Παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο – «επικίνδυνη» πορεία επί ευμεγέθους καταδυόμενου εξωφυτικού όζου σε ασθενή με λίαν ευμεγέθη πολυοζώδη τοξική βρογχοκήλη: διαφύλαξη της ακεραιότητας του νεύρου με ικανοποιητική φωνή – φωνητική λειτουργία μετεγχειρητικά (με αφορμή ασθενή μας)

Πίνακας Περιεχομένων

Παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο – «επικίνδυνη» πορεία επί ευμεγέθους καταδυόμενου εξωφυτικού όζου σε ασθενή με λίαν ευμεγέθη πολυοζώδη τοξική βρογχοκήλη: διαφύλαξη της ακεραιότητας του νεύρου με ικανοποιητική φωνή – φωνητική λειτουργία μετεγχειρητικά (με αφορμή ασθενή μας)

Παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο – «επικίνδυνη» πορεία επί ευμεγέθους καταδυόμενου εξωφυτικού όζου σε ασθενή με λίαν ευμεγέθη πολυοζώδη τοξική βρογχοκήλη: διαφύλαξη της ακεραιότητας του νεύρου με ικανοποιητική φωνή – φωνητική λειτουργία μετεγχειρητικά (με αφορμή ασθενή μας) Αιτία εισόδου Η ασθενής ετών 53 προσήλθε με διάγνωση «πολυοζώδης τοξική βρογχοκήλη» (υπό αγωγή με unimazole) για χειρουργική αντιμετώπιση. Υπερηχογράφημα…

Read more
Υπερθυρεοειδισμός και σωματικό βάρος

Υπερθυρεοειδισμός και σωματικό βάρος («κιλά»)

Υπερθυρεοειδισμός και σωματικό βάρος: Η επιρροή στον μεταβολισμό Ο θυρεοειδής αδένας, με τις ορμόνες που παράγεται, εμπλέκεται σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργικών του ανθρωπίνου οργανισμού. Μία από τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού που ελέγχονται μέσω του θυρεοειδούς είναι και ο μεταβολισμός. Ο Υπερθυρεοειδισμός και σωματικό βάρος λοιπόν σχετίζονται, καθώς η η αυξημένη παραγωγή θυρεοειδικών ορμονών,…

Read more
όζοι θυρεοειδούς

Όζοι Θυρεοειδούς : Πότε είναι επικίνδυνοι, υποχωρούν και τι διατροφή συνιστάται;

Οι όζοι θυρεοειδούς είναι ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα υγείας. Εκτιμάται ότι αν υποβληθεί σε υπερηχογράφημα υψηλής ευκρίνειας όλος ο γενικός πληθυσμός, όζοι θυρεοειδούς θα βρεθούν σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό που φθάνει το 60 – 70 %. Παρά ταύτα δεν είναι όλοι οι όζοι θυρεοειδούς επικίνδυνοι, ούτε χρειάζονται όλοι κάποια ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Όζοι Θυρεοειδούς: Πότε…

Read more
Έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς

Έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς: Αξονική Τομογραφία → αποτυχία εντοπισμού, υπερηχογράφημα → επιτυχής εντοπισμός: με αφορμή ασθενή μας

Έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς: Αξονική Τομογραφία → αποτυχία εντοπισμού, υπερηχογράφημα → επιτυχής εντοπισμός: με αφορμή ασθενή μας Αιτία εισόδου Ο ασθενής ετών 49 προσήλθε με διάγνωση ‘πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – αδένωμα παραθυρεοειδούς’ για χειρουργική αντιμετώπιση. Η διάγνωση τέθηκε με τον κλασικό συνδυασμό «υπερασβεστιαιμία, υπερασβεστιουρία, υπερπαραθορμοναιμία». Προεγχειρητικός εντοπιστικός έλεγχος Αξονική τομογραφία Ο ασθενής προσκομίζει πρόσφατη αξονική τομογραφία τραχήλου,…

Read more
παραθυρεοειδική κρίση

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός/αδένωμα παραθυρεοειδούς και «παραθυρεοειδική κρίση» ή υπερασβεστιαιμική κρίση – Τι είναι? Πώς αναγνωρίζεται? Πώς αντιμετωπίζεται?

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός/αδένωμα παραθυρεοειδούς και «παραθυρεοειδική κρίση» ή υπερασβεστιαιμική κρίση – Τι είναι? Πώς αναγνωρίζεται? Πώς αντιμετωπίζεται? Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός διαγιγνώσκεται με βάση το τυπικό συνδυασμό υπερασβεστιαιμίας και υπερπαραθορμοναιμίας. Συνηθέστερα οφείλεται σε αδένωμα παραθυρεοειδούς (μονήρες, 85 %). O πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός συνοδεύεται συνήθως από ελαφρά (ήπια) υπερασβεστιαιμία (επίπεδα ασβεστίου έως 12 mg/dl). Σπανιότερα μπορεί να παρατηρηθεί μέτριας…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς

Καρκίνος θυρεοειδούς (διαφοροποιημένος) – Επιβίωση ασθενών και πρόγνωση

Καρκίνος θυρεοειδούς (διαφοροποιημένος) – Επιβίωση ασθενών και πρόγνωση Ο καρκίνος θυρεοειδούς περιλαμβάνει μία ετερογενή ομάδα νεοπλασμάτων, που διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους όσον αφορά: • Τη βιολογική τους συμπεριφορά • Την θεραπευτική τους αντιμετώπιση • Την πρόγνωση Διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς Ο συνηθέστερος καρκίνος του θυρεοειδούς είναι ο θηλώδης (θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς). Αντιστοιχεί περίπου στο 85 %…

Read more
καρκίνος θυρεοειδούς

Ασθενής με τριπλή παθολογία – θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς με λεμφαδενικές μεταστάσεις, μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς και οζώδης νεοπλασματική υπερπλασία C- κυττάρων: ασφαλής και ριζική αντιμετώπιση με ολική θυρεοειδεκτομή και προφυλακτικό κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου (νοσηλεία μιας ημέρας)

+ Ασθενής με τριπλή παθολογία – θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς με λεμφαδενικές μεταστάσεις, μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς και οζώδης νεοπλασματική υπερπλασία C- κυττάρων: ασφαλής και ριζική αντιμετώπιση με ολική θυρεοειδεκτομή και προφυλακτικό κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου (νοσηλεία μιας ημέρας) Ο ασθενής ετών 59 προσήλθε με διάγνωση «όζος θυρεοειδούς» για χειρουργική αντιμετώπιση. Στον προεγχειρητικό έλεγχο παρατηρήθηκε οριακή αύξηση…

Read more
αδένωμα παραθυρεοειδούς

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – αδένωμα παραθυρεοειδούς (έκτοπο) – παραθυρεοειδεκτομή (με αφορμή ασθενή μας)

Αδένωμα παραθυρεοειδούς – Τι είναι Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός οφείλεται σε αυξημένη παραγωγή παραθορμόνης (ΡΤΗ) από ένα μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς (στο 85 % περίπου των περιπτώσεων), από πολλαπλά αδενώματα (5 %), υπερπλασία (8-10 %) ή καρκίνο παραθυρεοειδών (1 %). Η αυξημένη παραγωγή παραθορμόνης έχει σαν αποτέλεσμα την κινητοποίηση ασβεστίου από τα οστά και την αναστολή της…

Read more
παραθυρεοειδεκτομή

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και παραθυρεοειδεκτομή – είναι σε θέση η χειρουργική επέμβαση (παραθυρεοειδεκτομή) να επιτύχει αποκατάσταση των βλαβών στα όργανα-στόχος;

Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός διαγιγνώσκεται τελευταία όλο και πιο συχνά. Συνηθέστερα οφείλεται σε μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς (85 %) και σπανιότερα σε υπερπλασία των παραθυρεοειδών, σε διπλό αδένωμα και -εξαιρετικά σπάνια – σε καρκίνο παραθυρεοειδών. Είναι γνωστό ότι ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός συνοδεύεται συχνά από βλάβες σε αρκετά όργανα – στόχος, όπως οι νεφροί, τα οστά, η καρδιά…

Read more
λεμφαδενικές μεταστάσεις

Θηλώδης Καρκίνος θυρεοειδούς με εκτεταμένες λεμφαδενικές μεταστάσεις (εκτεταμένη λεμφαδενική διασπορά) – με αφορμή ασθενή μας

Ο ασθενής, ετών 49, προσήλθε με διάγνωση «θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς» με εκτεταμένες λεμφαδενικές μεταστάσεις για χειρουργική αντιμετώπιση. Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς» με εκτεταμένες λεμφαδενικές μεταστάσεις: Αρχικό υπερηχογράφημα Στο αρχικό υπερηχογράφημα στο οποίο υποβλήθηκε στα πλαίσια ελέγχου του θυρεοειδούς παρατηρήθηκαν όζοι σε αμφότερους τους λοβούς του θυρεοειδούς. Στο δεξιό λοβό περιγράφονται δύο όζοι, ο ένας μικτής ηχογένειας,…

Read more
υπερηχογράφημα και σπινθηρογράφημα

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – αδένωμα παραθυρεοειδούς: υπερηχογράφημα και σπινθηρογράφημα

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – αδένωμα παραθυρεοειδούς: υπερηχογράφημα και σπινθηρογράφημα (πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, περιορισμοί) Το μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς είναι η συνηθέστερη αιτία πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (85 %). Σήμερα είναι δυνατός ο ακριβής προ εγχειρητικός του εντοπισμός, δηλαδή η αναγνώριση της ακριβούς του θέσης. Το γεγονός αυτό επιτρέπει να γίνει η λεγόμενη ‘ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή’, η οποία παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα…

Read more
επεμβάσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών

Η παράμετρος «Surgeon Volume» – τι σημαίνει για τις επεμβάσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών (θυρεοειδεκτομή – παραθυρεοειδεκτομή)?

Παράμετρος «Surgeon Volume» Τί είναι Ο όρος «Surgeon Volume» αναφέρεται στον ‘όγκο δουλειάς’ που διεκπεραιώνει ένας χειρουργός. Πρακτικά αυτό ο ‘όγκος δουλειάς’ μετριέται με τον αριθμό περιστατικών – σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο – που χειρουργεί ο χειρουργός σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (συνήθως γίνεται αναφορά στον ένα χρόνο). Ειδικά στις επεμβάσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών…

Read more