Skip to main content
search

Πολυεστιακός καρκίνος θυρεοειδούς

Πολυεστιακός καρκίνος θυρεοειδούς και πιο συγκεκριμένα πολυεστιακός μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς… Ολική θυρεοειδεκτομή και η αξία της έναντι της λοβεκτομής. Αιτία εισόδου: Η ασθενής προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πιθανού καρκίνου θυρεοειδούς.

 

Υπερηχογραφικά ευρήματα

Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε όζος μεγίστης διαμέτρου 9.3 χιλ στο άνω τμήμα του αριστερού λοβού με ύποπτους ηχομορφολογικούς χαρακτήρες (υποηχογενής, με ανώμαλα όρια). Οι υπερηχογραφικοί χαρακτήρες του όζου είναι ενδεικτικοί θηλώδους νεοπλασίας. Σε παρακείμενη θέση και σε άμεση επαφή με τον εν λόγω όζο εντοπίζεται μικρό οζίδιο διαμέτρου 4 χιλ. Στον δεξιό λοβό και αντίστοιχα προς την οπίσθια επιφάνειά του εντοπίζεται οζίδιο διαμέτρου 8 χιλ και αντίστοιχα με τα όρια του δεξιού λοβού με τον ισθμό μικρό οζίδιο διαμέτρου 6.6 χιλ με καλοήθεις ηχομορφολογικούς χαρακτήρες.

Η λεπτομερής χαρτογράφηση λεμφαδένων τραχήλου σε εξειδικευμένο εργαστήριο υπερήχων δεν ανέδειξε την παρουσία παθολογικά διογκωμένων τραχηλικών λεμφαδένων.

 

Παρακέντηση με λεπτή βελόνη (Fine-Needle Aspiration [FNA]) και κυτταρολογική εξέταση

Η παρακέντηση με λεπτή βελόνη του όζου του αριστερού λοβού έδειξε αλλοιώσεις που εγείρουν την υπόνοια θηλώδους Ca (Bethesda V).

Η ασθενής ήταν ευθυρεοειδική.

 

Χειρουργική επέμβαση

Η ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μέσω εγκάρσιας τραχηλικής τομής και υπό γενική αναισθησία. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης επιβεβαιώνονται τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου. Αρχικά γίνεται ολική θυρεοειδεκτομή. Μετά την ολοκλήρωση της θυρεοειδεκτομής γίνεται αφαίρεση του κυτταρολιπώδους ιστού στο διαμέρισμα VI αριστερά (προφυλακτικός κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός).

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της επέμβασης δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη μακροσκοπικά ύποπτων λεμφαδένων (βλ. παραπάνω, αρνητική προεγχειρητική χαρτογράφηση).

Καθόλη τη διάρκεια της επέμβασης αναγνωρίζονται και προστατεύονται και τα δύο παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα, όπως επίσης και οι παραθυροειδείς.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε ομαλά. Η ασθενής ανέχθηκε καλά την επέμβαση και ανένηψε ομαλά.

 

Μετεγχειρητική πορεία

Η μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς ήταν ομαλή. Η ασθενής εξήλθε της κλινικής την 1η μετεγχειρητική ημέρα σε καλή γενική κατάσταση.

 

Ιστολογική εξέταση

Βρέθηκαν συνολικά έντεκα εστίες θηλώδους μικροκαρκινώματος σε αμφότερους τους λοβούς του θυρεοειδούς αδένα (Πολυεστιακός καρκίνος θυρεοειδούς).

Στον δεξιό λοβό υπάρχουν συνολικά πέντε εστίες, διαμέτρου από 0.5 έως 3.5 mm. Στον αριστερό λοβό συνολικά έξι εστίες διαμέτρου από 0.5 έως 3 mm. Οι μεγαλύτερες από τις εστίες αυτές παρουσιάζουν μικροαποτιτανώσεις τύπου ψαμμωδών σωματίων. Όλες έχουν εξαιρεθεί ολικά και δεν παρουσιάζουν εξωθυρεοειδική διηθητική επέκταση.

Το υπόλοιπο θυρεοειδικό παρέγχυμα παρουσιάζει αλλοιώσεις χρόνιας λεμφοκυτταρικής θυρεοειδίτιδας (Hashimoto) με ήπια ίνωση και ατροφία του παρεγχύματος.

Κατά τόπους παρατηρούνται μικροαποτιτανώσεις τύπου ψαμμωδών σωματίων, που είναι ενδεικτικές ενδοθυρεοειδικής καρκινωματώδους διασποράς. Στον άνω πόλο του αριστερού λοβού ανευρίσκονται δύο υπερπλαστικοί όζοι.

Στο παρασκεύασμα του προφυλακτικού κεντρικού λεμφαδενικού καθαρισμού αριστερά ανευρέθησαν συνολικά 5 λεμφαδένες, όλοι ελεύθεροι νεοπλασματικής διήθησης.

 

Πολυεστιακός καρκίνος θυρεοειδούς

Σχόλια – ολική θυρεοειδεκτομή και η θέση της έναντι της λοβεκτομής

O θηλώδης καρκίνος είναι η συνηθέστερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς. Είναι πολυεστιακός (Πολυεστιακός καρκίνος θυρεοειδούς) σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών. Το ποσοστό αυτό ποικίλλει ευρέως στη βιβλιογραφία ανάλογα κυρίως με το κατά πόσο λεπτομερής είναι ο έλεγχος του παρασκευάσματος από τον παθολογοανατόμο. Σε γενικές γραμμές πάντως το ποσοστό αυτό κυμαίνεται περί το 20 %.

Η de novo ανάπτυξη των πολλαπλών εστιών του πολυεστιακού θηλώδους καρκίνου είναι μία πιθανότητα όσον αφορά την παθογένεση της νόσου. Η άλλη πιθανότητα είναι η ενδοθυρεοειδική διασπορά του θηλώδους καρκίνου. Στην ασθενή που παρουσιάζουμε υπάρχουν ενδείξεις από την ιστολογική εξέταση ότι η πολυεστιακότητα οφείλεται μάλλον στον δεύτερο αυτό μηχανισμό.

Ο μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος του θυρεοειδούς μπορεί επίσης να είναι πολυεστιακός σε ένα επίσης υψηλό ποσοστό των ασθενών. Το πρόβλημα στην περίπτωση του μικροσκοπικού θηλώδους καρκίνου είναι ότι δεν είναι πάντα δυνατή η απεικόνισή του, ακόμη και από έμπειρους ακτινολόγους και με την χρήση υπερηχογραφήματος υψηλής ευκρίνειας. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση της ασθενούς μας. Και μπορεί η βιολογική συμπεριφορά του μικροσκοπικού θηλώδους καρκίνου να είναι γενικά καλοήθης, σε βάθος όμως χρόνου αυτή μπορεί να είναι απρόβλεπτη.

Τα παραπάνω υπογραμμίζουν την αξία της ολικής θυρεοειδεκτομής στην αντιμετώπιση των ασθενών ακόμη και με μικροσκοπικό θηλώδη καρκίνο θυρεοειδούς. Αυτό ισχύει και σήμερα όπου έχει αρχίσει να προβάλλεται σαν εναλλακτική επιλογή στη χειρουργική αντιμετώπιση η λοβεκτομή αντί της ολικής θυρεοειδεκτομής. Η ολική θυρεοειδεκτομή:

  • προσφέρει άμεση και οριστική λύση του προβλήματος
  • καθιστά εφικτή τη χορήγηση θεραπείας με ραδιενεργό ιώδιο (αν και όταν χρειάζεται, π.χ. σε εξωθυρεοειδική επέκταση)
  • διευκολύνει τη μετεγχειρητική παρακολούθηση
  • αποφεύγει την πιθανότητα δεύτερης επέμβασης (επανεπέμβασης, δηλαδή συμπληρωματικής θυρεοειδεκτομής).

 

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ– Παπαδιαμαντοπούλου 20 (Ιλίσια)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ– Άντερσεν 1 (Νέο Ψυχικό)

ΜΗΤΕΡΑ– Ερυθρού Σταυρού 5 (Μαρούσι)

 

 

Αριθμοί Επεμβάσεων έως 31/12/23

3165

Θυρεοειδεκτομές

656

Λεμφαδενικοί Καθαρισμοί

404

Παραθυρεοειδεκτομές
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ