Θυρεοειδεκτομή και λαρυγγικά νεύρα

Πίνακας Περιεχομένων

Θυρεοειδεκτομή και λαρυγγικά νεύρα και παραθυρεοειδείς: αναγνώριση – προστασία

Θυρεοειδεκτομή και λαρυγγικά νεύρα – παραθυρεοειδείς: αναγνώριση – προστασία στη διάρκεια της επέμβασης Εισαγωγή Θυρεοειδεκτομή και λαρυγγικά νεύρα – παραθυρεοειδείς: αναγνώριση – προστασία στη διάρκεια της επέμβασης. H βλάβη της φωνητικής λειτουργίας και η υποασβεστιαιμία είναι οι δύο πιο συχνές επιπλοκές που παρατηρούνται μετά από θυρεοειδεκτομή. Για την πρόληψη των επιπλοκών αυτών έχει μεγάλη σημασία:…

Read more
Όζοι θυρεοειδούς και μακροαποτιτανώσεις εν είδει κελύφους αυγού (eggshell macrocalcifications)-ποια η σημασία τους στην πράξη

Όζοι θυρεοειδούς και μακροαποτιτανώσεις εν είδει κελύφους αυγού (eggshell macrocalcifications)-ποια η σημασία τους στην πράξη;

Όζοι θυρεοειδούς και μακροαποτιτανώσεις εν είδει κελύφους αυγού (eggshell macrocalcifications)-ποια η σημασία τους στην πράξη; Εισαγωγή Όζοι θυρεοειδούς και μακροαποτιτανώσεις εν είδει κελύφους αυγού (eggshell macrocalcifications)-ποια η σημασία τους στην πράξη;- Οι όζοι θυρεοειδούς συχνά παρουσιάζουν αποτιτανώσεις στο υπερηχογράφημα. Οι αποτιτανώσεις αυτές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Μικροαποτιτανώσεις (διάμετρος ≤ 2 mm) και Μακροαποτιτανώσεις (διάμετρος >…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και εγκυμοσύνη

Καρκίνος θυρεοειδούς – διάγνωση στην εγκυμοσύνη και αντιμετώπιση: με αφορμή ασθενή μας

Καρκίνος θυρεοειδούς και εγκυμοσύνη σε ασθενή μας Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς και εγκυμοσύνη – διάγνωση και αντιμετώπιση: με αφορμή ασθενή μας Αρχική διάγνωση Υπερηχογράφημα Η ασθενής ετών 35 διαγνώσθηκε με καρκίνο θυρεοειδούς στην εγκυμοσύνη (στο δεύτερο τρίμηνο). Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε όζος μεγίστης διαμέτρου 7.4 mm με ύποπτους ηχομορφολογικούς χαρακτήρες (υποηχογένεια, αποτιτανώσεις, υψηλός δείκτης ελαστικότητας) στον κάτω…

Read more
Αδένωμα παραθυρεοειδούς (διπλό, το ένα έκτοπο)

Διπλό αδένωμα παραθυρεοειδούς (το ένα έκτοπο) : με αφορμή ασθενή μας

Αδένωμα παραθυρεοειδούς (διπλό, το ένα έκτοπο): με αφορμή ασθενή μας Εισαγωγή Αδένωμα παραθυρεοειδούς (διπλό, το ένα έκτοπο): με αφορμή ασθενή μας.-Η ασθενής, ετών 59, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Τιμές παραθορμόνης έως 306 pg/ml, ασβεστίου έως 13.8 mg/dl. Προεγχειρητικός εντοπιστικός έλεγχος Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς & παραθυρεοειδών Στο υπερηχογράφημα θυρεοειδούς δεν απεικονίσθηκαν εστιακές αλλοιώσεις στον θυρεοειδή…

Read more
Δευτεροπαθής – τριτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός: διαφοροδιάγνωση και η σημασία της

Υπερπαραθυρεοειδισμός δευτεροπαθής και τριτοπαθής: διαφοροδιάγνωση και η σημασία της

Εισαγωγή Δευτεροπαθής – τριτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός: διαφοροδιάγνωση και η σημασία της.-Ο δευτεροπαθής και τριτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι δύο ιδιαίτερες μορφές υπερπαραθυρεοειδισμού που παρατηρούνται σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Για το λόγο αυτό ο δευτεροπαθής και ο τριτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός χαρακτηρίζονται από κοινού σαν ‘νεφρικός υπερπαραθυρεοειδισμός’. Υπερπαραθυρεοειδισμός – δευτεροπαθής / τριτοπαθής: Διάγνωση -διαφορική διάγνωση Η διαφοροδιάγνωση του δευτεροπαθούς…

Read more
Όζοι θυρεοειδούς και παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA)-κύτταρα Hürthle: τι σημαίνει η παρουσία τους?

Όζοι θυρεοειδούς-παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA)-κύτταρα Hürthle: τι σημαίνει η παρουσία τους?

Όζοι θυρεοειδούς και παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA)-κύτταρα Hürthle: τι σημαίνει η παρουσία τους? Εισαγωγή Όζοι θυρεοειδούς και παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA)-κύτταρα Hürthle: τι σημαίνει η παρουσία τους?. Τα κύτταρα Hürthle είναι κύτταρα των θυλακίων του θυρεοειδούς (θυρεοειδικά). Τα κύτταρα αυτά χαρακτηρίζονται από κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως: Αυξημένο μέγεθος Κοκκιώδες ηωσινόφιλο κυτταρόπλασμα, πλούσιο σε…

Read more
Μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς- λεμφαδενικός καθαρισμός – τρεις διαφορετικές περιπτώσεις:

Μικροσκοπικό θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς – τρεις διαφορετικές περιπτώσεις: μαθήματα στην πράξη

Μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικός καθαρισμός-τρεις διαφορετικές περιπτώσεις και σημασία στην πράξη ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΩΤΗ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΜΕΝΕΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΑ) Η ασθενής ετών 35 προσήλθε με διάγνωση «μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς» για χειρουργική αντιμετώπιση. Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε όζος μεγίστης διαμέτρου 7.4 mm με ύποπτους ηχομορφολογικούς χαρακτήρες (υποηχογένεια, αποτιτανώσεις, υψηλός δείκτης ελαστικότητας) στον…

Read more
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και καρκίνος παραθυρεοειδούς.

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και καρκίνος παραθυρεοειδούς.

Καρκίνος παραθυρεοειδούς και πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός Εισαγωγή Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και καρκίνος παραθυρεοειδούς.-Ο καρκίνος παραθυρεοειδών είναι εξαιρετικά σπάνιος. Εκτιμάται ότι ο επιπολασμός της νόσου (‘συχνότητα’) είναι 1.25 περιστατικά ανά 10.000.000 άτομα του γενικού πληθυσμού. Ευθύνεται για το 1 % του συνόλου των περιπτώσεων του υπερπαραθυρεοειδισμού. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί μερικές εκατοντάδες μόνο ασθενείς με καρκίνο παραθυρεοειδών.…

Read more
Θυρεοειδεκτομή-παραθυρεοειδεκτομή ταυτόχρονη

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και όζος θυρεοειδούς – ταυτόχρονη θυρεοειδεκτομή και παραθυρεοειδεκτομή (με αφορμή ασθενή μας)

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και όζος θυρεοειδούς: ταυτόχρονη θυρεοειδεκτομή-παραθυρεοειδεκτομή (με αφορμή ασθενή μας). Εισαγωγή Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και όζος θυρεοειδούς: ταυτόχρονη θυρεοειδεκτομή-παραθυρεοειδεκτομή (με αφορμή ασθενή μας). – Η ασθενής ετών 67 προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση συνυπάρχοντος πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού και όζων θυρεοειδούς. Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός διαγνώσθηκε με βάση τα ευρήματα της υπερασβεστιαιμίας (10.9 mg/dl), της υπερπαραθορμοναιμίας (ΡΤΗ=186 pg/ml).  …

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς, αμφοτερόπλευρες λεμφαδενικές μεταστάσεις και χυλώδες συρίγγιο υψηλής παροχής

Καρκίνος θυρεοειδούς, αμφοτερόπλευρες εκτεταμένες λεμφαδενικές μεταστάσεις και χυλώδες συρίγγιο υψηλής παροχής

Καρκίνος θυρεοειδούς, αμφοτερόπλευρες λεμφαδενικές μεταστάσεις και χυλώδες συρίγγιο υψηλής παροχής Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς, αμφοτερόπλευρες λεμφαδενικές μεταστάσεις και χυλώδες συρίγγιο υψηλής παροχής.-Ο ασθενής, ετών 60, προσήλθε με διάγνωση ‘θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς’ για χειρουργική αντιμετώπιση . Ο ασθενής παρουσιάζει κλινικά (οπτικά και ψηλαφητικά) εμφανή διόγκωση των τραχηλικών λεμφαδένων, στην δεξιά υπερκλείδια χώρα και στη μεσότητα αυτής, όπως…

Read more
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και εντοπιστικός έλεγχος - στόχοι και η σημασία του στην πράξη

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και εντοπιστικός έλεγχος – στόχοι και η σημασία του στην πράξη

Εισαγωγή Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και προεγχειρητικός εντοπιστικός έλεγχος: στόχοι και η σημασία του στην πράξη-. Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι μία σχετικά συχνή ενδοκρινοπάθεια. Στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται σε μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς (85 %). Σε ένα μικρότερο ποσοστό ασθενών (περίπου 15 %) ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός οφείλεται σε προσβολή περισσοτέρων του ενός παραθυρεοειδούς (multigland disease [MGD], συνήθως υπερπλασία…

Read more
Ευμέγεθες αδένωμα παραθυρεοειδούς (δεξιού κάτω)

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – ευμέγεθες αδένωμα δεξιού κάτω παραθυρεοειδούς

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός-ευμέγεθες αδένωμα παραθυρεοειδούς (δεξιού κάτω) σε ασθενή 60 ετών (υπερασβεστιαιμία, υπερπαραθορμοναιμία, υπερασβεστιουρία). Εντοπιστικός έλεγχος Προεγχειρητικός εντοπιστικός έλεγχος (σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi + υπερηχογράφημα): αδένωμα παραθυρεοειδούς δεξιού κάτω. Επέμβαση Διεγχειρητικά ευρήματα: ευμέγεθες (25 mm) αδένωμα δεξιού κάτω παραθυρεοειδούς , βαθιά στην δεξιά τραχειοοισοφαγική αύλακα. Η ταχεία βιοψία επιβεβαίωσε τη διάγνωση . Διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης σημαντική…

Read more