Ασυμπτωματικός Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός

“Ασυμπτωματικός” Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός – είναι πράγματι ασυμπτωματικός;

Υπερπαραθυρεοειδισμός – Εισαγωγή “Ασυμπτωματικός” Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός.- Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός οφείλεται συχνότερα σε μονήρες (ένα) αδένωμα παραθυρεοειδούς. Σπανιότερα οφείλεται σε υπερπλασία των παραθυρεοειδών ή σε διπλό αδένωμα. Στο παρελθόν, τα συνήθη συμπτώματα του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού οφείλονταν στην προσβολή των δύο βασικών «οργάνων-στόχος» (νεφροί και οστά). Τέτοιες εκδηλώσεις ήταν οι κολικοί νεφρού, η νεφρολιθίαση, η νεφρασβέστωση, τα…

Read more
Asymptomatic Primary Hyperparathyroidism

Asymptomatic Primary Hyperparathyroidism – Is is really “asymptomatic”?

Introduction Primary hyperparathyroidism is most often due to single parathyroid adenoma. In the past, classic clinical symptomatology, mainly from the two basic “organs-targets” of the disease (bone, kidney) was the typical presentation of primary hyperparathyroidism. Nowadays, however, due to the frequent detection of asymptomatic hypercalcemia during regular examination (check-up or follow-up), primary hyperparathyroidism is diagnosed…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και μεταστάσεις (λεμφαδενικές)

Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις – προεγχειρητική διάγνωση και η μεγάλη πρακτική της σημασία

Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις – Πρακτική σημασία προεγχειρητικής αναγνώρισης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Καρκίνος θυρεοειδούς και μεταστάσεις λεμφαδενικές – προεγχειρητική διάγνωση και η μεγάλη πρακτική της σημασία.-Οι λεμφαδενικές μεταστάσεις είναι πολύ συχνές στον καρκίνο θυρεοειδούς. Εκτιμάται πως υπάρχουν τη στιγμή της διάγνωσης σε 20 – 50 % των ασθενών με διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς (που είναι η συνηθέστερη…

Read more
Thyroid cancer and lymph node metastases - Importance of preoperative diagnosis

Thyroid cancer and lymph node metastases – Importance of preoperative diagnosis

INTRODUCTION Thyroid cancer frequently metastasizes to cervical lymph nodes. It has been estimated that cervical lymph node metastases are present in 20 – 50 % of patients with differentiated thyroid cancer. This percentage is even higher in patients with medullary thyroid cancer. Lymphatic spread is possible even in small and totally intrathyroidal thyroid cancers. Of…

Read more
Αναπλαστικός καρκίνος θυρεοειδούς και προεγχειρητική διάγνωση - πρακτική σημασία

Αναπλαστικός καρκίνος θυρεοειδούς και προεγχειρητική διάγνωση – πρακτική σημασία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αναπλαστικός καρκίνος θυρεοειδούς και προεγχειρητική διάγνωση.- Ο αναπλαστικός καρκίνος θυρεοειδούς είναι ένα σπάνιο κακόηθες νεόπλασμα, με εξαιρετικά επιθετική βιολογική συμπεριφορά. Αντιστοιχεί στο 1 % του συνόλου των καρκίνων θυρεοειδούς. Παρατηρείται σε άτομα μεγάλης ηλικίας (μέγιστη συχνότητα 6η – 7η δεκαετία της ζωής) και συνηθέστερα σε γυναίκες. Συχνά υπάρχει ιστορικό πολυοζώδους βρογχοκήλης.   ΣΥΝΗΘΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ…

Read more
Anaplastic thyroid cancer - importance of preoperative diagnosis

ANAPLASTIC THYROID CANCER – Importance of preoperative diagnosis

Introduction Anaplastic thyroid cancer – importance of preoperative diagnosis.-Anaplastic thyroid cancer is one of the most aggressive human malignant tumors. Fortunately, it is relatively rare, accounting for 1 -2 % of primary thyroid carcinomas. It usually occurs in elderly women (peak incidence: 6th – 7th decades of life). Interestingly, many of these patients have a…

Read more
Υπερθυρεοειδισμός (νόσος Graves) και θυρεοειδεκτομή - Ιδιαιτερότητες και εγχειρητικές δυσκολίες

Υπερθυρεοειδισμός (νόσος Graves) και Θυρεοειδεκτομή – Ιδιαιτερότητες και εγχειρητικές δυσκολίες

Υπερθυρεοειδισμός (Νόσος Graves) και θυρεοειδεκτομή – ιδιαιτερότητες και εγχειρητικές δυσκολίες. Η αφαίρεση του θυρεοειδούς (θυρεοειδεκτομή) στους ασθενείς με νόσο Graves’ συνοδεύεται συχνά από μεγαλύτερη τεχνική δυσχέρεια στην εξέλιξη της επέμβασης, όπως επίσης και από ελαφρά μεγαλύτερη διάρκεια της επέμβασης. Η θυρεοειδεκτομή επίσης συνοδεύεται από νοσηρότητα που μπορεί να είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τη εκτομή…

Read more
Computed Tomography and Thyroid Carcinogenesis

Computed Tomography and Thyroid Carcinogenesis

INTRODUCTION In computed tomography (CT), radiation is used to obtain images. These images are reconstructed using computer-analysis, providing detailed cross-sectional imaging. Computed tomography dramatically increased diagnostic accuracy of imaging studies. In addition to diagnosis, computed tomography offers the possibility to performed important therapeutic interventions using a minimally invasive approach (such as image-guided percutaneous drainage of…

Read more
Αξονική τομογραφία και θυρεοειδής - καρκινογόνος δράση

Αξονική τομογραφία και θυρεοειδής – καρκινογόνος δράση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ- Αξονική τομογραφία και θυρεοειδής – καρκινογόνος δράση Αξονική τομογραφία και θυρεοειδής – καρκινογόνος δράση.- Στην αξονική τομογραφία χρησιμοποιείται ιονίζουσα ακτινοβολία. Με την βοήθεια υπολογιστού στη συνέχεια γίνεται ανασύνθεση των εικόνων, που παρουσιάζονται υπό τη μορφή τομών, σε διάφορα επίπεδα του ανθρωπίνου σώματος. Η αξονική τομογραφία αύξησε δραματικά την διαγνωστική ακρίβεια της ιατρικής απεικόνισης. Παράλληλα…

Read more
Αυτοάνοση θυρεοειδοπάθεια και κορονοϊός ( COVID - 19)

Αυτοάνοση θυρεοειδοπάθεια και κορονοϊός ( COVID – 19)

Εισαγωγή- Αυτοάνοση θυρεοειδοπάθεια και κορονοϊός ( COVID – 19) H εν εξελίξει επιδημία του κορονοϊού έχει δημιουργήσει κάποια ανησυχία μεταξύ των ασθενών με αυτοάνοση θυρεοειδοπάθεια (κυρίως θυρεοειδίτιδα Hashimoto και νόσος Graves’ [διάχυτη τοξική βρογχοκήλη]). Τα ερωτήματα εν προκειμένω είναι αν η αυτοάνοση θυρεοειδοπάθεια προδιαθέτει: (α) σε αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης από τον κορονοϊό και (β) σε…

Read more
Coronavirus ( COVID -19 ) pandemic-autoimmune thyroidopathy is not a risk factor

Coronavirus ( COVID -19 ) pandemic-autoimmune thyroidopathy is not a risk factor

Coronavirus ( COVID -19 ) pandemic-autoimmune thyroidopathy is not a risk factor.-Immune mechanisms are involved in the pathogenesis of autoimmune thyroidopathy. As is well known, adequate immune response is a key defense mechanism against an infection. A completely or partially successful reaction of the body will be associated with no obvious or some manifestations of…

Read more