Καρκίνος θυρεοειδούς από κύτταρα Hürthle: γιατί αναφέρεται ξεχωριστά;

Τα κύτταρα Hürthle έχουν χαρακτηριστικούς μικροσκοπικούς χαρακτήρες (ευμεγέθη, πολυγωνικά κύτταρα με ηωσινόφιλο κοκκιώδες κυτταρόπλασμα λόγω αφθονίας μιτοχονδρίων). Παρατηρούνται τόσο σε καλοήθεις όσο και σε κακοήθεις παθήσεις του θυρεοειδούς. Τα νεοπλάσματα που αποτελούνται κυρίως από κύτταρα Hürthle μπορεί να είναι είτε καλοήθη (ΑΔΕΝΩΜΑΤΑ από κύτταρα Hürthle ) είτε κακοήθη (ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ από κύτταρα Hürthle). Ο καρκίνος από…