραθυρεοειδεκτομή σε ασθενή με ιστορικό κάκωσης και χάσμα της τραχείας μετά δεξιά λοβεκτομή

Πίνακας Περιεχομένων

Χάσμα τραχείας, αριστερά λοβεκτομή και αριστερά άνω παραθυρεοειδεκτομή σε ασθενή με ιστορικό δεξιάς λοβεκτομής και κάκωση τραχείας

Παρουσίαση ασθενούς Αριστερά λοβεκτομή και αριστερά άνω παραθυρεοειδεκτομή  σε ασθενή με ιστορικό δεξιάς λοβεκτομής και χάσμα στην πρόσθια επιφάνεια της τραχείας. – Η ασθενής, ετών 37, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού και όζων αριστερού λοβού.   Ιστορικό Η ασθενής είχε υποβληθεί προ 9 ετών (5.7.2011) αλλαχού σε δεξιά λοβεκτομή λόγω της παρουσίας όζου  (d…

Read more
Έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς και θυροθυμικός σύνδεσμος

Έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς και θυροθυμικός σύνδεσμος

Έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς Έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς και θυροθυμικός σύνδεσμος. – Στοιχεία από την εμβρυολογία. -Η εμβρυολογική προέλευση του θύμου είναι από το 3ο φαρυγγικό θύλακο. Οι παραθυρεοειδείς αδένες αναπτύσσονται από τον 3ο και 4ο φαρυγγικό θύλακο. Στην εμβρυογένεση των παραθυρεοειδών αδένων παρατηρείται επίσης η δημιουργία αρκετών μικρών διάσπαρτων αθροίσεων παραθυρεοειδικού παρεγχύματος, εκτός των ανατομικά αναγνωρίσιμων παραθυρεοειδών…

Read more
Μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς

Θηλώδες μικροκαρκίνωμα θυρεοειδούς:παράγοντες που σχετίζονται με περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά-πρακτική σημασία

Μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς Εισαγωγή Ο μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς (θηλώδες μικροκαρκίνωμα) ορίζεται σαν θηλώδης καρκίνος μεγαλύτερης διαμέτρου 10 mm. Η βιολογική του συμπεριφορά είναι εξαιρετικά ‘καλοήθης’ και τα ποσοστά ίασης εξαιρετικά υψηλά. Παρά ταύτα, ενίοτε μπορεί να παρατηρηθεί περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά. Η συμπεριφορά αυτή εκδηλώνεται κυρίως με την παρουσία λεμφαδενικών μεταστάσεων και με υποτροπή…

Read more
Lymph node metastases in papillary thyroid cancer - prognostic significance

Lymph node metastases in papillary thyroid cancer – prognostic significance

Introduction Lymph node metastases are very common in patients with papillary thyroid cancer. However, all these metastases are not the same in terms of their implications for recurrence and mortality.   Macrometastatic vs. micrometastatic disease Macrometastatic disease is defined as the presence of lymph node metastases detected clinically or based on results of preoperative imaging…

Read more
Ectopic parathyroid adenoma and embryology

Ectopic parathyroid: the importance of embryology in understanding potential locations of an ectopic parathyroid adenoma -practical implications

Ectopic parathyroid adenoma Introduction A normal parathyroid gland is approximately 3 mm x 3 mm x 3 mm. This is the size of a grain of rice. Its color is yellow-brown and it weights approximately 40 – 60 mg. Normally, the parathyroid glands are located in the posterolateral capsule of the thyroid. However, ectopic location…

Read more
Χειρουργός θυρεοειδούς και εμπειρία στη Χειρουργική Θυρεοειδούς

Χειρουργός Θυρεοειδούς – η σημασία της εμπειρίας στη Χειρουργική Θυρεοειδούς

Χειρουργός θυρεοειδούς και η σημασία της εμπειρίας στη χειρουργική θυρεοειδούς Εισαγωγή Τι είναι ο χειρουργός θυρεοειδούς; Τι σχέση έχει η εμπειρία του χειρουργού στην χειρουργική θυρεοειδούς όσον αφορά την έκβαση των ασθενών; Η βρογχοκήλη ήταν μία πάθηση γνωστή από την αρχαιότητα. Εντούτοις η χειρουργική αντιμετώπισή τους με θυρεοειδεκτομή μέχρι περίπου το 1880 δεν γινόταν παρά…

Read more
Εμβρυολογία, έκτοπος παραθυρεοειδής, έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς

Έκτοπος παραθυρεοειδής αδένας/έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς – η σημασία της εμβρυολογίας για την κατανόηση της πιθανής εντόπισης: πρακτική σημασία

Έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς Εισαγωγή Έκτοπος παραθυρεοειδής αδένας: εμβρυολογία και πρακτική σημασία. Ο φυσιολογικός παραθυρεοειδής αδένας έχει διαστάσεις 3 mm x 3 mm x 3 mm (όσο το μέγεθος ενός κόκκου ρυζιού). Έχει ένα χαρακτηριστικό καστανοκίτρινο χρώμα και ζυγίζει περίπου 40 – 60 mg. Η συνήθης θέση των παραθυρεοειδών αδένων είναι η οπισθοπλάγια επιφάνεια του θυρεοειδούς…

Read more
Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς + θηλώδες καρκίνωμα + αδένωμα παραθυρεοειδούς στον΄ιδιο ασθενή

Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς- θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς – αδένωμα παραθυρεοειδούς στον ίδιο ασθενή

Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς + θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς + αδένωμα παραθυρεοειδούς στον ίδιο ασθενή Εισαγωγή Ο θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή καρκίνου του θυρεοειδούς. Η βιολογική του συμπεριφορά είναι συνηθέστατα καλοήθης και η πρόγνωση εξαιρετική. Είναι μία ιδιαίτερα ιάσιμη μορφή καρκίνου. Το μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς αποτελεί σπανιότερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς. Χαρακτηρίζεται από περισσότερο επιθετική…

Read more
Υπερθυρεοειδισμός και διάλυμα Lugol πριν την θυρεοειδεκτομή

Υπερθυρεοειδισμός και διάλυμα Lugol πριν την θυρεοειδεκτομή

Υπερθυρεοειδισμός και διάλυμα Lugol πριν την θυρεοειδεκτομή Εισαγωγή Υπερθυρεοειδισμός και διάλυμα Lugol πριν την θυρεοειδεκτομή.- Το διάλυμα Lugol χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από το Γάλλο γιατρό J.G. August Lugol, σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης της φυματίωσης. Είναι διάλυμα στοιχειακού ιωδίου (5 %) και ιωδιούχου καλίου (ΚΙ, 10 %) σε αποστειρωμένο νερό. Έχει χρησιμοποιηθεί σαν αντισηπτικό, στην…

Read more
Καταστρεπτική θυρεοειδίτιδα και υπερθυρεοειδισμός (θυρεοτοξίκωση) από αμιοδαρόνη

Ολική θυρεοειδεκτομή σε ασθενή με ‘καταστρεπτική’ (destructive) θυρεοειδίτιδα και θυρεοτοξίκωση από αμιοδαρόνη

Καταστρεπτική θυρεοειδίτιδα και θυρεοτοξίκωση (υπερθυρεοειδισμός) από αμιοδαρόνη-αντιμετώπιση με ολική θυρεοειδεκτομή Εισαγωγή Καταστρεπτική θυρεοειδίτιδα και θυρεοτοξίκωση (υπερθυρεοειδισμός) από αμιοδαρόνη-αντιμετώπιση με ολική θυρεοειδεκτομή. Με αφορμή ασθενή που υποβλήθηκε την 25.5.2020 σε ολική θυρεοειδεκτομή παρουσιάζεται η επιπλοκή αυτή της αμιοδαρόνης από τον θυρεοειδή. Η αμιοδαρόνη είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο αντιαρρυθμικό φάρμακο. Χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση υπερκοιλιακών και κοιλιακών αρρυθμιών.…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφικό (χυλώδες) συρίγγιο

Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφικό (χυλώδες) συρίγγιο

Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφικό (χυλώδες) συρίγγιο Ιστορικό ασθενούς Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφικό (χυλώδες) συρίγγιο – Η ασθενής ηλικίας 16 ετών είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε ολική θυρεοειδεκτομή και κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου για θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς. Η ιστολογική είχε δείξει τότε την ύπαρξη εστίας θηλώδους καρκίνου διαμέτρου 15 mm στο δεξιό λοβό του θυρεοειδούς. Λεμφαδενικές…

Read more