Καρκίνος θυρεοειδούς με μεταστάσεις – εκτεταμένη αμφοτερόπλευρη λεμφαδενική διασπορά στον τράχηλο σε νεαρή ασθενή μας

You are here:
Go to Top