Πώς επιλέγεται η έκταση (είδος) της θυρεοειδεκτομής στις χειρουργικές παθήσεις του θυρεοειδούς?

Ανάλογα με την έκτασή τους, οι θυρεοειδεκτομές ταξινομούνται ως εξής: Ολική θυρεοειδεκτομή Πλήρης αφαίρεση ολόκληρου του θυρεοειδικού παρεγχύματος. Γίνεται δηλαδή αφαίρεση αμφοτέρων των λοβών, του ισθμού και του πυραμοειδούς λοβού. Σχεδόν ολική θυρεοειδεκτομή Διατήρηση ελάχιστου θυρεοειδικού υπολείμματος, κατ΄ εκτίμηση 1 gr εν είδει «λεπτού φλοιού”. Το ελάχιστο αυτό υπόλειμμα διατηρείται στην οπίσθια επιφάνεια του ενός…